Нина Терехова и Сергей Бублик – ДНЕВНИК ПЕРЕХОДА. ОБЗОР. 2005 -2015 годы

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - PĀREJAS DIENASGRĀMATA. APSKATS. 2005-2015

 

Mums lika priekšā uztaisīt apskatu par faktisko informāciju, kas savākta pa šiem gadiem un attiecas uz “pārejas” procesu. Informācijas izrādījās tik daudz, ka šajā apskata publikācijas sērijā mēs nolēmām akcentēt uzmanību tikai globālajiem šī procesa notikumiem.

Jums priekšā ir savdabīga hronika par tiem grandiozajiem daudzdimensionālajiem procesiem, kas pašlaik notiek Galaktikā. Neaizmirsīsim, ka mēs ar jums esam gan šī procesa novērotāji, gan dalībnieki, uztveroši un apzinošies visdrīzāk tikai niecīgu daļu notiekošajā.

Astruss reiz izteicās, ka planētas Zeme iedzīvotājiem ir lemts tikai “pēcvārda” režīms šajā globālajā Pārejas procesā.

Precizēsim, ko mēs domājam ar jēdzienu “pāreja”.

Astruss: “Pāriešana no vienas laika fāzes citā – tā ir dažāda līmeņa struktūru mijiedarbība. Laiks dalās fāzēs. Jums būs trīs īsas fāzes pārejas procesā. Pāreja izpaudīsies iekšējā stāvokļa izmaiņā.”

Diemžēl vārdos nodot cits citam kādu informāciju ir praktiski neiespējami. Ja nododam tēlaini, tad zūd detaļas un sīkumi. Bet, ja iekrītam detaļās, tad zūd ainas veselums. Bet! Izpratnei ir svarīgs gan viens, gan otrs. (Tāpēc detaļas – fakti, citāti ir izcelti sīkā šriftā un ar atkāpi.)

Sākam Pārejas apskatu no tā momenta, kad mēs sākām sekot notiekošajam, kad šis process pilnīgi pārņēma mūsu uzmanību.

2005. gads. Centra “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”) atklāšana.

Par mums var palasīt šeit [1].

Īpašā veidā atzīmēsim Kretovu Juriju Vasiļjeviču (Кретов Юрий Васильевич) – pazīstamo Pēterburgas ekstrasensu, visu mūsu Projektu tiešu dalībnieku un iedvesmotāju. Kretovs J.V. – teātra “Diklon” radītājs, dziednieks ar milzīgu stāžu, pieder “Tradicionālās tautas medicīnas un dziedniecības speciālistu elitei”, apbalvots ar zelta nozīmīti “Elite”.

Atzīmēsim, ka mēs vienmēr esam centušies atrast paņēmienus un ierīces, kuras varētu palīdzēt sekot rezultātiem – apmācāmajiem novērojamo izmaiņu dinamikai.

Līdzīga pieeja tiek izmantota arī šajā gadījumā – Pārejas pierādījumu bāze ir zinātnieku pētījumu fakti, ņemti no plašsaziņas līdzekļiem.

Apgūstot apziņas strukturēšanas metodes, strādājot grupās, kopš 2005. gada mēs sekojām apziņas vibrāciju līmenim (AVL) katram audzēknim dinamikā un planētas cilvēku kolektīvās apziņas vibrāciju līmenim.

Eksistē zinātniskas izstrādes, kas ļauj noteikt cilvēka apziņas vibrāciju līmeni (AVL). Mums iepatikās Deivida Hokinsa (David R. Hawkins “Power vs. Force” (“Varenība pret spēku”)) muskuļu reakcijas testēšanas metode. Viņš 20 gadus veica pētījumus, mērot cilvēku muskuļu reakcijas uz dažādām emocijām, un radīja skalu, kura apziņas vibrāciju līmeni nosaka pēc emociju, kuras jūs šajā brīdī pārdzīvojat, summārā līmeņa. [1]

Drīz atklājās Zemes cilvēku kolektīvās apziņas AVL tiešs sakars ar Saules aktivitātes līmeni. Bet Saules aktivitāte tiešā veidā ir saistīta ar Zemes elektromagnētiskā lauka Šūmaņa frekvenci. [1]

Tāpēc kopš 2006. gada mēs sākām sekot izmaiņām planētas magnētiskā lauka HAOSĀ ļoti skrupulozi, izmantojot informāciju no ikdienas monitoringa vietnēm (https://www.heartmath.org/gci/gcms/live-data/, https://tesis.lebedev.ru/sun_flares.html). [2]-[9]

Un tas turpinājās līdz 2015. gadam!

Pēc tam interese par Zemes magnētiskā lauka dinamiku izsīka pati no sevis, jo bija noslēdzies globālo izmaiņu etaps Saules sistēmā. Kļuva skaidrs, KAS ir noticis ar Saules-Zemes-Jupitera magnētiskajiem laukiem. Un ikdienas informācija analīzi neprasīja, bet tikai apstiprināja šo izpratni.

Mūsu uzmanība pārslēdzās uz globāliem Visuma procesiem, kuri nekāvējās sākties…

Tad mēs vēl nesapratām, ka nodarbojamies ar ““laiku” maiņas izsekošanu”, atrodoties šī procesa iekšienē…

 

Tad kas interesants un globāls tika konstatēts 2006-2015 gados? Notika Saules sistēmas magnētisko lauku pilnīga izmaiņa! Jupiters sāka uzvesties kā otrā Saule.

 

Tagad sīkāk…

Informācijas par Zemes magnētisko lauku ikdienas analīze ļāva konstatēt dažas “dīvainības”.

Pirmkārt. Tika pamanīts, ka Saules vēja ātrums ievērojami iet pāri skalai, lai gan uz Saules nav plankumu. Izrādījās, ka uz Zemi nākošās nesankcionētās plazmas vaininieks ir Jupiters.

Neviļus Jupiters nonāca mūsu vērīgas uzmanības centrā, kaut gan nevajag aizmirst, ka kosmosa telpā viss savstarpēji saistīts.

“Zinātnieki sen ir pievērsuši uzmanību Merkura, Zemes, Jupitera un Urāna magnētiskā sajūguma faktam. Šo planētu raksturlielumu salīdzinoša pētīšana daudzu gadu garumā ļāva Novosibirskas pētniekiem izdarīt secinājumu – ja uz vienas no tām notiek nopietna pārkārtošanās, tad kaut kas līdzīgs notiks arī uz pārējām.”

Otrkārt, 2013. g. decembra vidū mēs grafikā ieraudzījām nulles magnitūdu ierīcēs, kas uzstādītas Kanādā. (Magnētiskajā polā parasti ir maksimālā magnitūda!) Bet Dienvidāfrika “iedomājās”, ka ir Ziemeļu magnētiskais pols, rādot maksimālo magnitūdu uz planētas.

Treškārt. Magnētiskā lauka nulles jauda pēc tam jau tika fiksēta dažādās planētas vietās. Tika pamanīts, ka tādi “poli” var būt vairāki vienlaikus. (Aizsteidzoties uz priekšu, pateiksim, ka šī parādība turpinās līdz pat šai dienai, 2019. g. oktobrim.)

Kādā brīdī kļuva skaidrs, kā tādā veidā tiek veikts darbs ar cilvēces apziņu. Ko var nozīmēt nulles magnitūda? Cilvēkiem – tā ir viņu iespēju aktivizācija. Jo ne velti taču Ēģiptes Gīzas Piramīdā īpašai priesteru iesvētīšanas ceremonijai tika izmantots tukšs sarkofāgs, kurā tika radīts nulles magnētiskais lauks. Ne visi no turienes atgriezās dzīvi, kad bija pagājušas vairākas dienas… Šķiet, ka šajos gados līdzīgas “kameras” tika radītas pa visu mūsu planētu. Un tika ieslēgtas uz dažādiem ilgumiem – līdz pat mēnešiem. Pēc tam cilvēku apziņa mainījās.

 

Un pēc tam noskaidrojās, ka ierastā magnētisko lauku shēma Saules sistēmā ir pilnīgi izmainījusies.

Šis notikums sākās 2013. g. beigās un beidzās 2014. g. 30. aprīlī.

Vismaz tā to atzīmējām mēs, pārejas procesa liecinieki un dalībnieki.

Un NASA pētnieki 2015. gadā apstiprināja notikušo.

Mēs triumfējām!

 

Tad kas gan notika? Kas tad tika pamanīts?

Tālāk nāk notikumu apskats hronoloģiskā secībā, fragmenti no zinātnieku Tihoplavu V.J. un T.S. (Тихоплавы В.Ю. и Т.С.) darbiem; viņi ar Kretova J.V. palīdzību saņēma atbildes uz jautājumiem no augsti garīgas Būtības Astrusa.

 

Izrādījās, ka Jupiters – tā Zemei ir īpaša planēta.

Svarīgi saprast, ka:

Astruss: “Jupiters un Saule konfliktē viens ar otru, jo viņiem ir dažāds laiks. Saule piegādā laiku Saules sistēmai, bet Jupiters to koriģē (transformē enerģiju laika substancē).

Jupiters laiku Saules sistēmā saspiež, lai Saules sistēmu salāgotu ar Galaktikas koordinātēm.

Saules sistēmu pagriezīs par 30 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja virzienam attiecībā pret Polārzvaigznes asi. Šeit ienāks cita sistēma, līdzīga jūsējai.”

(Aptuvenu šī notikuma laiku mēs fiksējām – 2015. g. aprīlī [11]. Toreiz mēs uzskatījām, ka ir noticis kaut kas ļoti, ļoti svarīgs planētai un cilvēcei!)

 

Tēlaini runājot, visa mūsu Saules sistēma pašlaik atrodas sasildīta “burbuļa” stāvoklī; tas pārvietojas uz citu vietu mūsu Galaktikā. [10]

“Tāda veida pārvietošanās Kosmosā ir ļoti nopietna lieta! Un, tikai pateicoties Jupiteram, cilvēkiem ir izredzes saglabāt savu fizisko ķermeni (vairāk, nekā saglabāt – paturēt) un iziet pāreju bez nomiršanas.”

Astruss: “Jupiters piedalās Zemes magnētiskā lauka radīšanā un noturēšanā. Lai kur Jupiters neatrastos, viņa iekšējā savācošā dinamika izmet laiku Zemes virzienā. Jupitera iedarbība (magnētiskā, enerģētiskā, informatīvā) uz Zemi ir daudz spēcīgāka nekā no Saules puses. Jupiters ir spēcīgs jūsu Zemes aizsardzības faktors.

Visi gaida planētu parādi, un to kopīgo iedarbību uzņemsies Jupiters.”

Jupiters ir kļuvis par galveno Laika enerģijas piegādātāju Zemei. Jupiteru faktiski var nosaukt par otro Sauli. [2]

NASA: Elektronu impulsveida plūsmas no Jupitera reizēm pārsniedz plūsmas no Saules vairākas reizes.”

“Zemes magnetosfēras aste ir apgriezusies un ar izstiepto daļu pašlaik ir vērsta uz Sauli.

Zemei un Jupiteram tagad ir kopīgs magnētiskais lauks. Jupitera magnētiskais lauks ir diskveidīgs un tik spēcīgs, ka nekas Saules Sistēmā nespēj izkropļot tā pareizo formu. Zeme un Jupiters atrodas kosmiskā magneto-rezonansē. Un šī sakrišana ir patiesi mistiska! Magnētiskās asis sakrīt ar precizitāti līdz grādam…” (Tihoplavi T.S. un V.J, Kretovs J.V. “Astruss. Jaunā fizika” (Тихоплав ТС и ВЮ, Кретов ЮВ. «Аструс. Новая физика[1]»))

 

Tātad, ir pamanīts:

- Jupiters ir kļuvis par galveno laika enerģijas piegādātāju Zemei.

- 2013. g. augustā tika konstatēti dīvaini “tauriņi” Zemes magnētiskajā laukā (1. att.).

19 11 08 0119 11 08 02

1. att. GCMS magnetometra rādījumi no 2013. g. 8. augusta līdz 31. decembrim

- īpaši atzīmēsim 2014. gada janvāra notikumu.

10.01.2014. Dīvains objekts magnētiska burbuļa veidā tika fiksēts blakus Saulei. (2. att.)

19 11 08 03

2. att. Dīvains objekts magnētiska burbuļa veidā blakus Saulei

No 16. līdz 28. janvārim “Magnētiskais burbulis” tuvojās Zemei no dienvidiem, papildinot ar tādu jaudu magnētisko lauku Kalifornijas rajonā, ka tas sāka uzvesties kā magnētiskais pols…

Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas Centrālā militāri tehniskās informācijas institūta (Центральный институт военно-технической информации (ЦИВТИ) Минобороны РФ) vadošais zinātniskais darbinieks J. Šalamberidze (Е. Шаламберидзе) paskaidro: “Pārpolēšanās mūsdienu modeļi paredz, ka, ja pamata lauka spriegums pietiekami atslābs un sasniegs vērtības 0,2–0,3 no savas vidējās vērtības, tad magnētiskie poli sāks “raustīties” pastiprināto anomālo apgabalu ietekmē, nezinot, kur viņiem piestāt. Piemēram, ziemeļpols var “lēkšot” līdz vidējiem platumiem, līdz ekvatoriālajiem, un, ja “pārlēks” ekvatoru, tad notiks inversija.”

Par laimi, polu inversija nenotika.

- 29.01.2014. ierīces gāja pāri skalai un daudzkārt atslēdzās līdz 2014. g. aprīlim. Kas šajā laikā notika ar mūsu planētas magnētisko lauku, zina tikai Dievs.

 

- 2014. g. 20.-24. aprīlis. Tālāk notikumus koriģē globāls notikums – planētu Lielais Krusts (Urāns-Jupiters-Marss-Plutons) kardinālās zīmēs. Kosmiskā rezonanse – 1 mēnesis uz vienu un otru pusi no šiem datumiem.

“Tas paredz seismisku rezonanses aktivitāti, vulkānu sprādzienveidīgu izvirdumu varbūtību, spēcīgas, destruktīvas zemestrīces ar magnitūdu, lielāku par 7-8.”

30.04.2014. mēs redzam vispārējā grafikā dīvainu “zobu”. (3. att.)

19 11 08 04

3. att. Dīvainais “zobs” 2014. g. 30. aprīlī

Aplūkojuši notikumus pa stundām, mēs ieraudzījām, ka šīs dienas magnitūda “auļo” no 0 līdz 200 vienībām katru stundu un izskatās kā skaists tauriņš. (4. att.)

19 11 08 05

4. att. 20.04.2014. To fiksēja stacijas Kanādā, Kalifornijā, Lietuvā un Jaunzēlandē

2014. g. 30. aprīlī notika kaut kāda magnētiskā lauka pārslēgšanās pa visu Zemi vienlaikus!

 

Pamanīta dīvainība arī mūsu grupā. PĒKŠŅI, stundas laikā, planētas kolektīvās apziņas vibrāciju līmenis nokritās trīskārtīgi.

Magnētiskais lauks – tas ir apziņas stāvokļa, kādā atrodas cilvēki, momentuzņēmums.

 

Zinātnieki nekādu informāciju par notiekošo nedeva.

Mēs sev šo notikumu izskaidrojām ar magnētisko līniju pārslēgšanos. Ar Zemes, Jupitera un Saturna magnētisko lauku konfigurācijas izmaiņu.

Kas tad tas ir – magnētiskā lauka pārslēgšanās?

“Magnētisko līniju magnētiskā pārsavienošanās, pārslēgšanās – tas ir process, kur magnētiskā lauka līnijas no dažādiem magnētiskajiem domēniem (Zemes, Saules, Jupitera) saiet kopā un ātri pārkārtojas.

Tādas spēka līniju magnētiskās pārslēgšanās gadījumā magnētiskā lauka enerģija silda tuvākos atmosfēras apgabalus un paātrina uzlādētas daļiņas līdz lielam ātrumam. Zinātnieki jau ir atraduši “Sūces Zemes magnētiskajā laukā”. http://astrogorizont.com/content/read-Gruppa_ickucctvennix_cputnikov_Klacter_obnaruzhivaet_proboini_v_magnitnom_pole_Zemli (šī lapa ir aizvākta, taču pārsavienošanās principu var saprast no video https://www.youtube.com/watch?v=b3McM_Taw9U, 04.07.2018. “NASA atradusi jaunu magnētisko procesu tipu! Turbulentās plazmas apgabalā, saduroties daļiņu plūsmām no iekšienes un ārienes, daļiņu ātrums ir 40 reizes lielāks.””

 

Turklāt šis process bija saistīts arī ar Sauli.

“Astrofiziķi no Austrijas, Ķīnas un ASV ieguvuši uzskatāmu apstiprinājumu magnētiskās pārsavienošanās teorijai. Zinātnieki novēroja uzliesmojumus uz Saules ultravioletajā un rentgena diapazonā ar Solar Dynamics Observatory palīdzību. Šie novērojumi parādīja, ka uzliesmojuma formēšanā svarīgu lomu spēlē magnētiskā lauka konfigurācijas izmaiņas.

2002-2012 gados zinātnieki ieguva arvien vairāk apstiprinājumu tam, ka magnētiskās pārsavienošanās notiek arī uz Saules. 2013. gada jūlija beigās Saules atmosfēras un Saules uzliesmojumu formēšanās procesa pētīšanai tika palaists vēl viens aparāts, IRIS. Tā teleskops ļaus iegūt vēl detalizētāku magnētisko lauku pārkārtošanās ainu.” Avots: lenta.ru 15.07.2013.

 

Pašlaik, kad mēs sastādām šo apskatu, NASA ir nopublicējusi to dienu foto, kas apstiprina, ka Zemes un Jupitera magnētisko līniju pilnīga pārsavienošanās toreiz noveda pie pilnīgas magnētiskās pārsavienošanās arī uz Saules.

19 11 08 06

5. att. Šo biedējošo foto uzņēma kosmiskā stacija Solar Dynamics Observatory vēl 2014. gadā, taču tas ir nopublicēts tikai tagad. http://earth-chronicles.ru/news/2019-10-31-134031

Astruss: “Saule ir galvenais laika enerģijas piegādātājs Saules sistēmā. Taču Saules laiks sāka atpalikt no galaktiskā laika. Tāpēc ar Jupitera palīdzību tika veikta korekcija.”

Bet 2015. gadā NASA pētījums apstiprināja notikušo pārsavienošanos, izsekojot Saules un Zemes magnētisko lauku mijiedarbību.

“Misija MMS (Magnetospheric Multiscale), ko organizēja NASA, pirmoreiz kopš starta momenta 2015. gada martā ir spējusi nofiksēt un detalizēti aprakstīt magnētiskās pārsavienošanās parādību, kas rodas, mijiedarbojoties Zemes un Saules magnētiskajiem laukiem.” https://habr.com/ru/company/dronk/blog/394193/

 

Tagad, 2019. gadā, daudz tiek rakstīts, ka mācību grāmatas skolās nāksies pārrakstīt…

Lūk, tā izskatījās magnētisko lauku shēma Saule – Zeme agrāk. (6. att.)

19 11 08 07

6. att. Saules un Zemes magnētiskais lauks agrāk

Pašlaik magnētisko lauku shēma Saule – Zeme – Jupiters ir tāda. (7. att.) (Starp citu, shematisko attēlu uztaisīja mūsu mazdēls Mitja (12 gadi) dažu minūšu laikā fotošopā. Tas, runājot par skolu.)

19 11 08 08

7. att. Saules - Zemes - Jupitera magnētiskais lauks, sākot no 2014. gada

To tad arī var nosaukt par pašu globālāko notikumu, kuru mēs “izsekojām”, novērojot mūsu planētas magnētiskā lauka izmaiņas desmit gadus.

Aizsteidzoties uz priekšu (pašlaik ir 2019. g. oktobris), atzīstamies, ka bijām pārsteigti arī paši, sapratuši, ka esam izsekojuši laika fāžu nomaiņas mehānismu mūsu Saules sistēmā.

Izsekojuši, KĀ tas notika.

Un šī shēma 7. attēlā rāda, ka laika plūsmas, caur Sauli ienākot Saules sistēmā, tagad iziet transformācijas stadiju uz Jupitera (saspiežas), un tikai pēc tam laika plūsmas dodas uz Zemi (un citām Saules sistēmas planētām).

Izrādās, saspiestu laiku tagad var novērot visur uz Zemes. Tā ir nākamā raksta tēma.

 

Mūsu rakstu, uz kuriem ir norādes, saraksts:

[1] - “Cilvēces pāriešana uz nākamo oktāvu. Rezultāts, ilgus gadus (kopš 2006. g.) novērojot cilvēku un planētas Zeme vibrāciju līmeni. 2013. g. marts”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub1.html[2]

[2] - "Cilvēka apziņas paplašināšanās kosmiskais mehānisms. Saule – Zeme – Jupiters”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub2.html[3], “Papildinājums”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub4.html[4]

[3] - "Jupiters – Zemes dzīvības avots”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub11.html[5]

[4] - "Zemes magnētiskā lauka dīvainības 2014. gada sākumā”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub15.html[6]

[5] - "Zemes magnētiskā lauka izmaiņu dinamika gada laikā (2013. g. maijs-2014. g. maijs). Galveno notikumu retrospektīva”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub17.html[7]

[6] - "Daži atskaites punkti cilvēces pārejas periodā. 17.07.2014.”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub19.html[8]

[7] - "Planētas miegs. Magnētiskā lauka novērojumu dienasgrāmata uz 2014. g. septembri”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub20.html[9]

[8] - " Planētas miegs. Turpinājums. Skalāri-tahionisks lauks”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub22.html[10]

[9] - "Planētas miegs beidzas? 15.11.2014.”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub24.html[11]

[10] - "Dievišķā Kosmosa vienotais modelis. LCS”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub10.html[12]

[11] - "PĀREJA CITĀ DIMENSIJĀ. Saules sistēma ir pagriezusies par 30 grādiem”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub28.html[13]

2019. g. 4. novembris.

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

Pievienots 08.11.2019

https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1.html

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. https://www.litres.ru/vitaliy-tihoplav/astrus-novaya-fizika/ (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1249-nina-terehova-cilveces-pariesana-uz-nakamo-oktavu (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1167-nina-terehova-divi-uzskati (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1252-nina-terehova-cilveka-apzinas-paplasinasanas-kosmiskais-mehanisms-papildinajums (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1263-nina-terehova-jupiters-zemes-dzivibas-avots (Tulk. piezīme)

[6] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1266-nina-terehova-zemes-magnetiska-lauka-divainibas-2014-gada-sakuma (Tulk. piezīme)

[7] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1129-nina-terehova-magnetiska-lauka-izmainu-dinamika (Tulk. piezīme)

[8] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/23-n-terehova-un-s-bubliks/1082-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-dazi-atskaites-punkti-cilveces-parejas-perioda (Tulk. piezīme)

[9] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1060-terehova-nina-un-bubliks-sergejs-planetas-miegs (Tulk. piezīme)

[10] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/23-n-terehova-un-s-bubliks/1061-nina-terehova-planetas-miegs-turpinajums (Tulk. piezīme)

[11] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/23-n-terehova-un-s-bubliks/1053-nina-terehova-planetas-miegs-beidzas (Tulk. piezīme)

[12] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1259-nina-terehova-dieviska-kosmosa-vienotais-modelis-liela-centrala-saule (Tulk. piezīme)

[13] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/534-nina-terehova-pareja-cita-dimensija (Tulk. piezīme)