Нина Терехова и Сергей Бублик – Корректировка взаимодействий планеты и психосферы. Май 2019г

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Planētas un psihosfēras mijiedarbību korekcija. 2019. g. maijs

 

2019. g. 25. maijā parādījās svaigs “aplis uz lauka” Glosteršīrā, Anglija.

19 06 10 01

1. att. Aplis 25.05.19. Glosteršīra, Anglija

Rādām Kretovam Jurijam Vasiļjevičam (Кретов Юрий Васильевич) šo svaigo “apli uz lauka”.

Kretovs: “Es varu tā teikt – amerikāņi nav varējuši vienoties ar citplanētiešiem... un neviens ar nevienu nevienosies.”

- un to rāda aplis?!

Kretovs: “Aplis rāda pavisam citu.

Teiksim, kādā veidā var noregulēt sistēmu? Datorus mēs regulējam noteiktā veidā, un hakeri ienāk noteiktā veidā.

Teiksim, uz planētas sakrājas noteikta enerģija, kuru izstrādā kāda sociāla struktūra, sociāla grupa, slānis utt. utt.

Norit, lūk, šo mijiedarbību regulēšana. Tā rāda, kādā veidā ir jāizmainās planētas laukam. Planētas un psihosfēras mijiedarbību korekcija.

Piemēram, enerģija, kuru nepārtraukti izstrādā kāršu spēlmaņi uz planētas, ir milzīga. Tā ir tik milzīga, tā ne uz mirkli neapstājas – kā lūgšanas.

Tā ir enerģija. Un kādā veidā tā darbojas? Un kādā veidā tā uzkrājas, un vai tā pazūd? Tā ir kaut kāda krātuve... Nu, lūk, ar to ir saistīts.”

 

Skaidrs, ka mēs pagaidām nesaprotam, kādā veidā ir jāizmainās planētas un psihosfēras laukam. Taču zinātnieki jau ir atzīmējuši šo parādību!

“Mūsu planēta šķiet pavisam pazīstama un izpētīta krustām šķērsām. Taču tikai pēdējo 10 gadu laikā vien biologi ir aprakstījuši vairāk nekā simts tūkstoš jaunas dzīvnieku un augu sugas.” http://www.vokrugsveta.ru/article/253844/

 

Kāds šim jaunumam sakars ar psihosfēru?

Tihoplavi (Тихоплавы) raksta: “Mēs psihosfēru saprotam tā: sākumā parādījās biosfēra, pēc tam, samērā ar cilvēka attīstību, noosfēra, un tikai pēc tam, pakāpeniski, parādījās psihosfēra.” “Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V.. Pa tuksnesi ejošie” (“Тихоплав В.Ю.,Тихоплав Т.С.,Кретов Ю.В. Идущие по пустыне[1]- Москва, «Э», 2017”)

Tālāk Astruss par psihosfēru:

“Psihosfēra bija jau pirms cilvēces, bet neizpausta. Viņā nebija individuālu psihosfēru. Bet tur bija viss kosmoss (melnie caurumi, krēslas zona... – elementi ar raksturlielumu īpašībām).

Psihosfēra radās agrāk par dzīvību uz Zemes.

Psihosfēra izpaudās (ar visiem viņas elementiem), kad cilvēks, attīstoties psihiskajā plānā, radīja tēlus.

Viņa piepūtīsies tālāk.

Psihosfēra cilvēka iekšējo telpu norobežo no apkārtējās pasaules. Tā ir zināma robeža, kā apvalks.

Cilvēka psihosfēra – tas ir UZKRĀJĒJS, bet kolektīvā zemapziņa – punktveida pielikums. Katrā konkrētā momentā tam ir kāda pieskare, notiek kāda mijiedarbība.

 

Visa psihosfēras telpa sastāv no rudimentiem.

Cilvēka intuīcija ir saistīta ar psihosfēru. Intuīcijas daudzās iespējas ir izskaidrojamas ne tikai ar empīrisko pieredzi, kas glabājas cilvēka iekšējā atmiņā, bet arī spēju ņemt to no ārējās atmiņas. Un tas jau ir rudiments.”

Rudiments – dīglis, pirmpamats. Izzudušas parādības relikts.

Rudiments – tā ir kāda parādība, kas attiecas uz pagātni un kura evolūcijas dēļ ir aizstāta ar pilnveidotu darbību.

 

Astruss: “Rudiments – tas ir viss uzskaitītais kompleksā. Rudiments netiek radīts, viņam ir vieta telpā. Rudiments ir uzkrājējs. Viņš ir uzkrājis informāciju un noslēdzies. Jebkuram rudimentam evolūcijas procesā ir paliekošības (остаточность) princips: viņš atdod enerģiju un samazinās, taču pilnībā neizzūd.

Psihosfērā saglabājas visas psihisko procesu, tēlu, notikumu izpausmes. Tās veido kaut ko līdzīgu vīnogu ķekaram.

Psihosfēra ietver daudz rudimentu. Viņi ir sajaukti kā vinegrets, taču pie saules aktivitātes uzbangojumiem un zvaigžņu dažādas aktivitātes, pie kustības planētas virzienā, saskarsmes ar magnētisko lauku šie rudimenti var grupēties kā ķekari, no pretējās, izstieptās puses. Tāda ir lauka forma. Notiek iedarbība uz izstiepto pusi. Un tas nav atkarīgs no cilvēces aktivitātes. Kraujoties pēc līdzības principa, viņi stumj evolūcijas procesu.

...Viss kosmoss, visa galaktika ir caurausta ar ēteru, kurā glabājas atmiņa. Rudimenti arī glabā atmiņu, un viņi tiešā veidā mijiedarbojas ar ēteru. Ja aplūkojam visus psihosfēras slāņus, tad varam tuvoties pasaules-ēkas izpratnei principā.

 

Kādas mēdz būt rudimentu izpausmes:

Mirāžas – tas ir telpas un laika rudiments psihosfērā. Kas to izraisa? Katru dienu planēta veic pilnu apgriezienu ap asi, veicot kustību Saules sistēmas telpā, un šķērso elektromagnētiskus laukus. Šķeļošos lauku rezultātā rodas šī parādība projekcijā – pagātnes fantoms.

Taču ir rudimenti, reāli izpaudušies pasaulē.

Tie ir dzīvnieki, kuri pirmie atgriezās ūdenī – delfīni, vaļi, bet vēlāk valzirgi, roņi. Tie ir rudimenti, kuriem ir paliekošības tendence. Konkrēti, delfīni agrāk par visiem iznāca uz sauszemes un agrāk par visiem atgriezās atpakaļ. Delfīns – tas ir rudiments, izpaudies reālajā pasaulē.”

Izrādās, ka šis process – delfīnu izpausme reālajā pasaulē – nav beidzies!

19 06 10 02

2. att. Dienvidamerikas upju delfīna suga, atklāta 2014. gadā Brazīlijas teritorijā. Mitinās Aragvajas (Araguaia) upes baseinā. Suga atdalījusies no senča, kurš viņai ir kopīgs ar Amazones delfīnu, apmēram pirms 2 miljoniem gadu, kad Aragvaja zaudēja savienojumu ar Amazoni. https://fishki.net/1504102-10-nedavno-otkrytyh-vidov-zhivotnyh.html

Fakti, ka psihosfēra turpina izpausties, uzpūsties:

“Zemes dzīvā pasaule ir neticami daudzveidīga: katru gadu zinātnieki atrod tūkstošiem iepriekš nepazīstamu būtņu – Amazones lietus mežos vien jaunas sugas tiek atrastas ik pēc divām dienām. 2017. gada atklājumi neatpaliek no pašām drosmīgākajām fantāzijām.” https://24warez.ru/main/photo/1157530364-novye-vidy-zhivotnyh-otkrytye.html

“2018. gadā tika izdarīti apbrīnojami atklājumi. Aizvēsturisks somainais lauva, haizivs ar acīm kā no multfilmas un lapsene ar asiem dzeloņiem uz muguras – tās ir tikai dažas no pētnieku atrastajām būtnēm.” http://fb.ru/post/environment/2018/9/27/29936

“Austrālijā atrasts simtiem zinātnei nepazīstamu kukaiņu sugu.” http://earth-chronicles.ru/news/2019-05-22-128666

“Zinātnieki atklājuši bites, kuras nav atšķiramas no skudrām. Tiek vēstīts par 9 nepazīstamām sugām.” http://earth-chronicles.ru/news/2016-12-29-99810

“Izpētot augstas hidrotermālās aktivitātes zonas, pētnieki atrada veselas 6 jaunas jūras būtņu sugas.” http://earth-chronicles.ru/news/2016-12-16-99415

“Kā ķenguri lēkājošas žurkas tika atrastas Filipīnās.” http://earth-chronicles.ru/news/2019-06-09-129369

 

Notiek iedarbība uz planētu saules aktivitātes un zvaigžņu aktivitātes uzbangojuma dēļ. Un, enerģijām virzoties uz planētas pusi, saskaroties ar magnētisko lauku, rudimenti var grupēties kā vīnogu ķekari. Un tas nav atkarīgs no cilvēces aktivitātes. Kraujoties pēc līdzības principa, viņi stumj evolūcijas procesu. Rudimentam evolūcijas procesā ir paliekošības princips: viņš atdod enerģiju un samazinās, taču pilnībā neizzūd.

 

Tātad Mūsu telpas pāriešana, paplašināšanās uz Dzeltenā spektra telpu izmainīs (JAU maina) VISU – gan klimatu, gan floru ar faunu, gan pašu cilvēku molekulārā līmenī.

19 06 10 03

3. att. Klimata migrantu skaits sasniedz miljardu. http://earth-chronicles.ru/news/2019-06-09-129368

“Sibīrijai prognozē ziedošu nākotni.” http://earth-chronicles.ru/news/2017-07-14-106343

 

Astruss: “Jums pazīstamāki ir fizioloģijas rudimenti, bet visbiežāk jūs saduraties ar domāšanas, laika un telpas rudimentiem. Kaut gan pareizāk ir runāt par rudimentārām īpašībām, kuras izpaužas viscaur.

Rudimentiem ir vieta gan cilvēces psihosfērā, gan indivīda psihosfērā, kur tie bieži ir izpausti spilgtāk.

Piemēram, bailes – tas ir rudimentārs stāvoklis. Tās atrodas mūsu iekšienē. Tikko kā parādās īpašu elektromagnētisku lauku iedarbība no kosmisku objektu puses, tad bailes var uz kādu laiku pazust.

Sistēmu, kuru veido savstarpējās attiecības starp dažādām būtņu komponentēm, psihosfēra kontrolē lielākā mērā, nekā jūs domājat.

 

Cilvēku psihosfēras mijiedarbojas. Kad cilvēks aiziet no dzīves, mijiedarbība pārtrūkst.

Rudimenti atrodas mūsu atmiņā, un tie ir visai darbīgi. Iznāk, ka mēs dzīvojam rudimentu iedarbībā. (1/4 rudimentu atrodas tagadnē, bet 3/4 - pagātnē.) Rudimenti ir savā starpā saistīti un aktīvi piebaro cits citu. Atrodas sazobē kā zobrati.”

2019. gada 7. jūnijā

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 10.06.2019

https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1.html

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. https://naturalworld.guru/kniga_idushchie-po-pustine.htm (Tulk. piezīme)