Нина Терехова и Сергей Бублик – Пример «исследовательского принципа» в жизни

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - “Pētnieciskā principa” piemērs dzīvē

“Pētnieciskā principa” piemērs dzīvē. 2020. g. februāris

Paši revolucionārākie mūsdienu atklājumi, kuriem ir tālejošas sekas, parasti dzimst daudzu diezgan tālu citai no citas stāvošu zinātņu sadurē.

Māksliniekam Nikolajam Gončarovam (Николай Гончаров) daudzu krievu pasaku sākums “Aiz trejdeviņām jūrām... ķēniņvalsts...” nedeva mieru. Viņš iedomājās, ka tajā ir kāda sakrāla jēga, kāds mājiens. Un kopā ar inženieriem – Valēriju Makarovu (Валерий Макаров) un Vjačeslavu Morozovu (Вячеслав Морозов) viņi izdarīja ģeniālu atklājumu.

“Konstatēja, ka Zemes kodolam ir augoša kristāla forma un īpašības; tas iedarbojas uz visiem dabas procesiem, kas norit uz planētas. Šī kristāla “stari”, precīzāk, – tā spēka lauks, nosaka Zemes ikosaedri-dodekaedrisko struktūru (ZIDS), kura izpaužas tādā veidā, ka zemes garozā it kā iezīmējas projekcijas no zemeslodē ievilktiem regulāriem daudzskaldņiem: ikosaedra (20 skaldnes) un dodekaedra (12 skaldnes). 62 to virsotnēm un šķautņu vidučiem, kurus autori sauc par “mezgliem”, izrādās, piemīt virkne specifisku īpašību, kuras palīdz izskaidrot daudzas neskaidras parādības.”

20 02 18 01

1. att. Zemes ikosaedri-dodekaedriskā struktūra. Autori: N. Gončarovs, V. Makarovs, V. Morozovs

Kāpēc mēs pēkšņi sākām par to runāt?

 

Pirmkārt, gribējās parādīt, ka pētnieciskais princips cilvēka dzīvē palīdz izcelt mērķus un skaidri iet uz tiem. Tas dzīvei piešķir kādu papildu jēgu bez izdzīvošanas.

Ja jūs kaut kas ir pārsteidzis un aizskāris, nav svarīgi, kas, var sākt to pētīt, un jūs iegūsiet apbrīnojamu rezultātu jebkurā gadījumā – gan savus atklājumus, gan interesantu dzīvi! (Šeit atslēgas vārds – interese.)

 

Otrkārt, ja konkrēti runājam par šo atklājumu, (ZIDS), tad jūs, tikuši skaidrībā ar atklājuma būtību, varat ļoti precīzi pareģot mūsu planētas cilvēku masveida migrācijas virzienu pašreizējā periodā. (Raksta beigās mēs dosim uzvedni.)

Jo ir dati, “ka vienu vai otru mezglu (tie ne visi ir vienlaikus ģeofiziski aktīvi) aktivitāte ir pakļauta noteiktam laika periodiskumam”.

Bet par īpašo laika zonu, kurā mums ir palaimējies dzīvot, zina visi. Personīgi mums bija interesanti uzzināt, kur izvietosies nākamo kultūru centri... Uzzināt nevis no zīlniecēm, bet no cilvēkiem, kuri kompleksi salīdzinās informāciju no dažādiem avotiem un iegūs reālu masveida migrācijas prognozi, kuru diktē pati planēta Zeme. Diktē tamlīdzīgu planētu attīstības kosmiskie likumi.

 

Par pašu atklājumu var palasīt šeit – http://radosvet.in/16523-ikosaedro-dodekaedricheskaya-struktura-zemli-idsz.html

Redzes viedoklis par atklājumu.

“Pievēršu uzmanību, ka tā ir hipotēze, tas ir, ne vispārpieņemts zinātnisks fakts, attiecīgi šai idejai ir kā pretinieki, tā arī piekritēji.

Hipotēze “ZIDS” ir interesanta ar to, ka tā labi saskaņojas ar seno kultūru cilmvietām, valodu veidošanās centriem, litosfēru plātņu izvietojumu, kalnu masīviem un ieplakām, anomālu zonu izvietojumu. Lūk, ko raksta paši autori: “Šī referāta autori ir kompleksi salīdzinājuši Zemes dažādas ģeoloģiskas īpatnības, dažu ģeogrāfisku parādību cilmvietas un biosfēras īpatnības ar ikosaedriem un pentadodekaedriem (daudzskaldņiem ar 20 trīsstūriem un 12 piecstūriem). Šie daudzskaldņi ir ievilkti zemeslodē tā, ka ar Zemes ģeogrāfiskajiem poliem sakrīt divas ikosaedra virsotnes un vienlaikus dodekaedra divu pretēju šķautņu centri.

...Parādīta apmierinoša minēto daudzskaldņu šķautņu atbilstība daudzām vidus okeāna grēdām, planetārajiem zemes garozas lūzumiem un ģeosinklinālajiem apgabaliem. Dažas ģeoloģiskās platformas ir izvietotas atbilstoši ikosaedra skaldnēm.

Sistēmas mezglos atrodas visas 1970. gada laikmeta pasaules magnētiskās anomālijas un daļa citu laikmetu anomāliju. Turklāt anomāliju konfigurācija atkārto ikosaedra trīsstūrveida skaldnes un teritoriāli ir vienāda ar tām.

Dodekaedra šķautņu centros novērojamas ļoti krasas ģeofiziskas novirzes, pamatojoties uz to, tiek pieņemts, ka eksistē sešas planētas “spēka” asis (šajos rajonos pastāvīgi bez jebkādām pēdām un avārijas signāliem pazūd kuģi un lidmašīnas).

Sistēmas mezglos ir arī: pasaules atmosfēras spiediena centri un viesuļvētru pastāvīgas rašanās vietas (un dažu vēju virzieni atbilst sistēmas šķautnēm), rajoni ar saules radiācijas maksimumu, gigantiski okeāna straumju “savirpuļojumi”. Dažu derīgo izrakteņu veidu iegulas bieži atbilst sistēmas mezgliem un šķautnēm.

Balstoties uz izdarītajiem salīdzinājumiem, tiek pieņemts, ka Zemei ir kaut kas līdzīgs “kristāliskam” un vienlaikus “spēka” režģim (no savietotiem isokaedra un pentadodekaedra) un planētas īpašības, tāpat kā kristālā, visaktīvāk izpaužas “režģa” mezglos un gar tās šķautnēm.”

https://rgdn.info/gipoteza_idsz_ikosaedro-dodekaedricheskaya_struktura_zemli._mnogogranniki

 

Solītā uzvedne.

Pagājušajā gadā, mēģinot tikt skaidrībā ar atoma ģeometriju, mēs uzdūrāmies tādiem interesantiem artefaktiem:

20 02 18 02 20 02 18 03

2. att. Ikosaedrs un dodekaedrs (seni artefakti)

 

Nav brīnums, ka tie tika atrasti diezgan lielā daudzumā dažādās vietās uz visas planētas un tie atradās šķirstiņos kopā ar citām vērtībām, būdami vienkārši metāliski. Tātad cilvēki tos augstu vērtēja un kaut kā izmantoja. Kā?

 

“Ko nozīmē šīs figūriņas?” mēs pajautājām Kretovam (Кретов Юрий Васильевич).

Viņš atbildēja ļoti nesaprotami: “Dzīvfikācijas (жизнефикаци). Tās ietekmē laiku.

Un piebilda: “Tas ir aktīvāks (ikosaedrs).

Zinot atklājuma būtību,

“...ka Zemei ir kaut kas līdzīgs “kristāliskam” un vienlaikus “spēka” režģim (no savietotiem isokaedra un pentadodekaedra) un planētas īpašības, tāpat kā kristālā, visaktīvāk izpaužas “režģa” mezglos un gar tās šķautnēm,”

un zinot, kāds kristāls ir aktīvs šajā laika periodā, var daudzus pašlaik notiekošos procesus saprast un izskaidrot.

 

Mēs ar jums dzīvojam globālu izmaiņu laikmetā, notiek tas, kas vēl nekā nav zinātnieku aprakstīts un izpētīts. Viņi vienkārši nepaspēj.

Liekam priekšā apzināti izmantot “pētniecisko principu” dzīvē. Jebkurā jomā, jebkurā virzienā. Un dalīties savos pētījumos ar visiem. Panākumus!

 

2020. g. 18. februāris.

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots18.02.2020

https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_02022020_.html

Tulkoja Jānis Oppe