Print

Нина Терехова и Сергей Бублик – Что желательно знать перед «рассветом». О ревности и раздражении

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Ko vēlams zināt pirms “rītausmas”. Par greizsirdību un aizkaitinājumu

 

Mēs jau rakstījām, ka gada sākuma globālie notikumi parādīja, ka mums no ārpuses palīdzēja pāriet uz Jauno ekoloģisko nišu. 2020. gada sākumā mēs pārgājām pārejas vidum. Tagad jau ir marts, un var kaut ko pateikt par to, KĀ tas notiek...

20 03 06 01

1. att. Rītausma. Autors: Erik Johansson

Maz kas zina, ka A.S. Puškins bija Krievijas Zinātņu akadēmijas (РАН) goda loceklis un atstāja pēc sevis zinātniskus darbus, kur izklāstījis cilvēces kā viļņveida struktūras pamata ritmus, ar noteiktiem cikliem, pēc kuriem attīstās un atkārtojas visa vēsture.

Puškins divās rindās izteica Pasaules-ēkas pamata būtību – dualitāti. Par Sievišķo un Vīrišķo sākumu, un Zelta Ķēde – tās ir divas plūsmas-kaķi (два (по)тока-кота), kuri staigā viens pa labi, otrs pa kreisi. “Pa labi iedams – dziesmu skanda, pa kreisi iedams – teiku teic.[1]

Saskaņā ar Puškinu Kosmosā nav nekā, izņemot Mūžīgās Kustības. Mūžīgās tāpēc, ka notiek pa apli un ka tai nav ne sākuma, ne beigu. Ir pieņemts kustību pulksteņa rādītāja virzienā saukt par vīrišķo, bet pretēji – par sievišķo.

20 03 06 02

Divu plūsmu krustpunktā veidojas enerģētiski centri, kuri mūsu līmenī tiek saukti par čakrām, kas no sanskrita valodas tiek tulkots kā “ritenis”. Augšupejošās un lejupejošās plūsmas un čakru krustpunktu vienkāršākais simbols ir kaducejs (caduceus).

Kaducejs – zizlis ar spārniņiem galotnē, apvīts ar divām čūskām, kuras skatās viena uz otru. Saskaņā ar mītu Apolons par samierināšanās zīmi ar brāli Hermesu uzdāvināja tam savu burvju zizli. Kad Hermess, nolēmis pārbaudīt tā īpašības, nolika zizli starp divām čūskām, kuras cīnījās, tās uzreiz cīņu pārtrauca un apvija nūju. Hermesam šī aina tā iepatikās, ka viņš tās padarīja nekustīgas. Senajā Romā kaducejs kļuva par sūtņu neatņemamu atribūtu, izlīguma simbolu.

20 03 06 03

2. att. Kaducejs

Tēlaini runājot, mēs ar jums dzīvojam brīdī, kad “dualitātes” spēle beidzas, kad čūskas skatās acīs viena otrai. Un tieši norāda uz kaklu.

Kontrolpunkts – kakla čakra.

 

Tātad mēs jau saprotam, KĀ tika izvērsta planētas sfēra. (Sīkāk [1].)

Saprotam, ka cilvēka dzīvais ķermenis – tas ir instruments, kurš ļauj pāriet no vienas dimensijas citā.

KĀ tas notiek – palīdzēja saprast stīgu kvantu teorija. (Sīkāk [2].)

 

Savā kopumā aina ir tāda: mēs ar jums bijām “stīga”, ar galiem piestiprināta 4. brānai. Bet tagad šo stīgu pagarināja un piestiprināja 5. brānai. (Spēcīgās kosmosa enerģijas, kas ienāca uz Zemes pēdējos gados, piedalījās tajā.)

Astruss teica: “Savā trīsdimensiju telpā jūs esat ieslodzīti par 70%, 30% – dvēsele. (Šī proporcija būs spēkā arī katrai nākamajai dimensijai.)

Jūs dzīvojat četr-brānā. Parējās dimensijas ir satītas. Tāpēc ka konkrētā laika izvēršanas faktors diktē šo likumu.”

Pareizāk, diktēja.

Pašlaik ir LAIKU BEIGAS.

Laiks izvēršas citādi.

Ja runājam ļoti tēlaini, tad, sākot ar 2009. g., cilvēci mīksti pārveda (un turpina pārvest) uz nākamo, piekto, dimensiju.

 

Par to, KĀ mēs varējām sajust pāriešanu jaunajā nišā vai turpinām just arī pašlaik, – parunāsim šajā rakstā.

 

Kretovs (Кретов Юрий Васильевич): “Ka zinātu, KĀ tas notiks... Ka zinātu...”

 

Palasīsim, kā tamlīdzīgu pārdzīvotu augšupcelšanās pieredzi apraksta Melhisedeks (Irina Nilova “Lielā pāreja” (Ирина Нилова “Великий переход”[2])).

“...Lai no kurienes mēs nācām uz Zemi, mums bija jāiziet cauri TUKŠUMAM, lai nonāktu šeit, bija jānotiek dimensiju maiņai.

Tajā dienā, kad mēs piedzimām uz Zemes kā bērns, mēs pārdzīvojām dimensiju maiņu. Pārgājām no vienas pasaules citā. Tikai tādēļ, ka mums ielika aizvaru smadzenēs, mēs to aizmirsām.

Mums ir jāizmaina mūsu priekšstats par laiku un telpu.
Kā mēs jau teicām, mūsu problēma ir tā, ka mēs zinām tikai par laiku un telpu, bet dimensijas realitāti mēs gandrīz esam zaudējuši.”

 

Astruss par to pašu procesu:

“Tā būs sistēmas kļūme. 2018. gada migla izraisīs izmaiņas. Tā radīs apjukumu visos... Turklāt notiks parasti notikumi, kuri bija precīzi prognozēti, taču tie noritēs ne tā. Viss būs ne tā, kā vienmēr un kā tika domāts. Pasaules gala nebūs, taču būs ļoti nepatīkami.”

 

Iznāk, ka bez tā, ka mēs neko nezinām par dimensiju realitāti, par to, KĀ agrāk uz Zemes tika realizētas civilizāciju “pārejas”, noskaidrojas, ka pašreizējā “pāreja” būs īpaša. Viss būs ne tā, kā vienmēr un kā tika domāts. Sistēmas kļūmes dēļ. Pasaules gala nebūs, taču būs ļoti nepatīkami.

 

Visdrīzāk “sistēmas kļūme” radīsies dēļ cilvēces vēlmes pāriet “šajā dzīvajā ķermenī”. Un šai pieredzei ir saņemta Radītāja atļauja. Agrāk augšupceļoties fizisko ķermeni pameta.

 

Diemžēl pāreja var notikt tikai caur TUKŠUMU. Tādā mīļā vārdā ir nosaukta vieta, kur pašlaik notiek vissarežģītākie procesi, – ir radīts negentropisks portāls cilvēcei, kur katrs no mums pēdējos 10 gadus ir aizņemts ar piņķerīgu neparastu darbu: caur “mazu nāvi” mēs atkal ejam uz dzīvi. Rupji runājot, izejam miršanas un augšāmcelšanas procesu savā fiziskajā ķermenī. (Sīkāk par negentropisko portālu [4].)

Šis process ir izstiepts laikā, lai padarītu to pēc iespējas komfortablāku parastiem cilvēkiem. (Jogi jau tāpat to prot.)

Process ir ļoti sarežģīts, agrāk ar cilvēkiem neizmēģināts, nosaukts par “sistēmas kļūmi”.

Un šajā procesā ir kontrolpunkts – kakla čakra. Tas arī ir tas moments, kur mums ar jums “būs ļoti nepatīkami”. Šķiet, ka tas skars katru tādā vai citādā pakāpē.

Proti, pāreja no vienas brānas uz citu ir līdzīga “mazajai nāvei”.

Problēma ir tāda, ka Tajā pasaulē praktiski neko nevar iestiept līdzi – ne materiālus labumus, ne emocijas. Var paķert līdzi tikai jūtas (augstas frekvences emocijas). No visa pārējā ir jāatsakās, JĀNOGRIEŽ viss, kam mēs esam pieķērušies šajā dimensijā.

 

Par “taisnīguma likumu” ir jāsaprot – kad nāves brīdī “visa dzīve noiet gar acīm”, tad vērtējat to jūs paši. Un paši sev izvēlaties Paradīzi vai Elli. Jo katrs cilvēks zemapziņā zina šo taisnīguma likumu, lai kā viņš neliekuļotu.

 

Parunāsim šodien par emocijām. Tieši tās neļauj naktīs gulēt, moka mūs pa dienu, var nekontrolēti izšļakstīties. To dēļ “būs ļoti nepatīkami”.

2015. gada janvārī rakstā [3] mēs jau rakstījām par pamanītajiem procesiem, saistītiem ar kakla čakru.

“...Planētai GALS notika 2012.12.22. Logi uz spoguļpasauli sāka visur atvērties. Maiji tāpēc nosauca to par “laiku galu”.

“...9 dienu” etaps noritēja fiziskajā ķermenī... Kakla čakra, kura simbolizē taisnīgumu, ķērās pie darba. Viņas uzdevums – sašķirot pieredzes enerģijas, nelaižot emocijas augstāk. Tālāk ir jāiet tikai jūtām... (Kā to sajuta cilvēki? Bez fiziskām problēmām ar kaklu (angīnas, vairogdziedzeris, dīvains iekaisums) uzpeldēja emocijas, gāja pāri malām, tika sarautas attiecības, sāpīgi stresi satricināja daudzus. Vienīgais mierinājums, ka laiks kaut kā saspiedās, un stresa stāvokļu ilgums bija ievērojami īsāks nekā parasti.)

 

Tas bija pirmais emociju vilnis, kas pārņēma planētu, kura cēlonis bija taisnīguma likumā.

Taisnīgums – jēdziens, kurš sevī ietver prasību pēc rīcības un atmaksas atbilstības. Tā ir viena no ētikas pamatkategorijām. Sinonīmi vārdam “taisnīgums” ir taisnība, godīgums, likumība, patiesīgums. Ētika ir filozofijas disciplīna, kuras pētniecības priekšmeti ir tikumība un morāle. Vikipēdija

 

Pasaulē viss ir būvēts uz līgumiem. Piemēram, laulības – tas ir līgums.

Greizsirdība izskatās kā taisnīguma prasība cilvēka acīs... Viens pilda solījumu – mīlēt tikai tevi, bet otrs?

20 03 06 0420 03 06 05

3. att. Greizsirdību var izraisīt dažāda daba, taču visa pamatā ir neizpratne

Un šī taisnīguma izpratne attiecas uz jebkuru līgumu.

 

Pacentīsimies saprast cēloņus otrajam emociju masveida vilnim, kurš pārklājis ļoti daudzus pēdējos mēnešos.

Kretovs: “Ņina, esmu pamanījis, ka kaut kas notiek. Rodas šausmīgas greizsirdības attiecībā vienam pret otru. Es te pārdzīvoju tādu stāvokli...”

 

Proti, mums pavēra daļu zemapziņas (galvas smadzeņu ritmu līdz frekvencei 4,2 Hz). Tas notika 2019. gada decembrī. Katrs to sajuta, jo pazuda miegs.

 

Emociju jaunā viļņa cēlonis ir iepriekšējais – pāreja uz citu ekoloģisku nišu, citā dimensijā, ar citām prasībām un citiem likumiem. Tikai ir pacēlies cits emociju slānis – zemapziņas slānis.

Būtība ir tāda, ka jaunās nišas cilvēka kakla čakrai ir jālaiž cauri spēcīga augstfrekvences enerģiju plūsma. Šīs enerģijas sāka nākt no Kosmosa. Tās tad arī pacēla visas duļķes. Zemas emocijas nāksies iztīrīt pilnīgi pat no zemapziņas, ja izvēlējies iet tālāk uz jauno nišu. Izvēles nav.

No manas bērnības. Somiem ir tāds trāpīgs izteikums – “mieles pettava”. Pēc jēgas – tas ir “tas, kuru es slepeni turu domās”.

 

Atgādināsim, ka smadzenēm nav starpības starp objektīvo realitāti un jūsu fantāzijām. Nāksies iztīrīt arī domas!

Un, ja pēdējā laikā jūs pēkšņi esat sajutuši greizsirdību... pret svešu cilvēku, tas nozīmē, ka viņš aizņem daudz domu jūsu uzmanībā. Un arī šīm privātīpašnieciskajām domām ir jātiek nogrieztām, atstātām šajā pasaulē.

Norit šim laikam normāls process – uzmanības maiņa. Uzmanība pārslēdzas no ārēja objekta uz iekšēju. Uz jūsu iekšējo. Un tas ir jāsaprot.

Astruss: “Jūsu dzīves jēga – pieņemt to, kas iekšienē. Pieņemt visu, kas ir reāls un pieder jums kā dzīvai būtībai. Pievērsiet uzmanību kakla čakrai. Runa nav par tās atvēršanu, bet cauri ejošās enerģijas daudzumu. Un tas vedīs pie tā, ka transformēsies kundalini. Tā liks pasaulei mainīties. Katra cilvēka kundalini sāks mainīt ārējo pasauli.”

 

Ir pienācis laiks apzināties notiekošo. Attīstīts mentālais ķermenis – obligāts nosacījums pāriešanai uz jauno nišu.

Jums jālemj, KĀ jūs labprātāk iesiet ārā no šīm psihei smagajām situācijām – rīkosiet greizsirdības scēnas cilvēkam, kurš neko nenojauš, vai spēsiet, saprotot notiekošā jēgu, cienīgi iziet no tamlīdzīgām situācijām.

 

Ļoti interesanti reiz pateica Kretovs: “Mēs, krievi, dzīvojam pēc taisnīguma likuma. Tas mums ir asinīs. Citas nācijas dzīvo pēc citiem likumiem. Piemēram, amerikāņi dzīvo pēc ekonomikas izdevīguma likumiem...”

Tāpēc tagad, kad visiem planētas cilvēkiem ir pienācis brīdis pārdzīvot “mazās nāves” momentu, sevi vērtēt “pēc taisnīguma”, mums, krieviem, laikam gan ir mazliet vieglāk – mēs dzīvojam šajā likumā, tāpēc arī tikt skaidrībā ar šo sāpīgo samudžināto emociju tēmu mums iznāks “pa priekšu visai planētai”.

 

Šodien mēs apspriedīsim arī aizkaitinājumu.

Šīs emocijas saasinājums atkal ir pamanīts Tuvajos Austrumos pēdējā laikā.

Bet! Labs jaunums 06.03.2020. Gazeta.Ru: Krievija un Turcija paziņojušas par ugunspārtraukšanas režīma sākumu Idlibā. Abas puses vienojušās pārtraukt uguni kara darbību zonā Idlibā no pusnakts, radīt drošības koridoru gar trasi M-4, kā arī atjaunot kopīgo patrulēšanu. Maskavā 5. martā noritēja Krievijas un Turcijas prezidentu Vladimira Putina un Redžepa Tajjipa Erdogana tikšanās.

 

Par aizkaitinājumu. Tās cēlonis arī ir taisnīguma likumā.

Cilvēka aizkaitinājumu pret cilvēku izraisa asas neapmierinātības sajūta no tā, ka, pēc pirmā domām, otrs neredz veselo saprātu kādā jautājumā… Pēc tam piktums, dusmas, agresija.

20 03 06 06

4. att. Aizkaitinājums

Un kas ir “veselais saprāts” jums, man, citas valsts, citas reliģijas, citas cilts cilvēkam?

Līdz kam var novest aizkaitinājums? Pat līdz kariem.

 

Atkal izmantosim Melhisedeka pieredzi:

“…Kad atveras logs uz ceturto dimensiju, caur to var iziet jebkurš, bet ne katrs spēs tur palikt.

Mēs konstatējām, ka šajā stadijā eksistē trīs cilvēku tipi.

Pirmkārt, starp pārgājušajiem ir cilvēki, kuri ir gatavi un paliek. Viņi jau uz Zemes ir sagatavojušies ar to, kā viņi ir nodzīvojuši savu dzīvi.

Otrajam tipam pieder cilvēki, kuri ir pilnīgi negatavi, viņi ir tik baiļu pilni, ka nevar atļauties atstāt trešo dimensiju caur tukšumu; viņi uzreiz atgriežas uz Zemes…”

Astruss: “Atgriešanās pakāpei būs iekšējs raksturs, ne ārējs.”

“…Trešo grupu veido tie, kuri ne gluži ir gatavi šai pieredzei. Viņiem pietiek sagatavotības pāriešanai uz ceturto dimensiju, taču nepietiek gara, lai paliktu tur.

 

Tieši tādus cilvēkus domāja Jēzus, kad vienas savas līdzības beigās teica: “Jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu.” (Mateja evaņģēlijs, 20:16 – Red. Piez.)
Evaņģēlijā ir arī cita līdzība – par zemkopi, kuram kalpi pavēstīja, ka viņa kviešu laukā ir daudz nezāļu, un jautāja, ko darīt. Saimnieks lika nezāles neaiztikt, pļaujas laikā novākt tās un kviešus kopā, bet pēc tam atdalīt graudus no pelavām.

Parasti mēģina tikt vaļā no nezālēm, kamēr tās nav pārāk izaugušas, taču šajā gadījumā tika nolemts rīkoties citādāk. Jēzus alegoriski runāja par dažādām cilvēku grupām – par tiem, kas gatavi, un tiem, kas nav gatavi.

Nepietiekami sagatavoti (netikumīgi) cilvēki nes sev līdzi visas savas bailes un naidu. Kad viņi nonāk šajā ļoti dīvainajā pasaulē, visas viņu bažas un aizkaitinājums paceļ galvu.

Cilvēki nenojauš, ka viss, par ko viņi domā, tūlīt pat iegūst formu, tāpēc viņu bailes sāk reāli izpausties.

Tas ir pats svarīgākais, kas ir JĀSAPROT tagad!

20 03 06 07

5. att. Bailes

Nesaprotot, kas notiek, vairums cilvēku cenšas atradīt vecās pasaules pazīstamos tēlus, tās lietas, kuras viņiem ir labi zināmas. Ar tādu paņēmienu viņi mēģina apjēgt notiekošo. Viņi to dara neapzināti, viņos darbojas pašsaglabāšanās instinkts. Viņi sāk radīt vecos tēlus un struktūras. Taču jaunā pasaule ir tik dīvaina, ka visas viņu bailes atdzīvojas.

Viņi saka: “Mans Dievs, kas gan tas ir? Tas taču ir neprāts, prātā var sajukt.” Viņi redz sen mirušus cilvēkus, notikumus no savas pagātnes, no bērnības. Un neko nesaprot. (To visu cilvēki atzīmēja visu pagājušo gadu!)

Prāts mēģina kaut kādā veidā visu savest kārtībā.

 

Apjukušie cilvēki nolemj, ka viņiem ir halucinācijas, un tas tikai pastiprina bailes. Domājot zemes plāna kategorijās, viņi uzskata, ka kāds to visu speciāli ir sarīkojis, tāpēc viņiem ir jāaizsargājas.
Viņu ego domā, ka viņam vajag ieroci. Pēc domas nekavējoties seko tās realizācija, un, lūk, viņu priekšā ir šautene ar optisko tēmekli, tieši tas, ko viņi gribēja. Viņi ņem šauteni rokās un domā: “Vajag patronas.” Skatās pa kreisi un redz milzīgas kastes, pilnas ar patronām. Pielādē šauteni un sāk raudzīties apkārt un meklēt ienaidniekus, kuri grib viņus nogalināt. Un kas gan momentāni parādās? Protams, gaidītie nelieši, turklāt pilnā apbruņojumā.
Rezultātā piepildās lielākās bailes, un cilvēki sāk šaut. Lai uz kuru pusi viņi nepagrieztos – visur citi cilvēki mēģina viņus nogalināt. Beigu beigās realizējas pašas vislielākās bailes un viņus nogalina uz vietas.

 

Pēc tam sāk darboties sava veida scenārijs, kurš viņus no Smalkās Pasaules nosūta atpakaļ uz turieni, no kurienes viņi atnāca. Tieši to domāja Jēzus, kad teica: “…visi, kas ņem zobenu, no zobena aizies bojā. (Mateja evaņģēlijs, 26:52 – Red. Piez.)

Bet viņš teica arī: “Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi.” (Mateja evaņģēlijs, 5:5 – Red. Piez.) Tātad, ja jūs atnācāt uz jauno pasauli ar vienkāršām domām par mīlestību, harmoniju un mieru, uzticoties Dievam un sev, tad tieši tas izpaudīsies apkārt jums. Jūs radīsiet harmonisku, brīnišķīgu pasauli.

Ja jūs esat rāmi, jūs sniegsiet sev iespēju palikt šajā augstākajā pasaulē ar savu domu, jūtu un rīcības palīdzību. Jūs šeit izdzīvosiet.

20 03 06 08

Protams, tas ir tikai sākums.

Jūs piedzimāt jaunā pasaulē un izdzīvojāt tajā.

Tālāk iespējami vairāki notikumu attīstības varianti.
Viens, kurš būs obligāti, ir tāds, ka pēc kāda laika jūs sāksiet pētīt jauno realitāti un noteiktā momentā sapratīsiet: lai par ko jūs nepadomātu, tas notiek patiesībā.
Apskaidroti ar šo zināšanu, cilvēki nereti skatās uz savu ķermeni un saka “ai”, un tālāk ar savu domu palīdzību sāk sevi pilnveidot, sasniedzot fizisko ideālu, par kādu vienmēr ir sapņojuši.
Viņi izdziedina visu, ko vajag, pagarina sev rokas un kājas. Un kāpēc gan ne? Tā ir kā rotaļlieta bērnam. Tā kā šajā etapā ego vēl arvien nedaudz darbojas, jūs varat sev radīt patīkamu ārieni, kļūt patiesi skaists un vēl garāks. Taču drīz jums apniks pilnveidot savu ķermeni, un jūs sāksiet pētīt jauno realitāti…”

 

Tātad mums priekšā ir RĪTAUSMA. Mēs atrodamies jaunās ekoloģiskās nišas sākumā.

Kāda realitāte mums stāv priekšā – viss ir mūsu rokās!

Bet! Nevajadzētu aizmirst, ka šobrīd mēs atrodamies realitāšu krustpunktā ne pēc savas gribas. Tikai pārejas kvalitāti izvēlamies paši. Katrs.

Izvēlamies vienoties un iet uz jauno nišu vai just aizkaitinājumu un karot…

Atmetam greizsirdību un pārslēdzam uzmanību uz savu iekšieni.

Izvēlamies Vienotību, Gaismu un Mīlestību.

 

Pieminēto rakstu saraksts:

[1] – "Starpplanētu magnētiskais lauks Zemes tuvumā spēji apgriezies par 180 grādiem”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_10012020.html[3]

[2] – "NLO pie SKS un gaišzilas ziemeļblāzmas 2020. g. februārī”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_27022020__sub1.html[4]

[3] – "Spoguļpasaule, jeb kas mūs gaida 2015. gadā”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub26.html[5]

[4] – "2019. gads un HALO”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1.html[6]

 

2020. g. 6. marts.

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

Pievienots 06.03.2020

https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_06032020.html

Tulkoja Jānis Oppe


[1] A.S. Puškins. “Ruslans un Ludmila” https://egramatas.com/arhivs/KRIEVU%20RAKSTNIEKI/Pushkins%20A.S/Ruslans%20un%20Ludmila(A.Pushkins).fb2 (Tulk. piezīme)

[2] Skat. https://i-e-nilova.ru/knigi/7-velikii-perehod.html (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/2484-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-starpplanetu-magnetiskais-lauks-zemes-tuvuma-speji-apgriezies-par-180-gradiem (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/2553-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-nlo-pie-sks-un-gaiszilas-ziemelblazmas-2020-g-februari (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/11-dazadi/490-nina-terehova-spogulpasaule-jeb-kas-mus-gaida-2015-gada (Tulk. piezīme)

[6] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/2026-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-2019-gads-un-halo (Tulk. piezīme)