Фохат

Fohats

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli[1]

19 01 19

Sanats Kumara: Vispasaules Doma, pasaules veidošanas, radīšanas Ideja, visa, kas izpausts, dzīvības būtīgums, Fohats apvieno visus plānus – no ugunīgā līdz blīvajam. Ir visu enerģiju visu izpausmju, kādas mēs varam uzskaitīt, pamats. Ja Pramatērija ir visas materiālās pasaules pamats, tad Fohats plus pie tā apvieno visu domu, kura būvē pasauli. Tas ir visa Gars. Logoss un viņa palīgi izmanto Fohatu, “strādā” ar viņu, un paši no viņa sastāv. Dievišķā Doma eksistē kā katra atoma vissmalkākais apvalks. Viela ir Radītāja domas caurausta sākotnēji. Tā ir neatņemama matērijas īpašība. Jo rupjāka matērija, jo mazāks tās procents ir šajā apvalkā un jo lēnākas ir vielas vibrācijas.

Vai to var saukt par enerģiju?

Jā. Tāpēc ka viss, kas eksistē, ir piepildīts ar Radītāja Dievišķo domas enerģiju. Viss ir Doma, pārveidota Gaismā. Mēs ar to domājam – Manvantaras laikā. Kad iestājas Pralaija, tad tas viss atriežas Domā. Tas ir, Gaisma dziest mūsu izpratnē, gara-tēli izzūd, viela pāriet sākotnējā stāvoklī, lai no tās varētu radīt kaut ko jaunu. Fohats Pralaijas lakā ir klāt slēptā veidā, potenciālā, katrā Visuma punktā. Tas ir tas, ko “izelpo” Logoss, būvējot pasauli, un ko ieelpo, pievienojot Apziņas – “Visuma gaisu”. Ja Neizpaustajā pasaulē varam aplūkot Trīsvienību, tad Fohats, Dzīvības Princips un Pramatērija – kā Gars, Dvēsele, Ķermenis. Tātad Dzīvības Principu var saukt par Pasaules Dvēseli.

Kāda tad ir atšķirība starp izpausmes enerģijām un Fohatu?

Vibrācijā. Tās ir pašas smalkākās vibrācijas.

Kāda tad ir atšķirība starp Fohatu un Dzīvības Principu?

Fohats un Dzīvības Princips – kā gaiss un ūdens. Ūdens eksistē dabā, lai atdzīvinātu gaisu un visu pārējo. Gaiss satur visu – gan ūdeni, gan ēterus, gan smalkos un blīvos ķermeņus. Tas ir tikai uzskatāms piemērs, kurš demonstrē Fohata universālumu.

Paši Logosi un citas Augstas Būtnes sastāv no Fohata, sakoncentrēta un citu enerģiju pastiprināta, tās ir individuālas katram, apveltītas ar tādām pazīmēm kā Griba, Mīlestība, Dzīvība, Saprāts, izpausmes Ķermenis, Dvēsele utt.

Fohatam avota nav. Nav vietas, no kuras viņš iznāk un kurp atgriežas. Ir vietas, kur viņa koncentrācija ir lielāka un kur mazāka. Lai radītu planētas un citus ķermeņus, nākas koncentrēt ne tikai domu, bet arī blīvākas enerģijas. Visa pasaule ir radīta no koncentrētām enerģijām.

Vai var teikt, ka Fohats ir vienmēr – gan pirms mūsu Visuma radīšanas, gan pēc viņa nāves?

Jā, tas ir sākotnējāk, tas ir Visa Radītājs, tas ir gan tas, kas rada, gan tas, no kā rada, sākotnējais stāvoklis pirms celtniecības, tās laikā un pēc, un pēc pasaules sadalīšanās pirmelementos. Fohats ir doma, ielieta katrā esības daļiņā. Mēs viņu izmantojam neapzinoties, kā un kādēļ, vienkārši tāpēc, ka tas ir.

Vai var teikt, ka katram Visumam ir savs Fohats?

Fohats ir vienots, Fohata vispasaules daba paredz viņa universālumu, taču viņa atšķirība dažādās vietās ir neapšaubāma, tāpat kā atšķiras Visumi, tā arī viņa izpausmes dažādas vietās. Kā no Pramatērijas tiek būvēti dažādi Visumi, ar dažādām enerģijām, tā arī Fohats – tās ir dažādas idejas katrai pasaules uzbūvei. Ja izmantojam Trīsvienības sistēmu, tad Fohats – Gars, Logoss – Dvēsele, bet matērija – tas, ko pauž Logoss. Svētais Gars – tā ir Augstākā Apziņa, Tas, kas rada Logosu, Augstākais Logoss, Dievs – Tēvs. Arī tas ir Fohats, Dievišķā Doma.

Kā šī enerģija sadalās plānos un apakšplānos?

Mēs to nedarītu. Tieši tāpat, kā arī Dzīvības Principu un Pramatēriju mēs nedalītu plānos. Visi plāni, sākot ar pašu augstāko, tie jau ir sākotnēji vai sekundāri sabiezējumi un, tātad, pirmatnējās vielas pārveidojumi. Pirmais plāns – jau ir visu trīs aspektu personificējums vienā vai otrā koncentrācijā. Bez tā nav dzīvības. Vienkārši visām izpausmēm ir augstākais plāns, Dievišķās domas plāns jeb Logoiskais. Taču turklāt vienmēr ir smalkāks plāns smalkāk organizētam organismam jeb Būtībai, kura veido konkrēto Būtību. Un tā līdz bezgalībai.

Ar Fohata palīdzību burvīgā veidā notiek dziedināšanas pa visu planētu. Smalkās vibrācijas uz fizisko plānu iedarbojas kā uguns uz koku, iededz cilvēkā liesmu, gaismu, izdedzinot no iekšienes un atgriežot sākotnējo ķermeņa un domas tīrību.

Kā dziedināja Kristus? Ar kanālu. Tuvinot roku, viņš cilvēku apdāvāja ar domas lādiņu – Fohatu, izdedzinot viņa ķermenī zemās emocijas un slimības izpausmi, redzamu kā sīkas smalkā plāna būtības. Saredzamā vienkāršība nenozīmēja efekta neesamību. Ne vienmēr viņš dziedināja, tikai tos, kas ticēja un ļāva Dievišķajai domai iekļūt sev iekšienē dziedināšanai.

Dievišķā Doma – intuitīvu zināšanu, zemes plāna Ego neapstrādātu, avots, tas ir katalizators visām izmaiņām uz Gaismas pusi, avots, no kura nāk cilvēka vēlme iet uz apskaidrošanos un prieka sajūta par to. Tas ir izmaiņu, redzamu un neredzamu, avots.

 

Pievienots 19.01.2019

http://sanatkumara.ru/glavi-iz-knig/fochat

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)