Пантеоны...

Panteoni...

Svēto Dziednieku, Visu Svēto

un Apustuļu

Panteoni

18 02 21 01

SLAVAS PILNO UN VISU SLAVĒTO 12 APUSTUĻU SAPULCE (СОБОР СВЯТЫХ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 12-ТИ АПОСТОЛОВ)

 

“Svētie 12 apustuļi – Pēteris (Петр) un viņa brālis Andrejs (Андрей Первозванный), Jēkabs, Zebedeja dēls (Иаков Зеведеев) un viņa brālis Jānis (Иоанн Богослов), Filips (Филип), Bartolomejs (Варфоломей), Toms (Фома Близнец), Matejs (Матфей), Jēkabs, Alfeja dēls (Иаков Алфеев), Jūda (Иуда), Tadejs (брат Господень или Фаддей), Sīmanis, saukts Zelots (Симон Зилот) un Matija (Матфий).

Grieķu vārds “apustulis” nozīmē “vēstnesis, kalps”, tas ir, apustuļi bija vēstneši, Kristus kalpi. Vēl viņi tika saukti par Kristus mācekļiem, tāpēc ka bija Viņam vistuvāk un vairāk par visiem klausījās Viņa mācību. Pestītājs izvēlējās viņus kalpošanai cilvēkiem, kad Pats stājās kalpot cilvēku dzimtai – trīs gadus pirms Savas nāves pie krusta. Lai pasaulei atklātu Savu visvarenību, Kristus izvēlējās un apveltīja ar brīnumainu spēku apustuļus, kuri gandrīz visi nāca no nabadzīgām, zemas kārtas dzimtām. Aicināti sākt apustuļu darbību, viņi pameta savus tuviniekus, savas mājas un visu laiku sekoja Skolotājam. Pēc Viņa pavēlējuma viņi sludināja pilsētās un valstīs, labprāt dalot ar Viņu visas grūtības un ciešanas.

12 apustuļu vārdi Evaņģēlijos ir uzskaitīti stāstā par viņu izvēlēšanu un sūtīšanu uz sprediķi (Apustuļu darbos 1:13-26 šis saraksts atkārtojas, izņemot Jūdu Iskariotu, kuru ar izlozes palīdzību aizstāj ar Matiju).

Taču mācekļu izvēle no Kristu pastāvīgi ielenkušo ļaužu vidus notika diezgan ilgu laiku. Apustuļa darbībai pirmie tika piesaukti Andrejs, Jānis, Jēkabs, Sīmanis (saukts par Pēteri), Filips un Nātānaēls (Нафанаил) (Jāņa evaņģēlijs 1:35-49), no kuriem vismaz Andrejs un Jānis pirms tam bija Jāņa Kristītāja mācekļi (Jāņa evaņģēlijs 1:35-40). Kaut arī atrašanās kopā ar Kristu jau bija viņos modinājusi ticību Viņam (Jāņa evaņģēlijs 2:11), pēc pirmās tikšanās ar Skolotāju viņi vēl kādu laiku atgriezās pie savām ierastajām darīšanām. Turpinot nodarboties ar zveju, nākamie apustuļi, tāpat kā citi mācekļi, redzēja Dieva tā Kunga brīnumus Galilejā, dzirdēja viņa sprediķi (Lūkas evaņģēlijs 4:31-5:1). Lūzuma notikums, pēc kura zvejnieki pārvērtās “cilvēku zvejniekos”, bija brīnumainais zivju loms (Lūkas evaņģēlijs 5:2-12). Viņi nolēma “pamest visu” un sekot Skolotājam. No daudzajiem mācekļiem Dievs Kungs vēlāk papildināja Savu pirmo apustuļu skaitu līdz divpadsmit, kuri līdz pat Kristus arestam neatstāja Dievu to Kungu, no Kura mācījās un gatavojās nākamajai iziešanai uz sprediķi.

Evaņģēlists Lūka vēsta arī par to, ka Dievs Kungs “nozīmēja vēl 70 citus un izsūtīja tos pa divi un divi Savā priekšā uz ikkatru pilsētu un vietu, kurp Viņš gribēja iet.” (Lūkas evaņģēlijs 10:1). Šī izredzēto mācekļu loka parādīšanās cēlonis izklāstīts nākamajā pantā: “Pļaujamā daudz un strādnieku maz: tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā.” (Lūkas evaņģēlijs 10:2).

Vēl vēlāk, vairākus gadus pēc Dieva Kunga Augšupcelšanās, Viņš piesauca kalpot Saulu (Савл), kurš kļuva par apustuli Pāvelu.”

 

18 02 21 02

Divpadsmit Apustuļu Sapulce (Novgorodas ikona, XV gadsimts) (Собор Двенадцати Апостолов (новгородская икона, XV век)).

18 02 21 03

Ikona “Visu Svēto, Krievijas zemē mirdzošo, Sapulce” (Икона «Собор всех Святых в земле Российской просиявших»)

Avots http://www.pravmir.ru/sobor-12-ti-apostolov-zhitiya-ikony-molitvy-propovedi-video/

 

Panteons – dievu grupu, kurā visi pieder kādai vienai reliģijai vai mitoloģijai, kā arī templis vai svēta celtne, veltīta visiem kādas vienas reliģijas dieviem.

Leģions – pamata vienība Senās Romas armijas organizācijā; kopš tā laika par leģioniem sauca un sauc daudzas struktūrvienības armijās, organizācijās, cilvēku un izdomātu būtņu apvienībās (Amerikāņu leģions, eņģeļu leģions un tml.)

 

Sanat Kumara, lūdzu pastāstīt par Dziednieku un Svēto Panteoniem. Ir vēl Apustuļu Panteons, kurā es vairākas reizes esmu pamodusies. Ar ko viņi atšķiras un kā strādā?

Sanats Kumara: Eksistē atsevišķas grupveida Savienības uz Kristus Apziņas Režģa. Tās visas strādā ar Radītāju un ir sūtītas dziedināt planētu un cilvēku. Viņu pamata darbs – Kristus-apziņas un Viena apziņas modināšana. Caur apziņu – uz izdziedināšanos un iziešanu no karmas parādiem. Dvēseles dziedināšana – tas ir viņu darba galvenais princips.

Kas tas ir – dvēseles dziedināšana?

Izcelt sevi apkārtnē un ķerties pie sevis modināšanas, attīrīšanas un apzināšanās.

Iemācīties mīlēt un kļūt mīlētiem.
Saprast, kas ir piedošana, un piedot.
Tādā veidā izdziedināt savu ķermeni.
Un iepazīt savu dvēseli – viņas patieso uzticēšanās, tīrības un nevainības stāvokli.
Iziet ceļu pa visiem stariem no sarkanā līdz violetajam savā garīgajā attīstībā.
Atklāt sevī visus apziņas līmeņus, kļūt Pārejas procesus dziļi jūtošam un saprotošam.
Savienot savu likteni ar planetāro, sevi – ar planētu un cilvēkiem.

Visu tādu Panteonu vai Leģionu mērķis ir savākt vienoti Spēku no Spēkiem, apvienot savus potenciālus, parametrus un īpatnības, lai izdarītu vislielāko kolektīvo triecienu pa neparedzētiem apstākļiem vai pa pretinieku, tas ir, lai konstatētu un novērstu kaut kādas graujošas darbības no destruktīvo spēku puses. Uzņemt uz sevi viņu triecienu un izturēt cīņā par gaismu un mīlestību.

Panteoni patiešām ir cīnītāji. Tie tad arī ir tie Spēki, tās Savienības, kurās ieplūst tās Būtības, kuru mērķis ir noturēt planētu un palīdzēt viņai netraucēti ienest savu gaismu nākamajā notikumu koridorā.

Tas nozīmē – pavērst mūs pa pašu pilnīgāko laika līniju?

Jā, protams, palīdzēt jums izvēlēties to, nevis izdarīt to jūsu vietā. Viņi var izdarīt tikai to, par ko jūs nešaubāties un ko lūdzat, par ko cīnāties. Tikai palīdzēt jums, tikai piedot jums spēkus un uzmanību pret vajadzīgajiem pagrieziena momentiem, lai trīskāršotu jūsu spēkus un piedotu jūsu zināšanām patiesības spēku.

Dziedinot cilvēka sirdi, ceļot viņa vibrācijas un apzinātības līmeni, Kristus-apziņas Leģioni un Panteoni vislielāko uzmanību velta jūsu apzinātai tieksmei palīdzēt planētai noturēt un vairot viņas gaismu, kā arī jūsu nesavtīgai attieksmei pret savu kalpošanu.

Vai ir zināms savtīgums darbā tikai ar Krieviju, piemēram, vai ar vēlēšanos, lai citu valstu nācijas neokupētu mūsu valsti?

Un kā tu domā?

Man liekas, ka darbs ar Panteoniem un Kristus-apziņu ir planetārs darbs un neskar atsevišķas daļas vai nācijas.

Tu pareizi domā. Ir karmiski nepareizi attiekties pret citām nācijām un valstīm negatīvi, tāpēc ka ar tādu attieksmi tu nākamo dzīvi vari pavadīt tajā valstī, pret kuru uzstājies, būdams apzinošs un apskaidrots. Beznosacījuma mīlestība ietver cieņu pret tiem spēkiem, kuri traucē planētai attīstīties uz pareizo pusi.

Tas mums ir ļoti sarežģīti... mēs vienkārši slikti saprotam, kā var cienīt tos, kas ar tevi manipulē vai tevi krāpj.

Cieņa pret pretējo pusi ir pretinieku augstākā tikumība, un ja zema apziņa neatzīst vai nesaprot šīs jūtas, tad attīstītām dvēselēm, kuras pretendē uz aiziešanu uz augstāku dimensiju, uz beznosacījuma mīlestību, ir jāsaprot un jāatzīst pretinieka spēki un viņa patiesības.

Iznāk, ka pašlaik mums spēks iet pret spēku, mēs apmulstam, kuram ir vairāk spēku un vairāk gaismas? Pretiniekiem mūsu gaisma vispār nav vajadzīga. Uzrādot savu gaismu un apgaismojot planētu, kā mēs cīnāmies par planētas pāriešanu uz gaišāku laika līniju?

Planēta arī iet uz gaismu, un jūsu darbi pašlaik palīdz planētai ieņemt savu vietu Galaktiskās Federācijas Padomē. Cilvēki iznāk no dzīvnieciskā stāvokļa un mostas uz augstu apziņu. Planētas tumšā daļa negrib šo pāriešanu un ar visiem spēkiem pretojas pirmām kārtām apziņas modināšanai. Daudz vieglāk ir manipulēt ar baru, vienkārši sadzenot viņu laidarā un padodot viņam barību, nekā ar domājošu un apzinošos cilvēci.

Ir viens ierobežojums – cilvēks jau ir ticis ārā visuma plašumos, bet viņa apziņa paliek līmenī “iekarot un aplaupīt, nešķirojot, kas un kurš te dzīvo”. Uzskatot sevi par visuma nabu, viņš mēģina drīzāk apgūt visas tehnoloģijas, kuras var cilvēci nogalināt un vājināt viņas ģenētisko struktūru, un tas var novest pie bioloģiskā ķermeņa deģenerēšanās, kā jau ir noticis ar dažām rasēm. Starpplanētu ceļojumi pagaidām var tikai sabojāt jums nākotni, tāpēc tie paliek aizliegti. Jums papriekš būtu jāiemācās atklāt visus zemes slepeno laboratoriju sasniegumus un izdziedināt cilvēci, padarot pieejamus visus enerģētikas un medicīnas noslēpumus. Atvērta apziņa sāks ātri progresēt, un šeit pats galvenais – turēt gaismu un augstus saprāta sasniegumus, lai cilvēce nesašķiebtos uz otru pusi – uz slinkumu un nodrošinātību.

Man gribētos atsevišķi parunāt par Apustuļu Panteonu.

Tā ir Skolotāju sistēma, bet viņi var vienā līmenī ar visiem piedalīties jūsu meditācijās.

Es jūtu lielu tieši informācijas plūsmu no šī Panteona.

Jā, lūk, jūs jau esat nodzīvojuši līdz brīdim, lai tiktos ne tikai ar vienu Skolotāju, bet arī ar Eņģeļu un Ercenģeļu Spēku Leģioniem. Tas ir to lielo Spēku planetārais līmenis, kuri palīdz planētai izdziedināt savu ceļu un izlabot visas planetārā likteņa kļūdas.

 

18 02 21 04

Ikona “Svēto Dziednieku Sapulce” (Икона «Собор Святых Целителей»)

 

Pievienots 21.02.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2018/panteoni

Tulkoja Jānis Oppe