Print

Список негативных качеств

Negatīvo īpašību saraksts

14 09 10

Augstprātība

Lepnība

Varaskāre

Cietsirdība

Agresivitāte

Despotisms

Niknums

Naids

Ļauns prieks

Ļaunatminīgums

Atriebīgums

Ātrsirdīgums, dusmīgums, nesavaldīgums

Rupjums

Vīzdegunība

Plātība

Netaktiskums

Nekaunība

Bezkaunība

Stūrgalvība

Ambiciozitāte

Visatļautība, izlaidīgums, bezkaunīgums

Dižošanās, pārgudrība

Pašpaļāvīgums

Vardarbīgums, viltīgums

Liekulīgums, divkosīgums, nepatiesīgums

Melīgums, negodīgums

Intriģēšana

Viltīgums

Neslavas celšana

Svētulīgums

Lišķība, pielīšana

Merkantilisms

Nodevība

Neuzticība

Nelietīgums, negodīgums

Sīkumainība

Pļāpīgums

Tenkošana

Nemierīgums

Pārmērīga rosība

Bezcerīgums, izmisums

Depresija

Skumjas

Grūtsirdība, sēras

Dvēseles sāpes

Pesimisms

Histēriskums

Vainas sajūta

Vilšanās

Rakstura vājums, mazdūšība, mīkstčaulība

Upurēšanās

Upura pozīcija, žēlums pret sevi

Žēlīgums

Atkarīgums

Azartiskums

Slinkums

Biklums, kautrīgums

Mazvērtības komplekss

Zems pašvērtējums, pārliecības trūkums par sevi

Neizlēmīgums

Gļēvulīgums

Neprasme komunicēt

Alkatība

Mantkārība, skopums

Dogmatisms, konservatīvisms

Greizsirdīgums

Skaudīgums

Aizvainojamība

Ievainojamība

Nepiedošana

Kaprīzums

Aizdomīgums

Neuzticēšanās

Kritizēšanas mānija

Nosodīšana

Nievāšana

Noniecināšana

Vērtēšana

Kontrole

Dzēlīgums, sarkastiskums

Uzbāzīgums, apnicīgi uzbāzīga uzvedība

Uzbudināmība

Nelaipnums

Neiecietība

Nepacietīgums

Izšķērdīgums, izšķērdēšana

Bezatbildība

Indiferentums, vienaldzība

Bezsirdīgums, bezjūtīgums

Nevīžīgums

Nesavāktība, juceklīgums

Neuzticamība, nepastāvīgums

Neprātīgums

Samaitātība, banalitāte

Gara tumsība

Bezgarīgums

Nepateicīgums

Netaisnīgums

Piekasīgums

Narcisms

Egoisms, egocentrisms, patmīlība

Snobisms

Godkārīgums

Cinisms

Skepticisms

Fanātisms

Kārība, miesaskāre

Netīrīgums

Bailes, fobijas

Atlikšana uz vēlāku

Lēnīgums

Vardarbība ar sevi

Pašpazemināšana

Aizvainojums pret sevi

Pašiznīcināšanās

Pašsabotāža

Pašapmāns

EGO spiediens

Patoss vai augstprātība

Nodevības trauma

Trauma – tu esi pamests

Trauma – tu esi noraidīts

Trauma – tu esi pazemots

Netaisnības trauma

Iekšējie konflikti

Iekšējās barjeras

Iekšējais diktators

Kaunīgums

Kautrīgums

Nenovīdība

Pārestības

Nedrošums

Sava svarīguma sajūta

Šaubas

Ciešanas

Vainas sajūta

Negods

Upuris, kurš dzīvo iekšienē

Emociju apspiešana

Stūrgalvība

Augstprātība

Mokpilna dzīve

Mantkārība

Nepacietīgums

Cigarešu smēķēšana

Marihuānas smēķēšana

Alkohola lietošana

Žēlums pret sevi

Iztukšotības sajūta

Bailes no vientulības

Bailes no nabadzības

Bailes no kritikas

Bailes zaudēt mīlestību

Bailes no vecuma

Bailes no nāves

Noliegšana (automātiska, kā likums)

Muļķība

Cietsirdība

Agresija

Neapmierinātība

Aizkaitinājums

Atkarība

Pārestības un traumas bērnībā

Grūtības pusaudža vecumā

Grūtības un problēmas skolā

Aizvainojošas un traumējošas epizodes pagātnē

Ciešanas sajūtas pagātnē

Apspiestas emocijas vai jūtas pagātnē.

 

Pievienots 10.09.2014., atjaunots 25.11.2014.

http://www.sanatkumara.ru/materiali/spisok-negativnich-kachestv

Tulkoja Jānis Oppe