Вы возноситесь отсюда...

Jūs augšupceļaties no šejienes…

Jūs augšupceļaties no šejienes

jeb vienkārši izliekaties, ka augšupceļaties?

18 03 02 01

18.02.28

Vakar T. Breslavskas vadītās vakara meditācijas laikā es izdzirdēju uzvedni no AEs darbam – attīrīt sirdsapziņu. Mēs pacentāmies to izdarīt meditācijas laikā, bet tomēr tēma mani skāra ļoti dziļi.

***

Sanat Kumara, vai tu man vari sīkāk par to pastāstīt? Kādus jēdzienus jūs ieliekat sirdsapziņā un kāpēc tā ir jāattīra?

Sanats Kumara: Pirms augšupcelšanās ir jāpacenšas izdarīt pēc iespējas vairāk darba šeit, kur tev viss ir viegli un tavā varā, kur tu ar svaigu skatu vari palūkoties uz raksturu un ieradumiem un kaut ko dziļi izmainīt iekšienē. Pēc augšupcelšanās tu nonāksi tur, tajā dimensijā, kur tu atbildīsi tam, kas tev ir palicis iekšienē – kādi ieradumi, pārliecības un ierobežojumi. Tu ieraudzīsi, ko esi spējis apzināties un kristalizēt, un ko stāv priekšā aizvākt no sava rakstura, lai atbilstu tai dimensijai, uz kuru tu tiecies.

Vai tad pēc tam mēs nevarēsim visu to apzināties un aizvākt ieradumus?

Protams, jūs spēsiet apzināties, bet arī jaunās iemaņas nāksies pielietot nākamajās dzīvēs, nevis vienkārši teorētiski. Katra dzīve uzstāda savas grūtības un jaunus uzdevumus, un krāt to visu uz to dzīvi nav vērts, var gan veco neizsekot un ar jauno galā netikt… Viss ir atkarīgs no tā, kādos apstākļos tu sevi atkal iegremdēsi un kādas grūtības vēlēsies iziet. Ar katru dzīvi tu grūtības arvien vairāk un vairāk sarežģi…

18 03 02 02

 

SIRDSAPZIŅA – laba un ļauna iekšēja apziņa; dvēseles slēptuve, kurā atsaucas katras rīcības aprobācija vai nosodījums; sajūta, kura modina uz patiesību un labo, novērš no meliem un ļaunuma.”

V.N. Dāls (Владимир Иванович Даль)

SIRDSAPZIŅA tikumiskās atbildības sajūta par savu uzvedību apkārtējo cilvēku, sabiedrības priekšā.”

S.I. Ožegovs (Сергей Иванович Ожегов)

 

Tagad paskatīsimies, ko mēs domājam, kad runājam par sirdsapziņu.

Godīgums un piekāpība vienmēr ir bijis cildenums saziņā ar citām Rasēm un Ģimenēm. Neiespējami apsolīt un neizpildīt, tas ir, apmānīt vai aizmirst solīto vai sarunāto. Citādi jūs nekad nevarēsiet sadarboties ar atvērtu sejsargu.

Jūs būsiet uzticami un vēlami partneri un biedri. Jūs “runāsiet vienā valodā” ar tiem, kas ir stājušies ar jums draudzīgā kontaktā. Jūs vienmēr godīgi un uzticīgi raudzīsieties acīs citiem, un viņi varēs jums uzticēties.
Nekad nekādos apstākļos jūs neblēdīsieties un nevedīsiet dubultu spēli, tas stāv pāri jūsu uzticības un sadarbības principiem.

Ieplūstot kopīgajā kolektīvajā apziņā, jūs varat viņā ienest “dubultās spēles” vīrusu – vienu saku, otru domāju. Pie mums tas saucas “blefošana” (“хорошая мина при плохой игре”). Reizēm tas tik dziļi sēž jums iekšā, ka jūs ne vienmēr to apzināties. Jums ir jāpastrādā ar apzināšanos – ko es jūtu un vai vienmēr runāju to, ko jūtu?

Tas pie mums saucas liekulība un svētulīgums…

Dažreiz tas sēž vēl dziļāk un netiek apzināts. Jums liekas, ka jūs esat patiesi un godīgi, bet turklāt jūsu godīgums ir savienots ar “taktiskumu”, necieņu vai nicību pret to, ar kuru jūs kontaktējaties “taktiski”. Eksistē pat tādi sarunu asi, kas atmasko tos, kuri ir nepatiesi, pēc ķermeņa stāvokļa, žestiem vai skatieniem… Un prot iedvest savu kārtību tiem, kas nav tik spējīgi, ar īpašiem paņēmieniem.

Arī tādi intuitīvie empāti kā Korijs Guds (Corey Goode)

Jā, jo Korijs apgrozās starp tādiem pašiem, kā zemieši, un veiksminieku šajā jomā ir vēl vairāk… Bet jūs taču tiecaties uz citu dimensiju?

Otrkārt – cik patiesi jūs esat, izsakot jūtas? Vai jūs neturat prieku par pretinieka nelaimi, vai nepriecājaties par viņa nāvi vai neveiksmēm?

Un kā ir jāuzvedas, ja tu esi uzvarējis, šeit taču ir piemērots arī prieks, piemēram, par uzvaru karā? Visa kara jēga ir pretinieka bojāejā un teritorijas un resursu iekarošanā… un ja tu esi nosargājis savu kumosu, savu dzimteni, savu spēli?

Viena lieta – jūsu spēle, cita lieta – planētas vai rases bojāeja. Tās ir ļoti zemas vibrācijas, un šeit būs savstarpējās attiecības – “ne es tevi, tad tu mani”. Jūs augšupceļaties no šejienes jeb vienkārši izliekaties, ka augšupceļaties?

Ja jūs patiešām esat nolēmuši augšupcelties, tad ar kādiem nodomiem – atkal uzvarēt jeb sadarboties? Atkal kādam vēlēt bojāeju jeb risināt visus strīdus savstarpēja izdevīguma garā?

Atkal nest nelaimi pretiniekam jeb censties, lai viņam viss būtu tā, kā viņam vēlams? Un atrast prieku par kopīgo padarīto darbu?

Ar to arī atšķiras jums jaunā realitāte, jo miers un sadarbība ir pirmais, ko jūs gribat uzbūvēt uz savas “Jaunās Zemes”? Un sakarā ar to jums iekšienē ir jābūt ļoti tīrai sirdsapziņai un kristālskaidrai kolektīvajai apziņai.

Draudzīgumam un kvalitatīvi jauniem nodomiem – savienoties, nevis norobežoties. Dalīties tajā, kas tev ir vai ko proti, nevis piesavināties sev visu. Dalīties iemaņās, atklājumos, darīt visu kopīgi un svinēt kopīgi. Iemācīt un iemācīties. Atdot un priecāties. Neradīt uzturamos ar savu politiku un tajā pašā laikā viedi un uzstājīgi vadīt tos, kas grib jums pievienoties. Atstāt mācības tiem, kam tās vajadzīgas, un palīdzēt tad, kad palīdzību lūdz.

Vēlēt visiem vienu un to pašu – uzplaukumu un prieku, harmoniju un mīlestību, attīstību un mieru. Visiem un vienmēr.

Viedi darīt un rīkoties, ne sev par skādi, bet arī neatteikt palīdzību tam, kurš lūdz. Saprast, kāda palīdzība ir palīdzība, un kāda bojās to, kurš lūdz. Mīlēt to, kam palīdzi. Priecāties, ka ir sekmes tiem, kas ir blakus. Tāpēc ka tās ir arī tavas sekmes, jo jūs taču esat kopā.

Jums saglabājas greizsirdība, skaudība, tieksme sodīt, atspēlēties, atmaksāt, atriebties, papriecāties par citu kļūdām, neīstums attiecībās, neuzticēšanās un aizdomīgums…

Es tevi dzirdu un saprotu – tāda ir pasaule.

Un tagad padomā – vai tad tev apkārt pasaule ir tāda?

Padomā, kādu pasauli tu ap sevi radi?

Kādas dvēseles īpašības tu būvē?

Tu pasauli tīri jeb apstiprini ar savām īpašībām?

Tu padziļini šīs īpašības jeb tīri tās?

Tu tiecies uz vienkāršību un atklātību jeb sevis dziļumā saglabā šīs duālās pasaules visas īpašības – vienu domāju, otru saku?

Jums saglabājas neapmierinātība ar savu likteni - par ko man, kāpēc citi dzīvo labāk, cik man vēl jāmokās u. c…. Turklāt šajā salīdzinājumā akcents tiek likts uz materiālās pārticības un veselības līmeni. Veselība bieži ir atkarīgā no jūsu tagadējiem uzskatiem un nodoma iemiesojoties, materiālā pārticība nāk no jūsu dvēseles īpašībām, piemēram, neatlaidības mērķa sasniegšanā, nodoma un pūliņiem, rakstura iezīmes un prasmes labi attiekties pret citiem.

Parunāsim vēl par īpašībām, kuras jūs asociējat ar tīru sirdsapziņu. Tās ir maigums, mīlestība, prieks, neviltots prieks par citiem, saulains noskaņojums, atklātums un vēlēšanās padarīt pasauli labāku. Ne vienkārši vēlme, bet tieksme. Ne vienkārši tieksme, bet konkrēti pūliņi. Ne vienkārši konkrēti pūliņi, bet arī tādu pūliņu pieaugums, vienu pūliņu uzlikšana uz otriem, uz trešajiem, ceturtajiem. Lai sirdsapziņa neteiktu: es izdarīju visu, ko varēju. Bet patiesībā es varu vēl un vēl. Tad tas būs godīgi.

Nesalīdziniet sevi ar citiem – “viņi nedara pat to, ko es daru”. Viņi tad arī ies “turp”, bet jūs “šurp” pēc augšupcelšanās. Katrs atradīs savu dimensiju un savu dzīves kvalitāti, pēc pūliņiem un sirdsapziņas.

Jums patīk pasludināt un tiekties. Patīk saņemt.

Bet paši vienmēr dzīvojat pēc saviem likumiem? Bet paši vienmēr esat patiesi līdz pēdējam pilienam savā priekšā? Viedi un dziļi raugāties uz pasauli? Godīgi un skaisti domājat? Priecājaties par citu panākumiem?

Lūk, kāpēc mēs visu laiku atkārtojam – neskaties uz citiem, sāc nodarboties ar sevi! Mīli un godā visus savus pūliņus, slīpējot raksturu un nesot dzīvē savus pūliņus un nodomus.

Nekad nav par vēlu apzināties negatīvu un pastiprināt mīlestību.

Nekad nav par vēlu lūgt piedošanu un aizmirst, atlaist svešu vainu.

Nekad nav par vēlu iemācīties priecāties un mirdzēt, mīlēt savus kaimiņus un radiniekus, ļaut viņiem dzīvot tā, kā viņi uzskata par vajadzīgu. Palīdzēt viņiem apzināties tās savas dzīves šķautnes, kuras nesaskan ar humānismu un atklātumu, ar dziļāko godīgumu un apzināšanos – ko tu ienes šajā pasaulē, ko tādā veidā attīsti – tīrību un mīlestību jeb negatīvismu un naidu? Kādā pasaulē tu gribi dzīvot – kur katrs ir par sevi jeb kur visiem ir labi?

Ko tu rezultātā no dzīves gribi – tikai materiālas sekmes jeb tomēr laimi?

Vai iespējama laime ar netīru sirdsapziņu?

18 03 02 03

 

Pievienots 02.03.2017

http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/vi-voznosites-otsiuda

Tulkoja Jānis Oppe