Кто такие орки?

Kas ir orki?

14 11 30 01Šis raksts stāsta par orkiem, par viņu apbrīnojamajām īpašībām un īpatnībām un par to vērtību, kādu pašlaik iegūst iespēja sazināties ar viņiem.

 

 

 

 

 

14 11 30 02Sveicu jūs atkal, es esmu Gendalfs.

Šodien es gribu jūs iepazīstināt ar vēl vienu rasi, ļoti tuvu cilvēkiem un daudzējādā ziņā līdzīgu viņiem. Šīs būtnes saucas Orki.

Varbūt jūs esat dzirdējuši par viņiem jau ne reizi vien no Tolkīna grāmatām un iztēlojaties viņus kā drūmas, īdzīgas un kareivīgas būtnes, taču uzdrīkstos apgalvot, ka orki ne tuvu nav tādi – viņi ir ļoti rāmi un labestīgi. No otras puses, pagātnē bija arī tādi laiki, kad orki, apvienojušies ar cilvēkiem, kopā veidoja varenu militāru spēku. Tāpēc Tolkīns drīzāk ir attēlojis tikai vienu no orku iezīmēm, kamēr viņi ir ļoti daudzšķautņainas būtnes; viņos līdzās pastāv apbrīnojamas īpašības, kuras pirmajā acu uzmetienā šķiet pilnīgi pretstati. Tāpēc es savu stāstu par orkiem sākšu no paša sākuma, lai aprakstītu viņu īpatnības visā to krāšņumā.

*********

Orki, tāpat kā daudzi cilvēki, ieradās uz Zemes no Oriona, apbrīnojamas civilizācijas, kuras pārstāvjiem pašiem par sevi piemīt ļoti daudzveidīgas īpašības. Orionieši ir ļoti zinātkāri un miljoniem gadu ilgi pētīja savas pasaules uzbūves īpatnības. Viņi sasniedza nepārspētus augstumus zinātnē un tehnoloģijās un ar šo zināšanu palīdzību radīja savām rokām veidotu pasauli. Viss šajā pasaulē ir pakļauts jebkurai viņu vēlmei un realizējas domas ātrumā.

Taču turklāt gadījās tā, ka viņi tik ļoti aizrāvās, radot savu pasauli, ka zaudēja kontaktu ar savu sākotnējo dabu. Viņi taču bija sākuši dzīvot citā, tehnogēnā, realitātē. Savā laikā viņi izmainīja ne tikai savas dzīves apstākļus, bet arī dzīvo un minerālo pasauli ap sevi un izmainīja pat savus ķermeņus. Kādā momentā viņi saprata, ka no tās pirmatnējās dabas, kurā viņi dzīvoja no paša sākuma, vairs nav palicis ne pēdas, ne uz vienas planētas, uz kurām viņi eksistē.

Tā viņiem kļuva par lielu un problēmu un skumjām, viņi ilgi meklēja izeju no stāvokļa, un tāpēc tad, kad daudziem orioniešiem piedāvāja pārcelties uz Zemi, viņi ar prieku piekrita. Viņiem tā bija ne tikai iespēja “atcerēties”, kas ir īsta Daba, bet arī palīdzēt savai civilizācijai atjaunot savu planētu dabiskās īpatnības. Tieši šim mērķim orionieši arī radīja orku rasi, kura, no vienas puses, mantoja no viņiem lielu zinātkāri, bet turklāt savu apkārtējās pasaules pētīšanu būvēja uz pilnīgi citādiem principiem. Viņi zemapziņā turēja prātā to mācību, kuru pagātnē sniedza Oriona pasaule. Tāpēc tagad viņi visu savu enerģiju, mīlestību un rūpes vērsa, lai uzturētu dabu ap viņiem, lai vairotu tos labumus, kurus viņa satur. Un, ja orionieši parasti sliecas uz pasaules loģisku uztveri, kam pateicoties arī sasniedza sekmes zinātnē, tad orki apzināti atteicās no šī ceļa. Viņi sāka attīstīt savu jutīgo uztveri, kā arī citas īpašības, tuvas tai – smalkjūtību pret apkārtējiem, intuīciju, sirsnīgumu un dvēseliskumu.

Jāsaka, ka tas bija ļoti nevienkārši, jo tādas spējas taču nebija ieliktas orioniešu gēnos no paša sākuma. Tāpēc tā iznāca, ka orku rase sākumā attīstījās ļoti lēni, atšķirībā no citām Zemes rasēm, kurām viņu senči no citām civilizācijām ģenētiski nodeva visu nepieciešamo spēcīgo pušu izpausmei. Taču orki nebēdājās, viņi atcerējās savu vissvarīgāko uzdevumu, saistītu ar palīdzību viņu galaktiskajiem radiniekiem, un tas viņus iedvesmoja.

Turklāt viņi no orioniešiem mantoja apbrīnojamu mērķtiecību, strādīgumu, gribasspēku, iekšēju cēlumu un optimismu. Tās var nosaukt par “karavīra” īpašībām, un orionieši tās bija noslīpējuši savās pasaulēs visas savas attīstības gaitā. Vēlāk šīs īpašības, būdamas attīstītas, tad arī izspēlēja ar orioniešiem ļaunu joku. Sasnieguši nepārspētus augstumus kara mākslā, viņi tos vērsa uz pretstāvi savā starpā, un Orions iegrima karos uz miljoniem gadu; tie nav noklusuši līdz šim laikam.

Par laimi, orku gadījumā “karavīra” īpašības spēja izpausties pavisam citādi, tās harmoniski papildināja viņu jutīgumu, rāmumu un labestību. Orkiem piemita spēcīgs nodoms un griba “uzvarēt”, kas viņiem nozīmēja paust savu jutīgumu, bet dažreiz – pat ievainojamību. Viņus var nosaukt par karavīriem, kas iet savas sirds ceļu, to paradoksālo ceļu, kurā bieži vajag pārvarēt sava prāta “lamatas”, saistītas ar Ego viltībām, kurš izkropļo uztveri sava izdevīguma dēļ.

Tādēļ viņi centās savu uztveri padarīt pēc iespējas vienkāršāku un tīrāku, lai aizietu no sarežģītām domu konstrukcijām, kuras viņiem bija nākušas “mantojumā” no orioniešiem. Neraugoties uz orioniešu analītiskās domāšanas potenciālu, tas orkiem traucēja uztvert šo pasauli ar jūtu palīdzību, un tāpēc viņiem nācās praktiski pārbūvēt savu apziņu, padarot viņu vienkāršu un saprotamu viņiem pašiem. Sakarā ar to cilvēkiem, kas ar orkiem kontaktējās pasaku pasaules laikā, viņi dažreiz šķita pārāk vienkārši un ne pārāk gudri. Taču aiz šo būtņu ārējās vienkāršības stāv dziļš viedums, kuru viņas apjēdza, pateicoties iekšējai pašpilnveidošanai.

Savas attīstības gaitā viņas savu prātu padarīja par ļoti praktisku, uzticami stāvošu kalpošanā viņu jūtām. Tajā arī ir izpaužas viņu apbrīnojamā meistarība, sirds ceļš, kuru līdz šim laikam iet daudzi cilvēki. Šīs iespējas, neapšaubāmi, atveras, pateicoties orku gēniem, kuri eksistē katrā no jums. Un, lai palīdzētu jums atcerēties tuvo saikni ar šīm neparastajām būtnēm, es gribu sīkāk pastāstīt par viņu dzīvesveidu.

*************

Iemitinājušies pie dabas, orki-orionieši ar sirds trīsām sagaidīja katru tās izpausmi. Neraugoties uz to, ka Zemes daba ārēji stipri atšķiras no Oriona dabas, orki uzreiz Zemes enerģijās sajuta savas, “dzimtās”, vibrācijas, kurās reiz eksistēja viņu senči. Tas viņos dzemdināja sarežģītas jūtas – tas bija sajaukums no skumjām par zaudēto saikni ar viņu dzimto dabu, sajūsmas no atkārtotas tikšanās ar viņas enerģijām un cerības, ka viņi spēs Zemes civilizāciju brīdināt par tām kļūdām, kuras reiz pieļāva viņi paši. Tāpēc viņi nolēma visu savu attīstību veltīt, radot jaunu ceļu saziņā ar dabu, kurā civilizācijas izpausmes nekaitētu harmonijai dabā, bet, otrādi, atbalstītu to. Viņi saprata, ka veiksmes gadījumā viņu spētu palīdzēt ne tikai Orionam, bet arī Zemei.

Tāpat kā visi orionieši, orki bija ļoti praktiski un no paša sākumā sāka domāt, kā viņi var savu dzīvi padarīt labāku un ērtāku. Caur saviem gēniem viņiem no orioniešiem bija nodota atmiņa par daudzām tehniskām ierīcēm, kuras varētu viņiem palīdzēt saimniecībā. Taču, neraugieties uz šo instrumentu ārējo efektivitāti, orki neuzdrošinājās tos pielietot, jo viņi taču saprata, ka tādi instrumenti varētu strādāt uz tādām vibrācijām, kādas Zemes dabas enerģijām ir svešas, un tātad agri vai vēlu izjauktu to balansu.

Tāpēc visā savā rīcībā viņi centās vadīties pirmām kārtām ne pēc savām iespējām, bet pēc pašas dabas īpatnībām. Viņi tiecās sajust potenciālu, kas ielikts katrā dabas parādībā, atrast iespēju atbalstīt to un pastiprināt. Tādā veidā viņi prata nest labumu gan dabai, gan sev pašiem. Piemēram, viņi iemācījās rūpēties par augiem un paātrināt to augšanu, taču turklāt “nepakļaujot” tos sev, neievietojot mākslīgā vidē, bet, otrādi, papildinot viņu dzīvi ar to, kas palīdzēja viņu eksistencei kļūt vēl harmoniskākai.

Tādēļ, protams, viņiem vajadzēja ļoti smalki apgūt savu jušanu, kas izpaudās viņu mīlestībā un rūpēs pret visu dzīvo. Viņi sāka just dabas stihijas, uz kuru pamata tiek būvēta katras dzīvas būtnes eksistence. Orki sāka palīdzēt augiem iegūt šo stihiju balansu savā organismā. Piemēram, kādam augam trūka zemes stihijas un vajadzēja augsni padarīt mazliet auglīgāku, citam trūka uguns stihijas, un tātad viņam vajadzēja vairāk saules gaismas. Ārēji tas ļoti atgādināja to, kā cilvēce pašlaik audzē augus, tikai ar to starpību, ka cilvēki visbiežāk vadās turklāt pēc zinātniskas pieejas.

Bet orku rīcība bieži bija neloģiska un jauna viņiem pašiem, taču viņi uzticējās savām sajūtām, kuras dzima no dabas enerģiju jušanas. Tāda spēja piemīt arī daudziem mūsdienu cilvēkiem, un tā izpaužas gēni, ko orki viņiem nodeva mantojumā. Šo spēju orki pārvērta īstā meistarībā, smalki “noskaņojot” balansu augu iekšienē. Viņi pat iemācījās dzirdēt augu “vārdus”, kurus tie pārraidīja viņiem vibrāciju līmenī, kam pateicoties iemācījās viņiem palīdzēt vēl labāk. Par savu centību orki tika atalgoti ar visgaršīgākajiem un sulīgākajiem augļiem, kurus pateicībā viņiem sniedza augi un koki. Tā orki kļuva zemkopības ciltstēvi.

Tamlīdzīgu smalku simbiozi orki spēja nodibināt arī ar daudziem dzīvniekiem, dzīvojošiem pasaku pasaulē. Viņi iemācījās par viņiem rūpēties un gādāt tā, lai atbalstītu viņu dzīvi dabā, dalījās ar viņiem tādā barībā, kura varētu uzturēt visu stihiju balansu viņu organismā. Dzīvnieki viņiem pretī sniedza vilnu un pienu, bet daži pat varēja izvizināt orkus uz savas muguras. Tāpēc orki ielika pamatu arī lopkopībai, kuru cilvēki attīsta līdz šim laikam.

Orku meistarība, saistīta ar dabas stihiju jušanu, izpaudās vēl vienā apbrīnojamā viņu īpašībā – sava ķermeņa virtuozā pārvaldīšanā. Pastiprinot saikni ar kādu no stihijām, viņi pilnveidoja dažādas fiziskās īpašības un sasniedza tajā apbrīnojamas sekmes. Piemēram, zemes stihija palīdzēja viņiem attīstīt fizisko spēku un izturību, vēja stihija – vieglumu, ātrumu un reakcijas žiglumu, ūdens stihija – lokanumu un plastiskumu. Uguns stihija palīdzēja viņiem “ieslēgt” emocionālo enerģiju jebkurā kustībā, pastiprinot to, kā arī attīstīt drosmi un izlēmību.

Šo īpašību pilnveidošana orkiem kļuva par īstu baudu, viņu radošuma izpausmi. Viņi it kā atdevās dabas enerģijas plūsmai viņu ķermenī un juta, kā tā izpaužas viņu kustībās. Šajā nodarbē viņi varēja ar visu savu būtību saplūst ar to ilgoto dabas enerģiju, kuras dēļ viņi arī iemiesojās uz Zemes. Turklāt šī nodarbe pastiprināja un harmonizēja enerģijas plūsmas viņu ķermenī, līdzsvaroja visu stihiju mijiedarbību. Pilnveidojoties šajā nodarbē visu dzīvi, viņi sasniedza apbrīnojami ilgu mūžu – viņu dzīve varēja ilgt tūkstošiem gadu. Un daudzi no viņiem, sasnieguši unikālu meistarību, kļuva praktiski nemirstīgi.

Jāsaka, ka nemirstību varēja sasniegt arī citu rasu pārstāvji, izmantojot tam savas unikālās iespējas. To veicināja smalkās enerģijas, kas tajā laikā eksistēja uz Zemes. Taču orkiem tieši šī nodarbe bija daudzu viņu unikālu, savāktu vienkopus, īpašību izpausme. Tādējādi orki kļuva fizkultūras un sporta pamatlicēji pasaku pasaulē. Viņi savas īpašības pilnveidoja ne tikai vienatnē, viņiem sports kļuva par formu saziņai un mijiedarbībai citam ar citu. Veltot tam ievērojamu savas dzīves daļu, viņi izdomāja daudz sporta spēļu, no kurām daudzas bija ļoti līdzīgas tām, kuras jūs pazīstat tagad. Bieži, pulcējoties kopā, viņi labprāt organizēja sporta sacensības. Turklāt, sacenšoties savā starpā, viņi netiecās paust vienu pārākumu pār citiem. Pašā sacensībā viņi redzēja nenovērtējamu treniņu, kurš iedarbināja uguns stihiju viņu ķermenī, iededza viņos tiekšanos uz mērķi. Viņi ieraudzīja iespēju daudzās spēlēs attīstīt savas “karavīra” īpašības, ko bija nodevuši orionieši. Tā parādījās cīņas mākslas, kurās orki sasniedza īstu meistarību. Taču dēļ sava rāmuma un uzmanīguma citam pret citu viņi nekad nepārgāja uz cietsirdību, viņiem tā bija tieši spēle, kas pilnveido viņu fiziskās un garīgās īpašības.

Orki labprāt dalījās ar citām rasēm savā meistarībā, palīdzot tām pilnveidot sava fiziskā ķermeņa īpašības. Tas ļāva katrai rasei vēl pilnīgāk just saikni ar dabas stihijām, kurās viņas eksistēja. Dažādās pasaku pasaules apmetnēs un pilsētās tika organizēti veseli sporta turnīri, kuros piedalījās visu rasu pārstāvji. Orki arī atklāja kara mākslas noslēpumus tiem, kas izrādīja interesi par šo nodarbi.

Orki spēja paust savas dabas stihiju jušanas spējas visā, ar ko viņi nodarbojās: māju būvniecībā, podnieka amatā, plostnieka, kalēja amatā un daudzos citos arodos, kurus jūs pazīstat tagad. Praktiski tieši viņi ielika pamatu visai tai vienkāršajai cilvēku sadzīvei, kuru mūsdienu cilvēki pārņēma no viņiem un spēja attīstīt tālāk, turpinot pilnveidot tehnoloģijas.

Šī pēctecība notika ļoti dabiski, pati par sevi. Jo ļoti daudzi cilvēki, kas dzīvoja pasaku pasaules laikā, taču arī bija ieradušies no Oriona, un tāpēc orki toreiz viņiem kļuva par pašām tuvākajām būtnēm. Un pat pēc ārienes orki ļoti atgādināja cilvēkus, tikai bija druknāki un plecīgāki, ar lielākiem sejas vaibstiem, bieži klusējošāki un mierīgāki.

Vēl vairāk, sākumā cilvēki-orionieši kopā ar orkiem bija viena kopēja rase un savas atšķirības sāka izpaust tikai ar laiku, samērā ar savu spēju attīstību. Cilvēki arī bija ļoti praktiski, tikai, pētot dabu, galvenokārt izmantoja tās stiprās puses, kuras viņiem tika no orioniešiem: loģiku un analītisko domāšanu. Turklāt viņi saskatīja praktisku jēgu iemiesot daudzas tehnoloģiskas izstrādes, ko agrāk izmantoja uz Oriona viņu senči. Neraugoties uz tādām atšķirībām, cilvēki un orki, dzīvojot kopā, iemācījās atbalstīt vieni otrus ar savām īpatnībām. Orki palīdzēja cilvēkiem “orioniešu” tehnoloģijas adaptēt zemes plāna apstākļiem un enerģijām, lai tās netraucētu, bet atbalstītu viņas harmoniju. Bet cilvēki palīdzēja orkiem atrast vajadzīgos tehnoloģiskos risinājumus, lai pilnveidotos viņu meistarība zemkopībā un arodos.

Tāda cieša orku un cilvēku savienība eksistēja ļoti ilgi, praktiski visu pasaku laikmetu uz Zemes. Orki ļoti bijīgi un maigi attiecās pret cilvēkiem un bija uzticīgi attiecībām ar viņiem. Taču šis attiecību tuvums kļuva par nepatikšanu avotu kā cilvēkiem, tā arī orkiem.

Pasaku laikmeta beigās starp cilvēkiem un citām rasēm sākās karš, saistīts ar sarežģījumiem tā laika pārvaldes sistēmā, un orki, kas daudzās apmetnēs dzīvoja kopā ar cilvēkiem, arī piedalījās šajā pretstāvē. Būdami īsti meistari militārajās lietās, viņi būtiski ietekmēja militārās kampaņas iznākumu, kurš ne tikai noveda pie panīkuma daudzās pasaku pasaules pilsētās, bet kļuva arī par šīs pasaules rasu šķiršanās momentu citai no citas. Pašiem orkiem šis karš kļuva par vardarbības izpausmes rūgtu pieredzi, kuras sāpes viņi atceras līdz šim. Orki bija blakus cilvēkiem līdz pašām beigām, līdz tam laikam, kamēr cilvēki neiegāja savā atsevišķā telpā, jo bija nepieciešams radīt savu pārvaldes sistēmu.

Lai kā tas nebūtu, visi sarežģījumi, kas veda pie orku un cilvēku šķiršanās, – jau ir tālā pagātnē. Zeme pašlaik atkal sāk piepildīties ar smalkām enerģijām, un telpa, kurā dzīvo cilvēki, atkal sāk pakāpeniski tuvināties citām pasaulēm, kurās dzīvo pasaku būtnes. Un orki dēļ lielas radniecības ar cilvēkiem, būs viena no pirmajām rasēm, kura atjaunos ciešu kontaktu ar cilvēkiem. Pagaidām tas iespējams tikai smalkajā plānā, bet pēc kāda laika orki var kļūt vienas no pirmajām pasaku būtnēm, kas parādīsies blakus jums, fiziskajā pasaulē!

Kāda gan ir tādas savienības vērtība cilvēcei jaunajā laikā? Pirmkārt, orki ir ļoti tuvas un radniecīgas jums būtnes, un kontakta atjaunošana ar viņiem var sniegt daudz patīkamu emociju jums visiem. No otras puses, jūs varat atbalstīt vieni otrus tajā attīstības ceļā, kuru sākāt kopā jau pasaku pasaules laikā un kurš saistīts ar tehnoloģiju adaptāciju dabas vibrācijām.

***********

Bet tagad es uz sarunu aicinu pašus orkus, lai tie pasveicinātu jūs un visu cilvēci. Un lai šī saruna atbalsta radnieciskas un tuvas saiknes – orku un cilvēku attiecību – atjaunošanu!

 

“Sveicam jūs, dārgie cilvēki! Mums ir žēl, ka ilgu laiku mēs nevarējām ar jums kontaktēties, bet, kā jūs jau zināt, mēs bijām pagātnes notikumu izšķirti. Iespējams, jūs vairs neatceraties tā kara detaļas, kurā mēs piedalījāmies kopā, bet mēs līdz šim laikam dvēseliski ciešam tā seku dēļ. Mēs lūdzam piedošanu kā cilvēkiem, tā arī visiem citiem Zemes pasauļu pārstāvjiem par radītajiem postījumiem un sagādātajām sāpēm. Mēs ceram, ka mūs spēs izdzirdēt visi, kam mēs adresējam šos vārdus.

Mēs ticam, ka nākotnē tāds karš neatkārtosies, un tāpēc esam gatavi atjaunot saikni ar cilvēkiem un visām citām rasēm. Mēs esam pateicīgi cilvēkiem par to pagātni, kura mūs apvieno, un gribam apliecināt, ka mūsu saiknes vērtība ir patiešām milzīga.

Mēs jūtam tās enerģijas, kuras stāv aiz jūsu pasaules tehnoloģijām, un saprotam, ka pēdējā laikā jūs arvien vairāk apzināties tehnoloģiju ietekmes pakāpi uz dabu ap jums. Jūs jau atrodat ceļus, kā risināt šos jautājumus, kas ved pie harmoniskāku tehnoloģiju radīšanas, un mūsu kontakts ar jums palīdzēs paātrināt šo procesu.

Daudz kas dzims it kā pats par sevi caur jūsu jušanu, kuru jūs iegūsiet. Tā dabas enerģijas jušanas īpašība, kuru mēs, orki, pilnveidojām uz Zemes miljoniem gadu, jaunajā laikā ir pieejama arī cilvēkiem. Jo tie gēni, kas atbild par šīm īpašībām, taču ir jūsu iekšienē. Mēs ar jums esam vienota rase, taču savas attīstības gaitā jūs un mēs izdarījām nedaudz atšķirīgas izvēles un tā rezultātā pilnveidojām dažādas īpašības. Bet tagad uz mūsu saziņas rēķina mēs varam radīt kopīgu enerģiju, kura tad arī atbalstīs īpašību, noderīgu jums šajos laikos, aktivizāciju.

Kāds tad labums būs mums, orkiem, no tuvināšanās ar cilvēkiem?

Jūsu pasaule ir materiālāka salīdzinājumā ar to smalko realitāti, kurā mēs eksistējam tagad. Uz mūsu saziņas ar jums rēķina mēs varēsim iegūt vēl lielāku jušanu un izpratni un caur to – lielāku visu to īpašību izpausmi, kuras mums piemīt. Un, protams, ka mēs priecāsimies atjaunot pašu saziņu ar jums, kura vienmēr bija milzīgs prieks un bauda visiem mums!

Ar mīlestību pret visu cilvēci,

Orki”

 

Pievienots 30.11.2014

http://www.together-info.ru/ru/info-portal/statji/kto-takie-orki/

Tulkoja Jānis Oppe