Нина Терехова и Сергей Бублик – Неожиданный взгляд на пандемию. ПСИХОСФЕРА и вирусы. Какая связь?

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Negaidīts skats uz pandēmiju. PSIHOSFĒRA un vīrusi. Kāds sakars?

 

20 03 25 01

1. att.

Uzdrošināmies piedāvāt mūsu skatu uz pašlaik notiekošo “dīvaino” pandēmijas parādību, kura aptvērusi visu planētu bez izņēmumiem.

Aplūkosim cēloņus saistībā ar pašlaik notiekošajiem kosmiskajiem notikumiem…

““Pazīstamais eksobiologs Čandra Vikramasinghs (Chandra Wickramasinghe) no Kardifas Universitātes Velsā šajās dienās izteica interesantu domu, ka koronavīruss varēja nokļūt uz Zemes no oktobrī virs Ķīnas uzsprāgušā meteorīta. Tas it kā pilnīgi varējis ko tādu saturēt,” teica Iļjins (Вячеслав Ильин) intervijā.

Pats krievu zinātnieks uzskata šo versiju par varbūtīgu.” https://earth-chronicles.ru/news/2020-03-23-138796

 

Mūsu redzes viedoklis ir tāds: Vīruss tika radīts laboratorijā uz Zemes, taču kaut kas izgāja no kontroles, un Augstākajiem spēkiem nācās iejaukties notikumu gaitā, iespējams, ar meteorīta palīdzību. Tāpēc vīruss mutē tieši acu priekšā, piespiežot notikumiem strauji izvērsties “vajadzīgajā” virzienā.

Kāds tad ir šis virziens? Kāds ir mērķis?

 

Visi senie manuskripti vienprātīgi atzina par faktu, ka cilvēka iekšējais spēks – tā ir kosmosa mēroga enerģija.

Tieši psihiskā enerģija ļauj cilvēkam izdzīvot nulles magnētiskā lauka momentos konkrētā vietā. Tieši ar to kosmosā dodas mūsu kosmonauti, tieši tā uztur dzīvībai vajadzīgo elektromagnētisko lauku. Tā arī provocē un pauž cilvēces evolucionāro attīstību…

 

Absolūti jaunā veidā ir pasniegta informācija par psihisko enerģiju, vispārcilvēcisko un individuālo psihosfēru zinātnieku un rakstnieku Tihoplavu V.J. un T.S. dialogos ar garīgo Būtību Astrusu (palīdzot Kretovam J.V.). Mēs jums piedāvājam tikai citātu izlasi, kas ļauj shematiski saprast aplūkojamā jautājuma būtību. Sīkāk grāmatā Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V. “Grāmata par dvēseli” (Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С., Кретов Ю.В. “Книга о душе[1]»).

Tihoplavs Vitālijs Jurjevičs – tehnisko zinātņu doktors, vairāk nekā 20 gadus vadīja nodaļu Pēterburgas Enerģētiskās mašīnbūves institūtā. Vairāk nekā 300 publicētu darbu autors, viņam ir autorapliecības un patenti.

Tihoplava Tatjana Serafimovna – tehnisko zinātņu kandidāte, pasniedzēja, zinātnisku darbu autore.

2011. gadā pie viņiem uz kontaktu iznāca augsti garīga Būtība Astruss, kura sevi nosauca par Krievijas kuratoru.

Kretovs Jurijs Vasiļjevičs – teātra “Diklon” radītājs, dziednieks ar milzīgu stāžu, pieder “Tradicionālās tautas medicīnas un dziedniecības speciālistu elitei”, apbalvots ar zelta nozīmīti “Elite”.

 

Astruss: “Dzīvības rašanās uz Zemes noritēja caur psihosfēru. Psihosfēra kā apvalks radās agrāk nekā dzīvība uz Zemes. Vēl vairāk, sākumā izpaudās elementi psihosfērā, un pēc tam tie sāka izpausties kosmosā.”

Psihosfēra – tā ir cilvēces kopīgās psihes un apkārtējās enerģētiskās informācijas vides nesaraujama vienotība, tām pastāvīgi savstarpēji iespiežoties, mijiedarbojoties un attīstoties.” Vikipēdija

20 03 25 02

2. att.

- Cilvēks psihosfēru saprot tā: Visuma informācijas telpa ir daudzlīmeņu. Mums ir zināmas: biosfēra, noosfēra, psihosfēra.

Psihosfēra – tas ir pēdējais līmenis, kurš aptver cilvēci…

Astruss palaboja: “Un tālāk ir dievišķie līmeņi – dedosfēra, tetrasfēra un ar burtu apzīmēta F-sfēra.

Piemēram, F-telpa – tā ir sarkanās uguns jeb Visuma apziņas telpa. Šī apziņa slāņojas, un viens no šīs telpas slāņiem aptver jūsu fizisko pasauli. Šis slānis jūsu fiziskajā pasaulē izpaužas kā Patiesā Es izteiksme.

Atgādināsim, ka 2009. gadā Indijas okeānā iekrita meteorīts, kurš nogādāja uz planētu “sarkano viesuli”. (Sīkāk [1].)

- Tiek uzskatīts, ka sākumā parādījās biosfēra, pēc tam, samērā ar cilvēka attīstītību, parādījās noosfēra un tikai pēc tam pakāpeniski formējās cilvēces psihosfēra.

Astruss: “Psihosfēra izpaudās. Tā jau bija, un jūsu psihiskā darbība to izpauda. Un psihosfēras piepildījums (kā izpausme) noritēja samērā ar cilvēces attīstītību.

Psihosfēra ir apvalks. Tas norobežo cilvēka iekšējo telpu no apkārtējās pasaules. Taču iekšējais saturs dominē. Tas nosaka visas aplūkotās sistēmas kvalitāti un īpašības.

Telpa ir svarīgāka par pagaidu īpatnību. Šī telpa ir kā saplacināta lode, tā taisa izvērsumu citā dimensijā.

Turklāt telpa – tā ir dzīva substance, kura var mainīt savas īpašības. Un tas, savukārt, vedīs pie cilvēka kā sugas izmaiņām.

Individuālā psihosfēra ir pakāpjveidīga. Un iekšējā telpa ir daudzfunkcionāla šīs kārtnības dēļ.”

 

Lūk, faktiski arī viss priekšvārds.

Atslēgas vārdi – tas ir telpas izvērsums un cilvēka kā sugas izmaiņas.

 

Mēs jau reiz runājām, ka mūs “ved” pa dzīvi, bet mēs tikai ieklausāmies un cenšamies sekot “rādāmajam kociņam” (no smalkā plāna). Pirms trim gadiem mūs pārstāja “sūtīt” ceļojumos ar kaut kādiem uzdevumiem. Tas ļoti pārsteidza, tāpēc ka mēs jau bijām sākuši pie tā pierast un bija ļoti patīkami ziemas vidū nonākt kādas valsts karstā vasarā “darīšanās” un pēc tam uzkavēties uz pāris mēnešiem.

Pirms trim gadiem sarunā ar Juriju Vasiļjeviču mēs papukojāmies par to, un viņš pateica dīvainu frāzi: “Labāk pašlaik nekur nebraukt prom no Krievijas. Kaut gan, var.”

Mums patika, ka “var”…

Taču no tā brīža visus braucienus kā nocirta. Pat plāni tiem netika būvēti.

Mēs nekādi nevarējām saprast, kāds gan ir cēlonis.

Tagad kļuva skaidrs.

 

Un, proti, stāvēja priekšā pakāpjveidīgs daudzu planētas slāņu “izvērsums”. Tajā skaitā arī planētas psihosfērai, kas nozīmē visu valstu psihofēru izvērsumu, atsevišķi. Lai kas tamlīdzīgs notiktu, katrai valstij nepieciešams sapulcēt “savus” pilsoņus valsts telpas ietvaros.

KĀ to izdarīt – nav prātam aptverams! Visi izklīduši pa pasauli, visi kļuvuši par tūristiem…

Bet! Tāds paņēmiens atradās Augstākajiem spēkiem. Pat nenācās pierunāt mūs, cilvēkus.

Tas ir VĪRUSS. Vecs labs paņēmiens, kurš nevainojami darbojas “dialogā” ar cilvēku kopš seniem laikiem. Pierādījums – mūsu DNS atkritumu daļa par 90% sastāv no kaut kādu vīrusu daļām.

 

Lūk, arī tagad šis paņēmiens nostrādāja ideāli. Veselais saprāts lika daudziem cilvēkiem atteikties no braucieniem, bet BAILES paskubināja aizbraukušos atgriezties.

Iznāca, ka praktiski visas “individuālās” psihosfēras ir sapulcējušās savas dzimtās valsts apvalkā. Jo ir pienācis šī slāņa “izvērsuma” moments, līdzīgi tam, ko mēs jau esam aprakstījuši. (Sīkāk [2].)

 

Un moments ir izvēlēts tradicionāli – planētu parāde. (Mēs jau ne reizi vien esam apsprieduši, ka tamlīdzīgos momentos ir iespēja veikt kādus planetārus noskaņojumus visprecīzākajā veidā. J. Babikovs (Юрий Бабиков).

“2020. gada 20. marts – būs pati agrākā marta mēneša ekvinokcija 124 gadu laikā. Diena, kad dienasgaisma kļuva vienāda ar nakts periodu, tik agri iestājās tikai 1896. gadā.

Piektdien, rītausmā, apmēram četros no rīta pēc Griničas, ekvinokcija debesīs tiks atzīmēta ar neparastu parādību: Mars, Jupiters, Saturns un Mēness izkārtosies ļoti tuvu cits citam pirms rītausmas. Un mēneša garumā planētas satuvosies vēl vairāk. Pāri horizontam vēl palūrēs Merkurs, taču Saules tuvuma dēļ viņu saskatīt nebūs vienkārši.” https://earth-chronicles.ru/news/2020-03-20-138690

 

Uzdrošināmies pieņemt, ka pēc mēneša no pandēmijas paliks tikai pēdas. Vajadzīgās pēdas (sekas).

Valstu psihofēras iztaisīs izvērsumu, transformēsies kopējā planētas psihofēra, kura tad caur sevi rādīs jaunā veida (sestās rases) cilvēku psihofēras apvalku.

(Daudzveidība nepieciešama jebkuru sugu izdzīvošanai.)

 

Cilvēks var izdarīt ļoti daudz tikai pie nosacījuma, ka viņš spēs izmantot smalkās pasaules zināšanas zemes plāna apstākļos.
Nav noslēpums, ka mēs, cilvēki fiziskajos ķermeņos, neesam vienīgie, kas apdzīvo mūsu planētu.

Un notiekošie planetārie procesi attiecas uz VISIEM!

20 03 25 03

3. att.

Domājam, ka būs interesanta sekojoša informācija no T.S. un V.J. Tihoplaviem (https://vk.com/id145180718[2])

“Plazmoīdā pasaule ir substance, kura pilnīgi caurauž absolūti visu pasaules-ēku, tajā skaitā arī fizisko pasauli.

Plazmoīdā pasaule – tā ir milzīga, neizmērojama pasaule, tā ir pasaule ar apbrīnojamām iespējām un būtībām, kurām piemīt apbrīnojamas spējas.”

Plazmoīda ķermenis – tas ir fizisks ķermenis pie augstākas vibrācijas frekvences. Tas ir fizisks ķermenis, pārvests uz citu stāvokļa līmeni. Viņš ir identisks fiziskajam ķermenim, taču viņam ir citi raksturlielumi un spējas. Viņš ir neredzams zemfrekvences fiziskajā pasaulē, taču viņš spēj parādīties uz savas vibrācijas frekvences pazemināšanas rēķina. Plazmoīda ķermenis var pazemināt savu vibrācijas frekvenci uz savu pūliņu rēķina, tāpēc ka visu vada plazmoīda ķermenī esošās būtības apziņa.

 

Plazmoīdās būtības dzīvo, ja tā var teikt, tajā pašā pasaulē, kur fiziskie cilvēki. Vēl vairāk, plazmoīdās būtības dzīvo viņu mājās, izmanto viņu dzīvokļus, viņu mēbeles, bet neizmanto apģērbu, tāpēc ka apģērbu viņas rada sev no cita materiāla.

“…mani satrieca, ka viņas pamatā domā tāpat kā cilvēki uz Zemes. Var tikai teikt, ka viņas ir labestīgākas, tīrākas un zinošākas.

 

- Šīs plazmoīdās būtības var būt ar dažādu ierašanās laiku. Kāda tur ir sabijusi pusgadu, kāda 5 gadus un kāda gandrīz 10 gadus. Vai starp viņām ir kāda starpība?

Jā, un ļoti liela. Tās, kas tur atrodas pirmo gadu, praktiski ne ar ko neatšķiras no zemes plāna cilvēka. Un domā un spriež tāpat. Vienīgais – viņām ir parādījušās papildu zināšanas par mirušo pasauli un par aizbāzni.

Tās, kuras tur ir sabijušas pusi termiņa, šķiet atturīgākas un spriež ar vēsāku galvu. Viņas jau prot analizēt situāciju, saprot, kas ar viņām notiek un ko gaidīt tālāk. Tās, kas atrodas tur pēdējo gadu, ir pilnīgi citādas. Var teikt, ka viņas iemieso ideālo cilvēku. Viņas ir kristāliski tīras un godīgas.

- Uz kā rēķina tāda transformācija notiek? Viņas ir šeit, mūsu fiziskajā pasaulē, blakus mums, dzīvo mūsu dzīvokļos. Uz kā rēķina 10 gadu laikā viņas pēkšņi tā ir izmainījušās uz labo pusi?

Viņas tā ir izmainījušās, tāpēc ka uz viņām pastāvīgi nāca enerģijas un informācijas kosmiskās plūsmas, pastāvīga iedarbība uz viņu apziņu. Viņu apziņa mainījās psihosfēras vadībā.

- Psihosfēra iedarbojas ne tikai uz fizisko pasauli, bet arī uz plazmoīdo?

Jā, viņu apziņa mainījās psihosfēras iedarbībā, turklāt mainījās ļoti ātri. Tas, kas uz Zemes notiek gadsimtu laikā, šeit notiek īsā termiņā. Šo 10 gadu laikā viņu apziņa mainās principiāli, un viņas kļūst pilnīgi citādas, salīdzinot ar tām, kādas bija, atnākot šurp. Viņas domā citādi, spriež citādi, un viņām ir vienkārši milzīgs zināšanu apjoms par smalko pasauli, saņemts šo 10 gadu laikā uz informācijas plūsmu iedarbības rēķina.”

 

Uzdrošināmies atzīmēt dažas paralēles.

Pāreja sākās 2009. gadā. Pašlaik ir 2020. gads. Pagājuši 10 gadi, kopš mēs, cilvēki, maināmies, jo enerģija un informācijas plūsmas totāli nāk uz visu Zemi. Loģiski ir nodomāt, ka pašlaik cilvēki ir gatavi kādai globālai izmaiņai, nākamajam solim, vai ne tā?

 

V.J. Tihoplavs saka:

“Esmu ļoti daudz ceļojis pa plazmoīdo pasauli, pabijis Amerikas un Eiropas, pat Āfrikas plazmoīdajā pasaulē.

- Ir kāda starpība starp Eiropas un Āfrikas plazmoīdajām pasaulēm?

Jā un ļoti liela. Eiropas plazmoīdā pasaule ir ļoti piesātināta, tur ir ļoti daudz cilvēku, kuri aktīvi sazinās savā starpā. Viņi ir ļoti neapmierināti ar to, kas notiek Eiropā, uzskata, ka Eiropu piesārņo sveši elementi. Pēc viņu domām, tas traucēs eiropiešu būtībām pāriet uz plazmoīdo pasauli, tāpēc ka viņus, nosacīti sakot, atšķaida zemfrekvences elementi-migranti.

Āfrikas plazmoīdā pasaule ir ļoti mazapdzīvota. Faktiski pa visu Āfriku gandrīz nav plazmoīdo būtību. Galvenokārt viņas ir sakoncentrētas Āfrikas ziemeļos un nedaudz dienvidos. Tur ir tādi paši tukšumi plazmoīdajā pasaulē kā pie mums Sibīrijā fiziskajā pasaulē. Var nolidot tūkstošiem kilometru un nesatikt nevienu plazmoīdu būtību.

…rodas tāds iespaids, ka Āfrika ir vēl pilnīgi nepamodies kontinents. Tās it kā pat nav. Plazmoīdajā pasaulē tur gandrīz ir pilnīgs tukšums. Vārdu sakot, tā ir Sibīrija mūsu fiziskajā pasaulē. Reiz Jura stāstīja, ka viņš braucis pa Transsibīrijas maģistrāli un pa logu skatījies Ziemeļpola virzienā. Un zinājis, ka viņa priekšā ir divi tūkstoši kilometri un tur nav neviena cilvēka. Kad es lidoju virs Āfrikas, es šos vārdus atcerējos. Es nolidoju līdz dienvidiem un nesastapu nevienu plazmoīdo būtību.

Lielākā daļa, vienkārši lielākā daļa afrikāņu paliek mirušo pasaulē.

Amerikā plazmoīdā pasaule ir retinātāka nekā Eiropā. Dīvaini, es to pat negaidīju. Es vienmēr biju uzskatījis, ka amerikāņi ir labi attīstīti, bet, pabijis viņu plazmoīdajā pasaulē, es sapratu, ka tas tā nav. Viņi ir pārāk lieli pragmatiķi, un Amerika rada to pašu iespaidu kā Āfrika, tikai tur vairāk un biežāk ir sastopamas būtības plazmoīdajos ķermeņos ar gaišu ādas krāsu. Es skaidri pārliecinājos, ka Ameriku nekādi nevar uzskatīt par valsti ar augstu garīgumu. Tai vēl ir ļoti, ļoti tālu. Plazmoīdajā pasaulē Amerika ir tā pati Āfrika, tikai ar baltu ādas krāsu.

Lūk, Krievija – tā ir cita lieta. Krievijā uz katra soļa ir sastopamas būtības plazmoīdā ķermenī. Krievu plazmoīdos ķermeņos ir ļoti daudz. Es biju patīkami pārsteigts, ka krievu ir tik daudz. Tomēr ir kaut kas tāds krieviem no Dieva. Turklāt ir ļoti daudz plazmoīdo būtību, kas pārstāv pašus parastākos, ierindas iedzīvotājus, kuri ne ar ko īpašu, izņemot patiesu ticību Dievam, vairāk neizcēlās. Un viņas ļoti kautrīgi izpauž sevi plazmoīdajā pasaulē. Viņas nesaprot, kas notiek, viņas pārdzīvo, ka nevar stāties kontaktā ar saviem fiziskajiem tuviniekiem, daudz raud, tāpēc ka nesaprot, kas ar viņām notiek. Viņas vienmēr ir blakus saviem tuviniekiem, kas palikuši fiziskajā pasaulē, un ļoti pārdzīvo, ka viņas nedzird, nesaprot. Īpaši stipri pārdzīvo, kad ģimenēs notiek skandāli, lamas, kad rodas naida vai niknuma vilnis. Taču pakāpeniski viņas pieņemas prātā.

Jāsaka, ka psihosfēra Krievijā man šķita visapskaidrotākā. Piesātināta un apskaidrota. Apskaidrotāka nekā Eiropai. Es pat nodomāju, ka tas ir Atrusa darbs. Uzraugot Krieviju, viņš ir spējis izdarīt tā, ka Krievijas psihosfēra ir piesātināta ar diezgan augsta garīgā līmeņa cilvēkiem.

Es domāju, ka cilvēki Krievijā ir citādi. Viņi vienmēr ir izdzīvojuši ar grūtībām, kopīgi, un vienmēr paļāvušies uz Dievu – tātad atbilduši tām prasībām, kādas pieprasa augšāmcelšana.

Es pabiju Indijas un Ķīnas plazmoīdajās pasaulēs. Jāsaka, ka šo valstu plazmoīdās pasaules ir ārkārtīgi piesātinātas ar plazmoīdajām būtībām. Ārkārtīgi. Un tur ļoti daudz ir tādu, kuras jau ir pārgājušas jaunajā fiziskajā sabiedrībā. Tās ir apbrīnojamas divas valstis, kuras īpaši izceļas pat salīdzinājumā ar Krieviju. Tur burtiski ir saspiesti. Apmēram tāpat, kā pie viņiem uz Zemes. Tā arī tur, viņu plazmoīdajā pasaulē, ir vienkārši saspiesti.

Plazmoīdās pasaules īpatnības

Plazmoīdajai pasaulei piemīt unikālas spējas. Tā spēj ātri mainīties un kļūt pilnīgi citāda. Piemēram, plazmoīdā pasaule kļūst tāda, ka viss visapkārt uzreiz pārklājas ar sarmu. Būtības arī pārklājas ar sarmu, bet aukstumu nejūt. Šī sarma nozīmē balto miglu. Šī sarma kolosāli ietekmē plazmoīdās pasaules visas būtības. Viņas lēcienveidā paaugstina savas apziņas līmeni. Viņas it kā paceļas uz nākamo pakāpi.

To 9 mēnešu laikā, kopš esmu bijis šeit, šī sarma bija divas reizes.

Sarma visu pārklāj apmēram vairākas stundas, bet pēc tam pēkšņi uzreiz pazūd.

Man radās iespaids, ka viņas to nemanīja. Taču viņu spriedumi mainās.”

 

Pieminēto rakstu saraksts:

[1] – "Jauna cikla sākums! 2. daļa. 2019. g. jūlijs”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1.html[3]

[2] – "2020. gads. Kas noticis ar mūsu planētu, galvenais – KĀ”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_31012020.html[4]

2020. g. 23. marts.

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 25.03.2020

https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_24032020.html

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Tikai elektroniskā veidā. Pieejama pēc individuāla pieprasījuma. (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/v-un-t-tihoplavi/2-uncategorised/2186-tatjana-tihoplava-vins-atgriezisies-oktobri-2016 (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/2244-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-jauna-cikla-sakums-2-dala-2019-g-julijs (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/2519-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-2020-gads-kas-noticis-ar-musu-planetu-galvenais-ka (Tulk. piezīme)