Нина Терехова и Сергей Бублик – Завершается противостояние Юпитера, Земли и Солнца. Началось разворачивание нового цикла! Июль 2019г

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Beidzas Jupitera, Zemes un Saules opozīcija. Ir sākusies jauna cikla izvēršanās! 2019. g. jūlijs

 

Atnāca izpratne, ka mūsu Saules Sistēmas IZIEŠANA ESĪBĀ jāsaprot kā kāda PILNA CIKLA beigšanās! Šķiet, ka cilvēcei ir izdevies šo pilno ciklu nodzīvot līdz LAIKU BEIGĀM. Atlicis ir tagad tikai apzināties notiekošo, apzināties mūsu senču un mūsu padarīto – KOPUMĀ. Daudzdimensionalitātē! Un tie nav tikai vārdi: apzināšanās ir obligāts nosacījums pāriešanai jaunajā ekoloģiskajā nišā! Jo pāreju mēs veicam visi kopā, taču atsevišķi katrs.

Jūlija mēneša piktogrammas burtiski kliedz par notiekošo globālo notikumu cikliskumu.

19 07 16 01

1. att. 03.07.2019. Viltšīra, Anglija

Kretovs (Кретов Юрий Васильевич): “Tā ir jebkuras fāzes darbība apļa režīmā. (Runa ir par laika un enerģētiskās informācijas fāzi...) Tie ir kaut kādi cikliskumi.”

- Var teikt, ka tās ir ekoloģiskās nišas fāzes?

Kretovs: “Tā arī ir.”

 

Bet tamlīdzīgi cikli jau, šķiet, nav jaunums planētai Zeme.

Rādām Jurijam Vasiļjevičam foto ar akmeni no parka Asuka Japānā.

19 07 16 02

2. att. Akmens parkā Asuka, Japānā. Avots: LAH.RU - Parks Asuka. 3. daļa

Pilns attēls nav skaidrs, jo akmens ir stipri aplauzts no divām pusēm (un tas, ņemot vērā, kā japāņi godina senos akmeņus!).

Kretovs: “O! Tas ir kaut kāds cikliskums.”

 

Ja ieskatāmies vērīgāk, tad uz akmens mēs redzam 6 fāzes, bet uz piktogrammas – 7.

Atcerēsimies, ka 2018. gada novembrī mūsu planēta Saules sistēmas sastāvā tika atvērta ESĪBAI.

Šķiet, ka cilvēcei ir izdevies šo pilno ciklu nodzīvot līdz LAIKU BEIGĀM.

 

Tēma nav vienkārša, mēģināsim tikt skaidrībā pēc kārtas.

Sāksim ar šī mēneša jaunumiem, bet pēc tam atgriezīsimies pie Pārejas vēstures.

Jupitera opozīcija Zemei un Saulei noplok (40 dienas beidzas ap 20. jūliju), un mēs Jurijam Vasiļjevičam jautājam: “Vai var teikt, ka Zemes magnētiskais lauks beidzot ir nostabilizējies? Jo Jupiters taču iedarbojās uz Zemes magnetosfēru.”

Kretovs: “Nē, tas būs kaut kas cits. Nav skaidrs. Ko redzu, to arī saku.”

 

Kas gan ir šis “cits”?

Atcerēsimies Juriju Babikovu (Юрий Бабиков).

2003. g. jūnijs. Raksts “Reklosters “Zeme-2””.

19 07 16 03  19 07 16 04

3. att. STEWARTTOWN, ONTARIO - JULY 23 - 31, 2003. Piktogramma par to, kā Augstākie precizē darbības, lai izmainītu Zemes geoīdu. Planētai ar biosfēru (Zemei) no ziemeļiem, rietumiem un dienvidiem piekļaujas aplīši – Zemes garozas ziemeļu, ekvatoriālā un dienvidu polāro rādiusi simboli.

“Piktogrammā pirmoreiz ir norādīts, ka mainīsies Zemes antarktiskais polārais rādiuss, turklāt pat lielākās robežās nekā ekvatoriālais. Redzams, ar Zemes ekvatoriālā rādiusa izmaiņu, lai stabilizētu zemes garozas spriegumu lauku Kalifornijas lūzuma rajonā, ir nepietiekami – pārāk daudz uzkrājas zemgarozas gāzes vide. Lūk, Augstākie tad pieņēma lēmumu par Dienvidu puslodes zemgarozas zonas paplašināšanu – tur ir maz sauszemes – tikai Antarktīda, Dienvidamerika, daļa Āfrikas un Austrālija, bet, lūk, okeāna elastīgā bazalta dibena laukumu vairāk nekā pietiekoši. Parādīts, ka iedarbība uz planētas garozu notiek caur planētas gravitācijas, magnētisko un frekvences laukiem.

Esmu pārtraucis teorētiskos darbus viļņu medicīnā – ir izmainījušās Zemes viļņu lauka fiziskās konstantes un frekvenču spektri. Un tas ir ne mazāk kā uz 12 gadiem (Jupitera gads), bet pēc Saturna – 39 gadi. Kamēr Augstākie nepabeigs Saules sistēmas jaunā varianta justēšanu, precīzi pārbaudot šo planētu orbītu parametrus, Zeme tiks turēta drošā apakštelpā. Bet, lūk, Zemes “lodes” diametrs un tilpums palielināsies arī turpmāk.

 

Īsa notikumu izlase:

Zemestrīce ar spēku 8,7 notika Āzijā 2004. gada 25. decembrī, Sumatras salas tuvumā.

D. Kerijs (John Kerry) lidoja uz Antarktīdu, kur 11.11.2016. slēgti tika apspriests un parakstīts Starpvalstu Līgums, ka Antarktīdas apmeklējums privātiem kuģiem ir slēgts uz 35 gadiem. Togad Obama (Barack Obama) Antarktīdu bija apmeklējis martā, bet februārī tur bija pabijis Krievijas Patriarhs. https://vseneobichnoe.livejournal.com/4197270.html

4. un 6. jūlijā Kalifornijas dienvidos notika divas spēcīgas zemestrīces ar magnitūdu 6,4 un 7,1. Šo zemestrīču rezultātā izveidojās lūzums, kuru var ieraudzīt pat no kosmosa.

Vēl vairāk, Zemes kodola “sirdspuksti” šajā vietā turpinās. Jau nedēļu ik pēc dažām minūtēm turpinās grūdieni, kuru skaits ir sasniedzis 11 tūkstošus.

Uzreiz vietējie iedzīvotāji sāk ziņot par tūkstošiem zemē nokritušu bišu: viņas dūca, bet nevarēja pacelties un drīz mira. https://www.vestifinance.ru/articles/121854

 

2019. g. 15. jūlijs. Zemestrīce ar magnitūdu 7,3 notikusi Halmaheras salas dienvidos (atkal blakus Bandas jūrai). Perēklis atradās 10 kilometru dziļumā. Pazemes grūdieni bija jūtami virknē Indonēzijas salu.

Strauja gaisa temperatūras krišanās vasaras vidū (krusa Itālijā, Spānijā) utt.

 

“Kāpēc zemestrīce Kalifornijā nogalināja tūkstošiem bišu?” jautājam Jurijam Vasiļjevičam. Viņš pats tur bites, ļoti labi viņas jūt.

19 07 16 05

4. att. Kretovs J. V. un viņa stropi.

Kretovs: “O! Jūk nost Zemes ritms. Jūk nost orientācija (bitēm).”

Visi materiālie objekti Visumā veic cikliskas kustības un ietekmē cits citu. Piemēram, Mēness apriņķo Zemi 30 dienās, bet Zeme Sauli – 365 dienās. Saules apriņķojuma periods ap Galaktikas centru sastāda apmēram 200 miljonus gadu.

Nepārtraukti mainoties katra kosmiskā objekta atrašanās vietai telpā, mainās arī mitināšanās apstākļi uz tā: starpzvaigžņu matērijas blīvums, kosmisko starojumu intensitāte, gravitācijas spēki, elektriskās un magnētiskās mijiedarbības spēki.

Ritmi piemīt arī visiem mikropasaules objektiem. Tie caurauž visu dzīvo uz Zemes: šūnu, audu, orgānu, funkcionālajā līmenī. Mēs būtiski esam atkarīgi no Zemes spēku lokālas izpausmes, kuri pastāvīgi veido īslaicīgas enerģētiskas struktūras, kas ārēji izpaužas ziemeļblāzmu (atbilde uz saules aktivitāti), zibeņu izlāžu utt. veidā. Tas viss manāmā formā ir saistīts ar laikapstākļu izmaiņām un mūsu pašsajūtu.

Ne tik manāmi, bet ne mazāk spēcīgi mūs ietekmē Mēness fāzes, kas nosaka mūsu eksistences mēneša ciklu. Un, protams, katrs cilvēks zina, kā mainās viņa pasaules izjūta, mainoties gadalaikiem, – pēc bargas ziemas atnāk pavasaris, bet karstu vasaru nomaina maigs rudens un tml.

Elektriskās un magnētiskās svārstības cilvēka smadzenēs ir ārkārtīgi uzskatāmas, individuālas, pastāvīgas savā izpausmē un saistītas ar prāta darbību.

Mūsu smadzeņu elektrisko svārstību ritmi ir tiešā veidā saistīti ar Zemes atmosfēras elektromagnētiskajām svārstībām un sakrīt ar tām pamata frekvenču ziņā. Katra cilvēka veselības pastāvība un radošās sekmes tiešā veidā ir atkarīgas no Zemes elektromagnētiskajiem ritmiem.” https://med.wikireading.ru/38218

 

“Mēs esam iekārtoti tā, ka mūsu iekšējie orgāni var normāli darboties tikai uz Zemes, kur smaguma spēks pastāvīgi velk mūs uz leju. Lidojuma laikā kosmosa kuģī cilvēks uzreiz sāk justies savādāk – rodas reibonis un nelabums, bet vēlāk viņam novājē muskuļi un kauli.” http://earth-chronicles.ru/news/2019-07-11-130369

 

Bet ar bitēm ir jāmēģina tikt skaidrībā.

Mūs interesē, kā ir organizēta bišu orientēšanās dabā.

“Uzreiz kā orientieri bitēm kategoriski pieņemam Zemes gravitācijas lauku. Zemes gravitācijas lauks ir pastāvīgs un vērsts perpendikulāri Zemei. Tādējādi atrodam orientieri pa vertikāli.
Zemes magnētiskais lauks satur trūkstošo nosacījumu – horizontālo atrašanās vietu attiecībā pret Zemi. Turklāt šī lauka vērsums ir no dienvidiem uz ziemeļiem.

Mainīgais (seismiskais) spriegumu lauks kaut kādā mērā var ieinteresēt biškopi bišu reakcijas dēļ uz zemestrīcēm, kad notiek viļņveida procesi, kuri liek bitēm pamest savu mājokli. Tas ir saistīts ar to, ka zemestrīces pavada ne tikai kustības zemes garozā, bet arī atmosfēras elektrizācija, elektromagnētiski un seismiski viļņi (pēdējie ir stāvviļņi). Tā kā visi dzīvie organismi ir elektriski atkarīgas būtnes, tad ir pilnīgi iespējams, ka bites tādu lauku uztver.
Bet! Seismiskā lauka stāvviļņi neizceļas ar stabilitāti pat īsu laika intervālu. Nav stabilitātes laikā – neder kā orientieris. Droši vien šī lauka ietekme uz bitēm būtu jāvērtē kā destruktīva un nekādi nespējīga būt par orientieri.”
https://maymed.ru/?p=1888

 

Tātad runa šajā gadījumā ir vai nu par gravitācijas, vai par magnētiskā lauka izmaiņu. Visdrīzāk pašlaik mainās abas komponentes.

Jo, kad Kalifornijas bites mirstot nokrita uz zemes, kā vilnis pārbrāzās informācija par bišu masveida bojāeju arī vairākos mūsu valsts reģionos.

Brjanskas, Kurskas, Rjazaņas dravas ir nobērtas ar pūstošiem kukaiņiem.

Kukaiņu masveida bojāeja ir novērojama visos kontinentos. Savvaļas bišu populācija pēdējo 5-10 gadu laikā ir samazinājusies par 30%.

Redzams, bez pesticīdiem būtu jāaplūko arī globāli bišu bojāejas cēloņi.

Taču pagaidām šīs globālās izmaiņas jūt tikai bites, bet ne “biškopji”.

Bites, kurām piemīt gravitācijas orgāni, gravitācijas vektoru izmanto telpiskās orientācijas, signalizācijas un medus kāru būvniecības sistēmā.

“Gravitācijas spēka vektoru bites uztver ar trichoid sensilla, kas atrodas uz krūtīm vēderiņa pamatnē un citos dažādu ķermeņa daļu savienojumos. Tās jo spēcīgāk spiež uz matiņiem, jo vairāk ir novirzīta no līdzsvara viena vai otra ķermeņa daļa, kas uz tām balstās. Ar detalizētu izpēti izceļas trichoid sensilla, kas bitēm pilda līdzsvara receptoru funkciju, kuri ir lokalizēti zonā, kur galva ir savienota ar krūtīm.” https://studref.com/310191/ekologiya/gravitatsiya

KAUT KAS ir sācies. Ir sākusies jaunās ekoloģiskās nišas izvēršana cilvēcei un visam dzīvajam, saistīta ar globālo procesu cikliskumu Saules sistēmā.

2019. gada 15. jūlijā

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 16.07.2019

https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1.html

Tulkoja Jānis Oppe