Вы стали более самостоятельной единицей...

Jūs esat kļuvuši patstāvīgāka vienība...

Jūs esat kļuvuši patstāvīgāka vienība un noskaņojaties uz kopību ar citām pasaulēm

Diženās Dievietes seanss 17.12.02.

17 12 07 01

Ievads

Dārgā Diženā Dieviete! Priecājos Tevi sveikt!

DD: Mums ir jaunumi, un es priecājos tos pavēstīt. Jums ir izmainījies planētas kods, viņas nosaukums vispasaules kartē un pat piederība reģionam. Jūs esat kļuvuši patstāvīgāka vienība un noskaņojaties uz savstarpēju kopību un savstarpēju atkarību ar citām pasaulēm, gaišām un taisnām.

No sevis gribu piebilst, ka es pilnīgi palieku kalpot jums un audzināt jūsu garu mierā un saskaņā. Lūk, arī šodien mums būs mīlestības un pieņemšanas, savienošanās ar sevis negatīvajām un pozitīvajām daļām, piedošanas un atlaišanas seanss.

Jums ir jāpieņem, ka nolaidušies klātbūtnē uz planētas, jūs sastrādājat gan pozitīvu, gan negatīvu.

Mums pat paruna ir: nesagrēkosi, grēkus neizsūdzēsi (не согрешишь, не покаешься)...

Grēks ir nepareizs vārds, tas nes sevī nosodījumu un vardarbību, un šodien mēs mēģināsim tikt vaļā tieši no kritikas un pieņemsim sevi un pārējos. Tā ir svarīga celšanās uz gaismu daļa.

Lai neradītu nepareizas lietas augstajā gaismā, jūs atnācāt uz planētu pēc apzināšanās – kas nes labumu un kas kaitējumu pašai dzīvei un apkārtējam. Ko mēs, augstākie radītāji, atbalstām, un kas iet pretsvarā un vienmēr ir sodāms. Gaismas būtņu augsta apzinātība rodas, pieņemot programmas no lejas, no apakšējiem es, no jums un zemāk esošiem aspektiem. Tikai jūs spēsiet padzirdīt savas dvēseles ar apzināšanās un apskaidrošanās pieredzi. Jo apskaidrība nav tikai pacelšanās gaismā un esība kā nesaprātīgām būtnēm, bet dvēseles daudz spēcīgākas puses – saprāta apskaidrošana, atšķiršana un citu pieņemšana.

Kā esmu uzzinājusi, arī smalkākā plānā pagaidām notiek citu nepieņemšana, spriežot pēc čenelingiem un informācijas no Iekšējās Zemes.

Jā, saprāta apskaidrošanās process notiek pakāpeniski, un nekādi nav saistīts ar būtņu vibrācijām.

Mums gaisma ir mūsu ceļš...

Jā, protams, bet pasaulē eksistē daudz nesaprātīgu būtņu, kurām nav atšķiršanas pieredzes un kuras uzvedas, kā roboti ar savu sākuma saprātu. Arvien augstāka apzināšanās, saprāta apskaidrošanās un “iejušana” ar sirdi – tas ir tas ceļš, pa kuru es jūs virzu, jo ne tikai gaismai, bet arī mīlestībai ir jābūt gaišā būtnē, bet mīlestība rodas no ciešanas un pieņemšanas, no ne tikai gaišas, bet arī tumšas pieredzes krāšanas.

Jo, ja padomā, kas ir pieņemšana – piekrist, ka kāds dzīvo pats par sevi, neklausot jums, nepakļaujoties jums, patstāvīgi izvēloties ceļu, kaut arī destruktīvu, bet kā savu pieredzi. Un tā ir patstāvīgas apzināšanās pirmā pakāpe.

Karma ir dota, lai apturētu tādus cilvēku viņu krišanā, bet, neizpētījusi tādu ceļu, būtne nesapratīs, kas slēpjas aiz aizlieguma vai tabu. Tāpēc gan kari, gan agresija, gan slepkavības, gan ciešanas ir pazīstamas ne tikai uz Zemes, bet arī kosmosā.

Seanss

DD: Es ļoti priecājos, pacelieties pie manis tuvāk, uz saviem augstajiem reģistriem, uz saviem augstākajiem Es, lai vairāk gaismas ieņemtu savos fiziskajos ķermeņos un savos Augstākajos Es. Šodien mēs tieši no šī skatpunkta, no mentālā Augstākā Es paskatīsimies uz sevi fizisko un uz savu dzīvi tur, fiziskā plāna tumsā.

Un patiešām, kad skaties no šī augstuma, fiziskais ķermenis liekas tumšs, un viss apkārt planētai, tur, kur dzīvo cilvēki, arī liekas pelēks un apsegts ar tumšu tīmekli. Un pirmais, ko mums gribas, ir notīrīties no šī tīmekļa.

Mēs redzam, ka aurā tas neienāk. Ap mums vēl ir gaiša telpa, bet tālāk viss piepildās ar tumsu. Un mēs varam no sava AEs augstuma palaist gaismu uz savu fizisko plānu un piepildīt ar gaismu visu telpu, kur mēs atrodamies (māju, pilsētu utt.), apgaismojam arvien lielāku un lielāku telpu, un rodas vēlēšanās notīrīt visu planētu.

DD: Lūk, tagad ir iestājies svarīgs moments, kad jums ir radusies vēlēšanās ietīt visu Zemi savā mīlestībā, savā gaismā, kā jūs parasti rīkojaties. Taču šodien mēs pacentīsimies sajust, ka citi šo gaismu nav izvēlējušies. Un faktiski jums arī notiek vardarbība, kad jūs cenšaties apgaismot tos cilvēkus, kuri iet uz tumsu. Tās ir viņu tiesības uz planētas, brīvās izvēles tiesības.

Tomēr mēs ļaujam tumšiem cilvēkiem izvēlēties tumšo šajā dzīvē. Bet tas nenozīmē, ka viņi grib padarīt melnu visu planētu, viņiem pat spēku tādu nav. Bet principā viņiem pietiek spēku, lai tiktu galā ar cilvēkiem pa vienam. Tāpēc mēs augam uz vienotību, lai kļūtu par tādu varenu spēku, lai kļūtu par milzīgu daudzumu gaismas.

Tumši cilvēki cits ar citu nav saistīti, viņiem nav kopības, un ar ko stipra ir kopība – ar to, ka grupas gaisma palielinās daudzas reizes. Jums ir jāsaprot, kas pašlaik notiek sadalīšanās, kad daļa cilvēku izdara izvēli nolaisties tumsā un pētīt šo tumsu, balansēt gaismu ar tumsu. Viņiem ir tiesības to izvēlēties.

Tieši šodien ir tāds visu cilvēku – gan gaišu, gan tumšu – pieņemšanas seanss. Ir noteikumi, kuri ir nodibināti gaišās pasaulēs – nekarot, mīlēt citam citu, mīlēt sevi, piedot, pieņemt. Un ir tabu – nevar nepiedot, nepieņemt utt. Cilvēkiem nav pienākums pakļauties šiem noteikumiem, citādi tā būtu gaismas vardarbība pret visu pārējo. Jā, mēs iegājām gaismā, mēs sapratām šo prieku, mēs pieņēmām šo skaistumu un mīlestību. Bet ir cilvēki, kuri nemīl, nesaprot un negrib to. Viņu tiesības ir nolaisties turp, kurp viņi grib, un tālāk viņi raudzīsies uz savas dzīves sekām, un pieņems to, ko mēs saucam par elli, negatīvu, karu. Viņi rāda mums karmiskas sekas, ciešanas, sniedz mums šīs mācības. Un ar savām ciešanām rāda, ka tas nav tas ceļš, kādu mēs gribam izvēlēties.

Man kā attēls parādījās mana Lemūrijas aspekta apzināšanās, viņam nebija laba un ļauna jēdzienu, tas ir, nebija negatīvas pieredzes. Un lemūrieši, augstu vibrāciju būtnes, atnāca uz šo planētu pēc pieredzes, lai iegūtu atšķiršanas sajūtu, kura atnāk līdz ar saprāta attīstību. Saprātīgums – tas ir, kad tu izvēlies to, kas tev tuvāks. Tu mācies saprast, ko tu izvēlies, un saprātīgi veikt savu izvēli.

Un tagad mēs paskatīsimies savas pašas tumšākās dzīves uz zemes. Mēs iesim uz Akašas Hronikām.

DD: Es palīdzu jums, un jūs mācīsieties pieņemt citus cilvēkus, balstoties uz sevis pieņemšanu. Ja jūs pieņemat sevi, tad pieņemsiet arī citus, kuri iziet tādu pašu pieredzi, un iemācīsieties neitrāli attiekties pret dažādām pieredzēm tajā vienotībā, uz kuru mēs pārejam.

Pirmkārt, ir dažādi saprāta attīstības varianti. Un cilvēka saprāts – tas nav vienīgais saprāts, kurš eksistē šajā mūsu visuma areālā. Taču ne katrs saprāts ir izgājis tādu nežēlīgu apmācību, kādu izejat jūs.

No otras puses, jums ir ļoti daudz baiļu, tāpēc ka jūsu iekšienē vēl arvien sēž dzīvnieks. Tas attiecas uz fiziskā ķermeņa kā apvalka zaudēšanu, tas ir, jums nav skaidras apzināšanās, ka nāve – tā nav dzīves beigšanās. Un jūsu iekšienē vārds “nāve” rezonē kā milzīgs negatīvs, lielas bailes.

Jūs nemirstat, vienkārši apzinieties, ka pat vairāku apvalku zaudēšana nav Dvēseles nāve. Tāpēc ka jūs esat ne tikai ķermenis, kurš baidās un meklē drošību, kurš prasa īpašus eksistēšanas apstākļus uz Zemes.

Tātad mēs dodamies uz Akašas Hronikām. Un sagaidošajam Pavadonim katrs no mums saka: “Es gribu paskatīties savu pašu tumšāko dzīvi.”

DD: Jā, pašu tumšāko, tāpēc ka mēs pašlaik pieņemam tumsu.

Un tagad mūs ved iekšā telpā, aizver durvis un demonstrē mums pašas tumšākās dzīves ainu, bet, tā kā mēs no sevis esam iztīrījuši visu tumšo, tad to “paņem no arhīva”.

DD: Jā, no arhīva.

(skatāmies)

Man parādīja pirmatnējo cilvēku ar rungu alā, un, protams, viņam ir pašas zemākās vibrācijas.

Pašlaik DD dod daudz enerģiju, lai jūs sajustu savas zemās dzīves, atnāca liels enerģijas vilnis.

DD: Kāds var ieraudzīt sevi kā apakšējā astrāla būtība, zemu apakšzemes garu.

Ir vienkārši jāsaprot, ka mums rāda dzīvi sākuma saprātā.

DD: Es nemēģinu nosodīt un parādīt jūsu grēkus, es rādu jums nesaprātīgu būtni, kura nevarēja radīt gaismu un mīlestību, jo nebija uz to spējīga. Viņa nebija piemērota tai saprātīgajai eksistencei, kāda jums ir pašlaik. Es gribu, lai jūs salīdzinātu un saprastu, ko jūs esat sastrādājuši uz planētas: dažādi rīkojoties, kā pozitīvi, tā arī negatīvi, jūs sastrādājāt atšķiršanu.

Agresīvas būtnes, kuras neprot veidot kontaktu sabiedrībā, nevar pozitīvi mijiedarboties savā starpā. Tas liecina par to, ka viņām vēl nav saprātīguma.

Nosūtiet tagad mīlestību savam aspektam no sava “Es” augstuma. Tā būtne, kuru jums nodemonstrēja, nezina par mīlestību, par gaismu, viņa nezina, kas ir apskaidrība. Viņai nav šo jēdzienu. Viņa vēl mācās pirmajā klasē, bet jūs esat pabeiguši desmito. Saprotiet, ka jūs visur bijāt labi. Pieņemiet šo būtni kā dotumu, piepildiet ar savām enerģijām no nākotnes “Es”. Sasildām viņu ar savu uzmanību, savu siltumu un modinām viņā cilvēciskas jūtas, konkrēti – humānismu.

Tagad jūs, milzīga Dievišķa Būtne, paceļat plaukstā šo fizisko cilvēku un aplūkojat viņu. Saprotiet un pieņemiet viņu. Tas esat jūs.

Un tieši Gaisma esamība Augstākajā Saprātā, Augstākā Es esamība jebkuru cilvēka būtni atved pie Gaismas plūsmas, kura velk viņu augšā pa vibrācijām. Un tikai tāpēc, ka viņai ir Augstākā Apziņa (AEs), viņa var iet uz gaismu. Cilvēks ar vēl iedīgļa apziņu pats par sevi nav spējīgs uz garīgu ceļu. Un jūs pašlaik šajā pirmatnējā būtnē ieliekat tieksmi uz Dievišķību. It kā jūs sevī ieliktu turpmāko eksistences veidu jums pievilcīgākā sistēmā.

Dievišķajai Būtnei, kura aplūko fizisko cilvēciņu, parādās pateicība, tāpēc ka tieši caur šo aspektu mēs sastrādājam to pašu nepieciešamo pieredzi, kura mums vajadzīga, lai sakrātu saprātīgumu.

Tagad blakus šim cilvēciņam nolieciet uz savas plaukstas citus cilvēkus, kurus jūs nepieņemat līdz šim laikam, un sajūtiet, ka arī tā ir jūsu daļa. Arī tas esat jūs. Jūs kā cilvēks maz no viņas atšķiraties.

Tas ir grūti, bet, kad mēs paceļamies uz augstāko mentālo plānu, šeit vairs nav vērtējumu un nosodījumu. Mēs mēģinām iziet no vērtējumiem. Visi, kas bojā dabu, kas izraisa karus, kas izvaro bērnus – arī tas esmu es. Un tagad mēģinām sajust šo apstākli. Tas viss esmu es, tās visas ir manas daļas. Un tagad šīs savas daļas es pieņemšu neitrāli, bez nosodījumiem. Un tagad šo savu daļu es apskaidrošu, pieņemšu un tīrīšu. Mēs vienkārši mazgājam viņas.

Jā, tie ir cilvēki, kuri ir izvēlējušies citu ceļu.

Radītājs pieņem katru, bet es viņu nevaru pieņemt, vai tas nenozīmē, ka es sevi stādu augstāk par Radītāju? Jeb es neesmu tik spējīgs, lai pieņemtu un mīlētu visus vienādi?

Radās jautājums: vai mums ir tiesības tīrīt šos cilvēkus, ja agrāk mēs teicām, ka mums nav tiesību iedarboties uz tiem, kas gaismu nav izvēlējušies?

Mēs no fiziskā plāna viņus netīrām, tikai no šī plāna, kad mēs ar viņiem esam Viens. Tā ir mācību nodarbība, un mēs vienkārši mācāmies pieņemt negatīvu.

DD: Principā var sūtīt mīlestību un gaismu uz visu planētu. Tie cilvēki, kuri nejūt mīlestību, viņu arī nepieņems. Tie cilvēki arī sēj negatīvu, bet jūs to nepieņemat. Pieņem tas, kurš tam pielīp.

Mums šodien ir dažādi iedarbošanās varianti uz citām realitātēm un savas realitātes radīšana.

Jūsu realitātē, kamēr jūs būsiet tiesneši, nevis radītāji, jūs nevarēsiet ieiet Kristus-apziņā. Jums ir jāsaprot, ka zemē mājo tārpi, bet gaisā lido putni. Un jūs gan to, gan šo pieņemat. Arī cilvēku sabiedrībā vienmēr būs gan putni, gan tārpi, lai kur jūs nebūtu, lai kādā telpā jūs nedzīvotu. Arī augstākajā mentālā vienmēr būs cilvēki, kuri būs zemāk par jums, un tie, kuri būs augstāk par jums. Un ja jūs neiemācīsieties viņus pieņemt nenosodot, jūs nespēsiet tādā kopienā eksistēt.

DD: Iedomājieties, ka jūs esat nogalinājuši kādu. Viens cilvēks sāks nogalināt arī tālāk, bet otrs nožēlos un visu dzīvi lūgsies piedošanu, un nekad vairs tā nerīkosies. Rīcība ir viena, nosodījums ir viens un tas pats, bet ceļi dažādi.

Ir nepieciešams saprast, ka rīcība netiek nosodīta, jūs ved, un vienkārši katru reizi jūs izvēlaties, kā rīkoties. Sirdsapziņas jūtas šajā gadījumā ir palīgs, tās jums jauks prātu un nedos mieru, kamēr jūsu neiesiet “uz augšu”. Iznāk, ka zemas enerģijas negatīvas rīcības gadījumā palīdz galu galā apzināties izdarīto un grūž jūs uz pareizu ceļu.

Taču cilvēcei piemīt vēl arī zems pašvērtējums.

DD: Zems pašvērtējums ir ierobežojoša pārliecība, kura sargā no lepnības un augstprātības. Kāda civilizācija sadūrās ar to, ka, kad nav nosodījumu un nav sodu, tad šīs īpašības uzrodas, un parādās citu pazemināšana, tāpēc arī tika dota šī sajūta, katrā pa lāsītei ielieta, lai novērstu jūsu pārāk lielu lepnību.

17 12 07 02

Mūsu darba nākamais etaps.

Nāk gaišāka plūsma, mīkstāka, ar dimanta gaismas daļiņām. Diženā Dieviete grib parādīt mums gaišāku eksistenci, noskaņot mūs uz gaišu noti, dot mums mērķi un ceļu, kur Dvēsele sauc un sauc Diženā Dieviete.

Mēs tagad paceļamies uz saviem eņģeļa aspektiem, kuri ir Diženās Dievietes Dārzā, taču mēs jau vairs neesam tie eņģelīši-kupidonīši, kādi reiz bijām, bet jau diezgan pieauguši eņģeļi. Mēs esam atnākuši uz to pašu realitāti – mīkstu, gaišu, komfortablu, kur vienmēr ir droši un ļoti silti, kur mīl cits citu, palīdz un atbalsta, kur visi redz un jūt cits citu.

Ir kāda apbrīnojama iezīme, kopība apziņā, kuru es jūtu kā dieva pielūgsmi. Un šo Dievišķo pielūgsmi mēs pašlaik jūtam kā ļoti gaišu eksistenci, priecīgu un apskaidrotu, kad mēs atveramies ar sirdīm Dievišķajiem kanāliem un sākam viņos vibrēt un mirdzēt, un just sevi kā šī kanāla daļiņu, it kā mēs kā mazi eņģelīši planētu kanālā. Šī sajūta ir ļoti tuvu nirvānai – visas šūniņas priecājas un ir piepildītas ar gaismu un mīlestību, visas šūniņas un apziņa ir vienoti, ķermenis dzied unisonā, priecājas un jūtas laimes kalngalos. Arī no Dievietes pašlaik nāk visaptveroša mīlestība! Un viss, kas mūsos vēl ir nevajadzīgs, kaut kādas domas ir atvērušās, kaut kādas pārliecības, viss aiziet lejā un izšķīst. Norit Dvēseles attīrīšanās.

No Dievietes uzmanības rodas esības prieks, planējums, dvēselisks siltums, un norit apmaiņa ar enerģijām: no mūsu puses nāk pateicība, kuru Viņa pieņem ar labpatiku, kā no saviem bērniem.

DD: Piekrītiet, ka jums tādas sajūtas mēdz būt no rītiem, kad jūs miegā mēdzat būt šeit un tādi pamostaties pirmajā mirklī.

Patiešām, tādu sajūtu var nosaukt par apskaidrības momentu.

Tagad šajā svētlaimes, prieka, ekstāzes stāvoklī pastiepiet roku tam savam aspektam, kuru jūs redzējāt sākumā, it kā jūs savienotos kopā ar savu tumšo daļu. Pats gaišākais savienojas ar savu tumšo daļu, un jūs kļūstat vienotība. Un sakāt: “Es tevi augsti vērtēju, es saprotu, cik tu esi svarīgs. Citādi bez tā nebūtu manis tagadējās, un es vēl arvien būtu tāds eņģelītis, kuru radīja un audzināja Dieviete. Bet, pateicoties tam, ka es daudz izgāju uz Zemes, es attīstījos un kļuvu pieaudzis eņģelis. Un zini, es tev pateicos un mīlu tevi. Man gribas ielikt tevī pēc iespējas vairāk gaismas un mīlestības, lai palīdzētu tev izaugt līdz Manam līmenim, izaugt līdz Diženajai Dievietei un līdz Debesu Tēvam. Skaties, cik Man ir labi, tu gribi tā justies? Tu spēsi.”

Jūs atveraties vēl vairāk un uzplaukstat kā saulīte, un tagad jūs savienojaties cits ar citu grupā. Pacentieties sajust cits citu šajā līmenī un tāpat pieņemt citam citu.

Katram no jums ir sava tumšā pieredze, un jūs to varat izjust cits citā. Katram ir savs ceļš, un viņi visi nav līdzīgi jums (tiek domāti grupas locekļi).

Pašlaik mums ir sapratnes līmenis, bet lejā, mūsu apakšējo aspektu līmenī, ir nesapratnes līmenis. Saknes visiem ir tumšas, un mums tagad šīs saknes ir jāpieņem. Nolaižamies sakņu līmenī, un pacentīsimies uztvert cits citu ar pateicību un mīlestību.

Sakņu starpā notiek savdabīga lielīšanās: “Es, lūk, vairāk cietu, bet tu mazāk, un, lūk, man tas bija briesmīgi utt.”. Bet mums vajag vienkārši pieņemt citam citu, tāpēc ka katram ir bijušas savas negatīvās pieredzes, savi uzdevumi.

Lūk, pašlaik nāk lieliska enerģija no mūsu apakšējiem Es, tāda draudzīga enerģija.

DD: Viss ir labi. Viss mums ar jums izdodas. Mums visos līmeņos ir jābūt draudzīgiem. Šodien mēs dziedināsim galvas smadzenes: spēju spriest, domāt un izmantot lielāku domāšanas aparāta procentu.

Gaismas mākonis no Ss pakāpeniski nāks uz Zemi. Pašos augstākajos plānos viņš jau pilnīgi ir aptvēris planetāro sistēmu, tas ir, pašlaik tur, kur jūs esat, jūs pilnīgi jūtat šo ietekmi, bet apakšējos plānos tas būs ļoti, ļoti akurāti.

Es pacēlos vēl augstāk aiz robežām, vairs nav mentālā dialoga ar Dievieti. Viņa “ievelk” mūs sevī, tā ir ļoti liela gaisma! Tā ir ļoti liela gaisma...

(nav nekādu domu)

DD: Nedomājiet, ka jūs esat tukšums. Un ka jūs neesat nekas. Jūs esat pīrādziņš ar pildījumu.

Vēl paceļamies pa vibrācijām...

DD Jūs varat mierīgi vēl iet uz augšu, ierobežojumu nav. Es kontrolēju procesu, tāpēc varat augšupcelties vēl augstāk. Nav kaut kādu draudu un nespēju. Varat mierīgi iet vēl uz augšu, jums vēl ir liela rezerve.

Bezdomu, tukšuma, eifo-sajūtas[1] stāvoklis. Gaismas sajūta visā ķermenī, dvēselē. Un pilnīgs miers un svētlaime!

Lūk, pieņemsim, mēs esam augšupcēlušies, bet šajā plānā nav nekā cilvēciska... Nejūtu vajadzību apzināties sevi...

DD: Lūk, jūs tad arī pildīsiet ar cilvēcisko, lūk, šo telpu, augstos aspektus, kad jūs iziesiet 6. un 7. rasi. Jūs varēsiet pabeigt savu ceļu, piepildījuši daudzdimensionalitāti ar pieredzēm augstākā kopienā. Taču visās dzīvēs jums būs šis punkts, kurp mēs tagad pacēlāmies, kā iespēja. (Un piebilda): kā iespēja dziedināt cilvēkus. Un pašlaik no šī punkta jūs atkal skatāties uz savu fizisko aspektu, un ar savu gaismu no šī plāna (augstākais mentāls) varat ārstēt visus savus aspektus. Atlaidiet savu nodomu un visu aspektu jušanu, un ar savu gribu un varenību no šejienes jūs varat dziedināt cilvēkus un sevi arī.

Bet tam jums ir vajadzīga prakse.

Bet vai mēs no šejienes varam vākt sev projām čipus vai deaktivizēt tos?

DD: Jums tie visi ir deaktivizēti, bet principā varat. Un tieši tāpat no šejienes jūs varat ārstēt citus cilvēkus, ieejot viņu mentālajos ķermeņos, apzinoties viņu programmas un noskaņojumus, ierobežojumus, viņu nepareizās pārliecības, apzināties viņu jūtas un vēlmes, nolaižoties astrālajā vēlmju ķermenī, un tādā veidā koriģēt viņu psihomātiku.

Un tagad, lai jūs saprastu, kā to izdarīt, jūs varat nolikt sev tuvu cilvēku un pacensties viņu pilnīgi izjust. Jūs noliekat viņa daudzdimensionalitāti (fizisko, astrālo, mentālo) sev priekšā, jūs atrodaties daudz augstāk, un no savas apzināšanās augstuma jūs ieejat viņos, tās ir jūsu daļas. Šis cilvēks – tās ir jūsu daļas, kuras jūs varat sajust kā savus noskaņojumus. Izmainīt citos cilvēkos jūs neko nevarat, jūs varat tikai izteikt to, ko ieraudzījāt un sajutāt, tas ir, diagnosticēsiet cilvēku un palīdzēsiet viņam saprast. Bet mainīs viņš pats.

Fiziskās enerģijas liekas ļoti blīvas un tumšas no šī plāna, lūk, mūs tad arī mācīja nenosodīt, bet vienkārši palīdzēt. Kad mēs ārstējam, mēs nedrīkstam just negatīvas jūtas, tikai neitrāli parādīt cilvēkam, ko var izlabot un kā. Ja jums parādās negatīvas jūtas (riebums, nosodījums, nepieņemšana utt.), jūs uzreiz nolaižaties pa vibrāciju, jo šajā plānā tādas jūtas neeksistē. Un, ja jūs gribat palikt un ārstēt no šī plāna, jums ir jābūt ļoti neitrālai pozīcijai. Un pacentieties to sastrādāt, kad nāksiet šurp atkal un atkal, un vienīgās jūtas jums var būt vēlēšanās palīdzēt. Un nekā personiska.

Seanss beidzas, bet mēs vēl atrodamies augstās vibrācijās. Jūs varat turpināt ārstēties vai ārstēt.

Šajā līmenī mums ir grupveida enerģija, un es pacentos sajust citus. Es varu justies kā Viss, es varu justies kā es pati, bet citas enerģijas es pagaidām nevaru izjust.

Un es uzdodu DD jautājumu: Kāpēc es šajā līmenī nevaru sajust citus, kuri ietilpst manā kolektīvajā saprātā jeb apziņā?

DD: Tāpēc, lai viņi tevi netraucētu. Tu aizvēries, tāpēc ka tu vēl nespēj apzināties visus šos cilvēkus, jo pati cilvēka apziņa tam pagaidām nav piemērota, ir ierobežota šajā plānā. Tas nav tāpēc, ka tu neesi attīstīta, bet tāpēc ka ar savu lielāko daļu esi klātesoša fiziskajā ķermenī. Ja tu šeit dzīvotu par 100%, tu justu citas enerģijas. Taču ir apzināšanās, ka jūs varat būt šajā līmenī, miegā jūs bieži celsieties uz šejieni, tas ir jūsu, tā teikt, “iekarotais” apziņas līmenis, jūsu augstiene. Vienkārši papriecājieties par to un esiet laimīgi šajā līmenī.

Šeit jums vienmēr ir “vietiņa”, kur jums ir labi. Un kad jums būs ne pārāk labi, pacelieties uz šejieni un ārstējiet sevi no šī līmeņa. Apzinieties, ka jūs esat ne tikai fiziskais ķermenis, un visas jūsu likstas – tā ir tikai sīciņa jūsu eksistences daļiņa. Un tas jums palīdzēs pārvarēt visu.

Un es gribu pateikties jums, tāpēc ka es jūs jūtu kā sevi! Un es domāju, ka arī jūs jūtat visus mūs. Un šī sajūta neaiziet. Izcelt pagaidām neko nevaru, bet jūtu, ka tā ir grupveida apziņa, un ir citu klātbūtnes sajūta. Ka ir kaut kas bez jums pašiem. Sajūtiet to mūsu kopībā.

Diženā Dieviete atgādina, ka pēc tādām Dievišķām meditācijām aura atjaunojas, visi smalkie ķermeņi atjaunojas. Un to visu ir nepieciešams pēc iespējas ilgāk saglabāt. Šodien, rīt un vienmēr.

Mēs pateicamies Diženajai Dievietei.

 

Pievienots 07.12.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/vi-stali-bolee-samostoyatelnoy-edinitsey

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. “euphoric feelings”. (Tulk. piezīme)