Šī vietne latviešu valodā atspoguļo Natālijas Koteļņikovas vadītās "Sanata Kumaras Augšupcelšanās Skolas" www.sanatkumara.ru darbu. Pamatā tie ir Natālijas rakstu tulkojumi.