Предназначение женских и мужских энергий

Sievišķo un vīrišķo enerģiju uzdevums

Diženā Dieviete runā

18 08 14

18.08.13.

Diženā Dieviete: Man gribētos izteikt savu redzes viedokli par tā saukto “sievišķo” un “vīrišķo” enerģiju kosmisko uzdevumu.

Sākumā noformulēšu, kas manā izpratnē ir “sievišķās” enerģijas. Jums tās asociējas ar noteiktu dzimumu, bet es gribu brīdināt, ka ne visas civilizācijas ir divdzimumu un “sievišķās” enerģijas bieži piemīt tām būtnēm, kuras jūs nevarētu saukt par sievietēm.

Tātad sievišķās enerģijas – tas ir spēks un kaisle, drosme un neatlaidība, stūrgalvība un secīgums, tiecoties uz mērķi, un radoša pieeja problēmai vai uzdevumam.

No otras puses, tā ir cilvēku dzimtas ciltsmāte, cilvēka saprātīgā sensenās enerģijas, izzināšanas un mīlestības mātišķās un bērnišķīgās enerģijas. Tā ir mīlestība pret radītajām būtnēm, tieksme nodrošināt un vērst uz cilvēka saprātīgumu, parādot viņam viņa kļūdas un līdz galam neizprasto. Tā ir maiga tieksme aizvest uz radošo pusi visus cilvēka mēģinājumus izteikt sevi, cīnīties ar sev līdzīgiem, graut padarīto un pavilkt svītru zem pašas dzīves uz planētas.

Mātišķais instinkts dod tiesības tiesāt un pārvaldīt taisnīgumu – dzīvības virzienā vai nāves virzienā vienu vai otru rīcību, visiem par labumu vai uz iznīcināšanu… Dzīvei ir taisnība vienā lietā – tā ir jāturpina, un būtne, kura, neko neradījusi, grauj pašus eksistences pamatus un Dzīves turpināšanos, nav izlabojama.

“Māte” – tas ir pirmatnējais un pamata arhetips. Tā ir bāze, pamats un pīlārs visiem jēdzieniem, kas ielikti cilvēkos. Tas ir Radītājs, kurš vienmēr ir ar tevi, uz kuru tu vari paļauties visos apstākļos, tā ir tā būtne, kurai jūs patiesībā lūdzaties, saucot viņu par Tēvu. Tā ir Tā, kura radīja pasauli un pēc Augstākā Radītāja rosinājuma dzemdināja dzīvības un nāves pasaules, kā arī to dzīves turpinājumu smalkajos plānos.

Mātes rīcībā vienmēr ir miljardiem palīgu, kuri rada, tīsta autiņos un palaiž dzīvē cilvēku un citu saprātīgu radību dvēseles. Viņa ir viņu Ciltsmāte, Māte un Tēvs vienā būtnē, Viss, Kas Ir Dzīves radīšanas plānā.

Mums ir jēdziens Logoss. Kā šī būtne attiecas pret tevi?

Logosi – tie ir mani bērni, kuru uzdevums ir nest sevī Dzīvi – apziņas, formas, notikumus, parādības, transformācijas un visu dzīves pamatu pasaules izpratni, lai uzturētu to uz dabas pamata. Logoss sevī nes visus dzīves pamatus, sākot ar fotoniem un citām daļiņām, beidzot ar Saules ietekmēm un galaktiskajiem ieplūdumiem. Logoss eksistē augstākajā iespējamajā plānā, savienojot sevī garu un matēriju, atšķirībā no cilvēka, kurš ir viņa daļa tieši tāpat kā Manis daļa.

Es nepabeidzu par sievišķo plūsmu. Tā pasaulei nes mierīgumu un pasaules pieņemšanu. Tā ir stabilizēšana un aizsardzība. Tas ir skaistums, grācija, harmoniskums, bērnu radīšana, pacietība uzdevumu atrisinājuma sasniegšanā, bērnu un pieaugušo audzināšanā. Tā ir arī jaunrade, brīvā laika, skaistuma un dizaina radīšana, tā ir radīšana augstākajos līmeņos – kompozīcija, mākslinieciskums, zināms dvēseles aristokrātisms. Profesijas ziņā tā ir dārzu radīšana, ziedu audzēšana, tā ir arhitektūra un glezniecība, apģērbu radīšana, krāsainu mandalu radīšana, tā ir mīlestība pret katru sīkāko detaļu, tā ir priecāšanās par dabu un bērniem…

Kas attiecas uz vīrišķo principu, tad tas dabā ir ielikts, lai aktivizētu viņa attīstību, lai sievišķā enerģija nesastāvētos un izietu savu noteikto izmaiņu daļu. Tāpēc vīrišķā principa jeb vīrišķās enerģijas pamatā Es ieliku iznīcināšanu, cīņu, kas padziļina attīstību palielināšanās virzienā, zināmu attīstības agresiju, zināmu nepakļāvību, tieksmi pārtaisīt pasauli pēc savas izpratnes.

Bet mēs vienmēr domājām, ka vīrieši – tā pirmām kārtām ir aizsardzība?

Aizsardzība no citiem vīriešiem. Cīņa – tās vienmēr ir divas vai vairākas puses. Vieni notur citu agresiju. Vieni atklāj kaut ko jaunu, nezināmu, bet citi grib piesavināties vai pārtaisīt pasauli pa savam prātam, vai vispār visu sagraut un sākt no jauna. Vīrieši negrib strādāt, un viņu enerģija ir atņemt, atrast apslēptu manu, izdarīt tā, lai citi darītu, bet tu komandēsi, lai baudītu dzīvi un būtu brīvs. Viņi grib, lai pasaule viņiem kalpotu: citi vīrieši un sievietes, bērni, vergi, dzīvnieki, mehānismi, daba (gāze, nafta, ēdamie augi un koki u.c.), dievi. Reliģija – tas ir savdabīgs dievu panteons, kur vīrieši lūdz dieviem būt viņiem labvēlīgiem par to, ka viņi lūdzas, atdodot viņiem daļu savas enerģijas. Kulta kalpotāji iztēlojas sevi par dievu kalpiem, bet pārējos padara par saviem kalpiem.

Zinātne ir tieksme nostādīt savam labumam visas dabas parādības. Iemantot pasauli no pragmātiska skatpunkta – kā to var izmantot un ko tas dos. Iztaisīt un paskatīties – kas būs. Tā var sagraut visu dzīvi un visu radīto.

Sievišķais dzīvo no jūtām, kuras dod dvēsele, no instinktiem, kuri ielikti viņas saprātā pie radīšanas, bet vīrišķais – ar saprātu un intelektu, kurus atnesusi evolūcija. Nevar teikt, ka vīrišķais ir tikai atnestais kā sekas cilvēces attīstībai, vīrišķais princips eksistē pasaules-ēkā.

Tā ir apēnošana radīšanas sākumam, dzīvības aizmetnis Logosam, kad Logoss (viņa) pāriet uz radīšanas stadiju un absolūtā (tīrā, sterilā, dievišķā) Logosa būtne kļūst Māte-Radītāja.

Tas ir radīšanas sākums, kad daba ir nepaklausīga un ir vajadzīga agresīva tieksme, kura rada pirmatnējās pasaules, rada pirmatnējo haosu, šī darbība atgādina jums vīrieša vēlēšanos, kad viņš pārvar sievietes aizsardzību un ar spēku paņem viņu.

Vīrišķā dabas ugunīgā tieksme rada enerģiju virpuļus, rada pirmatnējos centrus, ap kuriem sāk sabiezēt matērija. Tā liek šiem centriem sabalansēties un nostāties tiem paredzētajās vietās, izskaitļojot svārstību amplitūdu un radot to balansu. Tā rada magnētisko lauku vadošo spēku, vielas virpuļus un vējus, plūsmas un paisumus, un bēgumus. Vīrišķā enerģija vairāk ir saistīta ar grūdošo, radošo un graujošo spēku nekā ar līdzsvaru un mierīgumu. Var teikt, ka vīrišķais – tas ir Spēks un Sievišķais – Varenība.

Tagad gribu teikt, ka jūsu dzimums – sievišķais un vīrišķais nav saistīts ar to, par ko es stāstu. Katrā no jums ir unikālas vīrišķās, sievišķās un vidējās dabas (Dievišķās Mātes) komponentes. Dažreiz sievietē var dominēt vīrišķās graušanas, cīņas, patības un sevis un pasaules nepieņemšanas enerģijas, bet vīrietī – pašsavaldīšanās, pieņemšana, saprātīgums un mierīgums dvēseles līmenī.

Jūsu enerģijas jūsos ir sajauktas, lai radītu nevienādības, vājuma, spēka, garīgas brīvības un ekonomiskas un enerģētiskas verdzības ilūziju. Viens pakļauj otru – vīrišķais. Viens mīl un rūpējas par otru – sievišķais. Viens sargā – sievišķais, otrs grauj – vīrišķais. Tā ir daba, un vīrieši bieži aiziet no ģimenes, sagraujot viņu, bet aiziet pie citas sievietes, kura rada jaunu ģimeni. Vieni žvadzina ieročus un naudu, lai parādību savu varēšanu visai pasaulei, otri pakļaujas un savā iekšienē audzina atriebību, lai izdevīgā brīdī tā realizētos un ienaidniekam tiktu nocirsta galva.

Nākotnes pasaule nevar būt tikai sievišķa – mierīga un inerta. Sievišķās enerģijas tiecas saglabāt sakrāto, smagā darbā sagādātu un ar izlabotām kļūdām. Vīrišķais tiecas izmainīt pasauli, lai mazāk darītu, mazāk strādātu, lai radītu komfortu un sātu savai ģimenei (sadzīves tehnika, transports, rūpnīcas). Viņi riskē un pieļauj vairāk kļūdu nekā sievietes, taču virzīties jebkurā nezināmā virzienā bez kļūdām nav iespējams. Vīriešiem ir daudz vairāk ambīciju nekā sievietēm, toties viņi arī virza progresu vairāk nekā sievietes.

Pētīšana – sievišķais. Karš – vīrišķais. Bērnu radīšana – sievišķais, slepkavība – vīrišķais.

Materiālo vērtību patērēšana – sievišķais, materiālo vērtību radīšana – vīrišķais.

Mājas radīšana – mājīgums, barība, skaistums – sievišķais. Ceļojumi uz neizpētīto – vīrišķais.

Vīrietis atgriežas mājā, kuru radījusi sieviete, lai atpūstos no iekarojumiem. Sieviete ir vīrieša pašu galveno vērtību balsts.

Sievišķais iedvesmo nākamajiem soļiem, bet vīrišķais sper šos soļus. Sievišķais katrā cilvēkā – radītājs, kurš rada ideju, bet vīrišķais – izpildītājs, ideju realizējošais un iemiesojošais.

Tas apgāž mūsu pārliecības, ka matērija – tas ir sievišķais princips, bet ideja, dievišķais – vīrišķais.

Vīrieši uz planētas ir stiprākais dzimums, kurš paņēmis varu savās rokās. Tieši tāpēc jūsu civilizācija iet tehnogēnu ceļu. Dievišķais pieprasa verdzību – tā ir vīrišķā ideja, iemiesota uz planētas. Viss dievišķais ir vīriešu dzimtes, tā ir galvenā ideja, kas apstiprina vīrišķā principa varu. Uz Zemes ir bijis daudz karu – dominē vīrišķais attīstības princips – paņemt ar spēku, atņemt, svinēt uzvaru cīņā, sacensībās, spēlē. Tas nav ne slikti, ne labi. Nevar vienmēr plānot uz visām planētām vienu un to pašu.

Taču pašlaik sievišķais sāk realizēt savas tiesības, un sākas miera un mīlestības laikmets. Cilvēce mācās saprast un just cits citu, pārejot uz vienotību un savstarpējo palīdzību. Attīstās sievišķais princips, kurš nomierina kaislības un sniedz varenības garīgo spēku fiziskā spēka vietā. Kosmisko enerģiju fiziskās vietā. Kā jūs redzat, vīrišķais pretojas tam, ka pasaulē būtu bezmaksas enerģija, jo vairs nenāksies parazitēt uz dabas enerģijām, kuras vieniem dod kapitāla varu un spēku, bet otriem pakļaušanos un verdzību. Sievišķās enerģijas – tā vienotība un vienlīdzība, vīrišķās vairāk uzstājas par varu un pakļaušanu.

Tagad parunāsim par vīrišķā un sievišķā vienlīdzību cilvēkā. Vienlīdzība ierobežo spēku un ietver saprātīgumu. Vienlīdzība dod iespēju jūsu patēriņu un izdevumus novest līdzsvarā. Tā dod gara un dvēseles spēku, iznīcīgo un materiālo atstājot aiz nepieciešamā ietvariem. Tieši vienlīdzība uzdod kosmiskus un filozofiskus jautājumus – kas es esmu, kādēļ dzīvoju, kāds ir mans uzdevums, ko es varu un ko gribu? Vienlīdzība uz bērniem raugās kā uz savu nākotni.

Augstākās apziņas ietver visas līdzsvarotā enerģijas, radot iekšienē jaunas enerģijas – sabalansētas un vienotas, nevis vīrišķo un sievišķo. Tas ir attīstītas apziņas augstākais princips – visa, kas ir būtnē, ir balanss. Tieši sabalansētība ļauj planetārajai sistēmai palikt vietā un līdz ar to iet cauri savām izmaiņām. Tieši tāds dievišķais balansa princips ļauj citus pieņemt tādus, kādi viņi ir, piekrītot tam, ka katra dzīva būtne ir radīta ar noteiktu mērķi un viņai ir savas saknes un uzdevums. Enerģiju sabalansētība aptur cīņu un nerada verdzību Tā rada komfortu dvēselei un novāc bailes par nākotni. Eksistences stabilitāte ļauj visus līdzekļus, kuri tika novirzīti cīņai un apbruņojumam, novirzīt sabiedrības attīstībai un, lai radītu zelta laikmetu cilvēka attīstībā.

Ar to Es pabeidzu savu mācību! Līdz rītdienai!

 

Pievienots 14.08.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/prednaznachenie-zhenskich-i-muzhskich-energiy

Tulkoja Jānis Oppe