Волшебный сеанс с Солнечным Братством

Burvīgais seanss ar Saules Brālību

19 01 27 01

19.01.26.

Nez kāpēc Saules Brālības Skolas seansi nebauda popularitāti klausītāju vidū, varbūt tāpēc, ka tie ir ļoti augsti vibrāciju ziņā. Taču man tie patīk ne mazāk, bet varbūt pat vairāk nekā ar Diženo Dievieti. Seanss ar Saules Brālību šodien bija vienkārši lidojošs, fantastisks, burvīgs. Nedaudz ieskicēšu, ko mēs jutām un ko uzzinājām.

 

Ievads

Saules Brālība: Šodien runa būs par Saules sistēmu (SS). Mēs iziesim SS, atrodot nezināmus objektus, kustības virzienus – plūsmas, straujteces un klusumu. Visu, ko varam pastāstīt, šodien pastāstīsim.

Sāksim ar to, ka SS radās nevis pirms 5 mljrd. gadu, bet pirms 12–13 mljrd., smalkajā plānā. Jūs pazīstat planetāros gredzenus, bet ir arī Saules gredzeni, tādi paši kā planetārie, bet nopietnāki, vecāki un ilgdzīvojošāki. Protams, SS galu galā nodzisīs, tāpat kā daudzas zvaigznes apkārt, taču blīvajā plānā SS ir iedzemdinājusi interesantu parādību – bioloģisku dzīvību vairākos plānos, ne tikai fiziskajā, bet arī astrālajā un citās jums paralēlās realitātēs.

SS taisa izvērsumu vienlaikus ar visuma, kurā atrodas jūsu zvaigzne, izvērsumu. Visuma izvērsums notiek Mahamanvantaras beigās. Tas ir pēkšņs un momentāns. Tas, ko jūs saucat par Pralaiju, norit diezgan ilgi, taču pirms izvērsuma viss noklust un nomirst – tas, kas nevar uztaisīt izvērsumu kopā ar visumu.

Pirms 5 mljrd. gadu bija tāds izvērsums, tāpēc jūs arī nolēmāt, ka Saulei ir tik gadu.

Mēs iziesim ārpuszemes realitātes, kuras jūs nepazīstat.

 

Seanss

Es pamanīju, ka tieši šodien es publicēju rakstu par Saules Logosu ar tādu attēlu vietnē, Facebook un VKontakte, un to pašu ieliku vebināra-seansa vietnē. Tas ir mans portrets Saules Logosā, tā, kā man parādīja sevi 2006. gadā. Pēc šī ievada es šo nodaļu izlasīju pa jaunam (http://sanatkumara.ru/glavi-iz-knig/solnechnaya-sistema[1]).

19 01 27 02

Mūsu saules grupu sapulcināja tādā kā caurspīdīgā sfērā. Tagad mums ir trīs apziņas – fiziskajā plānā; mūsu aspekti, kurp mēs pacēlāmies, Saules Brālībā; un smalkākas ugunīgās apziņas daļiņas caurspīdīgajā sfērā.

Mums jau ir pierasti apzināties Saules Logosu, taču mums nolēma parādīt nedaudz citu pozīciju.

Mēs lidojam, un mums garām palidoja ledus gabali, kā aisbergi (Orta Mākonis), pakāpeniski temperatūra sāka celties, ledus gabali kļuva apkausēti. Lidojam...

Šeit nav šķidrums, bet ēteriska telpa, it kā ēters vai slāpeklis iztvaiko. Tas patiešām par 80% ir slāpeklis... un tas iztvaiko.

Mēs lidojam un izlidojam aiz šī miglainā slāņa, un pašlaik mēs esam izgājuši lielā gaismā. Atveras sirds, es izšķīstu šajā smalkākajā gaismas slānī... Sirds deg un paplašinās... Ļoti viegla un priecīga sajūta, dievišķa... Šeit ir dvēselisks maigums, siltums, svētība...

Izrādījās, ka mēs esam izgājuši Mīlestības-Vieduma Staru, kurš pa visumu izplatās plūsmās.

Mēs izgājām šo slāni un atkal iegājām neitralitātē... Izdarām secinājumu, ka ne visa smalkā realitāte ir piepildīta ar tādām plūsmām.

 

Virzāmies pie ļoti Liela un Dižena... ķermenis jau reaģē, bet apziņa pagaidām klusē... It kā mēs no tālienes raugāmies uz milzīgu liesmojošu zvaigzni. Un viņa pievelk mūs ar savu garīgo gravitāciju. Mums garām lido būtnes un tiek ierautas šajā milzīgajā gaismā, un ar prieku savienojas ar Debesu Tēvu – Saules Logosu...

Tas ir it kā ieejas portāls Logosa apziņas stāvoklī.

Mēs minūtes piecas pieradām, gājām iekšā ekstātiskā apziņas stāvoklī. Ļoti daudz gaismas, ausīs viss svilpj no augstajām vibrācijām. Mēs neilgi apstājāmies, un vācam gaismu šūnās un ķermeņos, visos daudzdimensionālajos aspektos. Sākās auras vibrācija, mēs pierodam pie šiem jaunajiem stāvokļiem...

Iekšienē viss trīs, līst asaras, un tas nav no “galvas”, apziņa vēl nesaprot, bet ķermenis jau ir TUR... no ķermeņa sākas un pieaug īpašs apziņas stāvoklis.

Un mana zemapziņa sāk to atcerēties, viņa atceras šo super-stāvokli, un ķermenis ar prieku gatavojas un gaida...

***

SB: Mēs saprotam jūsu apziņas iespējas, un jūs pastāviet šeit kaut vai perifērijā, lai jūs PATIESI saprastu S. Logosa apziņu.

Mēs saprotam, ka priekšā ir tikai kaut kas svinīgs un priecīgs. Mēs ejam cauri bālganai miglai kā aizsegam...

Skaņa iekšienē aizlidoja debesu augstumos...

Mūsu apziņa pavisam sadalās, savienojoties ar Visu, Kas Ir...

Faktiski mūsu personību šeit nav... Saplūstam ar Avotu un kļūstam VIŅŠ.

SB: Sajūtiet sevi kā Visu, Kas Ir Saules Sistēmā. Kā šo milzīgo Cilvēku...

Aplūkojam sevi no iekšienes – dažādas smalkas formas, kā orgāni iekšienē...

Cauri fiziskajam ķermenim sāk iet ļoti smalka enerģija...

Tas ir rets Visa, Kas Ir stāvoklis – mūs sagatavoja un izveda...

***

Mūs nolaiž Logosa ķermeņa apakšējā daļā... Šeit ir čāpstinošs blīvums, līdzīgs purvam, dubļiem... Ātri ejam prom no turienes...

Ielidojam Mīlestības Visumā... Mākonim līdzīgā... Un sirds centrs ļoti smalki reaģē ar īpašām siltām vibrācijām... It kā kaut kāda atjaunošanās norit mūsu iekšienē... Gribas te palikt... Vissmalkākā eņģeliskā mīlestība... Kristāliska un ļoti skaista... Cilvēks nevar izjust tādas vissmalkākās jūtas, it kā mēs būtu savienojušies ar Ercenģeli un Eņģeli...

Iegremdējamies dziļāk šajā siltajā un maigajā gaismā. Šeit mēs dziedināmies... Visi ķermeņi dabū dievišķības dotāciju... Citu vārdu piemeklēt nav iespējams.

Mēs diezgan ilgi piesātināmies ar šīm plūsmām.

SB: Šī būtne ir augstāka par Ercenģeli. Tas ir Atmiskais plāns. Taču jūs sasniedzat to un jūtat. Papriecājieties, ka jūs varat pašlaik ar to piesātināties.

Apbrīnojams stāvoklis, it kā tievi kristāliski ledus gabaliņi ienāk mūsos...

Ar ko šis ļoti smalkais stāvoklis atšķiras no tā, ko mēs saucam par mīlestību?

SB: Jūs parasti “jūtat” mīlestību, bet šeit jūs to nevis “jūtat”, bet piepildāties līdz malām. Citas vibrācijas – atmiskās. Tie ir augsti mirkļi, kad jūs varat just šīs retās jūtas un piesātināties ar tām līdz malām.

Nevar teikt, ka šeit ir tukšums, mēs pilnīgi skaidri jūtam šo ļoti smalko patīkamo enerģiju, un var ar pilnu izpratni nosaukt to par Dievišķo Mīlestību...

SB: Šajā plānā tika radīta cilvēka pati smalkākā gaismas kopija, un no šejienes jūs “gājāt” uz sablīvēšanos... Jūs bijāt tādas būtnes.

 

Pašlaik jūs “sadalāties elementos”, lai pēc tam no jauna savāktos...

Mēs taisāmies jums parādīt Saules Logosu.

***

Mūs “izmeta” Logosa centra viducī. Mēs peldam prostrācijā.

Pakāpeniski mēs augam, paplašinoties Lielā Cilvēka formā, izaugam līdz Saules Logosa robežām, sākumā kā ļoti caurspīdīga būtne, un pēc tam balta ugunīga. Kā attēlā...

Paplašināmies uz izejam vairākus slāņus-robežas.

Mans Milzis kustina rokas un kājas, kliedz, izdod skaņas...

SB: Tu saproti, ka šī būtne ir dzīva, jūtoša un domājoša?

***

Vēl un vēl tiek dzīts vibrāciju augstums... Esmu kļuvusi par bezveidīgu mākoni, kurš sastāv no smalkākās enerģijas, kādu tik var iedomāties...

Redzu, ka manu mākoni bojā vēji, plūsmas, kaut kur pabīda, kaut kas aiztiek mani no ārpuses, es neesmu vienkārši tukšumā, jo man apkārt ir dzīvība – no turienes vilnis, no šejienes vilnis, un manu ķermeni deformē dažādas ietekmes no kosmosa...

 

Stāvoklis satriecošs... Vienkārši satriecošs...

SB: Tas Pārsaules Logoss.

!!!

SB: Mēs arī priecājamies, ka jūs vismaz kaut kā varat to sajust, tāpēc ka tās ir ļoti retas sajūtas, kādas dotas cilvēkam kaut reizi mūžā izjust... Jūsu Atma atrodas šajā līmenī. Taču pašlaik jūs atrodaties nevis dvēselē, bet Pārlogosā... Pacentieties vismaz kaut kā šo stāvokli nosaukt vārdos, nofiksēt, lai pēc tam saprastu...

Sajūta ir ekstātiska, es sastāvu no zaigojošām mirdzošām enerģijām. Cilvēka saprāta šeit nav – ne domu, ne jūtu, ne jēdzienu... Svētlaime, kurā gribas būt un būt... Dziļš veselums, Viena Apziņa, un nav nekādu vajadzību...

Tā ir gandrīz neapzinoša būtne, salīdzinot ar cilvēku...

SB: Bet tajā pašā laikā apziņa šeit ir, šī būtne jūt visas kosmosa ietekmes, tā ir sākotnējā, primitīvā apziņa. Blīvāka apziņa, kuru jūs izgājāt, ir Radītājs, bet šis ir Radītāja Augstākais Es, tā pati Ideja, kura bija līdz Saules sistēmas radīšanai, no kuras pēc tam radās Radītāja blīvākā apziņa. Tā ir 13. dimensija. Bet Logoss... 12.5 pēc jūsu mēriem...

***

Saspiežamies un sablīvējamies līdz Logosam, atkal jūtam savas robežas, rokas-kājas, galvu.

SB: Jūs zināt portālu, punktu, kurā jāatgriežas, lai ieraudzītu blīvo SS ar planētām.

No Logosa apziņas ieskatāmies kāpuru ejā un raugāmies uz planētām. Es redzu, kā no Saules iet ritmiski gaismas viļņi koncentrisku apļu veidā...

SB: Tu redzi laiku.

Planētu ekliptika izskatās pēc šķīvja, kā ap Saturnu.

SB: Tu redzi pareizi, planētu rajonā atrodas daudz putekļu, asteroīdu, gāzu.

***

Virs ekliptikas stāv cita saule-globuss, SS iepriekšējais globuss, otrais, mazs, bet augstāk neredzams informācijas globuss, pirmais.

Zemāk par mums ir ceturtā SS, neizpausta, vismaz pagadām tumsā... Tā pēc izmēra ir lielāka par mūsējo...

SB: Pagaidām piecas saules, sestā nav radīta... Neredzam pirmo un piekto SS. Piektā pēc izpaušanās būs augstāk pēc vibrācijām, viņa iesūks visu jūsu pieredzi un attīstīsies tālāk, būs pilnīgāka.

 

Mēs esam celmlauži, neviens pagaidām to nevienam nav parādījis.

 

Mēs atnesam uz planētu tās ļoti smalkās enerģijas, ar kurām mēs piesātinājāmies, tieši no Saules Logosa. Mēs nesam praktiski radioaktīvu mākoni uz mentālo plānu, uz biosfēru... gaismu, maigumu, augstu gaismu, kaut ko mātišķu, kā no Diženās Dievietes.... Tas ir cilvēku dvēselēm... Mieru un mierīgumu, eņģelisku mīlestību... Tā ir burvestība, vislieliskākās jūtas.

Saules Brāļi tur šīs enerģijas, saglabājot ap mums, bet mēs sūtām uz planētu un piepildām visu cilvēku sirdis. Visiem vajag tieši to!

Avota tīrība, burvīgs stāvoklis.

Cik šis radioaktīvais starojums ir bīstams?

SB: Tas ārstē, un jūs saņēmāt dziedināšanu. Mēs lieliski saprotam, kas ir noderīgi, un kas ir kaitīgi ķermenim un dvēselei. Pasaki viņiem, ka tā tad arī ir Nirvāna...

Tā tad arī ir Nirvāna... Viss iekšienē ir pamiris, nereaģē...

Ekstāze.

SB: Tas ir īpašs apziņas stāvoklis, mēs to saucam par Alfa, kad apziņai pazūd blakus ietekmes, kad viņa atrodas sevī pašā un no tā viņa kaifo...

 

Atvadāmies...

SB: Mēs jūs ļoti mīlam, jūs pie mums atnāksiet visi, kad beigsiet mokas uz planētas, un, tā kā mēs ar jums esam pazīstami jau sen, jūs būsiet vienkārši mūsu draugi.

 

Pateicība jums, Dvēselē Lielie!

 

Pievienots 27.01.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/volshebniy-seans-s-solnechnim-bratstvom

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/26-raksti-2019/1991-saules-sistema (Tulk. piezīme)