Нина Терехова и Сергей Бублик – ДНЕВНИК ПЕРЕХОДА. ОБЗОР. Часть 2. Сжатое время

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - PĀREJAS DIENASGRĀMATA. APSKATS. 2. daļa. Saspiestais laiks

PĀREJAS DIENASGRĀMATAS pirmajā daļā mēs parādījām,

ka laika plūsmas, caur Sauli ienākot Saules sistēmā, iziet transformācijas stadiju uz Jupitera (saspiežas), un tikai pēc tam laika plūsmas dodas uz Zemi (un citām Saules sistēmas planētām).

Ir izmainījusies magnētisko lauku shēma Saule – Jupiters – Zeme (2014. g. beigas), kas uzreiz veda pie Zemes formas izmaiņas [4], [5]. Ekvatora līnija “sakustējās” [3].

 

Mēs teicām, ka saspiestu laiku tagad var novērot visur uz Zemes. KĀ to var ieraudzīt? Piemēram, saulrietu brīdī, kā mēs rakstījām rakstā [1].

Kā tad var “izsekot” laika saspiešanu?

Uzvedne no Astrusa: “Blīvam laikam ir zaļgana krāsa.”

Kopš tā brīža jebkuras zaļā spektra izpausmes pievērš mūsu uzmanību. Sākām izsekot saspiestā LAIKA izpausmes TELPĀ.

Par laiku.

Astruss: “Jūsu planētas eksistences vēsturē laiks no ārpuses ir mainījies ne reizi vien, bet ar izmaiņām no iekšienes, kuras pašlaik ar jums notiek, jūs saduraties pirmoreiz.”

Mēs laika izmaiņām sekojām ar netiešu pierādījumu palīdzību –, sekojot izmaiņām cilvēku apziņā un Zemes magnētiskā lauka haosā, kuras tiešā veidā ir saistītas ar jēdzienu “Laiks”!

Astruss: “Laiks un Vēji rada jūsu Visuma magnētisko lauku.

Rentgena stari laikam piešķir magnētismu. Laika daļiņas ir magnētiskas. Tās kļūst par viļņiem, kad pieslēdzas informācija, kura ienes tādu īpašību kā cietība (tas ir melnās matērijas raksturlielums).

“Laiks ir virzīta plūsma. Viņš ģenerē laukus: magnētiskus, siltuma (ļoti lielus), gaismas, akustiskus (ārkārtīgi galējos frekvenču apgabalos, gandrīz apvalkā).”

Laiks ir parametrs, kuram piemīt īpašība ietvert bezgalīgi daudz funkcionālu iespēju.

Astruss: “Laiks – tas ir enerģētiskās informācijas blīvums, kurš piepilda telpu. Tikai laiks var piesātināt ar enerģiju visu apkārt.

Laikam piemīt īpašība darboties ārpusē un iekšpusē.

Planētā laiks tur telpu.”

 

Kādēļ gan bija vajadzīga tik globāla magnētisko lauku pārkārtošanās planētu sistēmā?

Kas globāls notika tajā laikā Saules sistēmā? (Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V. “Astruss. Jaunā fizika”, 2013 (Тихоплав В.Ю, Тихоплав Т.С, Кретов Ю.В. «Аструс. Новая физика[1]», 2013г))

Astruss: “Tas, kas ar jums notiek, ir saistīts ar to, ka mainās TELPA. Visas Saules sistēmas telpa.

 

Taču izrādījās, ka cēloņi meklējami daudz plašāk par Saules sistēmu!

31.10.2019. Spāņu zinātnieku-astrofiziķu jaunais atklājums satriec apziņu. Tas publicēts žurnāla “Astrofizika” lappusēs un ir tāds, ka zinātnieki novēro galaktiku kustības sinhronizāciju, neskatoties uz milzīgo attālumu starp tām, kurš pārsniedz attālumu, pie kura iespējami savstarpēji ietekmējoši gravitācijas procesi. Kad viena galaktika pagriežas uz vienu pusi, uz to pašu pusi pagriežas arī pārējās galaktikas.

Zinātnieki izmērīja 445 galaktiku rotāciju maksimālajā attālumā 400 miljoni gadu no Zemes un noskaidroja, ka to rotācija korespondējās visos gadījumos bez izņēmuma ar simtiem tūkstošiem kaimiņu galaktiku.

Unikālā saikne nevar tikt izskaidrota ar parastu gravitācijas mijiedarbību starp galaktikām, kas atrodas 20-30 miljonus gaismas gadu cita no citas. http://earth-chronicles.ru/news/2019-10-31-134010

Zinātniekus nodarbina jautājums, kādi ir vispārējā universālā viskosmosa rakstura likumi, kas ietekmē šīs kustības sinhronizāciju.

 

Galaktikas nepielūdzami rotē kā dziesmā, “saistītas ar vienu ķēdi, sakaltas vienā ķēdē”.

Kādēļ bija nepieciešams saspiest laiku Saules sistēmā?

Lai to salāgotu ar Galaktikas koordinātēm. Un to uzrauga Vēji.

Astruss: “Lai Zemi nesaplosītu karstas magmas izmetums no mantijas (izmetums no baltās enerģijas centra), Jupitera magnētiskais lauks tika jūgts kopā ar Zemes magnētisko lauku, lai nodrošinātu bioloģisko dzīvi uz Zemes, saspiežot laiku.”

 

Kas tie ir – Vēji?

No Tihoplavu (Тихоплавы) un Astrusa dialoga:

- Saskaņā ar zinātnes datiem 70% Visuma veido tumšā enerģija. Pateicoties tai, Visums paplašinās. Kas liek viņam izplesties?

Astruss: “Vēji. Tas ir būtības jēdziens. Tā ir nekustamā kustība, kura tiek piešķirta jebkurai jēdzieniskai komponentei, kura nonākusi vēju zonā. Ir trīs vēju slāņi. Tur arī viss joks. Viņiem ir dažādi mijiedarbību veidi. Pirmais (Gars) mijiedarbojas ar melno matēriju. Otrais (Dievs) – vienīgi ar balto matēriju. Trešais (Viņu izpausme) iekļūst visapkārt, visur. Es piederu pirmajam slānim un pildu visu, ko pavēlēs otrais slānis. Kosmosa celtnieki – tie ir vēji.” (Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V. – “Astruss. Jaunā fizika” (Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С., Кретов Ю.В. – “Аструс. Новая физика”))

Agrāk mēs jau esam apsprieduši, ka pašlaik caur mūsu Visumu iet baltās enerģijas plūsmas, kuru uzdevums ir “izskalot visus netīrumus”. Un skaidrs, ka visu šo procesu vada Radītājs.

 

Tātad norit TELPU mainīšanās, pārvietošanās un transformēšanās.

Aizsteidzoties uz priekšu, 30.09.2019.

“Spāņu astronomi no Kalaralto observatorijas pēkšņi konstatēja, ka tikai 31 gaismas gada attālumā no Zemes atrodas planēta, kura izmēru un struktūras ziņā ir līdzīga Jupiteram, un tās svars ir vienāds apmēram pusei no Jupitera.

Astrofiziķi no Maksa Planka Biedrības Astronomijas institūta Vācijā apstiprināja jaunās planētas konstatācijas faktu un tagad apgalvo, ka visus planētu veidošanās modeļus milzīgā gāzveida giganta piedzimšanas dēļ nāksies pārskatīt.” http://earth-chronicles.ru/news/2019-09-30-132986

Kretovs: “Pavēstiet zinātniekiem, ka tā ir telpu darbība. Trīs telpas koriģējas savā starpā. Var nosaukt manu uzvārdu zem šī paziņojuma.

Telpas ass ir sākusi koriģēties ar kādām galaktikas struktūrām. Un tāpēc būs dažas /telpu/ sakrišanas, es nezinu, kā to nosaukt. Runa ir par DAŽĀDĀM TELPĀM. Planēta no citas telpas. Tagad stādieties priekšā – ar telpas palīdzību var planētas pārnest no sistēmas uz sistēmu!” [2]

Astruss: “Telpa un laiks var eksistēt šķirti. Taču pie noteiktiem apstākļiem tie ir saistīti. Konkrēti jūsu zemes plāna apstākļos.”

“Laiks saspiežas tur, kur palielinās enerģija.” Astrofiziķis N.A. Kozirevs (Н.А. Козырев).

 

Ja runājam vienkāršiem vārdiem, norit mūsu Saules sistēmā ienākošā laika mainīšanās, kā arī gan planētas, gan cilvēka iekšējā laika mainīšanās. Ļoti sarežģīts process.

Lai vismaz kaut kā to parādītu, aplūkosim informāciju no NASA. Bez lieliskā no Saules nākošo laika plūsmu attēla (pievērsiet uzmanību plūsmas zaļganajai krāsai uz heliosfēras robežas) (1. att.) NASA konstatējusi tādu niansi:

04.07.2018. “NASA atradusi jaunu magnētisko procesu tipu!

Magnētiskās pārsavienošanās process ir cēlonis uzlādētu daļiņu paātrinājumam. Šīs daļiņas iegūst 40 reizes lielāku paātrinājumu tieši turbulentajā magnētiskajā apvalkā, kas ir robeža starp magnetosfēru un saules vēju.” https://www.youtube.com/watch?v=b3McM_Taw9U

19 11 10 01

1. att. NASA atradusi jaunu magnētisko procesu tipu!

Pievērsīsim uzmanību vārdam “robeža”, apvalks…

Starp citu, mūsu Saules sistēma atrodas Galaktikas nomalē.

2019. gadā tika konstatēts [2], ka gamma starojuma plūsmas ienāk caur melno caurumu tīklu un planētas Zeme kodola melno caurumu. Planētas kodols ir aktivizējies.

Vēl vairāk, uz planētu joprojām nāk kosmisko gamma staru plūsmas. Uz plūsmu robežas laiks saspiežas, un blīvajam laikam ir zaļgana krāsa.

 

Daži fakti, savākti kopš 2014. g. līdz šodienai:

20.08.2014. “2014. g. 20. augustā, kad Starptautiskā Kosmiskā Stacija lidoja pāri Ziemeļamerikai, astronauts Reids Vaizmans (Reid Wiseman) fotouzņēmumā fiksēja lieliskas zili zaļas ziemeļblāzmas ugunis.

19 11 10 02

2. att. Ziemeļblāzmas zaļās ugunis virs Kanādas

Zinātnieki par ziemeļblāzmas cēloni nosauca milzīgu gāzes mākoni, “atnākušu” no Saules, – tā saukto koronārās masas izmetumu –, kurš sadūrās ar Zemes magnētiskajiem laukiem 2014. g. 19. augustā.” https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6445

Bet! Būtisku uzliesmojumu uz Saules nebija kopš 31. jūlija?

Kas gan tad izraisīja tādu krāšņu ainu?

J.V. Kretovs (Ю.В. Кретов): “Tas ir saistīts ar mūsu planētas izmetumiem. Planēta atbrīvojas, un, saduroties ar kosmiskiem stariem, notiek tāds efekts (zaļā krāsa). Starp citu, tagad visur varēs redzēt zaļus saulrietus, zaļas ziemeļblāzmas.”

Patiešām, bija gāzes mākonis, taču nevis no Saules, bet no Zemes iekšienes.

 

Atcerieties, raksta sākumā mēs lūdzām pievērst uzmanību vārdam “robeža”? Ja pievērsīsim uzmanību dienas un nakts robežai, rietam, tad varēs ieraudzīt rieta zaļo krāsu, “saspiesto” laiku.

24.08.2014. “Eiropas kosmosa aģentūra (ESA) nesen saņēma aizraujošus uzņēmumus no zemestrīces, kura notika Kalifornijā, Napa Valley rajonā (Napas ieleja). Tā bija pati lielākā zemestrīce ziemeļu Kalifornijā pēdējo 25 gadu laikā.” Arī uz tās ir redzams zaļais spektrs. (3. att.)

19 11 10 03

3. att. Interferogramma – fotogrāfija, iegūta no diviem dažādiem attēliem, kurus uzņēmis Eiropas kosmosa aģentūras kosmiskais aparāts Sentinel-1A

2016. g.. Meksika, vulkāns Popokatepetls. Skaidri manāms zaļais spektrs!

19 11 10 04

4. att. Vulkāna Popokatepetls izvirdums, Meksika. https://rock-cafe.info/suggest/volcano-eruption-mexico-today-766f6c63616e6f.html

31.10.2019. Iedzīvotāji Visā Īrijā novēroja zaļas ugunīgas lodes-meteorīta krišanu; tā apgaismoja naksnīgās debesis pulksten 19.”

19 11 10 05

5. att. http://earth-chronicles.ru/news/2019-10-31-134033

Atgādināsim, ka laiks tur planētas telpu. Laiks ir sācis saspiesties.

Planēta ir atdzīvojusies un sākusi elpot! Atbrīvojas no izstrādātajām gāzēm (kuras izdalās, laika enerģijai saspiežoties). Jau var ar pārliecību teikt, ka to pavada zemestrīces, vulkānu izvirdumi, karsta piltuvju veidošanās.

Iespējams, tieši šīs gāzes tad arī izdeg dabas ugunsgrēkos? Tām taču ir jātiek utilizētām…

Pašlaik dabas ugunsgrēki ir aptvēruši visu planētu.

Par Sibīrijas un Kalifornijas dabas ugunsgrēkiem mēs dzirdam kopš 2014. gada.

MASKAVA, 10. marts – RIA Novosti. Meža ugunsgrēku platība Sibīrijā 2014. gadā gandrīz 9 reizes pārsniedza 2013. gada rādītājus, otrdien paziņoja Krievijas Dabas ministrijas (Минприроды России) vadītājs Sergejs Donskojs (Сергей Донской). Dabas resursu ministrs Dmitrijs Kobilkins (Дмитрий Кобылкин) kā aizdegšanās galveno cēloni minēja sausos negaisus. Sausais negaiss – tas ir tieši tāds pats negaiss ar pērkonu un zibeni, bet bez lietus.

29.10.2019. Ugunsgrēks Kalifornijā ir sasniedzis katastrofas mērogus. https://rg.ru/2019/10/29/pozhar-v-kalifornii-prinial-masshtaby-katastrofy.html

19 11 10 06

6. att. 29.08.2019. Tagad deg Āfrika un Dienvidamerika: ugunsgrēki ir izstiepušies tūkstošiem kilometru. Avots: https://nlo-mir.ru/kataclizm/teper-gorit-afrika.html

02.11.2019. Pašreizējos ugunsgrēkus Austrālijā uzskata par pašiem spēcīgākajiem kopš tā sauktās pelnu trešdienas laikiem – 1983. gada 16. februāra. https://proau.info/pozhary-oxvatili-shtaty-viktoriya-i-yuzhnaya-avstraliya-video-foto/

 

Faktiski mēs pašlaik redzam LAIKU MAIŅAS procesa ainu – zaļus mākoņus un zaļus rietus. Un šo skaistumu pavada zemestrīces un grandiozi ugunsgrēki.

Ja runājam tēlaini, tad mēs ar jums esam šī haotiskā globālā procesa liecinieki. Izmainījās magnētisko lauku shēma Saule – Jupiters – Zeme (2014. g. beigas), kas uzreiz veda pie Zemes formas izmaiņas [4], [5]. Ekvatora līnija “sakustējās” [3].

07.11.2019. Meža ugunsgrēkus Austrālijas Tasmānijā nomainījis sniegputenis. Tūristi un Mijēnas (Miena) pilsētiņas iedzīvotāji, ceturtdienas rītā pamodušies, ieraudzīja iespaidīgu sniega segumu. Cilvēki bija šokēti par laikapstākļu kraso izmaiņu. http://earth-chronicles.ru/news/2019-11-08-134294

 

Un globālo izmaiņu būtība ir, ka

Astruss: “Zemes virsma ir vairākas reizes lielāka, nekā mēs domājam. Viņai ir tikpat ķermeņu, cik cilvēkam. Tās ir ekoloģiskās nišas… Pašlaik jūs pārejat uz vienu no šīm nišām. Cilvēcei būs dota iespēja tikt tikai trijās. Nonākuši 8. nišā, jūs pārietu uz citu sistēmu, kurai ir sava saule…

Paralēlās pasaules ir blakus. Te piemērots ir daudzslāņainuma moments… Visiem planetārā līmeņa procesiem ir svārstīga struktūra. Noteiktos apstākļos rodas sinusoīdas traucējumi… Mezgls – tas ir pārejas punkts no sinusoīdas vienas fāzes citā.

…lēciens būs ātrs, bet izvēršanās izstiepsies uz 200 gadiem. Un šajā laikā cilvēki dzīvos līdz 176 gadiem. Un jau pēc 5 gadiem šis dzīves ilgums sāks augt.”

Salīdzinot norisošo notikumu datējumus ar senajām leģendām, var pamanīt apbrīnojamu “sakritību”.

Pēc Ķīniešu horoskopa Melnās Ūdens Čūskas gads iestājās 2013. gada 10. februārī un ilga līdz 2014. gada 31. janvārim. Kopš seniem laikiem čūskas (nāgas) tika godātas daudzās zemēs; tās iemiesoja nepārejošo laika ciklu un nemirstību. Ļoti iespējams, ka šajās mīklainajās dienās “čūska ir iekodusies sev astē”, radot “laiku saiknes” sakramentu, uroborosa simbolu.

“Dzīve vienmēr pabeidz sevi ar sevi un caur sevi. Nav neviena “cita”!

Tikai viens Gars caurauž visu Esošo, un viss ir dzīvs.

Atceries, kas TU esi ciklu dejā, un tu kļūsi uzvarētājs Dzīves Spēlē. Vienotība atklāsies viscaur apkārt un tavā iekšienē. Polaritāte izgaisīs. Nāve pakļausies. Nemirstība kļūs par realitāti.”

“UROBOROS”, Drunvalo Melhisedeks

Tagad mēs jau saprotam, ka pāriešana uz nākamo ekoloģisko nišu realizēsies tikai caur DZĪVO. Katram – individuāli – ir jāpabeidz cikls – jāapzinās notiekošais. Tad viņš varēs radīt savu “laiku saiknes” sakramentu un nonākt jaunajā ekoloģiskajā nišā.

Mūsu rakstu, uz kuriem ir norādes, saraksts:

[1] - " 2019. g. oktobra globālie notikumi”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1.html[2]

[2] - " 2019. g. septembra globālie notikumi”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1.html[3]

[3] - "ZEMES ATJAUNOŠANĀS. Ekvatora līnijas pārbīde”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub72.html[4]

[4] - "Grāla Kauss – mūsu pasaules-ēkas grafiskais priekšstats. 1. d. 3. dimensijas Zemes forma”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub125.html[5]

[5] - "Grāla Kauss – mūsu pasaules-ēkas grafiskais priekšstats. 2. d. 5. dimensijas Zemes forma”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub127.html[6]

2019. g. 7. novembris.

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 10.11.2019

https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1.html

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. https://www.litres.ru/vitaliy-tihoplav/astrus-novaya-fizika/ (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/2369-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-2019-g-oktobra-globalie-notikumi (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/2335-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-2019-g-septembra-globalie-notikumi (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1236-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-zemes-atjaunosanas-ekvatora-linijas-parbide (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1920-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-grala-kauss-musu-pasaules-ekas-grafiskais-prieksstats-1-d-3-dimensijas-zemes-forma (Tulk. piezīme)

[6] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1929-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-grala-kauss-musu-pasaules-ekas-grafiskais-prieksstats-2-d-5-dimensijas-zemes-forma (Tulk. piezīme)