Наше сознание...

Mūsu apziņai...

Mūsu apziņai piemīt kolosālas iespējas

18 12 06 01

Šodien es grupveida meditācijā sadūros ar to, ka viens cilvēks no mūsu grupas meditācijā pilnīgi aiziet no ķermeņa. Viņa ķermenis kļūst tumšs, ne čakras, ne meridiāni nemirdz. Pirmoreiz sadūrusies ar tāda veida meditāciju, es biju satriekta...

Es uzskatu, ka savu ķermeni nekad nedrīkst pamest, ja negribi, lai tajā iemitinātos vēl kāds. Nācās man grābt ārā no tāda cilvēka daudz tumsas no meridiāniem un auras un lielu būtību.

Es cilvēkam ieteicu neiet prom no ķermeņa, bet būt klāt divās vietās vienlaikus, kā tas arī notiek mūsu skolā meditācijā.

Gribu teikt, ka mūsu apziņa divās daļās dalās viegli, mēs esam klāt ar daļu apziņas šeit un ar daļu tajā aspektā, uz kuru mēs izejam. Tas ietekmē arī to, ka mēs savu apmeklējumu laikā smalkajā pasaulē apzināmies to novietojumu un to stāvokli, kādā mēs šajā momentā atrodamies smalkajā aspektā (bet mēs pagaidām varam apzināties tikai ar savu trīsdimensiju apziņu), tas ir, vienlaikus ieslēdzam savu zemes apziņas daļu.

Arī čenelings notiek tāpat – daļa apziņas apzinās smalko pasauli, otra pieraksta informāciju.

Sakarā ar to gribu izdarīt analoģiju ar kvantu pasauli. Sniedzu piemēru, kad daļiņa sadalās divās daļās, no daļiņas pārvēršoties vilnī.

“Junga izmēģinājums ar kvantiem”

https://www.youtube.com/watch?v=_jHoIy4arbg

Tāpat kā daļiņām videoklipā, mūsu apziņai ir sava viļņveidīga daba lielā vibrāciju diapazonā. Jo augstāka apziņa, jo plašāks diapazons, kurā viņa var vienlaikus būt klāt.

Kā mēs zinām, augstākās apziņas var sevi dalīt daudzās daļās, domāju, ka arī mēs sākam tāpat pārvaldīt savu apziņu, trenējot klātbūtnes iemaņas smalkajā pasaulē.

Vēl gribu piebilst, ka mums nav jātiecas aiziet no fiziskā ķermeņa, bet jācenšas augstāko apziņu piesaistīt savai apziņai, tas ir – kļūt par daudzdimensionālu būtni, atstājot savu noenkurojumu fiziskajā plānā.

Aizejot no ķermeņa, mēs atstājam to bez uzraudzības. Viņu var aizņemt...

Aizejot no ķermeņa, mēs pārstājam kaut ko apzināties, izņemot tukšumu, jo mūsu “darba” apziņa guļ.

Aizejot no ķermeņa, mēs neatnesam ne informāciju, ne enerģiju savam zemes aspektam.

***

Sanat Kumara, es lūdzu apgaismot šo jautājumu.

Sanats Kumara: Apziņai piemīt kolosālas iespējas, par kurām jūs pagaidām tikai nojaušat. Mēs mūsu Skolā esam uz pieejas savas apziņas dabiskai pārvaldīšanai – apziņas dalīšanai, savienojumam ar Skolotāju, informācijas savilkšanai par vajadzīgo jautājumu no informācijas lauka, apziņu savienošanai vienotībā – klasterī vai kolektīvā apziņā. Visas šīs prasmes pagaidām ir sarežģīti izskaidrot, bet jūs jau saduraties ar to, ka sākat pārvaldīt tādas informācijas daļas un pielietot tās praksē, kā dabiski iznāk, izejot uz augstākajiem aspektiem. Diemžēl to nav iespējams iemācīt teorijā, tāpat kā nav iespējams apmācīt vadīt automobili tikai teorijā. Vajadzīgas iemaņas, mēģinājumi un treniņi.

Patiešām, apziņu var sadalīt, kā tu saki, bet ir arī tāds princips kā kopēšana. Labāk atoma/daļiņas dalīšanos saukt pat kopēšanu, nevis dalīšanos divās daļās. Tas ir, katra daļa ir pilnvērtīga un tai ir otras daļas visas pazīmes. Un kopija nav atspulgs vai bezīpašnieka apziņa.

Ko tu domā ar vārdu “bezīpašnieka”?

Paskaties vārdnīcā.

  1. Bezīpašnieka īpašums – īpašums, kas palicis pēc īpašnieka, kurš nomiris bez mantiniekiem, un nonāk kases ienākumos.
  2. Sinonīmi: bezsaimnieka, nevienam nepiederošs;
  3. nedzīvs, tukšs, nāvīgs, slimīgs.

Kā es sapratu no vārdnīcas – “nokopēta apziņas daļiņa nav atspulgs vai mirusi, bez uzmanības atstāta apziņa”.

Jūsu apziņa arī nav daļa, kas izdalīta no kopējā, piemēram, līnija, stars kūlī (līnija vai stars tieši ir apziņas kopējā kūļa daļa, kas mēs neesam).

Patiesībā – uz ko noskaņosies. Katrs no jums vēl arvien pagaidām ar iekšējo sajūtu sevi uztver kā vispārējās apziņas daļu un reti nonāk līdz Visa, Kas Ir stāvoklim, kaut gan jums tāds apziņas stāvoklis ir pašā pamatā.

Jūs esat sevi izdalījuši kā apziņas vienību, kā vispārējās apziņas daļu un pie tā apstājušies. Un jums ir grūti atgriezties tajā sākotnējā Visa, Kas Ir stāvoklī, jūs to darāt tikai pašās dziļākajās meditācijās.

Gribu pievērst uzmanību, ka praksēs un meditācijās jūs nekļūstat nākamā daļa, piemēram, astrālais vai mentālais aspekts. Jūs pakāpeniski palielināt savu daudzdimensionalitāti, verot uz sava apziņas serdeņa arvien jaunas un jaunas daļas, nešķiroties no vecajām.

Jūs neatvadāties no ego (apziņas zemes daļas), nenogalināt ego un nenorobežojaties no viņa, citādi jūs nespēsiet apjēgt to, ko atnesat no kosmosa.

Apziņas kosmosa plāns nav kaut kas labāks, kā daži domā, kurš pārspēj jūsu apziņas līmeni.

Vienkārši jums ir vesels apziņu komplekts savā būtībā, kā ābelei ir saknes, stumbrs, zari, lapas un augļi. Katrai veselā daļai ir gan sava apziņa, gan Veselā apziņa. Un jums ir sava paša cilvēciskā apziņa un Logosa-Radītāja apziņa.

Un visi apziņas starpstāvokļi?

Visi starpstāvokļi ir humanoīda apziņas tipā, tas ir, savs astrālais, mentālais un ugunīgais aspekts. Dažām cilvēku radībām ir neaizvērta elementālā apziņa, tie ir tie, kas šamanē vai bur. Dažiem, no augstākajiem plāna atnākušajiem, ir neaizvērta augstākā apziņa.

Kā labāk trenēt apziņas dalīšanu/kopēšanu?

  • Iziet uz augstākajiem plāniem Skolotāja vadībā un aizsardzībā.
  • Nebaidīties iziet uz augstākajiem plāniem.
  • Labi savākt savu apziņu pēc meditācijas, neatstājot savas daļas augstākajos plānos.
  • Saņemt labpatiku, ir jābūt interesei un vēlmei izzināt sevi tādā veidā.
  • Darīt visu pakāpeniski, “neskriet pa priekšu lokomotīvei”.

Cik lielā mērā vienlaicīga apmācība dažādās skolās ietekmē apziņu?

Ir dažādas skolas, un labāk mācīties vienā, divās, ne vairāk. Un arī tad, ja tās ir par vienu un to pašu. Daži mācās dažādos līmeņos – maģijas un ezotērikas skolās vienlaikus. Šīs skolas izmanto un attīsta apziņas dažādas daļas. Mēs aizejam no maģijas iemaņu attīstības, jo tas padara smagāku un aptumšo jūsu klātbūtni smalkajos plānos.

Kādas skolas tu sauc par maģijas skolām? Kas ir klātesošs tādās skolās, lai dotu izpratni mūsu audzēkņiem, kur viņi mācās un ko?

Es vairums skolu pagaidām sauktu par maģijas skolām, kur māca strādāt ar stihijām, ar mēnesi, ar kalendāru, ar skaitļiem un burtiem.

Ar kārtīm un rūnām?

Jā, un ar senām maģiskām un astroloģiskām zīmēm un zināšanām. Ar zīlēšanu un tumšo spēku piesaukšanām. Ar pareģojumiem un pravietojumiem.

Kā redzat, vairums pravietojumu nedarbojas – pasaule ir izmainījusies, mēs esam izgājuši no vecās pasaules informācijas matricas un nevaram izmantot vecās pasaules kalendārus, zīmes un atribūtus.

Taču burvju spēki vismaz pagaidām darbojas?

Arī tie kļūst mūsdienīgāki un biežāk izmanto intuīciju un saikni ar Augstākajiem, nevis zemākajiem apziņas līmeņiem.

Bet pagaidām norit pāreja no pasaules uz pasauli. Pakāpeniski arī apziņa kļūst citāda – mainās pasaule un tai atbilstoši mainās apziņa. Cilvēks pamazītēm apjēdz saikni ar planētas informācijas lauku. Viņš kļūst gaišreģis attiecībā uz paša dzīvi – vairāk apzinās savus trūkumus un vairāk mainās atbilstoši apziņas nobriešanai. Tā ir astrālā apziņa, kas atnāk pie tiem, kuri ieaug savos Augstākajos Es. Viņa nevis aizstāj, bet savienojas, uzklājas uz fiziskās apziņas, un jūs kļūstat viedāki un gaišāki uz tādas uzklāšanās rēķina.

Pakāpeniski jūs aktivizējat savas apziņas visas daļas, kuras līdz zināmam laikam bija piesegtas, lai jūs varētu pilnīgi iegremdēties šajā fiziskajā pasaulē.

18 12 06 02

Pašā vienkāršākajā formulējumā superpozīcijas princips skan tā: vairāku dažādu ārēju spēku iedarbības rezultāts uz daļiņu ir šo spēku iedarbības vektoru summa.

Noskatījos filmu par superpozīciju, un uzreiz atnāca analoģija ar daļiņas vai atoma uzvedību ar apziņu. Arī mēs tātad atrodamies superpozīcijā, atvērti visam, kas notiek mūsu pasaulē, spējīgi pieņemt informāciju, no kurienes vien vēlies? Un mūsu apziņai spēj pieslēgties tie, kas to prot?

Protams, jūs tādi arī esat, tāpēc ka jūs spējat aptvert neaptveramo.

Kādā nozīmē?

Jūs spējat enerģētikas un informācijas ziņā savienoties ar visām citām daļiņām (apziņām), kā uzvedas daļiņa filmā…

Es pateicos tev, Sanat Kumara!

***

Un, lūk, kvantu fizikas piemēri, kur var novilkt analoģiju starp kvantu likumiem un apziņas likumiem:

“Kvantu samudžinājums, superpozīcija…”

https://www.youtube.com/watch?v=m1xIziXFAic

“Kvantu fizika un cilvēka apziņa”

https://www.youtube.com/watch?v=5Wge_-lHI0A

 

Pievienots 06.12.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/nashe-soznanie

Tulkoja Jānis Oppe