Продолжаю исследовать ментальную жизнь

Turpinu pētīt mentālo dzīvi

18 07 31

18.07.30.

Es piesaucu Skolotāju, kuru man iedeva par pavadoni mentālajā dzīvē. Ares, lūdzu tevi atkal parunāt ar mani!

Kāda ir mana piederība mentālajai dzīvei – ģimene vai pilsēta, vai tauta?

Šeit nav nacionalitātes. Šeit ir slēgti pilsētu un sabiedrības šūniņu segmenti. Mēs aplūkojam tieši tavu zemes plāna mentālo dzīvi. Tavs ugunīgais aspekts iziet aiz pilsētas robežām un kontaktējas ar visu Ss pēc savas vēlēšanās. Mēs runājam par zemes plāna pasaules iekārtojumu mentālajā apgabalā.

“Pilsētām” jeb dzīves apgabaliem nav izteiktu robežu, un tos nosaka pirmām kārtām vibrāciju līmenis jeb piepildījums ar gaismu. Jo augstāka gaisma, jo spožāka degšana un vairāk brīvības, bet, no otras puses, jo sarežģītāki ir pienākumi, kuri tev uzlikti.

Šeit nav vajadzīgi dzīvokļi vai mājas kā tādi. Jūs varat sevi kolapsēt, ieejot sevī.

Mēs tādā gadījumā runājam par slāņiem, ja nav izteiktu robežu?

Stādies priekšā suspensiju. Blīvākas daļiņas nolaižas dibenā, vieglākas savienojas ar sev līdzīgām suspensijas centrā, bet pavisam vieglas veido plēvīti šīs telpas augšdaļā, pievienojoties sev līdzīgām. Saziņa var būt ar jebkuru slāni, tāpēc ka telpa ir kopēja, bet jums patīk sazināties savā līmenī un augstāk.

Un telpa šeit ir citāda?

Šeit nav telpas kā tādas, tāpēc ka visa mentālā telpa caurauž blīvākas gaismas pasaules: telpas kā fiziskas realitātes nav, arī laika nav.

Kā tiek uzturēta gaisma mentālās mītnes iekšienē? Kad es ieeju mentālajā aspektā, tad redzu, ka “gaismas” mūsu izpratnē nav. Gaisma kā tāda ir astrālā plāna piederums.

Mēs vibrējam augstāk par redzamo jeb uztveramo gaismu. Iedomāties gaismu mentālajā plānā ir viegli, tāpēc ka patiesībā tā ir, tikai neredzama, ultravioleta līmenī un augstāk. Bet cilvēka forma var būt praktiski jebkura.

Kā tiek uzturēta forma, kādi ir nosacījumi tās uzturēšanai un mainīšanai?

Tā kā forma ir doma, iztēle vai radīšana, tad forma ir atkarīga no tā, ko jūs ar savu domu radāt un kādēļ jums to vajag, tas ir, formai ir lietišķa nozīme. Šeit nav ārējā skaistuma kulta, vēl jo vairāk, ka uz katras planētas ir savas domformas un savi skaistuma paraugi. Mums vairāk rūp būtība, tā bagātība, kura mēs esam. Bagātība veras vaļā no iekšienes uz āru pēc pieprasījuma vai pēc vēlēšanās.

Kā tas ir “pēc pieprasījuma”?

Uzrādi savu gaismu – tev šī frāze ir pazīstama. Dažreiz nākas uzrādīt gaismu, tas ir, dvēseles iekšējo apgaismojumu, lai ieietu vienos vai otros mentālās mītnes apgabalos vai nodaļās.

Ja nav telpas, tad kur jūs ieejat?

Arī tas notiek ar izvērsuma palīdzību: izejot uz torsionu apvalka nākamo līmeni, tu savu telpu pārveido un vibrē citā mentālā plāna apgabalā. Var domās pārnes sevi uz telpas punktu, teleportēt.

Var teikt, ka tu esi sadalīta segmentos, katrs segments atbilst kādam uzdevumam – profesijai, personīgajai dzīvei, interesēm, izglītībai, saziņai u.c. Praktiski tāpat kā pie tevis šeit, fiziskajā plānā. Katrs segments var būt dažādos plānos, vibrēt dažādos apgabalos vai piederēt dažādām egregoriālām kopienām, būt tiešos sakaros ar tām. Tavas intereses var būt garīgajā sfērā, bet darbs izglītības sfērā, savukārt aizraušanās ceļojumu vai saziņas ar citu planētu pārstāvjiem sfērā. Tas viss var būt tavā iekšienē, un tu vienlaikus vari būt dažādās saziņas vietās, tas ir – sadalīt sevi vairākās daļās, un katra daļa dzīvo pilnvērtīgu dzīvi tavā iekšienē.

Jā, es redzēju septiņus mentālās būtnes atzarus, no kuriem katrs ir patstāvīgs.

Jā, apmēram tā, bet attēls ir dots trīsdimensiju realitātē. Patiesībā atzaru kā tādu nav, un visi tevis segmenti jeb daļas atrodas vienas būtnes iekšienē lodes veidā vai jebkādā citā veidā. Tās ir kā būtnes eksistences sadaļas jeb formas. Nav noteikts, ka to ir septiņas. Mēdz būt dažādi. Tas atkarīgs no tā, cik attīstīta ir būtne un cik lielā mērā pārvalda plastiskumu un sakrāto laiku/vecumu.

Kāda ir mana identitāte šeit? Kas es šeit esmu?

Tu esi dzīva būtne, cilvēkveidīga, humanitāra, piederi Augšupcelto Valdnieku Ģimenei. Tava nodarbe – izglītošana un ceļojumi, jaunrade kultūras, bērnu un pusaudžu audzināšanas jauno enerģiju un zināšanu garā, visu daudzdimensionālās apziņas formu savietošana sevī, atklājumi garīgo zināšanu sfērā un jauna statusa iegūšana garīgumā. Tu audz, paplašinot sevi, ar savu ietekmi aptverot arvien jaunus cilvēkus un jaunas kultūras. Jūs visi pašlaik radāt jaunas attiecības sociālajā sfērā, strādājot pie attiecību un pienākumu pilnveidošanas, savietojot sevī visus jūsu saprāta pielietošanas rangus un sfēras, paplašinoties un augot.

Kādas vērtības šeit ir?

Pirmām kārtām, jaunā izzināšana, zināšanu pielietojuma paplašināšana sociālās dzīves sfērā, talantu un pašizpausmju atklāšana, radījumu identiskuma pastiprināšana, nelīdzīgums un iekšējā pilnība, sevis-radīšana un slīpēšana, tīrība un padevība...

Padevība kam?

Lai būtu miers, vajag, lai dvēsele nedumpotos, nekarotu par savām tiesībām vai unikalitāti. Lai jūs piederētu rasei vai dzimtai, ģimenei, nākas slīpēt padevību un piekrišanu. Ja nav iekļautības sabiedrībā, dvēsele var pazaudēt piederību un būt prombūtnē no pilsētas vai kopienas dabas. Tad viņa kļūst par izstumto un zaudē saziņu, kura ir ļoti svarīga Vienotībā. Tāda dvēsele zaudē Vienotības kopienas spēku, visu savienojumu vienā lielā radījumā. Stādies priekšā, ka tavu smadzeņu šūnai pēkšņi sagribēsies būt atsevišķai būtnei, smadzenēm nepiederošai. Viņa uzreiz zaudēs savu iespēju lielāko daļu. Smadzeņu iekšienē viņai ir milzīgi daudz dažādu funkciju un iespēju, bet aiz smadzeņu ietvariem viņa var vienkārši nomirt.

Bet man tomēr ir vairāk iespēju nekā smadzeņu šūnai?

Protams, tas ir tikai piemērs. Mēs runājam par vienotību un iekļautību viņā. Jums duālajā plānā ir ļoti attīstīta individualizācija, un jūs netiecaties būt “kā visi”, vismaz lielākā daļa no jums.

Šeit, gluži otrādi, identitāte jau ir attīstīta, un jūs tiecaties atšķirties, būt unikāli, taču paturēt saikni ar sabiedrību domas līmenī, tas ir, vairāk iekļauties vienotībā ar visu savu unikalitāti.

Tomēr nesapratu, kur ir atšķirība?

Atšķirība ir tur, ka jūs ar visu savu attīstītību un tiekšanos uz unikalitāti tomēr tiecaties, lai jums būtu milzīgi daudz saikņu, kā jūsu neironiem. Uz šo saikņu rēķina jums tad arī ir savas izzināšanas, atklājumu, jaunrades un radīšanas iespējas, to unikālais spēks un milzīgais potenciāls. Turklāt jūs nevērtējat šo potenciālu kā kaut ko, jums nepiederošu, kā aizlienētu uz savienojuma rēķina, jūs to visu vērtējat kā sevi un savas iespējas.

Kādas intereses ir citiem? Kādas šeit ir aizraušanās?

Es jau teicu – jaunu enerģiju, zināšanu atklāšana, jaunas medicīnas radīšana, palīdzība blīvākām būtnēm – skološana, arvien lielāka Vienotības iemantošana, kopienas paplašināšana un attīstīšana, saikņu nostiprināšana ar citām kopienām un planētām. Var teikt, ka tā ir visciešākās piekļautības citam pie cita attīstīšana, lai apgūtu Vienotību smalkākā līmenī.

Jā, reiz man parādīja dažādus Kosmiskos Režģus. Pie mums, fiziskajā plānā, Režģis ir rupjš, ar lielām šūnām, bet, palielinoties vibrācijām, šūnas kļūst smalkākas un mazākas, un ugunīgajā plānā režģis izskatās kā plastisks ugunīgs tīkls, kuru viegli vadīt.

Jā, tas ir līdzīgi tam, ka pašlaik katrā no jums ir savi neironi un aksoni, bet, savienojoties Vienotībā, visas šīs visu cilvēku smadzeņu šūniņas apvienos savas funkcijas un kļūs par milzīgām smadzenēm, daudzkārt varenākām nekā vienkāršs salikums.

Pateicos par interesanto stāstu! Uz tikšanos nākamajā reizē!

 

Pievienots 31.07.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/prodolzhaiu-issledovat-mentalnuiu-zhizn

Tulkoja Jānis Oppe