Мы учимся Жить и Быть

Mēs mācāmies Dzīvot un Būt

(Saruna ar Saules Brālību)

19 01 23 03

Es piesaucu Saules Brālību un lūdzu pastāstīt man par Saules sistēmas Vienotību. Pasaules meditācijas seansā es nevarēju saskatīt atsevišķu zemiešu planētu, tāpēc ka Zemes apziņa bija vienotībā ar citiem planetārajiem Logosiem. Es ieraudzīju Saules Vienotību kā monolītu.

SB: Jā, no Galaktikas Logosa apziņas Saule ir redzama kā zvaigzne, tāpēc ka tu skatījies no smalkā plāna un neredzēji fiziskās planētas.

Kāda ir planētu iedzīvotāju ietekme uz šo Vienotību?

Planētas iedzīvotājiem ir maza ietekme uz zvaigznes kosmisko saprātu, tāpēc ka pagaidām viņi ir ne pārāk attīstīti. Taču šī ietekme pakāpeniski pieaug, un reiz tā absorbēs planetāro Logosu apziņu un izšķiroši ietekmēs planētu kā globusu pašu eksistenci.

Kāda ir kosmosa Ģimeņu ietekme uz Saules Logosu?

Mēs esam Saules Logosa daļa, un kopā ar visām citām Ģimenēm mums ir liela visu planētu un sevis pašu attīstības programma. Mēs rūpējamies par planētām un iedzīvotājiem, palīdzot tik ārā no krīzēm un pozitīvi ietekmējot visus, kas spēj ar mums savienoties.

Kasi karo paralēlajā realitātē?

Plejādieši.

Mēs viņus uzskatām par brāļiem.

Viņi ir dažādi. Ir tie, kas palīdz, un ir tie, kas pretendē uz kundzību. Pēdējie planētu uzskata par savu koloniju un ir atnākuši pēc mesliem.

Cik bīstams ir tās realitātes stāvoklis?

Mēs jau esam nodibinājuši pamieru, un pašlaik norit sarunas.

Tieši viņi iznīcināja planētu vienā no nākotnes līnijām?

Nē, jūs paši to izdarījāt.

Cik lielā mērā realitātes ietekmē cita citu? Kāpēc tieši mūsu realitātē ir ienākuši tie, kas vēlas izmainīt nākotni? Karš var būt arī mūsu realitātē nākotnē?

Potenciāli jā. Taču visi spēki no nākotnes maina tagadnes realitāti, lai jūsu nākotne kļūtu miermīlīga.

Vai tad tas ir iespējams? Tas nav ieplānots? Vai arī mūsu apziņai ir tik lielas iespējas?

Karš – tā ir civilizācijas bojāeja. Kārtējais kolapss. Logoss vēlas izmainīt nākotni, lai saglabātu rasi.

Ja viņš radīja labo un ļauno, saprotot, ka šajā dualitātē visu laiku būs cīņa, kā tad viņš izlems šīs cīņas rezultātu – kam par labu? Ja iepriekšējā nākotne bija tumša un briesmīga, tad ir likumīgs jautājums: Saules Logoss ir gaišs vai tumšs?

Dīvains jautājums, tu taču zini, ka neitrāls. Viņš nav duāls, taču mēģina dualitāti uz planētām izmantot kā apziņas attīstības paņēmienu.

Man liekas, ka pār planētu karājās kaut kāda liela ēna... Mums ir grūti iziet no dualitātes, vai arī mums neļauj darīt galu tumšajai pagātnei?

Nevajag meklēt cēloņus ārējā pasaulē. Ēna atspoguļo karu un vispār vismaz pagaidām ļoti tumšo planētas apziņu kopumā. Vairākas realitātes ir sagrautas, tajās plaukst tumsa. Jūsu realitātei ir visi dotumi virzībai uz gaismu, visas iespējas iziet gaismā no tumšas istabas. Ir arī gaišāka realitāte uz planētas.

Ko var izdarīt, lai mūsu realitāti virzītu uz gaismu? Kā mēs varam iedarboties uz planētu?

Jūs varat ienest apziņā gaismu, tikai vienīgi iedarbojoties uz planētas kolektīvo apziņu, piesaucot gaismu sirdīs un aktīvi strādājot ar plašsaziņas līdzekļiem, internetā, semināros un aktivizācijās. Principā lieta uz to pusi iet, tikai svarīgi, lai tā neizjuktu kāda iemesla dēļ.

Es saprotu, ka mūsu lasītāji jau ir diezgan attīstīti. Problēma – kā palīdzēt pārējiem iedzīvotājiem? Un vai tas ir iespējams? Man veidojas iespaids, ka cilvēku apziņa kaut kā sarūk, kļūstot ierobežotākai, vienkāršākai, kļūstot koncentrētai uz izdzīvošanu un patēriņu. Bezidejiskums, ikdienišķums, mākslīgums... Vai tiešām pat attīstītās valstīs apziņa pagriež savu formēšanos uz degradācijas pusi?

Mēs tā neteiktu. Uz tehnoloģiju pagriež, uz dabiskuma rēķina. Cilvēkam ir kļuvis pārāk daudz balstu un kruķu. Viņš aizmirst par savu dievišķību un varenību. Viņš domā, ka visu var atrisināt ar naudu, panākumiem vai tehniku. Bet cilvēks ir radīts mīlestībai un varenībai, tikai viņš nevar ar savu prātu līdz tam nonākt, vairāk uzticoties “tabletēm”...

Bet tehnoloģija ir paildzinājusi dzīvi par desmitiem gadu... Tā reāli palīdz izdzīvot, silda, baro, tīra, ārstē... Mēs vairs nesaprotam, kā dzīvot bez telefoniem, veļasmašīnām un automobiļiem. Drīz arī kosmosa kuģi būs ikdienas dzīves sastāvdaļa...

Lūk, tagad atgriezieties pie sevis un palīdziet sev kļūt brīviem jūtās, mīlestībā, savu vajadzību paušanā. Vāciet prom atkarību un piespiestību, nemokiet sevi ar to, ka jūs “ne tāda” vai “ne tāds”. Neorientējiet sevi uz visiem pārējiem. Atrodiet savu taku, savu lappusīti dzīves grāmatā. Lai cik tehnoloģija nebūtu attīstīta, tā nepalīdzēs kļūt laimīgākam, ja par labu panākumiem un naudai jūs aizmirsīsiet par savu dvēseli, par dabu, par bērniem, pa laimi. Jūs gluži kā baidāties no savas dvēseles izpausmes, nedomājot par cilvēka dabu, par to, ka viņš ir radīts ne tikai iekarot pasaules, bet arī būt svētībā un saprātā sevis iekšienē.

Mums visu laiku saka, ka mēs esam Debesu Tēvs vai viņa daļiņas. Kāpēc mūsu apziņai ir tāds potenciāls, un viņa nevar to sasniegt? Kur izpaužas mūsu ierobežotība, kāpēc attīstība norit ar tādām grūtībām?

Tāpēc ka fiziskajā realitātē viss pagaidām balstās uz izdzīvošanu, saprāta bagātināšanu, gaismas un tumsas pretdarbību. Jūs pagaidām nespējat kļūt patiesi daudzdimensionāli, savienot savus zemes plāna saprātus un Radītāja debesu apziņu. Uz to tad arī ved jūsu evolūcija, tas tad arī ir visas attīstības pamats, veids, kā apgūt fizisko plānu un matēriju kopumā. Savienot matēriju un garu caur dvēseli – tas ir attīstības veids Saules realitātē un daudzās citās analoģiskās realitātēs. Nevis vienkārši izplatīt savu tehnoloģiju uz citām planētām, nevis vienkārši aizņemt ar sevi pēc iespējas vairāk planētu un realitāšu, bet iemācīties Dzīvot un Būt.

Ko jūs ar to domājat?

Dzīvot tā, kā sauc dvēsele, nevis aizgriezties un slēpties no viņas.

Iemācīties klausīties savu dvēseli.

Iemācīties saprast savus uzdevumus kā rasei, kā atsevišķai personībai, kā kolektīvai apziņai.

Iet pēc Radītāja Plāna uz Mīlestību un Vienotību.

Radīt savu unikālu dzīvesveidu Vienotībā un personas neatkārtojamībā.

Iemācīties sadarboties, nevis cīnīties.

Nevis pretoties, bet palīdzēt, redzot tālāk par savu degunu, raugoties globāli uz planētu un pasauli.

Redzēt aiz kokiem mežu, tas ir, planētas izmantošanas sistēmu no visu dzīvo būtņu veidu puses.

Saglabāt savu planetāro unikalitāti.

 

Pievienots 23.01.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/mi-uchimsya-zhit-i-bit

Tulkoja Jānis Oppe