Нина Терехова и Сергей Бублик – Процесс «Нибиру» продемонстрировал смену измерений

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Process “Nibiru” nodemonstrēja dimensiju nomaiņu

Mēs jau tikām skaidrībā, ka Nibiru – tas ir process, nevis planēta. (Sīkāk [1].)

Tā ir “pārceltuves” vieta Pārejas procesā.

Labais jaunums ir tāds – ja reiz mēs, cilvēki, to ievērojām, tad šī “pārceltuve”, kāds vidus, ir pāriets! Mēģinām tikt skaidrībā, par kādu “pārceltuvi” ir runa.

 

Šumeru “Mezopotāmijas plāksnītēs” par pārceltuvi tiek runāts kaut kā mīklaini un divdabīgi.

124 Ar Ne-beru palīdzību viņš [Marduks] tur debesu un pazemes pasaules šķērsojumu,

125 Nešķērso viņas ne no augšas, ne no apakšas, bet gaida viņu.

 

Vienkārši mirstīgie saprata tikai pirmo plāksnīti un baidījās no Nibiru.

19 12 19 01

1. att. Haróns sengrieķu mitoloģijā – mirušo dvēseļu pārvadātājs pār Stiksas upi uz pazemes mirušo valstību. Saņem par to samaksu – vienu obolu (apbedīšanas ceremonijas rezultātā tas atrodas mirušajiem zem mēles). Ne pie kādiem nosacījumiem atpakaļ nepārved

 

Bet iesvētītie senie priesteri “gaidīja” Nibiru, tāpēc ka zināja: tikai Nibiru laiku beigās ir tiesības nodibināt pasauļu jaunu kārtību. Un runa bija par dimensiju līmeni. (“Nešķērso/jas/ viņas /dimensijas/ ne no augšas, ne no apakšas, bet gaida viņu.”)

Nav augšas un apakšas (bez Dieva sankcijas),

Ir pa labi un pa kreisi (fiziskā pasaule un tās-puses-pasaule).

Priesteri zināja, ka Nibiru atnākšana – tas ir savdabīgs eksāmens cilvēka (un cilvēces kopumā) apziņas līmenim augšupcelšanā uz nākamo dimensiju. Lai cik retoriski tas neskanētu. Un alka pēc savas augšupcelšanas... Taču pašlaik ne par to.

 

Tātad mēs paziņojam, ka mēs ar jums kļuvām dimensiju nomaiņas liecinieki. Un vēl arī netīši šī procesa dalībnieki, nonākuši uz Zemes epohālajā laiku nomaiņas momentā.

 

Nedaudz vēstures.

Šī gada vidū mums uzstājīgi sāka lūgt veikt kopēju īsu Pārejas notikumu apskatu par visiem šiem gadiem. Apskats pa gadiem tika uztaisīts, taču tas izrādījās ne tuvu “īss”, tāpēc mēs nopublicējām tikai divas pirmās daļas ([2], [3]).

 

Ja aplūkojam notikumu apskatu kopš 2008. gada, tad mēs redzam, ka pie mums atlidoja nevis viena, bet divas planētas Nibiru!

Tas ir ļoti neērts fakts, kuru nekādi nevarējām ne saprast, ne izskaidrot. Vēl jo vairāk, ka par katru no šiem objektiem Kretovs (Юрий Васильевич Кретов) pateica, ka “tam ir sakars ar Nibiru”. (Bet Kretova vārdi mums ir svarīgs arguments no citas dimensijas, kaut arī tas ne vienmēr iekļaujas ierastajās shēmās. Kā rāda laiks – visam pēc tam atrodas savs izskaidrojums. Tāpēc mēs vienmēr precīzi fiksējam viņa vārdus momentā, kad viņš “noskaņojas” uz jautājumu.) Aizsteidzoties uz priekšu, pateiksim, ka tikai 2019. gada pēdējo notikumu gaismā viss iegūlās harmoniskā shēmā. Un par atslēgu izpratnei kalpoja sarkanais sprādziens uz Mēness.

 

Tātad kopā izstaigāsim Nibiru pieminēšanas vēsturi kopš 2008. gada, kad mums jau ir jauna izpratne par Nibiru kā par daudzdimensionālu procesu.

Mēs piedāvājam īsu apskatu, taču ļoti iesakām pievērst uzmanību norādēm (sīkāk...) un uzreiz caurlūkot norādīto materiālu, tad izklāsta pavediens nepārtrūks.

2008. g. bija Saules minimuma rekorda gads. 268 dienas nebija plankumu. Saules vēja trūkums ved pie aizsargslāņa trūkuma mūsu planētai.

Starpzvaigžņu gāze mūsu Saules sistēmu ietin no visām pusēm, bet vējš no Saules veido aizsargslāni, kurš traucē gāzei nokļūt pie mums, Saules sistēmā. Turklāt “vējam” piemīt vēl arī magnētiska iedarbība – tas vājina kosmisko starojumu, kurš nāk no mūsu galaktikas centra.

(Tagad ir skaidrs, ka tā tika radīti nepieciešamie apstākļi šim nevienkāršajam procesam – “pārcelšanai”.)

 

2008. g. – “Emuārā ASK UFO-BLOGGER.COM ir sniegta vēstule uz 10 lappusēm, kuras saturs pierāda, ka ASV NASA un Baltais nams zināja par neparasto objektu, kurš tika konstatēts Saules sistēmā un asociējās ar Nibiru. Bet 2010. g. to teleskopā ieraudzīja Jeļeņins (Леонид Еленин) un paziņoja par to publiski. (Komēta C/2010 X1 (Elenin)).

Tās orbīta izrādījās tāda, ka tas draudēja ar fatālām sekām Zemei.

19 12 19 02

2. att. Jeļeņina komēta

2011. gadā, 10. septembrī, pēc perihēlija punkta – Saulei tuvākā orbītas punkta (0,482 au) iziešanas – tā neparādījās Saules kosmiskās observatorijas SOHO fotogrāfijās. Bija sadegusi.

(Šis dramatiskais gadījums detalizēti ir aprakstīts [4]. Rekomendēju to tūlīt izlasīt.)

 

“Kas tas bija? Tā pati “šausmīgā” Nibiru? Ar ko tā nodarbojās?” mēs jautājām paši sev.

Bet 2011. gada 2. maijā no Saules tās puses izlidoja lode aptuveni Zemes izmērā un devās pie Jupitera.

19 12 19 03

3. att. Holandiešu astronoma amatiera Jana Timmermansa (Jan Timmermans) foto, http://www.topnews.ru/news_id_42546.html

No dialoga ar Kretovu toreiz:

- Kas tas var būt pēc jēgas?

Kretovs: “Tās ir Saules elektromagnētiskās īpašības. Teiksim, tā ir tā planēta, kurai tika pievērsta uzmanība, bet ne gluži pareizi pozicionējas.”

- Tas ir kādas planētas būvniecības etaps?

Kretovs: “Kā vienmēr, informācija ir precīza, taču tā neatspoguļo visu pilnību...”

 

Jautājums Kretovam tagad: “Pārejas notikumu apskats parādīja, ka mēs redzējām divas Nibiru. Vai var teikt tā, ka pirmajai planētas Nibiru atnākšanai bija sakars ar 3. dimensijas slāni, ar ārējo pasauli, kā mēs toreiz uztvērām?”

Kretovs: “Nē, tā teikt nevar, bet, kas attiecas uz uztveri, tad jā.”

(Noritēja daudzdimensionāls process, bet cilvēki uztvēra tikai ārējās izpausmes.)

 

2012. g. “Pasaules gals” pēc Maiju kalendāra. Astruss tā saka par decembra notikumiem: “Pāriešana no vienas laika fāzes citā – tā ir dažāda līmeņa struktūru mijiedarbība (dimensiju nomaiņa). Pāriešana izpaudīsies iekšējā stāvokļa izmaiņā. Jūsu uzmanības apvērsums no ārējā uz iekšējo. Smadzenēm izmainīsies polaritāte. Izmainīsies polaritāte kājām un galvai.”

 

2014. g.“Aktīvā Interneta kanāla Dahboo77 autors ir sniedzis fotogrāfijas. Tajās redzama planēta, kura, iespējams, pēc izmēriem ir līdzīga Jupiteram un kura pa trajektoriju virzās uz Zemi. Attēls atgādina Sarkano drakonu no Bībeles Atklāsmes grāmatas.

19 12 19 04

4. att. Bībeles Atklāsmes grāmatas Sarkanais drakons

Ja izsekojam tā ceļu, tad var noskaidrot, ka mums šis ķermenis pietuvosies 2017. g.” (Sīkāk [5]-[6].)

 

Kaut kāds DEŽAVŪ! Atkal Nibiru? Tā taču sadega 2011. g.?

Aizsteidzoties uz priekšu, pateiksim – jā, Nibiru. Tagad nu mēs zinām, ka Nibiru – tas ir process, turklāt daudzdimensionāls. Un šī vidus procesa beigšanos iezīmēja sprādziens uz Mēness 05.12.2019.

(Šis sprādziens norībēja it kā arī mūsu galvā, jo taču, kad Kretovs pateica, ka “tā ir iekšējās telpas pārbīde”, tad pēkšņi viss nogūlās harmoniskā shēmā!) Izcelsim vārdu “iekšējās”, tāpēc ka tas šeit ir izšķirošais.

 

Kāpēc tad cilvēki ieraudzīja divas Nibiru?

Pirmajai, 2008. gada planētai, bija sakars ar 3. dimensijas telpu, kuru mēs, cilvēki, toreiz uztvērām. Nosauksim to pār ārējo.

Bet 2012. g. decembrī mūs pārslēdza uz iekšējo uztveri.

Un kopš 2014. gada mēs, cilvēki, uztvērām it kā tā paša procesa Nibiru otro slāni, taču 5. dimensijas slāni (iekšējo telpu), vai tā?

 

Kretovs: “Lūk, to var tā teikt.”

- Tad mēs varam teikt, ka esam liecinieki pāriešanai no vienas dimensijas citā, tā? Tas ir, izsekojām dimensiju pāreju?

Kretovs: “Var tā teikt.”

- Lieliski!

Bet sprādziens uz Mēness 5. decembrī pabeidza Nibiru procesu, pielika punktu.

Lasām uzmanīgi: “Tā ir iekšējās telpas pārbīde. Korekcija attiecībā pret Zemi.”

- Vai tas ir saistīts ar Nibiru?

Kretovs: “Jā, ir saistīts. Zemes korekcija caur Saules sistēmu.

- Kā mēs esam pamanījuši, sprādzieni uz Mēness vienmēr pieliek punktu kādiem tajā momentā eksistējošiem globāliem procesiem… (Sīkāk [7].) Vai šis sprādziens pieliek punktu pašas pārejas procesā?

Kretovs: “Pieliek.”

 

Tātad Nibiru procesa uzdevumi ir izpildīti:

- nodibināta pasauļu jauna kārtība,

- notikusi dimensiju nomaiņa,

- notikusi cilvēku sadalīšana pēc šo dimensiju uztveres līmeņa,

- iespējams, vēl kaut kas, ko mēs nesaprotam...

 

Kretovs: “Tas tā ir, taču tas izraisīs stipru spriedzi...”

 

- Iznāk, ka mēs esam pārgājuši uz citu ekoloģisko nišu. Uz kādu?

Kretovs: “Atcerieties, es teicu – pāriesim un pat attapties nepaspēsim...

Astruss: “2012. gada decembra lēciens būs ātrs, bet izvēršanās turpināsies kopumā 200 gadus. Un šo lēcienu iezīmēs sarkans viesulis.” (2009. g. Komēta, iekritusi Indijas okeānā, atnesa sarkanu viesuli (sīkāk [8]). 2019. g. – sarkans sprādziens uz Mēness – tā paša procesa pieskaņošanas moments – Radītāja korekcija.)

 

“Laiku gals” nekļuva par mūsu galu, taču mēs joprojām maz saprotam notiekošo...

Astruss: “Pietiek, ja novēro, kas notiek iekšienē. Neko citu... Sarkanā pārbīde, par kuru bija runa, ir notikusi. Tā ir jūsu iekšienē. Runa ir par cauri ejošās enerģijas daudzumu. Transformēsies kundalini. Tā liks mainīties ārējai pasaulei.”

 

Dzīvo telpa pašlaik ir kardināli izmainījusies!

Jo taču 2018. g. beigās mūs atvēra Esībai. (“Vairāk uz iekšu, nekā uz āru.”) (Sīkāk [9].)

 

Tātad mēs esam pārgājuši uz citu ekoloģisko nišu. Uz kādu?

Astruss Saules sistēmā notiekošo nosauca par telpas pārbīdi:

“...Zemes virsma ir vairākas reizes lielāka, nekā mēs domājam. Viņai ir tikpat ķermeņu, cik cilvēkam. Tās ir ekoloģiskās nišas… Pašlaik jūs pārejat uz vienu no šīm nišām. Cilvēcei būs dota iespēja tikt tikai trijās.”

 

Saskaņā ar Juriju Babikovu (Юрий Бабиков) trīs nišas – visas tās ir materiālas pasaules:

1. Niša. Fiziskā pasaule (Tumšā matērija.)

2. Niša. Tās-puses-pasaule (Baltā matērija.)

3. Niša. Pelēkā spektra telpa (Spoguļpasaule – mūžīgās dzīves telpa.) Tur eksistē viena civilizācija – Dieva civilizācija.

 

- Iznāk, ka cilvēki tūkstošiem gadu apguva divas nišas uzreiz – fizisko pasauli un tās-puses-pasauli, vai tā?

Kretovs: “Ja mēs būtu apguvuši tās-puses-pasauli, tad tantiņas sēdētu kapsētā un stieptu no turienes tā-ādus jaunumus, ka mēs apdulltu!”

 

Saskaņā ar Astrusu 2012. g. dzīvo pasauli un tās-puses-pasauli samainīja vietām. Taču Stiksas upe starp tām palika.

Un tad pienāca Nibiru zvaigžņu stunda. Viņai bija jāpārceļ cilvēki pāri upei. Kāds jāpārceļ uz mirušo pasauli, un kāds jānotur dzīvo pasaulē (sāka likt kopā devīto planētu Saules sistēmā, lai ar gravitācijas palīdzību noturētu, pievilktu, augšupceltu uz 3. Nišu šajā fiziskajā ķermenī pēc iespējas vairāk cilvēku, jo “nav atgriešanās no Mirušo pasaules”.)

 

Procesu izstiepa no 2008. līdz 2019. gadam, bet planētu speciāli atvēra kosmiskai iedarbībai.

 

2008. g. bija Saules minimuma rekorda gads, taču 2019. g. pārklāja iepriekšējo rekordu.

Kopš kosmiskās ēras sākuma nevienu gadu nav bijis tik daudz negatīvas Saules! (Bez Saules plankumiem vairāk nekā 270 dienas, un gads vēl nav beidzies.)

 

No dialoga ar Kretovu:

- (2009-2016) – sagatavošanās pāriešanai, (2017-2019) – pati pāriešana. Vai tā?

Kretovs: “Jā. Tā. Uz divām pusēm.”

 

- Tātad mēs esam pārgājuši uz fiziskās un tās-puses-pasaules 5. dimensiju.

Vēl vairāk, ir notikusi telpas pārbīde uz 3. Nišu, Dieva Nišu.

Un tagad 200 gadu tajā visā iedzīvosimies?

Kretovs: “Jā, jā. Vienalga viss aizņem kādu periodu, tas ir skaidrs. Smadzenes taču nevar uzreiz izkust... Ja viņas izkusīs – tad viņu vienkārši nav.”

Par mūsu fiziskajiem ķermeņiem Astruss teica:

“Tas, kas var notikt ar fizisko ķermeni, – tā nav pāriešana, bet LĒCIENS. Pēc lēciena būs 200 gadu pārejas periods. Lēciens būs ātrs, bet izvēršanās izstiepsies uz 200 gadiem. Un šajā laikā cilvēki dzīvos līdz 176 gadiem. Un jau pēc 5 gadiem sāks augt šis dzīves ilgums.”

 

Tradicionāli katra gada beigās visi runā par prognozēm uz nākamo gadu...

- Vanga reiz teica par 2020. gadu: “Saule nesildīs 2020. g., kaut gan spīdēs.”

Kretovs: “Tas tieši ir par iekšējo pasauli. Par uztveri. Iekšējā refrakcija to faktiski nes. Tāpēc runa nav pat par Sauli, bet par Saules darbību.”

- Tas ir, siltums nāks no mūsu iekšienes? Pati iekšējā telpa mūs sildīs?

Kretovs: “Pilnīgi pareizi! Tas jau ar cilvēkiem notiek.”

- Mēs pamanījām par laikapstākļiem, ka naktīs temperatūras ir augstākas nekā dienā. Dienā 0, bet naktī +2. Šeit ir Jupitera iedarbība?

Kretovs: “Telpa. Planētu silda telpa.”

Runa ir par jaunās 3. Nišas telpu, kurā mēs pašlaik esam ielaisti. Telpas pārbīde, par kuru runā Astruss, ir sākusies.

 

Atgādinām, ka mēs ar jums esam procesa dalībnieki. Vienkārši vērot neiznāks, nāksies mainīties, turklāt iekšienē. Ja, protams, ja vien jūs neesat izvēlējušies doties uz Tās-puses-pasauli, bet jau 5. dimensijā.

 

Rakstu, uz kuriem ir norādes, saraksts:

[1] – " Nibiru – tā nav planēta, bet process. Pārejas procesa daļa”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_021219.html[1]

[2] – " PĀREJAS DIENASGRĀMATA. APSKATS. 2005-2015”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1.html[2]

[3] – " PĀREJAS DIENASGRĀMATA. APSKATS. 2. daļa. Saspiestais laiks”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1.html[3]

[4] – "Jauns mīts par veco Punduri. Nibiru pašreizējais ceļojums pa Saules sistēmu, par kura lieciniekiem kļuvām mēs ar jums”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub55.html[4]

[5] – “Daži atskaites punkti cilvēces pārejas periodā”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub19.html[5]

[6] – “Atklāsmes “Sarkanais Drakons” atjoņojis pie Zemes? 2019. g. decembris”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_011219.html[6]

[7] – “Mēness, kosmiskie atkritumi un KĀ Jupiters var kļūt par otro Sauli”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub124.html[7]

[8] – “200 gadu gara CEĻA SĀKUMS. 2017. gada marts”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub59.html[8]

[9] – “Sensācija! Mūsu Saules sistēma ir atvērta Visumam, var teikt, Esībai!”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub126.html[9]

 

2019. g. 17. decembris.

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 19.12.2019

https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_031219.html

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/23-n-terehova-un-s-bubliks/2447-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-nibiru-ta-nav-planeta-bet-process-parejas-procesa-dala (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/2391-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-parejas-dienasgramata-apskats-2005-2015 (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/2392-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-parejas-dienasgramata-apskats-2-dala-saspiestais-laiks (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/23-n-terehova-un-s-bubliks/1065-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-jauns-mits-par-veco-punduri-nibiru-pasreizejais-celojums-pa-saules-sistemu-par-kura-lieciniekiem-kluvam-mes-ar-jums (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/23-n-terehova-un-s-bubliks/1082-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-dazi-atskaites-punkti-cilveces-parejas-perioda (Tulk. piezīme)

[6] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/2437-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-atklasmes-sarkanais-drakons-atjonojis-pie-zemes-2019-g-decembris (Tulk. piezīme)

[7] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1870-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-meness-kosmiskie-atkritumi-un-ka-jupiters-var-klut-par-otro-sauli (Tulk. piezīme)

[8] Skat http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1125-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-200-gadu-gara-cela-sakums (Tulk. piezīme)

[9] Skat http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1921-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-sensacija-musu-saules-sistema-ir-atverta-visumam-var-teikt-esibai (Tulk. piezīme)