Планетные цепи Солнечной системы

Saules sistēmas planētu ķēdes

Nodaļas no grāmatas “Dzīvo un mīli[1]

19 01 29 01

Sanats Kumara: Sargājot planētu ķēdes, Saule katrai ķēdei dod iespēju paspēt attīstīties un realizēt savus uzdevumus laicīgi. Nav bijis gadījuma, kad ķēde nebūtu izpildījusi savus uzdevumus. Vienmēr ir bijusi palīdzība un atbalsts. Zemes dzīves planētu sistēmas mērķis ir savienot Eņģeļus un cilvēkus vienotā apzinātā Zemes kompleksā, noosfērā, izaudzēt visas vai gandrīz visas apziņas līdz Vienotības stāvoklim.

Saules sistēmas planētu ķēdes – tās vienmēr ir vairākas planētas, kuras vieno kopīgs mērķis. Visas šīs planētas ir dažādas, vienas ir redzamas, kā Zeme, otras atrodas dzimšanas stadijā un ir neredzamas, trešās ir mirušas. Mēs ar to domājam tās planētas, kuras jau ir nolējušas savu enerģiju, piemēram, Saules sistēmas pirmā planēta, kura atradās tuvāk Saulei nekā Merkurs un vairs nav redzama. Uz tās bija pirmā civilizācija, līdzīga Zemes civilizācijai, bet tikai mazāk attīstīta, toties garīgāka – saikne ar Eņģeļiem bija nepastarpināta. Šie cilvēki mūsu izpratnē bija Dievi. Viņu pēcteči iemiesojās uz Marsa un Venēras. Viņi kā pašu blīvāko sasniedza astrālo plānu, toties pārvaldīja visu Saules sistēmu. Pašlaik viņu pēcteči dzīvo uz Saturna.

Ja mēs redzam Saules sistēmas planētas, tātad arī cilvēcei uz tām ir jābūt blīvā, redzamā materiālā ķermenī?

Dzīvība nenozīmē cilvēci. Mūsu sistēmā cilvēce ir tikai vienīgi uz Zemes. Venērieši arī ir, bet tikai citos ķermeņos, viņi mājo zemē kā jūsu iekšējā slānī. Cilvēks laika ziņā ir pēdējais Saules sistēmas produkts, un tāpēc viņš ir vispilnīgākais. Visa sistēma nestrādā viņa radīšanā. Viņš ir viens no pasaules brīnumiem šajā realitātē, eksperiments, kurš beidzies sekmīgi. Zeme ir saistīta ar visām planētām un savstarpēji bagātinās ar pieredzi, ietekmēm, iedarbībām tāpat kā visi zemes plāna ķermeņi.

Planētu ķēde – tā ir savienoto trauku sistēma, pareizāk sakot, slūžu ķēde. Enerģija vienmēr iet uz vienu pusi, uz attīstības pusi. Mēdz būt enerģijas izmetumi telpā, kad daļa iedzīvotāju no planētas aiziet. Tas ir saistīts ar tuvojošos katastrofu, kad pasliktinās attīstības apstākļi un daļa iedzīvotāju dod priekšroku aiziet uz citām pasaulēm, uz citām planētām.

Izsekosim ķēžu kopīgās likumsakarības. Pirmā ķēdes planēta sākas ar Gara izpausmes pirmo pakāpi, ar augstu garīgumu. Kā Mēs jau teicām, augsts garīgums nozīmē visa vienotības pilnīgu apzināšanos, sevis kā vienas būtnes, vienotas un nedalāmas, jušanu; nav personīgu interešu, intelekts un saprāts ir neattīstīti. Pakāpeniski Gars slāni pēc slāņa ietērpjas matērijā, un ķēdes vidū saprāts un Gars kļūst vienlīdzīgi, nolīdzsvaroti. Bieži matērija nesējā ir kļuvusi tik stīva, ka viņš pilnīgi ir aizmirsis, kas viņš ir un kādēļ ir atnācis uz Zemi, uzskatot sevi par sīku kukainīti, kurš uz rudens lapiņas peld pa vētraino dzīves upi.

Ar šo momentu sākas garīguma atgriešanās, bet jau ar attīstītu intelektu un saprātu, bagātinātu ar daudzu inkarnāciju pieredzi. Cilvēks pirms iemiesojuma pats izvirza sev uzdevumus un mērķus, kurus viņš gribētu sasniegt nākamajā dzīvē, izvēlas enerģijas, ar kurām viņam stāv priekšā strādāt, karmu, kuru stāv priekšā pārvarēt. Nav nekā iepriekš nolemta. Vienmēr ir izvēle. Un bieži cilvēks, atnākot uz Zemi, nesasniedz to uzdevumu, kurus viņš sev izvirzīja, risinājumu, tā arī neuzzinājis un nesajutis tos.

Atgriezīsimies pie planētu ķēdēm. Kopējais tajās – Gara secīga involūcija matērijā un atpakaļgaita ārā no matērijas, kuru Gars pakāpeniski nomet, atstājot aiz sevis attīstījušos Saprātu un jušanas, apzināšanās, zināšanās, domāšanas pieredzi.

Pastāstiet, lūdzu, par pirmajām divām Saules sistēmām.

Pati pirmā Saules sistēma, planētu shēmas inkarnācija, pirmais paraugs, sastāvēja no piecām planētām. Uz tām nebija fiziskas dzīvības. Katru planētu veidoja ķēdīte no trim globusiem, uz kuriem dzīvība attīstījās 3-5 rasēs. Nākamā planētu shēma sastāvēja no 7-9 planētām, katra ķēde ietvēra pa piecām planētām, un dzīvība attīstījās piecās rasēs. Pašlaik ķēde sastāv no septiņiem globusiem, uz katra globusa ir pa 7-10 rasēm, bet planētu shēmā ir 13. Vispār shēmā ir nepastāvīgs planētu skaits. Kopumā līdz ar Logosa attīstību planētu skaits pieaug ar katru inkarnāciju, globusu skaits ķēdē viegli variējas, un arī rasu skaits ir nepastāvīgs. Vispār tas viss ir abstrakti. Praktiskās zināšanas ir daudz svarīgākas.

 

Planētu ķēdes – mitohondriji

 

Kā vienkāršāk pastāstīt par Planētu ķēdēm?

Sanats Kumara: Visa Saules Sistēma – tā ir milzīga dzīva šūna. Planētu ķēdes – šūnas mitohondriji; tās ir šūnas daļas, kuras atveido saprātu.

Mitohondriji. Vairums dzīvnieku un augu šūnu satur sīkus ķermenīšus (0,2–7 mikrometri) – Mitohondrijus (M). M. apvalks sastāv no divām membrānām – ārējās un iekšējās. Arējā membrāna ir gluda, bet iekšējā veido daudzas krokas – kristas, kas palielina tās virsmu un ir vērstas uz mitohondrija dobumu. M. sauc par šūnu “spēkstacijām”, jo viņu galvenā funkcija ir adenofīntrifosforskābes (ATF) sintēze; ATF ir universāls enerģijas avots, nepieciešams, lai nodrošinātu šūnas un visa organisma dzīvības procesu norisi. Fermenti uz kristām paātrina organisko vielu oksidēšanas reakcijas un ATF molekulu sintēzi. (Skolas mācību grāmata)

Redzamā Saule ir šīs šūnas kodols. Tāpat kā atjaunojās šūna, tas ir, šūnu nomainīt atnāk cita, kura veic tās pašas funkcijas, tā arī nomainīt Saules sistēmu atnāk cita, viņa ir tā pati funkciju ziņā, bet atjaunota.

Kāpēc tad Jūs teicāt, ka Saule ir viena?

Mēs ar to domājam nevis Saules fizisko izpausmi, bet – Saprātu, Saules sistēmu kā Zvaigžņu Saprātu. Planētas Saprāts mainās, viens izaug, cits atnāk viņu nomainīt un augt, bet Saules Saprāts pagaidām nav mainījies. Tikai atjaunojies un audzis, uzplaukstot.

Kā saprast – septiņi Saules Logosi? Vai tad katrs neveido Sauli?

Septiņi Saules Logosi – septiņi Saules Sistēmas Plānu Valdnieki. Tā ir tikai milzīgas sistēmas daļa. Cilvēka šūnai ir ļoti sarežģīta uzbūve, Saules Sistēmai – miljoniem reižu sarežģītāka. Vai var ar cilvēka saprātu apjēgt un ar universālu skatu aptvert šo milzeni?

Planētu ķēdes ir enerģiju pārveidotājas, zināšanu, dzīvības, saprāta, karmas ražotājas.

19 01 29 02

Kad Mēness septītā planēta pabeidza izpausmi, viņa savas enerģijas attīstības turpināšanai nolēja Zemes ķēdē, kura atradās projekta stadijā un gaidīja iemiesojumu. Zemes ķēde pievienoja vēl arī citas enerģijas, kuras palīdzēja tai radīt cilvēka būtni.

Vispār uz Zemes norit gatavu formu evolūcija. Dzīvnieki pirmtēlā eksistē uz citām planētām, viņi tika ienesti tad, kad derēja viņu dzīves apstākļi uz Zemes, Cilvēks atnāca uz attīstītu planētu kā ļoti augsta plāna būtne, kurā savienojušās dzīvnieciskās un Dievišķās daļas, turklāt Dievišķā pašlaik cilvēkā dominē. Mēs esam nogājuši pusi un ejam uz Dievišķo daļu. Mēs runājam par cilvēci, nevis par atsevišķu cilvēku. Pašlaik vajag vienkāršas zināšanas par sarežģītām lietām, balstītas uz analoģiju. Kas augšā, tas arī apakšā.

Visas planētu shēmas un Saules Logoss – pēc būtības ir viens. Tas viss ir Saules Logosa izpausme. Pāriešana uz citu Sauli – tas vienkārši ir simbols, zīme. Īstenībā Saule attīstās tālāk, izejot stadiju pēc stadijas, paplašinoties un pilnveidojoties.

Planētu ķēde – tas ir ezotērisks jēdziens, kurš nekā un nekur neapstiprinās pat netieši. Kā pierādīt planētu ķēdes esamību?

Drīz notiks pāriešana uz jaunu planētas kvalitāti, viņa pieņems Iesvētījumu, un jūs savām acīm redzēsiet Evolūcijas Likumu darbībā. Paātrināsies attīstība, viss noritēs straujāk un acīmredzamāk. Pašlaik notiek laika paātrināšanās. Daudzi to ir sajutuši, tajā skaitā arī tu. Ar tavu laiku jau tas notiek, daudziem tas ir priekšā. Pēc būtības katrs izies šo paātrinājumu, bet dažādā laikā. Tāpēc šis process būs nogludināts. Daži šo procesu neizturēs un aizies.

Iztēlosimies ābeli un krītošus ābolus. Tie, kas nobrieduši agrāk, nokrīt agrāk. Pārejas process visiem nav vienlaicīgs. Koka evolūcija, augļu nobriešana ir atkarīga no saules gaismas daudzuma laika vienībā. Saulainā laikā nobriešana paātrinās. Tātad arī planētas laiks paātrinās, palielinoties saules un citai enerģijai laika vienībā. Notiek augļu – visa, kas ir uz Zemes – nobriešanas paātrināšanās.

Enerģijas nāk no visa Visuma, papildinot Zemei paātrinājumu. Vienota pārejas punkta visiem nebūs. Viss pakāpeniski, taču ātri laika ziņā, neizstiepjot uz gadsimtiem. Un pēkšņi Zeme ieraudzīs sevi citā pasaulē, apzināsies, kas noticis. Daudzi neapzināsies vispār, kustēsies pēc inerces. Notiks DNS koda pārbīde, atvērsies vārti uz astrālo pasauli.

 

Pievienots 29.01.2019

http://sanatkumara.ru/glavi-iz-knig/planetnie-tsepi-solnechnoy-sistemi

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)