Солнечное Братство

Saules Brālība

18 10 16

Dārgais Sanat Kumara! Esmu pateicīga tev par vēlēšanos parunāt ar mani šodien. Es klausos.

Sanats Kumara: Es tev šodien gribu pastāstīt par Saules Brālību: kā viņa ir iekārtota un kā mēs viņā dzīvojam. Tā ir milzīga pilsēta ar daudziem rajoniem ar dažādiem uzdevumiem un dažādām valodām. Mūs sadala līgums par neiejaukšanos un draudzību. Mēs īstenojam iekšējus sakarus un draudzējamies ar visiem, kas apdzīvo mūsu pilsētu. Taču mēs nevaram ietekmēt nevienu, un arī viņi neietekmē mūs. Katrā tādā rajonā mēs dzīvojam autonomi un kļūstam draugi caur kopīgiem uzdevumiem un darbību. Tāpēc katrs rajons kļūst neatkarīgs brīvībā dalīties informācijā ar citiem – kaimiņiem, zemes plāna kanāliem, citām Brālībām.

Mums gribētos, lai tu tomēr turētos pie mūsu līnijas. Mēs tev parādījām, ka ne tikai saruna ar dažām būtnēm, bet arī viņu enerģiju pārvadīšana var graujoši ietekmēt kanālu. Mēs tev brīvi ļāvām pamēģināt pakontaktēties ar dažiem kaimiņiem, un, kā redzi, tev ne īpaši patika.

Mūsu ir daudz šajā pilsētā. Pamēģināšu uzskaitīt, lai nebūtu liekvārdīgs. Pirmkārt, Marsa iedzīvotāji ir organizējuši savu “valstību”, otrkārt, arī Ra ir sadalīta vairākos anklāvos, tu sazinājies ar tiem, kas brīvi savieto visus un visu. Ir atsevišķi rajoni, kur pulcējas tikai valdnieki un viedie, ir vienkāršu miermīlīgu iedzīvotāju rajoni, ir priesterība utt.

Ar ko tad es kontaktējos?

Ar priesterību, un tā nespēja tevi pasargāt no melno priesteru negatīvajām ietekmēm.

Radās jautājums: mēs savai aizsardzībai piesaucām Mihaēla leģionus. Vai nu mēs neizdarījām to pietiekami labi, vai arī tas tagad nepalīdz? Kā ir jāorganizē kanāla aizsardzība? Cik brīvi var runāt ar SB, DD un gaismas būtnēm, piemēram, ar Ercenģeļiem?

Var brīvi runāt ar visiem, kas pie mums ierodas kā viesi.

Bet kā tad Ra?

Kā redzi, visi sarežģījumi atnāca tikai pie tevis un pēc tava kanāla pabeigšanas.

Bet dažiem arī nepatika sekas, ne visiem, bet dažiem.

Viņi vienkārši ir vai nu īpaši jutīgi, vai arī viņiem ir tumšu būtņu pievilkšanas spēks.

Es arī, iznāk, pievilku tumšas būtnes? Viņas pieķēzīja kanālā.

Es zinu, bet tu tiki galā. Mūsu apmācība – ne tikai apmācīt, bet arī pārbaudīt, cik lielā mērā tu pati esi spējīga pretoties tumšajiem spēkiem kaujas apstākļos.

Es netiku galā?

Kāpēc? Tu kanālu novadīji cienīgi, bet pēc tam, kad mūsu aizsardzība kļuva vājāka, pie tevis spēja piesieties apsveikumi no Ra anklāva tumšajām būtnēm. Vai tad tavai paziņai nav tādas pašas sekas? Vai arī viņa nepamana?

Nezinu, neesmu jautājusi. Droši vien ne.

Labi, turpināsim stāstu par mūsu pilsētu. Ir vairāki atsevišķi rajoni, ko apdzīvo citplanētu būtnes, kas nepieder saules sistēmai. Viņas šeit ir ieradušās sen un vienkārši iemācījušās izdzīvot mūsu sistēmā. Viņas nav līdzīgas ne zemiešiem, ne citām vietējām grupām. Cik lielā mērā viņas mums traucē, ir cits jautājums. Viņas nav pārāk draudzīgas un var nodarīt lielu kaitējumu pārrunu sistēmai caur kanālu. Tāpēc mēs brīdinām tevi, lai tu citu reizi būtu uzmanīga, tāpēc ka mēs augstu vērtējam mūsu ar tevi darbu un cenšamies pasargāt tevi. Vienu no mācībām tu jau saņēmi, un, domājam, ka tagad esi sapratusi, ka ne viss ir tik laimīgi Saules sistēmā un mūsu skaistajā pilsētā.

Tie ir drakonveidīgie? Reptiloīdi? Vai kādi citi?

Tie ir putni, kas nevēlas ievērot mūsu līgumus. No otras puses, daudz pagaidām viņiem uz planētas Zeme neinteresē, un es vienkārši tāpat nolēmu pastāstīt, kas apdzīvo mūsu pilsētu. Man liekas, ka tev būs interesanti.

Jā, protams!

Nu, lūk, bez viņiem ir vēl ļoti augstu vibrāciju Brālības, kuras būvē jaunus laukumus dzīvei uz savām augstākajām planētām un plāniem. Tieši uz turieni tiecas visa cilvēce kā uz paradīzes pilsētām, kur nenāksies smagi strādāt un interesanti dzīvot tādiem, kā jums. Tā ir ne tikai Jaunā Zeme, bet arī jaunās Venēra, Maldeka, Merkurs un citas augstas planētas; protams, tās saucas citādi, taču nes dvēseles, kuras galvenokārt ir dzimušas Ss uz planētām ar tādu nosaukumu. Vispār vārdi augstākajos plānos nav galvenais, un tādu vārdu, kā uz Zemes, ir diezgan maz. Biežāk tiek apzīmēts galaktikas reģions un kods, pēc tam planētas zīme (burts vai vārds, vai zīme).

Mēs dzīvojam kā planetārie Skolotāji un esam pasniedzēji ne tikai uz Zemes, bet arī mentālajās mītnēs un pat ugunīgajos untlavos (унтлав; я спал - би унтлав – kalmiku valoda – tulk. piezīme) (mītnēs). Šis vārds tev ir jauns, un tas skan tieši tā.

Mūsu uzdevums – piegādāt Zemei pēc iespējas vairāk gaismas caur zināšanām un mīlestību. Mēs parādāmies Zemes tuvumā, lai sadarbotos ar daudziem kanāliem, kuri vēršas pie Ercenģeļiem. Mēs varam runāt viņu vietā un palīdzēt caur mums ar Ercenģeļiem saistīties.

Ko Saules tuvumā dara milzīgas platformas? Mūsu zinātnieki tās ir ieraudzījuši teleskopos.

https://versiya.info/science/76710

https://versiya.info/science/69859

https://versiya.info/science/66819

https://versiya.info/science/68224

Tās pētīja uzliesmojumus un piesūcinājās ar uzliesmojumu enerģiju. Šī milzīgā enerģija var uz ilgiem gadiem un pat desmitgadēm nodrošināt mūsu pilsētas. Eksistē elektrostacija uz saules uzliesmojumu pamata, kura kodolenerģiju izmanto miermīlīgiem mērķiem.

Vai pie jums, jūsu plānā, nav karu un kauju?

Gadās, bet laika gaitā arvien retāk un retāk. Arī pie mums pieaug savstarpējā sapratne un respekts. Vēl arī saprātīgums pieaug mūsu plānā. Protams, tie, kas karo, ir atnācēji no citām pasaulēm, un mēs godam esam iemācījušies sagaidīt jebkurus uzliesmojumus un konfliktus, kas nāk no Ss ārpuses.

Vēl mums ir daudz vakantu vietu, kurās mēs labprāt pieņemam cilvēkus, kas augšupceļas no mentālās mītnes. Tās ir augsti izglītotas un augsti organizētas būtnes ar viendabīgu (vienmērīgu, harmonisku) programmu (bez konfliktiem). Viņas veido mūsu Brālības skeletu un palīdz citām būtnēm sasniegt mieru, nodomu cildenumu un mīlestību pret visu dzīvo.

Neteikšu, ka visām mūsu saules mītnes valstīm ir tādas pašas prasības pret iekšējo saturu. Kā es teicu, ir arī citādie, un mēs cenšamies ar viņiem atrast kopīgu valodu savstarpēji izdevīgā sadarbībā.

Mēs vadām Ss, bet tā nav tāda vadība, kā pie jums, ne tā, kā tu varētu saprast. Mēs pulcējam pilsētas rajonu Padomes locekļu sapulces, mēs palīdzam programmu dziedināšanā, izglītībā un medicīnā, mūsu interešu tuvināšanā un konverģēšanā.

Man sen ir gribējies uzzināt, kur tu pašlaik atrodies un vai tu pildi Zemes Planetārā Logosa lomu?

Daļa manis atrodas Ss, ar SB, otra daļa aiz Ss robežām, un planētas Logoss pašlaik ir Gautama Buda. Šai būtnei tagad ir kolektīvas brālības statuss, tas ir, tā nav personība, bet atsevišķu būtņu kopība, domubiedru kolektīvs, kuru viņš vada kā vadonis.

Kāda ir viņa loma? Viņš pulcē būtņu konklāvus, kuriem ir darīšana ar to, lai atbrīvotu daudzas dvēseles, sistēmas gūstekņus, palīdzētu brāļiem atjaunoties un izvadītu daudzas dvēseles uz citām sistēmām, piemēram, aiz SB ietvariem. Viņš palīdz atrast argumentus cilvēku atbrīvošanai no tumšu būtņu gūsta un palīdz viņiem atjaunoties. Viņš vada arī planētas ekosistēmas atjaunošanas darbību. Jūs esat aizauguši ar plastmasu un netīrumiem.

(Sāka skanēt svinīga mūzika.) Kas tā par mūziku?

Mani sauc uz mūsu sapulci. Bet mēs ar tevi varam vēl runāt. Daļa manis būs tur, bet daļa runās ar tevi. Tas ir normāli.

Papildinot stāstu, es gribu tev apliecināt, ka esmu pilnīgi uzticīgs planētai un strādāju ar cilvēkiem šajā plānā. Citās vietās man arī klājas lieliski un esmu aizņemts ar saviem projektiem, kā saka pie jums, saistītiem ar miera un aprimuma dibināšanu pēc kataklizmām un kariem.

Tātad tu aiz Ss robežām strādā kā miera nesējs?

Apmēram tā, kā rakstnieks un pārrunu dalībnieks, žurnālists un enerģētisks dziedinātājs. Tās nav fiziskas planētas un biežāk vispār nav planētas. Es nesu mīlestību labklājību uz tādiem reģistriem, un cilvēki ieklausās manī kā saprātīgā un viedā diplomātā.

Cik tad pavisam ir atsevišķu Ss anklāvu?

Vairāki desmiti.

Ko tu vēl gribi šodien pavēstīt?

Mēs daudzus no jums novērojam kā Skolotāji. Mēs audzējam jaunus dzīvnieku eksemplārus, plānojam veikt citus eksperimentus, lai audzētu jaunu būtņu rasi uz dažādām planētām, tajā skaitā arī uz Zemes. Mēs būvējam jaunas pilsētas uz Ss planētām, uz asteroīdiem un telpā. Mēs esam pašorganizējoša telpa un laiks. Tas nozīmē, ka mēs radām jaunas realitāšu matricas, kur var dzīvot citas būtnes, radām ekosistēmu un barības ķēdītes, ūdens resursus un piepildām planētas un svarus ar dzīvām dvēselēm, tas ir, radām jaunus pasaules-ēkas punktus dzīvu būtņu dzīvei.

Vai visām tādām dvēselēm piemīt daudzdimensionalitāte, kā cilvēkam?

Mēs cenšamies ieviest attīstības programmas augstākos reģistros samērā ar programmēšanu un apskaidrošanu tām dvēselēm, kuras apmācās uz planētām. Ar laiku arī viņām sāks izpausties arvien jauni un jauni daudzdimensionalitātes reģistri.

Es redzu, ka tu esi nogurusi. Tad mēs šodien beidzam.

Pateicos tev, Sanat Kumara!

Dzīvo mierīgi!

 

Pievienots 16.09.2018

http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/solnechnoe-bratstvo

Tulkoja Jānis Oppe