Надмирная иерархия

Virspasaules hierarhija

18 08 17

18.08.15.

Dārgā Diženā Dieviete! Es klausos tavu mācību.

Šodien runa būs par tām apziņām, kuras stāv augstāk par cilvēka apziņu attīstītības un vibrāciju ziņā. Tie ir visuma gari, kā jūs to varat iztēloties. Jums ir radies iespaids, ka cilvēks ir matērijas un gara attīstības virsotne, ka formas un matērijas savienojumu vienotībā vainago būtne, kuras vispārīgais nosaukums ir humanoīds. Kaut kādā ziņā tā tas arī ir, taču ir būtnes, kuras pārspēj jūs attīstības stāvokļa un visuma potenciāla ziņā.

Protams, par Ercenģeļiem parunāsim vispirms. Šīs būtnes, tāpat kā jūs, ir radītas no visuma vibrācijām, no “skaņas”, tēlaini runājot, no gara un matērijas samēriem. Vienkārši viņas ir radītas citādi un izstaro citādus viļņus un vibrācijas ar savu eksistenci. Viņu vibrācijas caurauž matēriju un rada īpašas svārstības savienošanās vietā, mijiedarbības vietā, veidojot īpašas enerģijas būtnē, kura kontaktējas ar viņu, viņas iekšienē. Būtne caur kopīgajām svārstībām var sarunāties ar Ercenģeļiem, kā mēs ar tevi. Visi vārdi, kas rodas tev domās, tavā iekšienē rodas, mijiedarbojoties tavām un manām svārstībām jeb vibrācijām.

Piekrīti, ka cilvēkam pagaidām nav iemācīta tāda telepātiska mijiedarbība, kaut arī Ercenģeļu līmenī un manā līmenī mēs varam tavas domas saprast un atbildam uz taviem jautājumiem.

Citas būtnes virs cilvēku pasaules – augstākie dabas gari. Mēs nerunājam par zemes gariem, tāpēc ka cilvēks spēj viņus vadīt, būdams iesvētīts mags vai šamanis, mēs runājam par visuma gariem. Viņiem ir ļoti daudz paveidu, un viņi ir izkliedēti visumā, dažādās vietās, vācot vajadzīgās sevis komponentes, piebarojoties gan no cilvēkiem, gan no vējiem, gan no pašas planetārās eksistences, barojoties ar magnētiskajām, saules, mēness, planetārajām vibrācijām. Pie tādām būtnēm pieder arī jūsu Māmuļa-Zeme, planetārais gars, kurš visuma līmenī mijiedarbojas ar Sauli, citām planētām, ar kosmiskajiem vējiem un plūsmām, ar zvaigžņu un magnetāru magnetosfēru.

Vēl viens virspasaules būtņu paveids – tie ir eņģeļi. Arī viņu daudzveidība ir liela – pēc lieluma, formas un uzdevuma. Nevar teikt, ka eņģeļi ir planetāras būtnes, kas mīt augstākajos planetārajos slāņos, vai ka viņi ir dienesta būtnes. Eņģeļi – tie esat arī jūs tajā skaitā. Ir iespēja jums un jūsu tuviniekiem eksistēt gan eņģeļa veidā uz planētas, gan lodes veidā…

Tie ir mentālie gari – orbi?

Viņi var būt gan mentāli, gan astrāli. Ir pat plazmas lodes, bet viņām ir citāda daba.

Nē, mēs pašlaik runājam par eņģeļiem, kuri paceļas uz augstākiem gara slāņiem nekā zemes eņģeļi. Viņi eksistē visur, un, lai kur jūs nenonāktu kosmosā, jūs tur varat sastapt eņģeli, ja spējat viņu atpazīt, jo viņš ir nemateriāla būtne. Pasaule ir piepildīta ar eņģeļiem, kuri eksistē visos līmeņos, nolaižoties pašos blīvākajos astrālajos slāņos un pat fiziskajā ķermenī, paceļoties pašās augstākajās eksistencēs.

Jūs esat uzbūvēti tā, ka, piesaucot kādu, jūs izstarojat vibrāciju staru, un, jo augstāk jūs esat izpausti, jo labāk jūs dzird smalkās būtnes.

Nez kāpēc dažiem cilvēkiem eksistē it kā vāki uz sestās, septītās vai astotās čakras. Vai viņus tādā gadījumā var dzirdēt smalkās būtnes?

Nē, tad cilvēkam kontakta nav. Tas tiek darīts dažādu mērķu dēļ, piemēram, lai viņš nesūtītu savas tumšās domas telpā, nepiepēdotu… Vai ar mērķi apturēt attīstību, atstāt cilvēku neziņā, savas bezpalīdzības sajūtā vai pat izmisumā no bezcerīgajiem mēģinājumiem savienoties ar augstākajām apziņām. Tie, kas to realizē, barojas un parazitē uz tādiem cilvēkiem.

Kāpēc gan viņi tā dara?

Viņi var tā darīt, tāpēc ka tā barojas. Katra būtne pilda noteiktu funkciju. Būtnes, kuras barojas ar cilvēku “atkritumu” domām, attīra dabu no mentāliem netīrumiem. Citādi jūs iestigtu savu domu “purvā”. Un cilvēks taču vibrē diezgan augstu, bet ir zemāku vibrāciju būtnes, taču iegūstošas cilvēka garu.

Lūk, par to man gribētos iegūt izsmeļošas zināšanas, tāpēc ka tik daudz cilvēku cieš no apmātības!

Man negribētos nolaisties līdz tādām detaļām. Tu parunā vēl ar kādu par to. Šodien runa ir par augsto. Tātad ir tās būtnes, kuras jūs saucat par Serafimiem. Tie ir augsti Eņģeļi, līdzīgi cilvēkiem, taču viņiem nav fiziskā ķermeņa. Serafimi un citi eņģeļi var cilvēkiem palīdzēt vai traucēt viņiem, ja viņi tādā veidā glābj cilvēku. Tu to zini. Taču ne visi jūs zināt, ka eņģeļi var cilvēku izvest no meža, palīdzēt viņam nenoslīkt, izvairīties no nelaimes, iegūt zināšanas, kas pašlaik nepieciešamas, izvilkt no cilvēka slimību vai vienkārši mierināt nelaimē. Ziniet, ka ar jums vienmēr ir eņģeļi, viņi ir vairāki…

Tie ir Sargeņģeļi?

Ne tikai. No vienas puses, eņģeļi no jums mācās zemes dzīvi, no otras – rotaļājas ar jums, piemēram, ar bērniem, ar grūtniecēm, ar cilvēkiem, kas viņiem tic. Viņiem vispār patīk rotaļāties, slēpt lietas, novēršot skatienu no priekšmeta; ielikt jums nejēdzīgas domas un darīt jums pāri iekšienē, likt iezagties jūsos domām par jūsu nepietiekamo labumu, necienīgumu un nepietiekamību. No otras puses, viņi var savest kopā ar mīļoto, palīdzot iegūt ģimeni vai dzemdēt bērnu, ja ģimene nav izdevusies. Mazi bērni redz eņģeļus, rādot uz viņiem ar rociņu.

Eņģeļi neatšķir labu un ļaunu?

Viņi atšķir savā veidā, ne kā cilvēks, tāpēc ka redz daudz lielāku ainu, nekā spēj izšķirt cilvēks. Jūsu labais un ļaunais nekļūst par labo un ļauno viņu plānā, tāpēc ka viss ir vienots un kalpo vienam – Dzīvei. Viss eksistē kopā, un jūsu smadzenes spēj atšķirt labu un ļaunu, kā jūs atšķirat gaismu un tumsu. Pacēlušās virs pasaules, jūsu gaisma un tumsa var būt vienkārši gaisma vai vienkārši tumsa, atkarībā no kurienes skaties, no kāda vibrāciju diapazona.

Nākamās būtnes, par kurām man gribētos parunāt, ir augstākās dabas būtnes. Tās ir plūsmas un parādības. Viņām arī ir apziņa, piemēram, negaisam, piemēram, cunami vai zemestrīcei. Ja ņemam debesu dabu, tad tās ir planētas klimatiskās izmaiņas, tas ir jaunu enerģiju pieplūdums uz Zemi, tās ir magnētiskās vētras, kas dzimst uz Saules un ar savu ietekmi aptver visu Saules sistēmu. Tās ir arī manas pārvietošanās, kad es izmainos. Arī tādām parādībām ir apziņa, un viņas jūsu planētu ietekmē īpašā veidā.

Kādā veidā?

Manas virzības jūs jūtat kā laikmetu nomaiņu – Zivi uz Ūdensvīru, piemēram. Diženās Dievietes galaktiskās virzības visās sistēmās veido laikmetu, ēru nomaiņu, vienā vārdā, laiku nomaiņu. Visas būtnes tiek pakļautas pārskatīšanai un ietekmei turpmākai attīstībai vai, otrādi, tiek aizvāktas un attīrītas. Vienas paceļas par plānu augstāk vai pat par diviem plāniem, kā būtnes, kas nolaidušās kalpošanai blīvākos plānos un pēc tam atjaunojušas savu plānu un pacēlušās vēl par augstākā plāna pusplānu. Tā Augšupceltie Valdnieki izgāja uz augstākajiem mentālajiem plāniem un aizgāja no planetārās ietekmes. Taču tie, kas ir saglabājuši ar viņiem saikni, vēršas pie viņiem pēc palīdzības. Tā bija arī ar Sanatu Kumaru, tu atceries – viņš kādu laiku nebija (Man – mirkli), bet pēc tam atnāca pie tevis atkal? Viņš izgāja planetāru attīrīšanos, izgāja uz atvērtākiem plāniem un atkal ienāca jau citāds, lai turpinātu savu darbu augstākā apziņā.

Un visi Augšupceltie Valdnieki ir gājuši prom no planētas. Daļa no viņiem atgriezās kalpošanai, bet daļa sāka savu darbību citās vietās.

Man gribētos uzzināt, kurš vada zemes hierarhiju. Agrāk tās bija trīs nodaļas, kā man tika teikts, – Manu, Planetārais Skolotājs un Mahačohans. Kā tagad viņus var nosaukt, un kas viņi ir?

Hierarhiju vada planētas Veterānu Padome. Tās ir augstākā plāna būtnes, kuras augšupcēlās un palika, lai vadītu planetāro likteni, ja var tā izteikties. Šeit nav nodaļu, bet ir dažādi norīkojumi. Piemēram, Valdniece Marija, kura atbild par cilvēces apziņas un saprātīguma attīstību, Krajons, kurš pārvalda planetārās magnētiskās izmaiņas un aizsardzību, palīdzot visiem citiem Valdniekiem. Ir planetārie karapulki, leģioni, ir Dziednieku Panteoni, ir Aizsargi no galaktiskām ietekmēm. Viņi visi ir apvienoti un pilda dažādus pienākumus, jaucot nodaļas un pārsviežot ietekmes. Piemēram, Krajons palīdz Valdniecei paātrināt saprāta nobriešanu, bet Panteoni palīdz attīrīt apziņu no reliģijas čaulām, dziedinot dvēseles un piepildot viņas ar gaismu.

Tie paši Panteoni stājas aizsardzībā, kad nepieciešama tāda darbība. Bet Lācars pat spēja savaldīt slimības no augšas, palīdzot radīt vakcīnas un zāles pret vēzi.

Līdz šim laikam nav tādu zāļu pārdošanā diemžēl, un daudz cilvēku iet bojā tieši no vēža.

Diemžēl mēs varam tikai palīdzēt un ietekmēt, bet noteikt noteikumus un vadīt dzīvi uz planētas – tas ir jūsu spēks un iespējas. Jūs esat galvenais spēks uz planētas, un jūsu vietā neviens nevarēs izvest cilvēci uz augstāku attīstības loku. Jūs esat galvenie savas dzīves vadītāji. Tāpēc arī Mēs sakām, ka Planetārā hierarhija ir pārgājusi cilvēku rokās.

Atgriezīsimies pie mūsu tēmas. Ir vēls viens būtņu klans, par kuru man gribētos parunāt. Tie ir tā saucamie Dievi.

Mēs kaut kā no šī nosaukuma esam atgājuši…

Es meklēju tavā galvā piemērotu terminu un atradu vārdu Dievi, kurš man ir piemērots pārraidei. Nepretojies. Tās ir augstākās būtnes, kuras mīt galaktikā un visumā. Sauksim viņas tā, tāpēc ka cita termina jums nav. Viņas aptver visu visumu un palīdz viņam eksistēt. Jūs esat daudzdimensionālas būtnes, kuras aptver planētu, bet viņas ir daudzdimensionālas būtnes, kuras rada visuma dzīvi. Tie ir visuma apziņa un saprāts, tā ir eksistences doma, tās ir enerģijas, kuras aptver milzīgu iedarbību diapazonu, griež visumu, piepilda viņu ar apziņu un pašu eksistenci. Viņas radīja visumu, kā jūs radāt savu ķermeni un savu dzīvi.

Vienas no tādām būtnēm ir Radītājs Mihaēls un Dievišķā Aizgādne.

Viņi aizgāja aiz visuma robežām. Viņi atgriezīsies?

Nē, viņi jau ir kļuvuši ļoti Lieli un vienkārši ir atstājuši savus vietniekus, kuri izpilda lomas un funkcijas, ieņem posteņus un stūrē visas lietas, ar kurām viņi nodarbojās. Ir arī citas tamlīdzīgas būtnes, ar kurām jūs neesat pazīstami.

Bet kā šajā hierarhijā nosaukt Pisandru? (Pisandrs – Saule aiz Saules, Saules sistēmas vadītājs no cita visuma.)

Jā, arī Pisandru (tas ir manis izdomāts vārds) var saukt par tādu visuma notikumu. Tas ir viens no visaugstākajiem gariem, kurš tieši ietekmē jūs kosmosa līmenī, jums pagaidām nepieejamā.

Un visbeidzot Radītājs, gars, kurš caurauž VISU un VISUS. Par Viņu parunāsim īpaši. Tā nav būtne, tas nav Absolūts, tāpēc ka Absolūtam nav materiālas apziņas un saiknes ar cilvēkiem. Visi, kas runā ar Absolūtu, vienkārši nosauc to būtni, ar kuru runā, par Absolūtu, kā tu nosauci par Pisandru to, kurš reiz pie jums atnāca jeb līdz kuram jūs paši aizgājāt pa savu hierarhiju.

Jūs varat saukt par Radītāju Tēvu, kaut arī viņš nav ne Māte, ne Tēvs, bet vienkārši Radītājs, ietverošs sevī visus un visu, pats sākotnējākais jeb vecākais Logoss. Viņš eksistē plānā, kur visas apziņas ir sapludinātas un visas enerģijas eksistē kā Viens. Viņš ietekmē visu, un tajā pašā laikā viss ietekmē viņu. Nav būtnes, kurai Viens vai Viņš nebūtu atomu plānā. Nav būtnes, kuras saknes neiestieptos Radītājā. Nav nekā, nekādu enerģiju, kuru sākotne nebūtu Tēvs. Viss ir Radītājs, un Radītājs ir VISS.

Virs viņa arī ir augstākas jeb smalkākas būtnes, par kurām mums nav zināms. Mēs vienkārši pieņemam, ka visums ir uzbūvēts universāli un mēs esam vienkārši daļa no kaut kā lielāka, daļa no vispasaules eksistences.

Ar to mūsu mācība ir pabeigta!

Pateicos, Diženā Dieviete!

 

Pievienots 17.08.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/nadmirnaya-ierarchiya

Tulkoja Jānis Oppe