Ченнелинг

Čenelings

18 05 25 01  18 05 25 02

18.05.25.

Dārgais Sanat Kumara! Lūdzu tevi uzstāties mūsu seminārā, kurš veltīts čenelinga problēmai.

Sanats Kumara: Es sveicu visus mūsu dvēseļu sapulcē! Man patīk tiešā veidā runāt ar jums par visām satraucošajām problēmām tā, lai liktu jums noticēt un dažreiz pat paraudāt. Sirds atvēršana, saikne ar dvēseli, jutīgas transformācijas, mīlestība un uzticība – tie ir tie vēstījumi, kurus es jums gribētu nodot. Augšupcelšanās ceļu ir izvēlējusies Natālijas dvēsele, bet man patīk runāt ne tikai par garīgo ceļu, par apskaidrošanos un par praksēm. Manā uzdevumā ietilpst arī ceļš, kā dvēseles visas daudzdimensionālās daļiņas savienot vienotā Lielajā Cilvēka Būtībā. Mani uzdevumi – apmācības ceļā radīt jūsu saprāta viengabalainumu un pieaugušā stāvokli (взрослость), aiznest līdz katram viņa iemiesojuma vērtības, savienot ar visām stihijām fiziskā ķermeņa iekšienē, iemācīt pārvaldīt savu enerģētiku un radīt jums ceļu iziešanai uz jaunu enerģiju līmeni. Iemācīt paņēmienu, kā papildināt enerģijas un pareizi saprast jūsu inkarnācijas. Parādīt mērķi un nozīmi dzīvei uz planētas.

No otras puses, tas viss veicina savu spēju pareizu savienošanu ar citu pasauļu Spēkiem un Būtībām.

Tēmu čenelingam ir ļoti daudz... bet mēs ne vienmēr savienojam ar tevi savas dvēseles, lai nodotu daudzus uzdevumus, tāpēc ka tu bieži sarunājies ar citām Būtnēm. Es saprotu, ka atvērtā kanālā ienāk citas Būtības un tev un viņām arī ir interesanti nodot uz planētu informāciju, īpaši steidzīgu un ar svarīgu raksturu.

Taču pašu paņēmienu, kā vest pa arvien augstākām izglītības pakāpēm garīgajā ceļā, izdomāju es. Un es atvēru Sanata Kumaras Skolu, lai praktiski pielietotu tās zināšanas, kuras es un Augšupceltie Valdnieki sniedz citiem cilvēkiem. Mēs esam pateicīgi tev par to, ka tu iemiesoji dzīvē mūsu idejas.

Tu ietilpsti skolotāju sastāvā uz citām planētām kā Būtība, visās dimensijās līdz pat budhiālajai. Un tava dvēsele augstākajos līmeņos pilnīgākā mērā jūt apmierinājumu par mūsu padarīto darbu par labu visiem cilvēkiem visos cilvēka esības līmeņos.

Esiet laimīgi, un uz tikšanos semināra “Čenelings” kanālā!

18 05 25 03

Ramta:

Pa “ceļam” pie Sanata Kumaras mani pārtvēra Ramta... Es gatavojos sīkāk pastāstīt par viņu seminārā un vakar strādāju ar viņa materiāliem.

Sveika, mana dārgā Būtība! Čenelings – tas ir paņēmiens, kā aiznest līdz citiem cilvēkiem uzskatus un argumentus, kas piemīt būtībām, kurām nav fiziskā ķermeņa, bet gribētu atstāt pēdas planētas vēsturē kā miera un mīlestības būtnes. Apmierināt savu vajadzību atdot cilvēkiem tās vērtības, kuras tu nes krūtīs kā savu patiesību.

Tās būtnes, kuras spēja aizklauvēties līdz cilvēkiem, pilnīgi apmierināja savu skolotāja būtību un dažādos veidos praktizē šo cilvēka saikni ar savu augstāko apziņu caur savu daudzdimensionalitāti. Čenelings ir vienīgais pareizais paņēmiens, kā vest savu būtību cauri daudzdimensionālās pasaules vētrām un svariem.

Vai tu pats saņem no kāda padomus un vadību?

Dabiski, mans Augstākais Es vienmēr ir sakaros ar augstākām Būtībām, lūk, arī šodien mēs ar tevi bijām ciemos pie Būtības, vārdā Mihaēls. Mēs apspriedām projektu par skolas radīšanu jaundzimušām dvēselēm, garīgas skolas radīšanu apkārt Zemei un tās komplektācijas plānus. Līdz šim tādas Skolas šeit nav bijis, dvēseles esības sākotnējo jēgu apguva citās vietās.

Kas attiecas uz čenelingu, tas ir tiešs kontakts ar dvēseli un būtnēm augstāk par fizisko plānu, kuras aptver dvēseli un ved cilvēku pa dzīvi tā, kā dvēsele ir ieplānojusi.

Rakstiska čenelinga laikā ir nesteidzīga iespēja atrast pareizos vārdus, tiešas balss pārraides laikā ir nepastarpināti izteiktas jūtas un intonācija. Bet es devu priekšroku tiešai iziešanai publikas priekšā, tāpēc ka uzskatu, ka ir grūti cilvēkam aiznest visus tos vārdus un domas, kuras piepilda mani un kurās es gribu tiešā veidā dalīties ar citiem.

Pirmais paņēmiens rakstīt dienasgrāmatu vai rakstus ir pats komfortablākais un apgūstamākais. Ja jums šodien ir slikti sakari, jūs varēsiet turpināt, kad jutīsieties labāk. Otrais paņēmiens – tiešs dialogs ar publiku ir aizraujošs pēc enerģētikas un pēc pieejas katrai dvēselei. Trešais paņēmiens, kuru izvēlējos es, ir paņēmiens, kad es tieši iedarbojos uz citiem cilvēkiem un saņemu ātras atbildes uz visiem mūs satraucošajiem jautājumiem bez kāda cita prāta iejaukšanās.

Cik lielā mērā mans prāts pašlaik izkropļo tavu vēstījumu? Vai ir kaut kas, ko tu gribētu izlabot manā pārvadījumā?

Es visu gribētu izlabot, tāpēc ka to rakstīji tu, bet es biju iedvesmas un jēgas avots. Tu spēji pārnest pareizo jēgu, bet manu būtību pārnest nespēs neviens – manus žestus, manas jūtas un domas tādā pakāpē, kādā es gribu. Atliek cerēt uz to, ka vairumam cilvēku pietiek ar pārvadījuma jēgu un secinājumiem, kurus viņi izdarīja, lai virzītos tālāk.

Var teikt, ka mans uzdevums caur J. Z. Naitu (J. Z. Knight) ir izpildīts par 100%. Esmu apmierināts, ka spēju tikt līdz jūsu smadzenēm un iedvest jums lieliskas domas.

Pateicos.

18 05 25 04

Krajons:

Sveicu manus dārgos klausītājus! Es Esmu Krajons no magnētiskā dienesta! Es esmu ne tikai kā apziņai kalpojoša un cilvēkus apskaidrojoša būtne, es vēl ietilpstu šīs planētas dibinātāju skaitā un nāku pie viņas vizītēs katru ceturtdienu! (Joks)

Planētas visas galvenās perturbācijas, kuras saistītas ar kvantu lēcieniem vai katastrofām, polu maiņām vai plūdiem, prasa manu nekavējošos iejaukšanos. Tādējādi es diezgan bieži apmeklēju planētu – es un mani dienesti. Mēs nākam vizītēs sakarā ar magnētisko un torsionu lauku izmaiņām un izdarām izmaiņas cilvēku eksistencē ar tiešu un citu cilvēku apziņai pieejamu paņēmienu.

Es gribu pateikties tev par tik svarīgu ieguldījumu visas planētas cilvēku izglītošanas un apskaidrošanas darbā. Es pati ar milzīgu interesi uzmanīgi lasīju tavus vēstījumus un paliku tev uzticīga līdz galam. Pateicoties taviem vēstījumiem, man parādījās savs pašas sakaru kanāls ar tevi un citām būtnēm, ar manu SK Ģimeni.

Daudzi cilvēki man pateicas. Esmu apmierināts, ka spēju izdarīt klusu revolūciju cilvēku prātos. Man vēl stāv priekšā izvest jūs cauri visiem uzliesmojumiem.

Es saņēmu informāciju, ka galvenie uzliesmojumi beigsies ap jūliju. Vai tas tā ir?

Nē, ne tā. Uzliesmojumu cikls pilnībā beigsies tikai ap 2020. gada februāri, bet tie uzliesmojumi, kurus izdodas noprognozēt, patiešām vismaz pagaidām beigsies tajā nedēļā. (Joks)

Būs pārtraukums, kamēr Saule nesāks sviest arvien lielākas un lielākas protuberances uz planētu. Mūsu uzdevums – nepieļaut planētas apdegumus un pārkaršanu. Pēc Saules trakošanas beigām mēs sāksim savu mierīgo dzīvi, un, cerēsim, jūsu agresivitāte arī nedaudz nomierināsies. Kas attiecas uz mani, tad man patīk sarunāties ar jums un mīlēt jūs tā, kā tikai Krajons var mīlēt – ar maniem prožektoru stariem es apstaroju visu publiku, kura iznāk pie manis uz sakariem caur daudzajiem caurumiem planētas apvalkā.

Līdz sakariem!

Pateicos!

18 05 25 05

Dibinātāji:

Senā Celtnieku rase, Būtnes ar trīsstūrainām galvām un trīs pirkstiem – tie visi ir jūsu apraksti?

Jā, mēs reiz tādi bijām! Sveicam visus šajā sapulcē!

Mēs gribētu vērsties pie jums visiem ar lūgumu: ievediet kārtību uz planētas, sāciet jauno laikmetu ar tām darbībām, kuras ilgi esat atlikuši. Sāciet ar sevi – apmācieties uz Saules (SK, SB, Ra un citas Ģimenes), kļūstiet apskaidrotāki. Kļūstiet viedāki uz tā rēķina, ka jūs jau varat un jums ir jārunā ar saviem augstākajiem aspektiem, bet caur viņiem ar visu pasauli.

Nesapratu – runa ir par apstarošanos vai apmācīšanos?

Par apmācīšanos uz Saules, daudzajās Augšupcelto Valdnieku skolās, Hiperborejas skolās, ercenģeļu portālos, Melhisedeku skolās un citos anklāvos.

Kāpēc tu visas Skolas sauc par anklāviem?

Viņas pašas sevi nodrošina un eksistē diezgan neatkarīgi, kaut arī bieži apspriežas un apmainās ar viedokļiem. Tas daļēji notiek tāpēc, ka ir neērti izmantot vienu gaisu un magnētiskos laukus, visiem tie ir savi, tāpēc arī anklāvi ir radīti tā, lai maksimāli komfortabli eksistētu savos laukos un režīmos, arī valodas nedaudz atšķiras, tāpēc ka tām ir dažāda izcelsme. Bet eksistē arī vienota kosmosa valoda, kuru zina katra apskaidrota būtne. Anklāvu uzdevums – nodrošināt kultūru neatkarību, saglabāt valodas un dažādu sirsnību, jūtas un domas, rasu pašu būtību, nekļūt par vienotu un vispārinātu lauku, būt dažādiem un ievērot visiem vienādu kopību un likumību.

Kādas problēmas ar mums eksistē tieši pašlaik kosmosā?

Nekādu īpašu problēmu nav, jūs pašlaik atrodaties pārejas periodā no eksistēšanas fiziskā formā uz mentālo eksistences formu. Jūsu kopība ir spējusi izdzīvot pēdējo gadu kataklizmās un joprojām ir vīrišķības piemērs dienišķo problēmu risināšanā. Mēs nesam jums mieru un solidaritāti, neatkarību un cenšamies atbalstīt jūs šajā ceļā visiem iespējamiem līdzekļiem.

Pateicos jums! Uz tikšanos seminārā!

18 05 25 06

Debesu Tēvs, saki, vai mūsu ar Tevi sarunu arī var nosaukt par čenelingu? Tu nāc no iekšienes, nevis pa kanālu...

Pašā vārda tiešākajā nozīmē tas ir Čenelings. Paskatāmies uz šo lietu no manas puses. Es iedevu jums dažas tēmas apspriešanai – augšupcelšanos uz dvēseles augstāku aspektu, savienošanos ar Mani, gaismas un mīlestības izaugsmi, sirds atvēršanu un daudz ko citu, kas ir piemērots garīgajam plānam. No kurienes nāk visas zināšanas? No Manis pie bērniem un mazbērniem. Visu zināšanu un ceļu avots lielākajā mērā esmu Es. Atrodoties Visā, Es Esmu tas viss – jūsu augšupcelšanās, apskaidrība, dvēseles tīrība un netīrība, jūsu garīgās brūces un izveseļošanās. Aiz Visa, Kas Ir, stāvu Es, tāpēc arī Čenelings ir īpaša saruna ar Mani, pieejama katrai parādībai un būtnei Manī.

Viss, kas notiek Manis iekšienē, Esmu Es – visi procesi un parādības, visi pārveidojumi un transmutācijas, visi ceļi – gan lejup, gan augšup, gan uz visām pusēm. Nav vienota ceļa, un visi ceļi – tas esmu Es.

 

Pievienots 26.05.2018, atjaunots 29.05.2018

http://sanatkumara.ru/seminari-2018-goda/chenneling

Tulkoja Jānis Oppe