Print

Манифест самоисцеления

Pašdziedināšanās manifests

18 06 03

18.06.01.

Sanat Kumar, man gribētos šodien apkopot rezultātus, vispārināt to, ko mēs zinām un varam pašdziedināšanās procesā. Mēs daudz ko esam iemācījušies, bet ne vienmēr to atceramies un darām.

Sanats Kumara:

1. Pirmais un galvenais – jūsu domas. Šī netveramā substance jūsu dzīvē, īpaši tagad, jaunajā pasaulē, spēlē galveno lomu. Uz ko vērstas jūsu domas ārstējoties? Uz to, ka “viss ir veltīgi”, vai “tas man palīdzēs izdarīt kaut ko un kļūt tādam”. Iemācieties sekot un izmainīt savu domu gaitu. Izsakiet tās tiešā veidā.

2. Turklāt par “lakmusa papīriņu” kļūs iekšējā sajūta – aizsargātība, apmierinājums, sajūta kaut arī par lēnu, bet progresu dziedināšanā vai neaizsargātībā un izmisumā.

3. Jūs velkat līdz pēdējam, neuzsākot neko vai neveicot turpmākus mēģinājumus cīnīties par savu veselību. Jūsu stāvoklis – slinkums, nogurums, nevajadzīgums, grūtsirdība nesniedz jums atbalstu cīņā pašam ar sevi. Nomainiet to ar atbalstu, optimismu, ticību, ka izveseļosieties, un vērīgumu.

4. Interesējieties par medicīnas sasniegumiem – kā tradicionālajā, tā arī holistiskajā medicīnā. Vienmēr ir kaut kas jauns jūsu pasaulē, ko vērts pamēģināt.

5. Tie, kam ir saikne ar Augstākajām apziņām, kaut neliela, nepagurstoši sarunājieties un lūdziet palīdzēt – atvest jums cilvēkus, zināšanas, zāles, paņēmienus u.c.

6. Jūsu vēlēšanās izdziedināties arī stāv pirmajā vietā.

7. Ticība izdziedināšanai arī noteikti ir vajadzīga.

8. No otras puses, nepārvērtiet savu dzīvi nemitīgā cīņā ar slimību, atrodiet savā dzīvē apbrīnojamas skaistas lappuses, negaidītus patīkamus sīkumus, skaistumu un pilnību, dzīvojiet to dzīvi, kura jums pieejama, mīliet, interesējieties, rūpējieties par kādu – ziediem, dzīvniekiem, cilvēkiem... Ārstēšanās laikā paspējiet dzīvot!

9. Atdodiet sevi, ne tikai ņemiet enerģiju. Tas jūsu dzīvei piešķirs harmoniskumu un līdzsvarotību enerģētiskajā balansā “atdot – pieņemt”.

10. Mīliet visu, kas jums pieejams, un netērējiet spēkus pārdzīvojot, kas jums nav pieejams jūsu slimības dēļ. Lai arī ne pārāk daudz kas spēj jūs sasniegt, bet tieši tas radīs neatkārtojamu burvīgumu dzīvei jūsu iekšienē. Tieši tas piešķirs jūsu dzīvei pietiekamu jēgu, lai noturētu to savā ķermenī.

11. Mīliet sevi. Pieņemiet sevi tādu, kāds jūs esat pašlaik. Tad arī visi pārējie pieņems jūs tādu pašu – skaistu, gādīgu, akurātu, tiecošos pie tīrības un kārtības.

12. Tērējiet savus spēkus, lai atveseļotos. Netērējiet tos nožēlai, izmisumam, sāpēm un bailēm. Atrodiet izeju no šī stāvokļa. Pat ja jums stāv priekšā nomirt, jūs nonāksiet tajās debesīs, kuru vibrācijas ir jūsu sirdī. Samierinieties ar savu stāvokli, pieņemiet sevi tādu, kāds jūs esat pašlaik, un, atsperoties no šīs ainas, katru dienu, stundu, minūti audzējiet sevī to jauno būtni, kura jūs esat patiesībā – Radītāja dievišķa izpausme fiziskajā plānā.

13. Iemācieties redzēt jūsu izveseļošanās progresu. Skatieties uz sīkumiem – šodien es izdarīju to, par ko sapņoju visu nedēļu. Šodien man kļuva pieejams vēl kaut kas, un es to spēju pielietot (šodien es piecēlos, paspēru soli, uzsmaidīju tuviniekam, piezvanīju un parunājos, saņēmu dūšu un atzinos mīlestībā, atradu jaunas zāles, uzrakstīju vēstuli, vingroju utt.)

14. Esiet brīnišķīgi. Atcerieties, ka jūsu pagaidu atrašanās šajā ķermenī nenozīmē, ka jūs vienmēr turpmāk būsiet tāds pats. Jūsu dievišķais ķermenis atdzīvosies no slimības, kad jūs sapratīsiet cēloni. Kad tas būs – šeit, šajā dzīvē, vai jūsu turpmākajā eksistencē, nākamajā dzīvē – uz Zemes vai uz citas planētas, kas zina? Tas daudzējādā ziņā ir atkarīgs no jums. Daudzas “neārstējamas” slimības ir uzvarētas. Ir jāuzstāda mērķis un jāiet uz to katru dienu.

15. Dzīvojiet ar katru jūsu ķermeņa šūniņu. Esiet dzīvi un mīloši. Ciešanas ir uz laiku, bet dzīve nebeidzas. Padariet sevi tādu, kāds gribat būt, kad jūsu slimība aizies – ne kaprīzu un prasīgu, ne bezspēcīgu un uzmācīgu, bet prieka pilnu un ar dzīves trīsu sajūtu jūsu iekšienē, plašu un priecīgu, dalošos savos iekšējos sasniegumos.

16. Pārvērtiet slimību pašapmācībā un pašdziedināšanā. Lai tā nes jums daudz zināšanu un atklājumu. Jūs sāksiet palīdzēt citiem un iemācīsieties gūt labumu no katra stāvokļa.

 

Pievienots 03.06.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/manifest-samoistseleniya

Tulkoja Jānis Oppe