Нина Терехова и Сергей Бублик – СЕТКА пространств, НАКОПИТЕЛЬ мёртвой материи и Белый туман. ВПЕРВЫЕ происходит изменение времени ИЗНУТРИ нашей Вселенной

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Telpu TĪKLS, nedzīvās matērijas UZKRĀJĒJS un Baltā migla. PIRMOREIZ notiek laika mainīšana no mūsu Visuma IEKŠIENES

 

Pēc 2018. gada novembra notikumiem, kad mūs atvēra uz Visumu, “Vairāk uz IEKŠIENI, nekā uz ārieni”, pēkšņi izlīda informācija, kurai mēs agrāk nepievērsām uzmanību...

Astruss jau 2015. gadā teica:

“Jūsu planētas eksistences vēsturē laiks no ārpuses ir mainījies ne reizi vien, taču ar mainīšanu no IEKŠIENES, kura pašlaik ar jums notiek, jūs saduraties pirmoreiz. Visuma laiku mainīja telpu tīkls. Tīklu mainīja Vēji un Radītājs.”

19 01 02

1. att. Telpu kristāliskais režģis jeb tīkls. Zīmējums

KĀ šis process notiek (un tā galvenā daļa JAU ir notikusi!), mēģināsim tikt skaidrībā ar Tihoplavu (Тихоплавы), Astrusa un Kretova (Кретов) palīdzību.

Tēma nav vienkārša, bet, kā parādīja dzīve, nāksies iemācīties apzināties uz planētas notiekošo...

 

Tātad par TĪKLU, par nedzīvās matērijas UZKRĀJĒJU un Balto miglu.

 

Laika enerģiju Radītājs izmantoja, lai radītu Visumu un visu, kas viņā ir. Nekā cita nav.

 

Lūk, ko Astruss saka par laiku:

Laiks jūsu Saules sistēmā (SS) ienāk no Saules pulsējošās porcijās un izplatās dažādos virzienos. Laiks plūst no iekšienes uz ārieni. Planētas cilvēkiem šis laiks ir ārējs, bet Saules sistēmai – iekšējs.

Laiks Saules sistēmā ienāk ne tikai caur Sauli, bet caur citiem punktiem. Tie atrodas konkrētās vietās – tas ir apvalkā ievilkts ikosaedrs...

Tā ir noturēšanas sistēma. Tie notur telpu un laiku, lai tie nesāktu vērpties struktūrā, kas ir pretēja laika kustībai. Un tā ir desmit punktu sistēma, dimensiju sistēma. Citādi laiks sāktu izzust pat sevī. Locīties kopā. Un notiktu laika kolapsēšanās.

Laiks – tā ir enerģētiskās informācijas plūsma. Laiks ir parametrs, kuram piemīt īpašība ietvert bezgalīgi daudz funkcionālu iespēju.

Ir planētas un cilvēka iekšējais laiks. Planētas iekšējais laiks – tas ir iekšējs laiks telpas iekšienē.

Nedzīvās matērijas templis (Капище)[1] spēj iedarboties iekšējā laika veidā un mainīt laika tecējumu uz planētas. Nedzīvā matērija ir iekšējā laika “noturētāja”.

Uz dzīvas substances uzkrāšanās rēķina laiks ir sācis darboties no iekšienes.”

“Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V. Pa tuksnesi ejošie. Laiks (Тихоплав В.Ю, Тихоплав Т.С, Кретов Ю.В. Идущие по пустыне. Время - Спб: ИГ «Весь», 2016[2])

 

Pievērsīsim uzmanību šiem vārdiem – laiks ir sācis darboties NO IEKŠIENES, un ka nedzīvās matērijas templis (turpmāk: UZKRĀJĒJS) – spēj mainīt laika tecējumu uz planētas...

 

Tagad par telpas tīklu.

Lai būtu skaidrs, tīkls – tas ir Visuma kristāliskais režģis.

Šis vispārējais Kristāliskais režģis (KR) caurauž VISU Visumu. Tas ir karkass, kurš sistēmā notur VISU. Tas ir enerģijas uzkrājējs.

Visuma kristāliskajam režģim fizikas likumos piemīt visaugstākais statuss. Tas spēj šos likumos deformēt kopā ar sevi.

Tam piemīt telpas plūstamības īpašība, tāpēc tas ir līdzīgs asinīm.

Plūstošs tukšums – tas ir ēters. Piemēram, arī asinīs ir ēters. Sajūdzot asinis ar ēteru, rodas informācijas apvalks, kurš ir ļoti noturīgs. Ēteram sakrītot ar kaut ko citu, tas fiksē citu...

Visuma kristāliskais režģis ir līdzīgs saplaisājušam ledum, tikai elastīgam. Tur ir šūnas mūsu Visuma VISU civilizāciju informācijas struktūrām.

Tīkls cilvēkos notur laiku (citādi tas peldētu prom), bet planētā ar laiku tiek turēta telpa.” “Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V. “Astruss. Jaunā fizika” (Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С., Кретов Ю.В. “Аструс. Новая физика-Спб: ИГ «Весь», 2013[3])

 

Šis visuma režģis caurauž arī Saules sistēmu.

Bet! Uzmanību!

Saules sistēmā KR ir sākotnēji bojāts, deformēts, izspiests, savērpts, pateicoties reliktajam starojumam. Tas ir noticis stohastiski (nejaušība). Pateicoties šai nejaušībai, Saules sistēmā radās dzīvība, dzīva matērija, cilvēks.

Turklāt fiziskā pasaule sāka veidoties no desmit-mēru dimensijas (10 fluktuācijas punkti), kad Tās-puses-pasaule un Spoguļa pasaule jau pastāvēja, tikai ĪSTENĪBAS (ЯВИ) tajās nebija, nebija piepildījuma, kamēr neparādījās cilvēki un nesāka mirt.

 

Saules sistēmas šūnas iekšienē atrodas materiāla substance (planēta Zeme), kas būtībā ir vieliskās komponentes izpausme. Zeme kā izpausme. Visas pārējās Saules sistēmas planētas ir priekšizpausme (предвыражение).

Parādījās apziņa, kura sāka uz šo režģi iedarboties neatkarīgi no reliktās uguns, un režģis sāka reaģēt uz šīm izmaiņām. Turpināja deformēties un sākt iegūt citas īpašības.

Mēs sevi uzskatām par vienīgajām apzinošajām būtnēm pasaules-ēkā tāpēc, ka mums ir ierobežota apziņa. Un esam sasnieguši tādu stāvokli, pateicoties režģa deformācijai.

 

Bet! Režģis var lēcienveidīgi iztaisnoties. Tas jau ir bijis. (Piemēram, Leduslaikmets iestājās lēcienveidīgi – zāle mamutu mutē bija nesakošļāta.)

Kristāliskais režģis var atslābt un novājināties līdz tādai pakāpei, ka sāk šūpoties. Vienīgi laika plūsma var šo režģi sasiet, ejot tam cauri. Un iedarbības rezultātā parādās laika pārbīde.

 

Astruss saka, ka “iedarbība uz apziņu, kas provocē prāta spējas, tiek veikta kā lēciens, rāviens. Ja režģis atgriezīsies sākuma stāvoklī, atvērsies struktūra, izpaudīsies specifika, kura vārīsies pati sevī. (Atkal Leduslaikmets?!) Taču pietiek tikai deformēt režģi tālāk, un būs jauns rāviens. Civilizāciju cikliskuma iekšējā mijiedarbība ir ļoti smalka. Kāpēc jūs domājat, ka ar jums nekontaktējas? Viņi par jums zina visu.”

Astruss: “Kāpēc lidojošie NLO objekti nestājas ar jums kontaktā? Viņi ar nomirušajiem sen ir kontaktā.

- Iznāk tā – kad šīs divas pasaules saplūdīs, tad nebūs nāves? Nebūs miršanas?

Astruss: Būs tuvu tam, ko jūs sakāt. Bet izpaudīsies citi evolūcijas likumi. Aiziešanas, miršanas likums šeit seko kā enerģijas saglabāšanas likums.

- Vienalga būs miršana?

Astruss: Vienalga. Tas ir fakts.”

 

Tātad mēs esam iepazinuši, un tas nozīmē – apzinājušies savu deformējumu!

Tad KURŠ gan NO IEKŠIENES spēj izmainīt, deformēt režģi tālāk, jaunam evolūcijas rāvienam?

Atbilde ir – ar to nodarbojas NLO Armāda blakus Saulei!

Bez mums Saules sistēmā ir daudz civilizāciju – 84, ieskaitot mūsējo. Tās ir augsta līmeņa civilizācijas, un viņas zina, ko dara. Bet šūnu līmenī viņas ar mums ir “saistītas vienā ķēdē” (“связаны одной цепью”) kā Coja (Виктор Цой) dziesmā.

 

Ar ko tad nodarbojas NLO blakus Saulei jau kopš 2005. gada?

Astruss pavēstīja, ka “viņi nodarbojas ar informācijas vākšanu par procesiem uz Saules un pie Saules.

Lieta tāda, ka šis avots /Saule/ ir nenoturīgs. Kaut kādā veidā viņi spēj šo kompleksu turēt noturības stāvoklī vai nenoturības stāvoklī ar noteiktu mērķi.

Ja tiek provocēta nenoturība ar noteiktu mērķi, tad tā ir evolūcijas komponentes mainīšana arī uz Jūsu planētas. Tas lielā mērā ir saistīts ar otro.

Šie NLO ir no jūsu Saules sistēmas.

Tie spēj pretoties tādām Saules temperatūrām tāpēc, ka tiem piemīt īpašība nonākt citās dimensijās. Ar kādu daļu tie izrādās šeit? Tikai tādā mērā, lai iedarbotos uz Sauli.

Tāpēc jūs redzat nenoturības daļu, jo tie neatrodas tiešā sakarā ar šo dimensiju. Dimensiju sistēma neizpaužas noturības veidā. Tikko kā evolucionārās attiecības sāks celties uz noteiktu līmeni, tā jūsu dimensiju sistēma pievilksies automātiski. Vai tā ir pāriešana no viena līmeņa uz citu? /runa ir dimensijām/ No tā, ko tie prot, jūs redzat tikai noteiktu daļu.”

 

Runājot vienkāršā valodā, VISAS Saules sistēmas civilizācijas, ieskaitot mūsējo, ir ieinteresētas uzturēt Kristālisko režģi, kurš, šķiet, ir izšūpojies un nokarājas. Neviens negrib Leduslaikmeta atkārtošanos.

Ir zināms, ka vienīgi laika plūsma var sasiet šo režģi, ejot tam cauri...

NLO nodarbojas tieši ar to – ar laika plūsmas regulēšanu!

Laikam piemīt īpašība tecēt gan no iekšienes, gan no ārienes.

 

Kaut arī mūsu civilizācija izrādījās pēdējā šajā ķēdītē, būdama ar ierobežotu apziņu, bet arī viņa spēj ienest savu ieguldījumu pašlaik notiekošajā procesā!

Izrādās – pasaule ir iekārtota tā, ka VISAS planētas Zeme civilizācijas savu enerģētiskās informācijas ieguvumu lika iekšā UZKRĀJĒJĀ, tā saucamajā nedzīvās matērijas Templī.

Un, lūk, tagad šis UZKRĀJĒJS ir noderējis!

NLO spēj atdalīt UZKRĀJĒJA saturu.

Laiku saspiežot, enerģijas un informācijas funkcijas atdalās.

Enerģija – tas ir saspiests laiks (tās ir daļiņas),

Informācija – enerģijas eksistēšanas metode (izvērstas daļiņas).

Laiks ir parametrs, kuram piemīt spēja ietvert bezgalīgi daudz funkcionālu iespēju. Laiks brīvi cirkulē Esības telpā (tam piemīt spēja darboties gan no ārpuses, gan no iekšpuses).

Bet ar informāciju ir sarežģītāk. Te tā pāriet laikā, te nepāriet – strukturāli reorganizējas, te maina virzienu utt. un tml. Uzkrājas.

 

KĀ notiek informācijas uzkrāšanās UZKRĀJĒJĀ? Nedaudz tiksim skaidrībā ar notiekošo parādību fiziku.

Savā grāmatā “Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V. Pa tuksnesi ejošie (Тихоплав В.Ю, Тихоплав Т.С, Кретов Ю.В. Идущие по пустыне - Спб: ИГ «Весь», 2016[4])

Tihoplavi raksta:

“Visumā sākotnēji bija septiņas materiālas telpas.

Visu telpu matērija eksistē vienlaikus jebkuras telpas katrā punktā, tam ir zināma līdzība ar saplacinātu matrjošku.

Visas telpas ir apvienotas ar vienotu un visām telpām nemainīgu lielumu – laiku, kuram visās telpās ir vienāds ātrums un virziens.”

Septiņus matērijas līmeņus mēs uzskaitīsim ļoti īsi (sīkāk sk. 3. nod.).

1. Melnā matērija. Esības bāzes telpa. No viņas nemateriālās struktūras ir radīta visu citu telpu matērija. Visuma templis.

2. Nedzīvā matērija. Melnās matērijas daļa – informācijas Templis. UZKRĀJĒJS. Enerģētika maza.

3. Tumšā matērija. Fiziskā pasaule – torsionu dabas gaisma, pasaules-ēkas dzinējs. Elektrona, elektromagnētisku lauku enerģētika. Viens gaismas ātrums.

4. Baltā matērija. Tās-puses-pasaule (dzīvs Kosmoss). Vitonu lauku enerģētika, 4 gaismas ātrumi. Baltā matērija ir visur iekļūstoša.

Baltā matērija ar sarkano uguni – tā ir baltā enerģija, gaisma.

5. Krēslas zona – nav lauku – asinis šai zonai iet cauri.

6. Spoguļa pasaule, supravadītspēja. Gaismas lauku ātrums – 6 gaismas ātrumi.

7. Dieva materiālā telpa.

 

Mūs sīkāk interesē otrais līmenis – Nedzīvā matērija. Savdabīgs UZKRĀJĒJS. Izrādās, ka tas izskatās kā tīkls!

Nedzīvā matērija – informācijas materiāla templis.

Nedzīvajā matērijā ir pārstāvēta jebkura matērija, kura kalpo kā tunelis. Caur šiem tuneļiem Templī jebkurā laikā var ienākt jebkura informācijas struktūra. Šie tuneļi – tie kalpo kā ieeja un izeja mirušajiem uz jebkuru struktūru vai Visuma daļu.

Nedzīvajai matērijai ir tīklveida struktūra ar kvadrātiskām šūnām.

Šūnas izveidojusi Baltā visur iekļūstošā Tās-puses-pasaules matērija un sarkanā uguns. Šo tīklu ir daudz, tie visi ir kustībā un vienlaikus griežas attiecībā cits pret citu.

 

Ja runājam vienkāršā valodā, tad katrā telpas punktā ir VISI telpu līmeņi. Un tas viss ir milzīga bezgalīga tīkla caurausts. Caur šūnu sieniņām UZKRĀJĒJĀ saplūst visa Tās-puses-pasaules informācija un tur uzkrājās.

(Bet no mūsu telpas ir saikne caur asiņu informācijas struktūrām. Asinis ir telpas raksturlielums.)

Turklāt “Nedzīvajai matērijai piemīt spēja absorbēt informācijas dabas indi visplašākajā aspektā, kura spēj graut vielu. Tā velk pie sevis visas indes un atdalot pārnes tās uz citu dimensiju. Ar indēm var baroties arī pati sistēma,” saka Astruss.

 

Par Balto miglu.

2012. gadā mūsu un Tās-puses-pasaule saplūda. Tas pat skanēja tā – “samainījās vietām”.

Tihoplavu jautājums Astrusam: “Ja divas pasaules ir savietotas, tad kāpēc pie mums, pastāvot planētas elektromagnētiskajām īpašībām, laiks iegūst šķidra kristāla iezīmes, un tajā pašā telpā, pastāvot elektromagnētiskajam laukam, laiks Tās-puses-pasaulē ir nekustīgs?”

Astruss: “To var salīdzināt ar gāzveida efektu pie noteikuma, ka enerģija nekustas. Un, ja ir gāzes veidošanās efekts un enerģija nekustas, tad izveidojusies gāze ir nekustīga.”

 

Tā tad ir tā Baltā migla, kuru “redz” Kretovs kopš 2016. gada! (Sk. “2018. gada BALTĀ MIGLA”. http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub100.html.[5])

Kretovs saka, ka “šajā 2018. gadā Baltā migla jau ir ietinusi VISU planētu dažāda biezuma plēvē. Tā ar lēcienu spēj mainīt planētas cilvēku apziņas līmeni. Cilvēki to nepamana, taču viņu spriedumi mainās.”

 

Ko vēl var atzīmēt par telpu savietošanās tēmu?

MŪSU fiziskajā realitātē sāk izpausties TĀS realitātes īpašības. Jo taču ūdeņraža atomi, uz stundiņu nomainot savu spinu, izmaina ūdens fiziskās īpašības un tātad izmaina arī mūs ar jums.

Un jau mainās smalkās pasaules otrais likums attiecībā pret fizisko pasauli: smalkajai pasaulei ir labējā grieze, tāpēc fiziskajai pasaulei ir jābūt kreisajai griezei.

Bet! Uz jautājumu “Cilvēki PAŠLAIK ir ar labējo vai kreiso griezi,” kuru mēs 2018. g. decembrī uzdevām Kretovam, mēs saņēmām atbildi, ka “Tendence uz labējo griezi pārsniedz tendenci uz kreiso!

 

Un pašlaik, 2018. gada beigās, jau var teikt, ka attīstība ir pārgājusi uz citu informācijas līmeni, kurš automātiski velk aiz sevis VISU. Visu organizācijas kompleksu.

Tagad mēs iegūstam tiešu pieeju UZKRĀJĒJA informācijai.

“Ādas īpašības izmainīsies. Jūs sāksiet situāciju uztvert ne tikai ar ādu, bet laidīsiet sev iekšienē. Laidīsiet sev iekšienē, ar prātu nesaprotot. Uzkrājošais moments ir pārgājis uz kvalitatīvo,” saka Astruss.

Arī Tās-puses-pasaule kopā ar mums sāks evolucionēt.

Līdz pašreizējam laikam tā pildīja VISU mūsu Zemes civilizāciju informācijas UZKRĀJĒJA lomu. Un tai nebija enerģijas darbībām. Tur visi atradās. Bet tagad arī tur ir notikušas izmaiņas.

Kretovs: “Izrādās, viņiem ir tiesības izmantot mūsu enerģiju. Ir iespējas, un viņi tās garām nelaiž. Mums enerģija kustas ķermenī, dažādos kanālos un savijumos – mēs kustamies laikā. Bet viņiem kustība modelējas telpā.”[6]

 

Mūsu attīstība ir PĀRGĀJUSI uz citu informācijas līmeni, uz piekto dimensiju! Mēs esam liecinieki tam, ka ir sākusi formēties jauna ekoloģiskā Niša, kurā cilvēce varēs eksistēt vēl miljoniem gadu.

Lūk, kādā apbrīnojamā laikā mums ir gadījies dzīvot!

Un nevis vienkārši būt klāt, bet arī sev pa spēkam piedalīties notiekošajos procesos.

No mūsu sarunas ar Astrusu 2016.01.28.:

“- Jūs teicāt, ka 2012. g. decembrī cilvēkam nomainījās polaritāte. Galva kļuva “mīnus”, bet kājas “plus”. Vai var teikt, ka “šī polu pārslēgšanās” visiem cilvēkiem ļāva atdzīvināt “mākslīgi radīto Zemes Kristālisko režģi, kurš pašlaik vērpjas uz tā rēķina, ka atsevišķu cilvēku Merkaba un plūsmas no Kosmosa griežas dažādos virzienos?

Astruss: Tas ir ļoti labs jautājums. Tā var teikt.

- Un mērķis – Zemes PĀRVIETOŠANA, ar šīs “pus-dzīvās” Merkaba palīdzību, uz citu kosmiskās telpas vietu?

Astruss: Un arī tā var teikt.”

 

Šodien ir 2018. gada 31. decembris. Pateicamies Baltās vārnas Gadam, 2018. gadam, par visiem zīmīgajiem notikumiem, ko tas sniedza! Ka mēs esam dzīvi un veseli!

Sveicam JAUNO 2019. gadu! Burvīgu gadu, kad mums visiem ir iespēja pilnīgi iegremdēties Baltajā miglā un ar ādu sajust izmaiņas! Esiet laimīgi!

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 02.01.2019

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub128_sub2.html

Pievienots 10.01.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/setka-prostranstv

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Pēc manām domām šeit ir nepareizi izmantots vārds. Drīzāk vajadzētu teikt Krātuve (Копище), jo “Templis” (Ка́пище) ir kulta vieta, kurā tika uzstādīti pagānu dievu elki, pagānu templis. Austrumslāviem ne rakstu avotiem, ne arheoloģijai pagānu tempļi nav pazīstami. Klasiskajā periodā pagānu templis no altāra (требище) tika atdalīts ar sakrālu aizsegu. Vikipēdija (N.K.)

[2] Skat. https://www.ozon.ru/context/detail/id/137652971/ (Tulk. piezīme)

[3] Skat. https://www.ozon.ru/context/detail/id/24674095/ (Tulk. piezīme)

[4] Skat. https://www.ozon.ru/context/detail/id/136090012/ (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1636-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-2018-gada-balta-migla (Tulk. piezīme)

[6] “Viena Likumā” (“Законе Одного”) teikts, ka mūsu pasaule sastāv no 3 telpas dimensijām un vienas laika dimensijas, kamēr smalkā pasaule – no trīs laika dimensijām un vienas telpas dimensijas. (N.K.)