Print

Нина Терехова и Сергей Бублик – «Гармошка» Млечного пути и форма Земли

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Piena Ceļa “Akordeons” un Zemes forma

19 02 08 01a

Apbrīnojams jaunums no zinātniekiem 2019. g. 5. februārī.

“Parasti mēs domājam, ka visas spirālveida galaktikas ir līdzīgas plakanai papīra lapai, līdzīgi Andromedas Miglājam, kuru var viegli saskatīt teleskopā. Pirms četriem gadiem mēs sākām par to šaubīties, pētot tā saucamo Vienradža Gredzenu – neparasti blīvu lentu no zvaigznēm blakus Piena Ceļa nomalēm. Tās struktūra norādīja uz to, ka Galaktika var būt līdzīga akordeonam vai izplestam vēdeklim, sapītam spirālē,” – stāsta Ričards de Grijss (Richard de Grijs) no Sidnejas Makvarija universitātes (Macquarie University) (Austrālija).

19 02 08 01

1. Mūsu Galaktikas jaunā forma

Nesen viņiem radās iespēja šo teoriju pārbaudīt, pateicoties vairāku simtu jaunu cefeīdu[1] atklāšanai Galaktikas “tumšajā pusē” un tās centrālajā daļā. Izmantojot teleskopa WISE uzņēmumus, astronomi izskaitļoja gandrīz pusotra tūkstoša maiņzvaigžņu attālumu un atrašanās vietu un izmantoja tos, lai sastādītu Piena Ceļa spirālzaru trīsdimensiju karti.
Izrādījās, ka tā ir līdzīga nevis plakanai pankūkai un ne pat burtam S, kā uz to norāda ūdeņraža sadalījuma kartes, bet dīvainai struktūrai, kuras malas ir sapītas neparasti saburzītā un saspiestā spirālē.

Kā domā zinātnieki, šīs sprogas un ieliekumi ir radušies gravitācijas mijiedarbībās starp Galaktikas ārējām nomalēm un tās blīvo centrālo daļu, kura griežas zināmā leņķī attiecībā pret pārējiem Piena Ceļa reģioniem.
Atklājums, ka Galaktikas diskam piemīt tamlīdzīga neparasta forma, pēc de Grijsa vārdiem, izskaidro daudzas dīvainības zvaigžņu uzvedībā tās nomalēs un palīdzēs noskaidrot to stāvokli, vecumu un citas īpašības.

Šis atklājums astronomiem liks pilnīgi pārtaisīt Galaktikas karti, teikts rakstā, kurš publicēts žurnālā Nature Astronomy.”

http://earth-chronicles.ru/news/2019-02-05-124796

Pirmkārt, uzreiz atzīmēsim, ka mūsu Saules sistēma atrodas Galaktikas nomalē.

Un dīvainības viņas uzvedībā zinātnieki Tihoplavi (Тихоплавы) jau ir apsprieduši ar Astrusu (Grāmata “Pa tuksnesi ejošie” (“Идущие по пустыне[2]”)).

“- Internetā ir parādījies videoklips ar astronomijas observatorijas direktora Sergeja Jazeva (Сергей Язев) paziņojumu. Viņš vēsta, ka pēc 146 zvaigžņu sistēmu izpētes rezultātiem mūsu Saules sistēma izkrīt no sistēmu uzbūves vispārējiem noteikumiem. Zinātnieki nonākuši pie secinājuma: viņa ir radīta mākslīgi. Saules sistēmas visas planētas ir sinhronizētas nevis ar Sauli, bet ar Zemi. Jupiters – tas ir mākslīgs kosmisks ķermenis. Viņu mūsu sistēmā ielaida, lai viņš liktu visām planētām orientēties uz Zemi. Vai tā?

Astruss: Tas tā ir. Tā ir pimsprādziena efekta izvēršana.

- Zinātnieki domā, ka cilvēce ir radīta speciāli!?

Astruss: Tas tā ir.

- Eksperimenta dēļ?

Astruss: Nē. Lai uzkrātu enerģiju, vissmalkāko psihisko enerģiju. Tas ir mehānisms, kurš pilda tādu īpašību, kādu nevar izpildīt neviena cita mašīna pasaules-ēkā.

- Kas tad būs ar psihisko enerģiju, kad notiks pasauļu saplūšana? (Autori. Un tas notika 2018. g..)

Astruss: Jūs nepareizi formulējat. Būs fluktuācija.

Fluktuācija – (no lat. fluctuatio – svārstība) novērojamo fizisko lielumu nejaušas novirzes no to vidējām vērtībām. Fluktuācijas notiek jebkuriem lielumiem, ir atkarīgas no nejaušiem faktoriem un tiek aprakstītas ar statistikas metodēm… Fluktuācijas, kuras izraisa kvantu mehānikas efekti, ir klātesošas pat pie absolūtās nulles temperatūras. Tās ir principiāli novēršamas.

Likums izvērsīs jaunu sistēmu. Un arī tad varēs teikt, ka kaut kas kaut kur ir radīts mākslīgi.”

 

Otrkārt, mūs pārsteidza, ka Piena Ceļa formas jaunais apraksts no zinātniekiem ir ļoti līdzīgs planētas Zeme formas aprakstam, kuru mēs izdarījām 2018. g. rakstos: “Grāla Kauss – mūsu pasaules-ēkas grafiskais priekšstats. 1. d. 3. dimensijas Zemes forma”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub125.html[3] un “…2. d. 5. dimensijas Zemes forma”, https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub127.html[4].

 

Ja runājam īsi un tēlaini, tad mūsu planētai ir forma, kuru rada divi Grāla Kausi (2. att.)

Augšējais kauss ir apgāzts. Tas ir Jupiters (bioloģiskās dzīves avots), no kura nākošā gamma-staru plūsma ir planētas Zeme kausa kājiņa.

19 02 08 02

19 02 08 03

19 02 08 04

2. att. No augšas uz leju: Jupiters, Zemes kauss, pareizs Melnā cauruma attēls

Bet no apakšas mūsu planētu “atbalsta” otrs kauss. Tas ir Melnais caurums, no kura nākošā plūsma ir apakšējā kausa, kura formē planētas Zeme formu, kājiņa.

Lai precīzāk izprastu Kausa formu, par kuru mēs runājam, sniedzam attēlu tam, kā Kretovs J.V. (Кретов Ю.В.) “redz” šo daudzos avotos minēto Grāla Kausu (3. att.) Kausa kājiņa – tās ir enerģētiskās informācijas plūsmas (mūsu gadījumā – no Jupitera un no Melnā cauruma).

19 02 08 05

3. att. Tā Grāla Kausu “redz” Kretovs J.V.

Šajā shēmā iekļaujas arī Galaktikas jaunā forma!

Viņai arī ir sava, teiksim tā, Lielā Centrālā Saule, gan plūsma no viņas, gan pretplūsma no Lielā Melnā cauruma.

Un mums, dzīvojošiem Piena Ceļa nomalē, “dīvainā, neparasti saburzītā un saspiestā spirālē”, ir tiesības uz īpašu (zemāku dimensiju) apziņu nekā citām Galaktikas civilizācijām.

Un, ja velkam analoģiju ar mūsu planētu, tad Antarktīda – ir tā pati nomale, kura saņem plūsmu spēka spiedienu no divām pusēm. Un tuvu tai ir Austrālija, kur mitinās ciltis, kuras ir otrās dimensijas, “sapņus-redzošo ēras”, apziņas glabātājs, dabas (ideālās) Dieva apziņas glabātājs.

2019. g. 8. februārī.

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 08.02.2019

https://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1_sub1.html

Pievienots 08.02.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/garmoshka-mlechnogo-puti

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Cefeīdas – pulsējošu maiņzvaigžņu klase, kurām ir diezgan precīza sakarība periods – spožums, nosauktas par godu Cēfeja zvaigznei δ. Viena no vispazīstamākajām cefeīdām ir Polārzvaigzne. https://ria.ru/20190204/1550374513.html (N.K.)

[2] Skat. https://www.litres.ru/vitaliy-tihoplav/iduschie-po-pustyne/ vai pēc individuāla lūguma (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1920-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-grala-kauss-musu-pasaules-ekas-grafiskais-prieksstats-1-d-3-dimensijas-zemes-forma (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1929-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-grala-kauss-musu-pasaules-ekas-grafiskais-prieksstats-2-d-5-dimensijas-zemes-forma (Tulk. piezīme)