Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - PĀREJAS DIENASGRĀMATA. „NLO armāda blakus Saulei un… Āfrika” 2015. g. novembris - decembris

 

 

15 12 20 01

Blakus Saulei jau vairākus mēnešus astronomi fiksē milzīgu daudzumu NLO – veselu armādu! Ja sākumā tas izraisīja sensāciju, ažiotāžu, pat aizdomas, ka viņi „uzpildās ar enerģiju no Saules, un tādēļ uz Zemes kritīsies gaisa temperatūra”, tad tagad pie tā visi ir pieraduši. NASA lietišķi viņus novēro un izliek ikdienas foto savā oficiālajā vietnē.

Šos aizraujošos attēlus var paskatīties krievu vietnē „Zeme. Dzīves hronikas” („Земля. Хроники жизни”) http://earth-chronicles.ru/, kura sniedz ikdienas apskatu „NLO blakus Saulei”.

Kas ir izraisījis tādu NLO uzbrukumu, ar ko viņi nodarbojas, no kurienes viņi ir?

Šos jautājumus, kuri interesē daudzus, mēs uzdevām Astrusam un saņēmām tādu atbildi.

Astruss: Viņi nodarbojas ar informācijas vākšanu pie Saules. Par to, kādi procesi norit uz Saules.

– Bet no kurienes ir šie NLO? Kāpēc viņi tik dedzīgi ir ķērušies pie mūsu Saules?

Astruss: Lieta tā, ka šis avots ir nestabils, kaut kādā veidā viņi spēj šo kompleksu noturēt stabilitātes stāvoklī vai nestabilitātes stāvoklī ar noteiktu mērķi. Ja tiek provocēta nestabilitāte ar noteiktu mērķi, tad tā ir evolucionārās komponentes izmaiņa arī uz Jūsu planētas. Tas lielākā pakāpē ir saistīts ar otro.

– Saule ir laika, enerģijas avots Saules sistēmā. Bet tie, kas tur strādā, nav no mūsu Saules sistēmas?

Astruss: No jūsu Saules sistēmas.

– Un viņi spēj pretoties tādām temperatūrām?

Astruss: Spēj, tāpēc ka viņiem piemīt īpašība izrādīties citās dimensijās. Ar kādu daļu viņi izrādās šeit? Tikai tajā pakāpē, lai iedarbotos uz Sauli.

– Un viņi iedarbojas uz Sauli ar evolucionāru pārveidojumu mērķi?

Astruss: Pareizi. Tāpēc jūs redzat nestabilitātes daļu, tas nenozīmē, ka viņi atrodas tiešā attiecībā pret šo dimensiju. Mērījumu sistēma neizpaužas stabilitātes veidā. Tikko kā evolucionārās attiecības sāks pacelties līdz noteiktiem līmeņiem, tad jūsu mērījumu sistēma pievilksies automātiski.

– Tā arī ir pāriešana no viena līmeņa uz otru?

Astruss: Pareizi. Jūs redzat tikai noteiktu daļu no tā, ko viņi var.

***

Apjēgsim iegūtās atbildes.

Astruss apgalvo, ka drīzumā mēs automātiski sāksim „REDZĒT” arī citus līmeņus bez pierastajiem, 3 dimensiju. Ieraudzīsim sev deguna galā, Saules sistēmā, to, kas agrāk bija slēpts mūsu skatieniem…

Aplūkosim pāris paziņojumus, kuri parādījās projektā esošo zinātnisko publikāciju vietnē arxiv.org.

 

„Saules sistēmas malā konstatēti divi lieli objekti.

Divas neatkarīgas pētnieku grupas (viena no Meksikas, otra no Zviedrijas) radīja domstarpības astronomu sabiedrībā, publicējot darbus, kuros abos tiek aprakstīts atsevišķs liels objekts, novērojams Saules sistēmas ārējos apgabalos. Abas komandas novērojumus veica ar observatorijas ALMA – Čīles kalnos novietotu radioteleskopu tīkla – palīdzību.

Viens no šiem objektiem tika konstatēts Vedēja W zvaigznes tuvumā nakts debesīs, bet otrs – kaimiņos Centaura Alfai. Abas pētnieku grupas atzīmē, kā sākumā viņi ir šaubījušies par viņu novērojamās vājās gaismas realitāti, taču turpinājuši to novērot – un, sev par izbrīnu, konstatējuši, ka novērojamie objekti kustas uz aiz viņiem atrodošos zvaigžņu fona, kas norāda uz šo objektu iespējamo piederību Saules sistēmai. Neviena no abām pētnieku grupām nespēja iegūt papildus ziņas par ieraudzīto kosmisko objektu īpašībām, jo gan viena, gan otra grupa varēja veikt tikai pa diviem novērojumu seansiem, taču abas komandas apgalvo, ka ar viņu iegūtajiem datiem ir bijis pietiekami, lai izslēgtu iespēju, ka novērojamie objekti izrādīsies vienkāršas zvaigznes.

Zviedru komanda viņu atklāto objektu nosauca par Gna, par godu dievietei no skandināvu mitoloģijas, pazīstamai ar savu straujumu, un intervijā presei teica, ka viņiem nav bijis nodoma vilkt paralēles starp šo objektu un noslēpumaino Planētu X, kura, domājams, atrodas kaut kur aiz Plutona orbītas. Komanda no Meksikas parādīja lielāku drosmi, paziņojot, ka ir atraduši brūno punduri…” http://earth-chronicles.ru/news/2015-12-13-87022

 

Ko ieraudzīja puiši no Meksikas un Zviedrijas? Iespējams, ka tieši tagad tad arī sāk izpausties līdz šim mums neredzamie mūsu Saules sistēmas līmeņi? Saprotams, ka šīs pirmās izpausmes ir skeptiski uzņemtas zinātnes aprindās, un dažiem astronomiem, kuri ir iepazinušies ar šiem jaunajiem darbiem, tās liekas „ilūzijas, nejauši plankumi uz ekrāna vai trokšņi, kuri uz vienu vai pāris mirkļiem ir pieņēmuši ļoti tālu objektu formas”.

Lūk, tā, piemēram uz Planētas X atklāšanu reaģē Kalifornijas tehnoloģiskā institūta zinātnieks Maiks Brauns:

“Ja pieļaujam, ka ALMA nejauši ir atklājusi masīvu objektu Saules sistēmas ārējā apgabalā niecīgā redzes laukā, tad var pieņemt, ka ir vēl apmēram 200 tūkst. planētu Zemes izmērā ārējā pusē. Kas diezin vai ir iespējams. Nu, vai arī nāku pie secinājuma, ka šo planētu eksistēšana lielā skaitā var destabilizēt visu saules sistēmu, un tad mēs visi iesim bojā”. http://earth-chronicles.ru/news/2015-12-13-87025

 

Nav grūti iepriekš uzminēt parasto cilvēku reakciju uz daudzajiem nesaprotamajiem paziņojumiem, kuri birst no masu informācijas līdzekļu pārpilnības raga pēdējā laikā, ja pat zinātnieki, līdz galam netikuši skaidrībā, uzreiz kliedz par mūsu planētas bojāeju...

Taču planētas Zeme bojāeja, šķiet, pagaidām netiek plānota. Norit globālas izmaiņas visā Saules sistēmā, bet Zeme ir viņas daļa!

Liekam priekšā mierīgi vērot notiekošo PĀREJU, mēģināt saprast kaut notiekošā kripatas, un galvenais – neprovocēt bailes un jebkādu citu negatīvu. Ja ne mēs (Zemes cilvēki) vadām procesu, tad atcerēsimies krievu sakāmvārdu: “Gribi palīdzēt – netraucē! (“Хочешь помочь — не мешай!”). Vēl jo vairāk, ka mums ir ar ko nodarboties – ar savu veselību (gan garīgo, gan fizisko), jo pašlaik strauji norit cilvēka STRUKTŪRAS izmainīšanās. Par to mēs jau rakstījām rakstā “Tikšanās ar reptiloīdiem ir notikusi” http://sanatkumara.ru/stati-2015/dnevnik-perechoda-vstrecha-s-reptiloidami[1]

Tātad Astruss apgalvo, ka uz Saules “tiek provocēta nestabilitāte ar noteiktu mērķi”, un šis mērķis ir “evolucionārās komponentes izmaiņa arī uz Jūsu planētas”...

Aplūkosim Āfrikas rajonu. Jau veselu gadu mēs tur redzam magnētiskā lauka anomālu aktivitāti. Jau ir skaidrs, ka šajā rajonā notiek KAUT KAS, kas attiecas uz visu planētu...

Un atkal mēs uzdodam jautājumus Astrusam.

– Kāpēc pašlaik magnētiskais lauks virs Āfrikas izmet pašus spēcīgākos pīķus uz planētas? (Augšējā līkne zilā krāsā 1. att. grafikā.) Agrāk tādus pīķus atļāvās tikai Ziemeļpols.

15 12 20 02

1. att. Augstie pīķi grafikā (Augšējā līkne zilā krāsā) – tie ir ML jaudas izšļācieni Dienvidāfrikā. Tie turpinās arī pašlaik, decembrī. Vēl vairāk, pieaug to ilgums. (Piemēram, Eiropai (zaļā krāsa) jauda ir daudz zemāka.)

Astruss: Tāpēc ka situācija sasniedz noteiktu kritisku stāvokli. Būtība nav tajā, ko jūs domājat, bet tajā, ko jūs provocējat. Visi gaidīja pasaules galu 2012. gadā. Bet pāreja norit, ieskaitot 2016. gadu. Mīkstajā režīmā. Lūk, tas arī notiek.

Vēl jautājums: 29. novembris, Keiptauna. Milzums daudz cilvēku savos telefonos nofiksēja milzīga NLO parādīšanos (sk. 2. att.), bet 30. novembrī magnetometrs DĀR stacijā nofiksēja pilnīgu magnitūdas krišanu, līdz 0 Hz! (Sk. 1. att.) Vai starp šīm parādībām ir sakars un kāds?

15 12 20 03

2. att. Foto NLO virs Keiptaunas, 2015.11.29. vakars

Astruss: Ir sakars, un tiešs. Ja cilvēku rase domā, ka viņa nemainās, tas tā nav. Mainās, un daudz vairāk, ātrāk un nopietnāk, nekā var domāt.

Atgādināsim, ka Hermesa Trismegista, kuru ēģiptieši asociēja ar Dievu Totu, “Smaragda Plāksnēs”[2] ir teikts, ka Lielajā Piramīdā, Gizā, notika adepta iniciācija – “iesvētīšana” slepenajās zināšanās, un “Faraona kamera” bija iniciācijas istaba. Tikai pēc divdesmit četriem apmācības gadiem adepts tika atzīts par gatavu iniciācijai. Viņu uz vairākām dienām ievietoja kamerā, un ļoti nedaudzi atgriezās no turienes dzīvi.

Tad, lūk – šajās kamerās magnētiskā lauka spiegums bija mākslīgi pietuvināts nullei! Un šajos apstākļos notika vai nu adepta APSKAIDROŠANĀS, vai arī viņu iznesa mirušu.

Bet pašlaik, novērojot izmaiņas Zemes magnētiskajā laukā kopš 2005. gada, mēs atzīmējam, ka tamlīdzīgas “kameras” ar nulles magnitūdu kāds laipni rada pa visu planētu – te vienā vietā, te citā. Un tas notiek jau kopš 2009. gada. Turklāt, ja agrāk adepts apzināti gāja uz šo risku, tad tagad “ved” mūs visus... Bet, atcerieties Bībeli: “Daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu...”

Un, šķiet, no mums, zemiešiem, tiek gaidīta tikai APSKAIDROŠANĀS. Tas ir labs jaunums.

Jautājums Astrusam.

– Fotogrāfijā (sk. 3. att.) tas ir NLO vai kaut kāds caurums hronosfērā?

15 12 20 04

3. att. Fragments no foto NLO virs Keiptaunas, 2015.11.29. vakars

Astruss: NLO.

– Vai šai parādībai ir sakars ar Zemes Apziņas Kristālisko Režģi, kurš sākas tieši šajā rajonā (zemāk par Gizas piramīdu)?

Astruss: Ir sakars.

– Vai cilvēku migrācija no Āfrikas nav jāuzskata par saistītu ar šo parādību?

Astruss: Tiešā veidā nē, bet pastarpināti jā.

– VAI VISIEM CILVĒKIEM būs jāpamet šis rajons?

Astruss: Nē, bet pamata masai jā.

(Tas ir saistīts ar izmaiņām atmosfērā, ko mēs jau pieminējām rakstā “PĀREJAS DIENASGRĀMATA. Kontakts ar citu civilizāciju” http://sanatkumara.ru/stati-2015/dnevnik-perechoda[3])

Vēl jautājums Astrusam.

– Uz foto (4. att.), kurš uzņemts Keiptaunā, bija fiksēts milzīgs daudzums “lidojošo šķīvju”. http://www.da-voda.com/news/oblaka-v-vide-nlo-poyavilis-v-nebe-nad-kejptaunom/ Zinātnieki apgalvo, ka tie bija lēcveidīgie mākoņi. Kas toreiz notika debesīs virs Keiptaunas? Vai patiešām tie bija lēcveidīgie mākoņi?

15 12 20 05

4. att. Neparasts mākonis, ļoti līdzīgs milzīgam NLO “šķīvim”, ir nofotografēts virs Keiptaunas (Dienvidāfrika) 2012. gada 29. decembrī

 

Astruss: Nav svarīgi, kas zem kā slēpjas, svarīgi, ko nes.

– Un ko nes?

Astruss: Cilvēka struktūras mainīšanos jebkurā situācijā. Cilvēki domā vienu, bet notiek pilnīgi cits. Nez kāpēc cilvēki domā, ka tikai viņi mīmikrē kādai līdzībai, lai būtu nepamanāmi. Mīmikrijai piemīt augstāk organizēta struktūra. Viņi tikai vienīgi nedod jums jebkādu informāciju. Bet jūs sākat izteikt minējumus un mulsināt sevi. Tomēr bija mijiedarbība.

– Tad tie tomēr ir NLO vai lēcveidīgi mākoņi?

Astruss: Tas viens slēpās zem otra.

 

Faktiski tas pagaidām ir viss. Ļoti ceram, ka mūsu jautājumi Astrusam un viņa izvērstās atbildes palīdzēs jums iemantot Gara MIERU.

Patiecamies Tatjanai Serafimovnai Tihoplavai un Kretovam Jurijam Vasiļjevičam par palīdzību organizētajā dialogā ar cienījamo Astrusu 2015. g. 10. decembrī.

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

Pievienots 20.12.2015

http://www.sanatkumara.ru/stati-2015/dnevnik-perechoda-11-12-2015

Tulkoja Jānis Oppe