Нина Терехова и Сергей Бублик – Люди слышат странный гул. «Пульс Земли» сбился. Что происходит с резонансом Шумана?

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Cilvēki dzird dīvainu dunoņu. “Zemes pulss” izmainījās. Kas notiek ar Šūmaņa rezonansēm?

 

Oktobra beigās Zemes pulss izmainījās uz vairākām stundām.

“Uz planētas strauji izplatās jauna slimība hum (troksnis). Pa visu planētu, pat taigā, dzirdams troksnis 50 (vai 60 – ASV) herci. Cilvēki dzird pastāvīgu dunoņu, no kuras nevar tikt vaļā. Miegs ir traucēts, galva sāp. Tiek uzskatīts, ka daži cilvēki kādu iemeslu dēļ sāk uztvert vai nu tīkla zemo dunoņu, vai Šūmaņa rezonanses. Kaut kas mūsos lūst, mūsu savienība ar pašu planētu plīst pa vīlēm.” https://www.spb.kp.ru/daily/27049.4/4114723/

Kas tas ir par pulsu, no kā tricinās māmuļa-Zeme, no kurienes parādījusies jaunā slimība ar nosaukumu “dunoņa”?

Zinātnieki:

“Zemes pulss. Kontinentu tuvināšanās un attālināšanās, Zemes griešanās ap savu asi ātruma mainīšanās, ķermeņu svara, klimatisko un dabas apstākļu palielināšanās vai samazināšanās, floras un faunas bojāeju nosaka mūsu planētas ilgā perioda pulsācijas. Zemes apjoma svārstību pamata periods (aptuveni) ir vienāds 600 milj. gadu.” https://isi-n.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

Jau visiem ir skaidrs, ka pašlaik mēs atrodamies kāda gara perioda beigās. Un tas ir saistīts ar laika fāzes nomaiņu, ar Laika blīvuma izmainīšanos.

Astruss: “Laiks kā enerģijas un informācijas plūsma (dažādi vērstas strūklas). Viņš ģenerē laukus: magnētiskus, siltuma (ļoti lielus), gaismas, akustiskus. Akustiskos, tiesa, ārkārtīgi galējos frekvenču apgabalos, gandrīz apvalkā.”

 

Šodien parunāsim par akustiskajiem laukiem.

Zināms, ka mūsu Saules sistēma atrodas Galaktikas nomalē, tāpēc mēs vienmēr esam dzirdējuši mūsu Visuma skaņas.

Bet pašlaik mūs interesē rezonators Zeme-jonosfēra.

Kas notiek?

Zeme paplašinās no iekšienes (zinātnieki ir nosaukuši ciparu – 3 cm gadā), bet ārpusē jonosfēra ir pakļauta iedarbībai.

10.10.2019. “Spiediens Saules sistēmas malā izrādījies anomāli augsts, bet skaņas ātrums – 1000 reižu lielāks.”

19 10 28 01

1. att. Saules sistēmas heliosfēra

Mēs palūdzām Kretovam (Ю. В. Кретов) noskaņoties uz Saules sistēmas heliosfēras apvalku pašlaik (24.10.2019.).

Kretovs: “Laika daudzums, subjekts – “laiks”... Saistīts ar laiku. Grūti to noformulēt.”

- Dunoņa uz planētas, troksnis galvās. Vai tas ir saistīts ar laika saspiešanos, viņa blīvuma izmainīšanos?

Kretovs: “Jā.”

- Kam dun galvā – tiem, kas uztver augstas vibrācijas, vai zemas uztverošajiem?

Kretovs: “Zemas.”

- Mūsu draudzene no Vācijas, Projekta dalībniece, sūdzas par dunoņu ausīs, bet viņai ir augsts apziņas vibrāciju līmenis pēc D. Hokinsa (David R. Hawkins) skalas.

Kretovs: “Tātad kaut kas ar kaut ko nesakrīt.”

 

Mēģinām tikt skaidrībā.

1905. gadā Tesla Zemi raksturoja kā rezonanses kontūru; pēc viņa aprēķiniem rezonanse bija 6,18-30 Hz. Šīs vērtības ir diezgan tuvas Šūmaņa eksperimentāli 1952. gadā iegūtajām 7,83-32,4 Hz.

Eksistē vairāki cēloņi tam, ka rodas elektromagnētiski viļņi telpā Zeme - Jonosfēra.

Ļoti rekomendējam ieskatīties Eiropas Kosmosa Aģentūras darbinieka Sergio Toledo-Redondo (Madride, Spānija) saturīgajā referātā, kuru viņš nolasīja Zviedrijas Kosmosa Fizikas Institūta (Institutet for RymdFysik – IRF) seminārā Upsalā 2013. gada 6. novembrī. Dokuments sniedz labu panorāmas priekšstatu par Šūmaņa rezonanses mūsdienu pētījumu virzieniem un problemātiku. http://janto.ru/repository/008/annex-b.html

Citāts: “Telpa Zeme - Jonosfēra.

Globāli Zeme var tikt aplūkota kā elektrību vadoša sfēra, kuru aptver gaiss. Taču, sākot ar augstumiem 40-50 km, jonosfēras apakšējā slāņa vadītspēja sāk augt. Tāda struktūra formē elektromagnētisku telpu ar saviem īpašiem rezonanses režīmiem diapazonos ELF (Šūmaņa rezonanse) un ULF (atmosfēriki). Šajā telpā var pastāvēt divu veidu stāvviļņi: šķērseniskais elektriskais (TEr) un šķērseniskais magnētiskais (TMr).

Janto piezīme: krievvalodīgajā literatūrā diapazona ELF (extremaly low frequency) analogs ir SZF (superzemās frekvences, 30-300 Hz), bet diapazona ULF (ultra-low frequency) analogs ir UZF (ultra-zemās frekvences, 300-3000 Hz).”

 

Autors uzskaita stāvviļņu rašanās cēloņus – negaisus, dienas/nakts maiņu, zemestrīces, citus debesu ķermeņus. Tāda viļņa frekvenci nosaka tikai Zemes izmērs un jonosfēras augstums, tas ir, tā ir unikāla – uz citas planētas viss būs citādāk.

Secinājumi par Šūmaņa rezonanses tagadni un nākotni:

• Šūmaņa rezonanses ļoti cieši ir saistītas ar negaisu globālo aktivitāti un, atbilstoši, ar klimatiskajām parādībām troposfērā. Tās var tikt izmantotas kā instruments klimata pētījumiem.

• Šūmaņa rezonanses var tikt izmantotas arī pētījumiem un monitoringam jonosfēras apakšējā slānī, lai sekotu izmaiņām, kuras izraisa, piemēram, dienas/nakts asimetrija, saules uzliesmojumi vai kodolsprādzieni.

• Par Šūmaņa rezonansēm varētu būt interese citu debesu ķermeņu pētījumos. To eksistēšana paredz elektrisku aktivitāti planētu un pavadoņu atmosfērā.

• Ir paredzams, ka Šūmaņa rezonanses tiks izmantotas kā zemestrīču prognozēšanas instruments. Taču pavadošie fiziskie mehānismi pagaidām nav skaidri, un novērojumi neļauj izdarīt viennozīmīgus secinājumus.

• Telpas Zeme - jonosfēra analītiskie aprēķini ir maz efektīvi, izņemot stipri vienkāršotus modeļus.

• Telpas Zeme - jonosfēra skaitliskie modeļi ir visai sarežģīti dēļ lielā izmēru diapazona (100 km augstums un 6400 km rādiuss).

• Zibeņu gadījuma raksturs apgrūtina Šūmaņa rezonanses novērojumu interpretāciju. Nepieciešama negaisu globālās aktivitātes mehānisma padziļināta izpratne.

 

Autors tiešā veidā pasaka, ka gan analītiskie, gan skaitliskie telpas Zeme - jonosfēra modeļi ir sarežģīti un maz efektīvi.

Turklāt “rezonators” ir sācis mainīties. (Tāda viļņa frekvenci nosaka tikai Zemes izmērs un jonosfēras augstums, tas ir, tā ir unikāla – uz citas planētas viss būs citādāk.)

“2011. gadā pavadonis (C/NOFS), kurš veic nepārtrauktus novērojumus, konstatēja strāvas jonosfērā augstumos 400-800 km, kuros visi zināmie iepriekšējie modeļi deva pilnīgu tādu strāvu neesamību.” (Parādījās jēdziens “caurie dobumi”.)

19 11 25 01

2. att. http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20120000051.pdf

Tātad jonosfēras vadītspējas eksistējošie modeļi tagad ir izrādījušies nekorekti, – un tos nevar izmantot, lai uzbūvētu TM-režīmu rezonanses modeļus rezonatorā Zeme - jonosfēra.

 

Varbūt mums vajadzētu vispār atteikties no vārdiem “Šūmaņa rezonanse”, kad mēs runājam par cilvēka smadzenēm, un runāt par “telpas Zeme – jonosfēra stāvviļņiem”?

Kāpēc tā?

Pagājušā gadsimta 60. gados zinātnieki ķērās pie smadzeņu pētīšanas un saprata, ka tās darbojas uz elektromagnētisku impulsu pamata. Šie impulsi tika nosaukti par alfa viļņiem. Negaidīti izrādījās, ka alfa viļņu frekvence sakrīt ar Šūmaņa rezonansēm – no 7 līdz 14 herciem. Loģisks secinājums: evolūcija “pieskaņojās” Zemes dabiskajam pulsam.

7,8 Hz nosauca par pamata frekvenci cilvēka funkcionēšanai un veselībai, par tā saukto “iezemēšanās” frekvenci. Tā arī bija līdz zināmam laikam.

Taču 2012. gada decembrī “smadzenēm izmainījās poli. Izmainījās polaritāte kājām un galvai”. (Astruss)

Un ko tas nozīmē, ja runājam vienkārši? Ja agrāk, lai nonāktu mierīgumā un meditatīvā stāvoklī, nācās “sazemēties”, noskaņojoties uz frekvenci 7.8 Hz, tad tagad visi automātiski izrādījās “sazemēti”.

 

Mēs vērīgi visus šos gadus sekojām Zemes magnetosfērai un Šūmaņa rezonansēm. Pamanījām, ka grafikā ir sākušas parādīties rezonanšu joslas augstāk un zemāk par nosaukto...

2015. gadā izdevās uzdot jautājumus Astrusam:

- Mēs nonācām CITĀ frekvenču diapazonā? Kāds frekvenču diapazons ir jaunajai dimensijai?

Astruss: “Nonācāt. Tas aptver gan apakšējo, gan augšējo frekvenču daļu plašāk.

Diapazons vienkārši paplašinājās. Un zemās frekvences izmainīja laika un jūsu uztveres blīvumu. Tas, ko jūs sāksiet redzēt, tad arī būs tā realitāte, par kuru visi runā.”

- Mēs palielinājām laika blīvumu?

Astruss: “Nē, izmainījāt, bet nepalielinājāt. Tas kļūs redzams, tas, ko nekad neesat redzējuši.”

- Kāds elektromagnētisko viļņu diapazons cilvēcei ir jāapgūst?

Astruss: “No 2,4 līdz 12 Hz.”

 

Atzīstamies, ka visus šos gadus, sākot no 2005. g., mūsu uzmanība bija galvenokārt pievērsta cilvēka apziņas vibrāciju augšanai, paplašināšanai uz frekvenču diapazona augšējo daļu.

Tika pamanīts, ka kolektīvā apziņa sasniedz 26 Hz (2018. g.) [1], bet personīgais apziņas vibrāciju līmenis daudziem cilvēkiem pašlaik jau ir lielāks par 50 Hz.

Toreiz Astrusa atbilde par zemajām frekvencēm vienkārši apstulbināja! Turklāt izrādījās, ka tieši “Zemās frekvences izmainīja laika un jūsu uztveres blīvumu!”

 

Lūk, tā tēlaini un īsi raksta H. Kondo (Х. Кондо) par zemfrekvences viļņiem:

“Zemfrekvences (ZF) basa liela garuma viļņi vienmērīgi apļveidā izplatās visos virzienos no punktveida izstarotāja centrā pēc interferences likuma (visu ZF avotu visu viļņu uzklāšanās, ieskaitot daudzos ZF atstarojumos no apvalka, no sienām un griestiem).

ZF ir kolosāla enerģētika, tā iet cauri sienām un stikliem. Jo zemāka ZF, jo vairāk iekļūst visā. Tā rada augstfrekvences rezonanses un stāvviļņus. Viļņu garums ir samērojams ar istabas (jebkura rezonatora) lineārajiem izmēriem.

Bet! Šķēršļu un savstarpējo sadursmju dēļ ZF viļņi veido virpuļus, kuri virzās pa neaprakstāmām trajektorijām. Skaņu pasaule ir daudz dziļāka, nekā mēs varam iedomāties.” “Manas pārdomas par Hi-Fi” (Х. Кондо. Dr.Sound) http://dolgoletieru.ru/?p=167

 

Absolūti nereāli izrādījās to kaut kā kontrolēt. Atlika tikai novērot...

 

Noskaidrojās, ka smadzenēm patīk klusums.

Pētnieki nonākuši pie secinājuma: jo augstāks piesārņojums ar trokšņiem, jo grūtāk koncentrēt uzmanību.

“Tāda ritma un frekvenču iedarbība ir izskaidrojama ar to, ka cilvēka ķermenis, tāpat kā viss mūsu visumā, atrodas vibrācijas stāvoklī. Katram orgānam, audiem un šūnai piemīt sava “veselīgā” frekvence. Ja ārējas skaņas iedarbībā šī frekvence izmainās, tad sabojājas organisma frekvences visi parametri, viņš sāk krist ārā no sava dabiskā stāvokļa, kas izraisa slimību rašanos.
Parasti cieš pats jutīgākais vai vājākais posms organismā, tā var būt nervu sistēma, kuņģis, elpošanas sistēma, sirds, smadzenes. Katram cilvēkam ir sava vājā vieta.”
https://terrao.livejournal.com/7724743.html

 

Izlaižot izmaiņu detaļas pa šiem gadiem, aplūkosim ainu Šūmaņa rezonanšu grafikā šodien, 23.11. 2019. (3. att.).

19 11 25 02

3. att. Šūmaņa rezonanses 2019. g. 22.-23. novembrī

Baltās joslas grafikā rāda atbilstošo frekvenču jaudu. Bet punktētā līnija frekvencē 26 Hz rāda planētas kolektīvās apziņas līmeni.

 

Labs jaunums jau ir tas vien, ka jūs pašlaik par to lasāt! Tātad jūs esat saskaņojušies ar šo frekvenču diapazonu, jūs esat izdzīvojuši.

Tad ar ko gan mēs esam saskaņojušies?

Vēl 2014. gadā krievu zinātnieki pavēstīja, ka “globālajā rezonatorā Zeme - jonosfēra nav pastāvīgas dominējošas svārstības, kura varētu kalpot kā pamats bioloģisko sistēmu procesu “frekvenču pieskaņošanai”. Un tādā gadījumā arī pati tēze par Šūmaņa rezonanšu bioloģisko ietekmi šķiet ārkārtīgi apšaubāma.”

“PAR GLOBĀLĀ REZONATORA ZEME - JONOSFĒRA TELPĀ NOTIEKOŠO ELEKTROMAGNĒTISKO SVĀRSTĪBU IESPĒJAMO BIOLOĢISKO IETEKMI” V.V. Pčolkins (Krievijas Zinātņu akadēmijas Kolas zinātniskā centra Polārais ģeofizikas institūts, Apatīti, Krievija) (“О ВОЗМОЖНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ВЛИЯНИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В ПОЛОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО РЕЗОНАТОРА ЗЕМЛЯ-ИОНОСФЕРА” В.В. Пчелкин (Полярный геофизический институт КНЦ РАН, Апатиты, Россия))

“Noslēgums. Frekvenču diapazona 6-11 Hz trokšņu elektromagnētisko emisiju oscilogrammu morfoloģiska analīze, veikta ar tēlu atpazīšanas teorijas metodēm, apstiprina, ka eksistē kvaziperiodiski svārstību fragmenti ar vidējo frekvenci apmēram 7,8 Hz, kura ir vienāda ar globālā rezonatora paša rezonanses svārstību frekvenci. Tajā pašā laikā kvantitatīvie novērtējumi rāda, ka ārkārtīgi reti ir pietiekami ilgi tāda veida notikumi (fragmenti ar ilgumu, augstāku par 5-6 kvaziperiodiem, sastāda mazāk par 0,2% no visas eksperimentālās virknes ilguma, bet fragmenti ar garumu 3-4 kvaziperiodi – mazāk par 1% no virknes ilguma). Turklāt fāzu izmaiņai starp fragmentiem ir novērojams gadījuma raksturs. Par tādas uzvedības cēloni kalpo laikā nejaušais raksturs daudzajiem svārstību avotiem (zibeņu izlādēm), kuri darbojas spēcīgas dzišanas apstākļos rezonatorā. Tādējādi globālajā rezonatorā Zeme - jonosfēra nav pastāvīgas dominējošas svārstības, kura varētu kalpot kā pamats bioloģisko sistēmu procesu “frekvenču pieskaņošanai”. Un tādā gadījumā arī pati tēze par Šūmaņa rezonanšu bioloģisko ietekmi šķiet ārkārtīgi apšaubāma.” http://pgia.ru:81/seminar/archive/2014/7_heliobiosphere/v_v_pchelkin.pdf

 

Tad kas gan ir noticis ar mums, cilvēkiem?

Kopumā mēs esam apguvuši Astrusa norādīto “telpas Zeme - jonosfēra stāvviļņu” diapazonu.

No Projekta atskaitēm:

Taņa S.: “Svētdien, 2019. g. 10. novembrī (pulksten 19 pēc Maskavas laika), notika kas dīvains, pēkšņi “ultraskaņa” manā galvā “izslēdzās” uz dažām sekundēm, neierasts klusums, klikšķis galvas iekšienē, it kā slēdzis būtu pārslēgts, un atkal tā pati zvanīšana, te klusāk, te skaļāk.”

Taņa S.: “11. novembrī. Spiediens uz galvvirsu un pie galvaskausa pamatnes, acīs gaiši dzelteni un zaļi raksti, plaukstā nāk plūsma, viegli tirpst, gribu pacelties un lidot, bet, lūk, atbilde “tu jau pacēlies, augstāk ir tikai jumts”.

12. novembris. Pieķēra no aizmugures – galvu, kaklu, muguras augšdaļu – mīksti, un sāka skriet skudriņas, violeta acs ar dzeltenu zīlīti pulsē “ekrāna” augšdaļā, stāvoklis komfortabls.”

Tāda sajūta, ka cilvēkam vajadzētu apgūt VISU frekvenču diapazonu, kuru norādīja Astruss (2,4-12 Hz).

Taņai S. patīk “lidot”, un viņa to dara meistarīgi augšējā frekvenču diapazonā. Viņas atskaites Projektā ir ļoti tēlainas. Bet pašlaik viņu neatlaidīgi gremdē iekšā apakšējā diapazonā. Un “dunoņa galvā” kā kāds kamertonis saka to, ka “kaut kas ar kaut ko nesakrīt”.

 

Astruss: “Pievērsiet uzmanību frekvencei hercos, kurā eksistē dzīva sistēma. Viņa spēj saņemt gaismas enerģiju no iekšienes un turpat viņu dzīt atpakaļ. Tas ir, citā sistēmas dimensijas komponentē… Tā ir iespēja iegūt informāciju. Šis mehānisms ir ārkārtīgi svarīgs.” (Tas aprakstīts rakstā [2].)

Iznāk, ka cilvēki ir sākuši uztvert citu dimensiju!

“Ja jūs gribat izzināt visuma noslēpumus, domājiet ar enerģijas, frekvences un vibrācijas lielumiem,” apgalvoja diženākais XIX gadsimta izgudrotājs Nikola Tesla.

Ka tas ved pie pilnīgi cita informācijas slāņa iegūšanas.

Tikai vajadzētu atcerēties, ka pašas Augstākās Būtības ar mums uz sakariem neiznāk. Tie esam mēs, katrs, kuriem ir jāsaskaņojas ar viņām, un tad parādīsies saikne. Smadzenēm patīk klusums…

 

Rakstu, uz kuriem ir norādes, saraksts:

[1] - "Atsauksme par mūsu rakstu, kura izraisīja tā korekciju. 2019. g. 6. janvārī”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1_sub1.html[1]

[2] - "2019. gada novembra notikums. Ārkārtīgi neparasts fenomens – anomāli īss gravitācijas viļņu uzšļakstījums”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1.html[2]

2019. g. 25. novembris.

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 25.11.2019

https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub2_sub1.html

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1954-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-atsauksme-par-musu-rakstu-kura-izraisija-ta-korekciju-2019-g-6-janvari (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/2405-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-2019-gada-novembra-notikums-arkartigi-neparasts-fenomens-anomali-iss-gravitacijas-vilnu-uzslakstijums (Tulk. piezīme)