Ты живешь...

Tu dzīvo...

Tu dzīvo tā, kā izvēlies?

Bet ko tu izvēlies?

18 02 14

18.02.08.

Šodien no Saules Logosa es ieraudzīju, ka saules uzliesmojuma laikā atveras sakaru portāli ar blīvākām realitātēm, un tie, kas atrodas blīvās oktāvas virsotnē, pāriet uz nākamo blīvuma pasauli. Šajos portālos, kuri parasti ir slēgti, iebrāžas enerģija no augstākām pasaulēm blīvākās, lai kompensētu zudumus. Viņa ir arī dotācija šīs blīvākās pasaules būtnēm, kuras augšupceļas, katrā līmenī un realitātē.

Tie, kas pēc savas vibrāciju uzbūves spēj uzkāpt uz augstāku pasauli, pieņem šo gaismu, bet, kas nav pamodināti un apzinājušies, palaiž šos starus garām. “Gar ūsām tecēja, bet mutē netika.”

Es piesaucu Saules Brālību un lūdzu man pastāstīt, vai tas tā ir.

Koncepcija ir pareiza, kaut arī satur virkni neprecizitāšu. Dotācijas uzliesmojums ceļ apziņu jeb iedarbojas uz apziņu visiem cilvēkiem, bet nenozīmīgi. Viņš nenes postījumus vai nāves. Viņš strādā ar smadzenēm, paātrinot visus domāšanas procesus.

Ar ko atšķiras reakcija sagatavošanos izgājušam cilvēkam no neizgājuša?

Katrā daudzdimensionalitātes līmenī visi cilvēka augstākie un zemākie aspekti saņem šo dotāciju. Ja būtība ir trenēta, dotācija tiks saņemta lielāka, efektīvāka.

Kāda ir uzliesmojuma nozīme kopumā cilvēcei? Kāpēc pastiprinās negatīva reakcija garīguma sfērā visās valstīs? Vai līdz ar ūdeni neizliesies arī bērns?

Baiļu paaugstināšana notiek visos plašsaziņas līdzekļu līmeņos. Šī provokācija ir turpinājums kontroles pastiprināšanai pār dvēselēm un viņu izvēli.

Kāda kontrole pār dvēselēm var būt mūsu realitātē?

Tu tikko izrediģēji materiālu par to, ka jūsu blīvums nosaka cilvēka polaritāti, un šai izvēlei nav atpakaļgājiena spēka tālākajā, ja būtība iet uz ceturto blīvumu. Gan tumšie, gan gaišie skolotāji darbojas, lai pastiprinātu “ražas novākšanu” savā polaritātē. Un notiek sliekšanās uz spēka un kārtības polaritātes izvēli, tādēļ notiek provokācijas ar sprādzieniem un terora aktiem.

Notiek arī grupveida meditācijas un gaismas prakses, kā pretēja ietekme.

Es redzu tumsas pastiprināšanos rudens un ziemas periodos...

Tā ir kā reakcija uz uzliesmojumu, kā kompensācija. Dotāciju saņem visas dvēseles, neatkarīgi no izvēles – gan gaišās, gan tumšās, gan neitrālās.

Bet jaunajā 2019. gadā iestājas gaišāks periods. Ar ko tas saistīts?

2019. gadā būs vēl viens uzliesmojums.

Kāpēc tieši polarizētās dvēseles spēj augšupcelties? Kāpēc šī IZVĒLE ir tik svarīga? Kāpēc neitrālajām nav ļauts augšupcelties?

Neitrālais ceļš arī ir iespējams – neiejaukšanās ceļš, klātbūtnes ceļš, dzīvju pabeigšanas un saplūšanas ar dvēseli ceļš. Laikā, kad gaišās un tumšās pasaules organizē turpmāko dzīvi kopienās, palīdzot Logosam sevi izzināt dzīves kolīzijās. Ja visi atgrieztos uz turieni, no kurienes iznāca, dzīve izbeigtos.

Polarizētās dvēseles nonāca līdz izvēlei, izteica savu lēmumu, balstoties uz brīvo gribu, tātad viņas ir kļuvušās pietiekoši apzinošas, lai pārietu uz nākamajām pasaulēm.

Trīs pirmie radījuma izkropļojumi – brīvā griba, mīlestība un gaisma. Kā šie “izkropļojumi” izpaužas tumšajās pasaulēs?

Tie izpaužas kā visu potenciālu aizliegums. Tas ir pretstats.

Bet tās arī ir Logosa pasaules?

Viņš visiem piešķīra brīvo gribu – izvēlēties vai neizvēlēties.

Bet ja es izvēlos mieru un gaismu, mīlestību un pieņemšanu, tad kā realizējas mana brīvā griba?

Tu iesi uz gaismas un mīlestības pasaulēm.

Bet es arī šeit to izvēlos.

Tu tā arī dzīvo.

Jā, ja neskatās plašsaziņas līdzekļus. Bet kaut kā negribas būt pavisam bez sakariem ar realitāti.

Arī tā ir tava brīvā izvēle. Esi sakaros, bet mīli un mirdzi. Tici, nekā grūta šeit nav, viss pēc tavas gribas un apzinātības.

Virkne dotāciju uzliesmojumu pārvedīs planētu un iedzīvotājus augstākās vibrācijās. Neviens neiedos tev konkrētākas nākotnes ainiņas. Viss ir atkarīgs no cilvēka izvēles un viņa apzinātības.

 

Pievienots 14.02.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/ti-zhivesh

Tulkoja Jānis Oppe