За двумя зайцами не угнаться

Divus zaķus ar vienu šāvienu grūti nošaut

Heizenberga nenoteiktības princips

18 11 13 01

18.11.12.

Es sāku gatavoties jaunajam semināram

“Daudzdimensionālā enerģētika – pārejas jaunās enerģijas”

http://sanatkumara.ru/seminari-2018-goda/seminar-mnogomernaya-energetika-novie-energii-perechoda[1]

Un, lūk, kas no tā iznāca.

 

Esmu sapratusi, ka jaunās enerģijas ir saistītas ar kvantu realitāti. Mēs runājam par smalko pasauli, bet nemēģinām pielietot tai mūsu fiziķu zināšanas. Uz to mani pamudināja mani jaunie sarunu biedri, piespiežot mani ielīst Internetā un iepazīties ar man nepazīstamo kvantu fiziku...

 

Heizenberga nenoteiktības princips: nav iespējams pilnīgi precīzi izmērīt divus saistītus lielumus – daļiņas ātrumu un atrašanās vietu: koordināti un impulsu (impulss = masa x ātrums).

Šodien eksistē daudz kvantu mehānikas interpretāciju, starp kurām pati populārākā joprojām ir Kopenhāgenas versija. Tās galvenās tēzes 1920. gados noformulēja Nils Bors un Verners Heizenbergs. Un par Kopenhāgenas interpretācijas centrālo terminu kļuva viļņu funkcija – matemātiska funkcija, kas sevī satur informāciju par visiem iespējamajiem kvantu sistēmas stāvokļiem, kuros tā vienlaikus atrodas.

Pēc Kopenhāgenas interpretācijas droši noteikt sistēmas stāvokli, izdalīt to no pārējām var tikai novērošana (viļņu funkcija tikai palīdz matemātiski izskaitļot varbūtību atrast sistēmu vienā vai otrā stāvoklī). Var teikt, ka pēc novērošanas kvantu sistēma kļūst klasiska: momentāni pārstāj eksistēt uzreiz daudzos stāvoļos par labu vienam no tiem.

 

Novērotāja mīkla: 5 slaveni kvantu eksperimenti

https://theoryandpractice.ru/posts/8507-quantum-experiment

 

Smalkās pasaules enerģijas caurauž blīvās pasaules enerģijas, un blīvā pasaule ietver visas vielas fāzes – no pašām smalkākajām daļiņām līdz salīdzinoši lielam blīvumam.

Jūs esat pieraduši just noteiktu vielas blīvumu. Blīvumi aiz redzamības robežām jeb smalkā pasaule nepakļaujas jūsu apziņas orgāniem.

Piemēram, jūs esat pieraduši lietas redzēt uz vietas, noturīgas. Smalkajā pasaulē ir vairāk spontānuma, nenoteiktības, kurus jūsu smadzenes nespēj uztvert, tāpēc ka jums ir svarīgi savietot visu sastāvdaļu un viļņu ātrumu un atrašanās vietu uztverot, savākt attēlā.

Kad jūs aiztraucaties uz smalko pasauli, tad cenšaties iziet no apziņas blīvās vides, no 3D. Bet, pat izejot no 3D, jūs velkat aiz sevis 3D priekšstatus, tās apziņas matricu, kaut arī smalkā pasaule nepakļaujas šiem likumiem.

Iepazīt smalko pasauli var tikai no atbilstošas apziņas, kāda jums ir, bet nav aktīva tādā pakāpē, kādā jūs varat aktīvi saprast jaunās dimensijas.

Jūsu vietā mēs ieteiktu paplašināt uztveri līdz viļņu uztveršanai, just ar lauku, nevis ar smadzeņu punktveida sitieniem pa uztveramo lauku (kā pa daļiņām), savākt attēlā citā uztveres ātrumā, darbojoties ar sirds centru.

Kvantu dimensija pati par sevi izmaina objekta stāvokli, un atkārtoti ieraudzīt vai sajust to pašu nav iespējams. Bet jūs esat pieraduši visu redzēt nemainīgu, noturīgu, un tas apgrūtina mūs un mūsu pasaules uztveri.

 

Planka konstante (darbības kvants) ir kvantu teorijas galvenā konstante, koeficients, kurš kvanta elektromagnētiskā starojuma enerģijas vērtību sasaista ar tā frekvenci, kā arī vispār saista jebkuras lineāras fiziskas svārstību sistēmas enerģijas kvanta vērtību ar tās frekvenci. Sasaista enerģiju un impulsu ar frekvenci un telpas frekvenci, darbību ar fāzi. Tā ir impulsa momenta kvants. Pirmoreiz to minēja Planks darbā, kas bija veltīts siltuma izstarojumam, un tāpēc tā nosaukta par godu viņam. Parasti apzīmē ar latīņu h.

Vilnim izplatoties materiālā vidē (piemēram, Zemes atmosfērā, Zemes slāņos, jūras ūdenī un tml.), izmainās tā fāzes ātrums un enerģijas absorbcija. Enerģijas zudumi, vilnim mijiedarbojoties ar atomiem, ir radioviļņu absorbcijas cēlonis.

“Radioviļņu izplatīšanās”

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/095/556.htm

 

Kad jūs no blīvuma raugāties smalkajā pasaulē, jūsu uztveres enerģija samazinās atbilstošo blīvumam. Jūs gaidāt, ka visu ieraudzīsiet kā fiziskajā plānā un jūsu uztvere tam gatavojas. Taču patiesībā jūs varat “redzēt” tikai ar savu astrālo ķermeni vai pat mentālo, ja esat pietiekami augstu izgājuši gaismā. Un šeit fizikas likumi ir pilnīgi citādi, kvantu mehānikas līmenī. Un jūsu sajūtas vienmēr ir dažādas. Nav noteiktības, nav vienas un tās pašas atrašanās vietas, enerģija neatbilst ierastajai...

Bet es vienmēr jūs redzu vienā vietā, un visi citi punkti man ir koordinēti.

Tava mentālā ķermeņa fiziskajā laukā mēs esam šajā vietā, bet dabā mēs varam būt pat planētas otrā galā, bet uz tavas sfēras mēs esam šeit. Tieši tāpat citas būtnes vai savienības vienmēr tavās koordinātēs ir uz vietas, tāpēc ka tā darbojas tavas smadzenes. Tu ar viņiem nodibināji sakarus un nofiksēji koordinātes. Mēs varam atrasties tavā istabā vai kosmosā, bet tu dzirdēsi mūs koordināšu punktā tavā realitātes sfērā.

Un zvaigznes apmēram tā izvietojas pie debesu sfēras? Bet kā tad Hubble fotogrāfijas?

Šeit ir cits princips...

Heizenberga nenoteiktības principa būtība ir tāda, ka neatkarīgi no jūsu priekšstata jūsu pašu laukā novērojamais objekts var atrasties pavisam citā vietā, taču jūsu psihe ir ierīkota tā, ka rada novērojamās daļiņas dubultnieku, ilūziju savā paša novērošanas laukā.

Šīs daļiņas dublikātu?

Apmēram tā.

Tas ir daļiņu dubultošanās efekts – kvantu samudžinājums!

 

Divu daļiņu īpašību savstarpējā saikne Laikā (Kvantu samudžinājums)

https://www.youtube.com/watch?v=gzOeD4_Mr-c

 

Tā nu ir īsta varenība! Lieliski!

Jūs esat radītāji tam, ko gribat radīt, un vielas līmenī tas notiek smalkajā plānā, piemēram, jūs radījāt ideju, un smalkajā plānā jau lidinās jūsu radījuma sākotnējais impulss. Tas pēc pievilkšanas likuma pievelk citas daļiņas, idejas, cilvēkus, tāpēc ka lidinās jau kā radīts modelis smalkajā plānā. Jūs ideju piepildāt ar savu enerģiju kā radītājs, un jo vairāk enerģijas jūs idejā ieliekat, jo biežāk daļiņas sakritīs ar jūsu nodomiem un radīs jūsu mērķa pievilkšanas lauku.

Ja mēs radām kādu pārliecību vai ierobežojumu, tad arī to mēs tāpat radām smalkajā plānā un tas apaug ar enerģijām? Iznāk, ka visas mūsu pārliecības mūsu pasaulē mēs apstiprinām mēs paši?

Dabiski, tas ir tā!

Ja runājam par nenoteiktības principu, tad, jo lielāks gaismas lauks ir jūsu iekšējā laukā (daļiņas, fotoni), jo vairāk jūs augšupceļaties pēc frekvences kā vilnis.

Es pārbaudīt nevaru, jo nesaprotu šo likumu. Bet intuitīvi tas tā ir, es jūtu pēc prakses. Jo vairāk gaismas iekšienē, jo augstākas vibrācijas. Vai tā?

Protams.

Atlikušajā laikā mēs gribētu tev palūgt veltīt mums uzmanību kā vilnim.

Ko tādēļ vajag izdarīt?

Noskaņojies uz mums un pamēģini kļūt par lauku. Bet mēs identificēsim tavu lauku un vadīsim to, sašaurinot “redzes lauku”, lai tu varētu saprast, kā darbojas uztveres stars un kā tu varēsi nofiksēt smalkās pasaules objektu.

Lauka uztvere ir sfēriska, nevis stars?

Es jūtu ar visu auru?

Tieši tā. Un turklāt tu savā ierastajā trīsdimensiju pasaulē radi fizisku attēlu, lai to saprastu.

Es redzu, kā mans lauks iekapsulējās un kļuva par gaismas plankumu. Iekšienē uz sfēras apvalka – mani priekšstati par kaut ko, attēli.

Jā, tieši tā darbojas apziņa mentālajā līmenī.

Apvalks – tas ir manas apziņas pavadonis?

Jā, tu to zini.

Un man vēl vakar radās jautājums sakarā ar Bozes-Einšteina kondensātu: Logosa apvalks – Orta mākonis (Logosa apziņa) sastāv no šī vielas piektā agregātstāvokļa?

Mēs vakar tev atbildējām – no vielas sestā agregātstāvokļa, arī šķidra, jums pagaidām nezināma.

Nenovērs uzmanību.

18 11 13 02

Interesanti: mana uztveres sfēra ir sākusi klasisko izvērsumu. Šī mana apziņa... ko?

Sākusi izstaroties uz ārieni.

Viņa ir sākusi pārraidīt impulsus citām būtnēm. Sapratusi pati, viņa sāka apveltīt ar šīm zināšanām citus, izplatīties...

Jūs gluži kā formējat no lauka staru, it kā iesūcot savā staru segmentā manas enerģijas.

Mēs mentālajā laukā veidojam mūsu saikni, lai tu spētu labāk mūs saprast un mēs spētu nodot kvantu pasaules teorijas enerģijas...

“Tējkannas” priekšstatā?

Ha, ha, ha. Jā. Apmēram. Bet ne katrai “tējkannai” piemīt tādas spējas.

Tagad no jums nāk pārveidotas enerģijas stars, es jūtu atpakaļ nākošu plūsmu.

Mēs neņemam tavu enerģiju, bet piepildām to ar blīvākiem starojumiem, blīvējam ar enerģijām, lai tu spētu ilgāk ar mums palikt.

Bet šodien mums ir laiks beigt... Es pateicos jums par informāciju. Līdz rītam?

Labi, līdz rītam.

 

2018. g. 17. novembrī, sestdien, pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Seminārs

“Daudzdimensionālā enerģētika –

pārejas jaunās enerģijas”

http://sanatkumara.ru/seminari-2018-goda/seminar-mnogomernaya-energetika-novie-energii-perechoda

 

Pievienots 13.11.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/za-dvumya-zaytsami-ne-ugnatsya

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/24-raksti-2018/1836-seminars-daudzdimensionala-energetika-parejas-jaunas-energijas (Tulk. piezīme)