Нина Терехова и Сергей Бублик – ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ. Переключение ВНИМАНИЯ людей. Средства достижения этого. Часть 1. Зеркала

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - PĀRORIENTĀCIJA. Cilvēku UZMANĪBAS pārslēgšana. Tās sasniegšanas līdzekļi. 1. daļa. Spoguļi

 

Tā nu ir sanācis, ka mūsu grupa kārtējā Projektā, kurš sākās 2018. gada 30. jūnijā, konstatēja visiem kopīgu likumsakarību (kā agrāk ar ķermeņa temperatūras pazemināšanos) – VISI sāka nonākt dīvainā stāvoklī uz 15-30 minūtēm. Un tas nav “meditatīvs transs”, bet kaut kas “biezs un neparasts...”.

Mēģinot ar Kretovu Juriju Vasiļjeviču (Кретов Юрий Васильевич) tikt skaidrībā, tika konstatēts jauns process, kurš saistīts ar vārdu PĀRORIENTĀCIJA.

Atgādināsim, ka mūsu grupu, kas piedalījās Projektā ar Brāļiem no Centaura Alfas (Sk. Atskaiti http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub84.html[1]), NODEVA CITIEM neilgi pirms Marsa Lielās opozīcijas.

Viņi sevi nekā nenosauca, nepateica – no kurienes. Bija ļoti sarežģīti uz viņiem noskaņoties.

Tagad šī mīkla noskaidrojās.

 

CITI – tas ir daudzskaitlis. Tās ir daudzas citas civilizācijas, kuras ieradušās uz mūsu planētas!

Paskaidrojums atradās grāmatā Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V. Pa tuksnesi ejošie (Тихоплав В.Ю, Тихоплав Т.С, Кретов Ю.В. Идущие по пустыне[2]).

“...Agrāk mūsu organismā bija 84 dažādu šūnu tipi. No katras lauka elementārdaļiņas stiepjas neredzami enerģētiskās informācijas sakaru kanāli ar citu dimensiju ideālajām pasaulēm (un ar citām civilizācijām). Fiziskais ķermenis signālu atpazīst un reaģē uz to pilnīgi neapzināti un viennozīmīgi. Taču ideālā programma visu laiku atjaunojas, tāpēc pastāv nepārtraukta kontrole no Dieva puses.”

Tagad, PĀRMAIŅU momentā pēc “Dieva gribas”, civilizāciju, kas ar mums mijiedarbojas, skaits ir palielinājies līdz 112, un, atbilstoši, tas ir iespējams tikai, ja tam pastāv platforma – šūnu tipu skaitam organismā ir jāizmainās līdz 112.

 

Skaidrs, ka sajust jaunās saiknes nav vienkārši! Nav ar ko salīdzināt. Mēs to taustījām burtiski ar “bakstīšanas” metodi...

 

Tātad mēs palūdzām Jurijam Vasiļjevičam noskaņoties uz “grupas dīvaino stāvokli”.

 

Kretovs (šoreiz viņam bija vajadzīgs ievērojams laiks, lai noskaņotos): “Tas ir saistīts ar vārdu PĀRORIENTĀCIJA. Ne šauri vērstā nozīmē, bet struktūrā, rodošās realitātes sistēmā.

 

Tātad paplašinās, kardināli mainās mūsu realitāte – notiek jaunu saikņu radīšana, pārorientācija.

- Kas PĀRORIENTĒJAS? (Atbildes vietā – klusēšana).

 

Nu ko, mēģināsim tikt skaidrībā...

Pirmām kārtām ir cilvēku UZMANĪBAS PĀRORIENTĀCIJA! Cilvēku UZMANĪBAI lemts tagad pārslēgties uz citām vērtībām!

 

Kā izrādījās, ja mēs (cilvēki) kaut kādu iemeslu dēļ kavējamies kaut ko apzināties, tad VIŅIEM ir apbrīnojami LĪDZEKĻI, lai notiekošo paātrinātu saskaņā ar Dieva providenci. Burtiski pārslēdzot mūsu uzmanību ar savu instrumentu (par kuriem parunāsim zemāk) palīdzību.

 

Vērsīsimies pie planetārajiem notikumiem...

Tātad mēs jau saprotam, ka uz planētas un visā Saules sistēmā notiekošās izmaiņas – tā ir Dieva providence.

Bet, lūk, LĪDZEKĻI, ar kuru palīdzību tas tiek sasniegts, ir vienkārši satriecoši!

 

NLO armādas blakus Saulei ir pamanītas kopš 2005. gada.

Tagad jau ir skaidrs, ka tie stādīja augšā “SPOGUĻUS” īpašām izmaiņām uz planētas. Gatavojās planētu Lielajai opozīcijai, kura arī notika 2018. g. 27. jūlijā.

Uzreiz pēc šī zīmīgā notikuma uz lauka Viltšīrā parādījās aplis (1. att.), par kuru Kretovs teica tā: “Bet tā, lai cik dīvaini nebūtu, ir IZMAIŅA. SPOGULIS. Austrumi-rietumi samainīsies vietām. Ziemeļi-dienvidi... Kaut kas līdzīgs būs: SPOGUĻA EFEKTS.”

18 11 12 01

1. att. 2018.07.29. Viltšīra, Anglija. “SPOGUĻA EFEKTS”

Tamlīdzīgi apļi uz lauka, kas liecina par gatavošanos izmaiņām telpā, jau bija parādījušies vairākkārt (2. att.). Taču jaunais aplis liecināja nevis par kaut kā gatavošanu, bet izpildi – par IZMAINĪŠANU.

18 11 12 02

2. att. 2018.06.20. Viltšīra, Anglija. “Tā ir mijiedarbība ar telpu”

Kas tad ir izmainījies?

SPOGULIS. Spoguļa efekts. Kas to būtu domājis!

Ienāca prātā Baltā migla, kuru Kretovs redz jau vairākus gadus...

Rādām Kretovam izlasi ar NLO fotogrāfijām, ko NASA uzņēmusi blakus Saulei.

(Izlase par nedēļu no 29. oktobra līdz 4. novembrim. http://earth-chronicles.ru/news/2018-10-31-121496, http://earth-chronicles.ru/news/2018-11-01-121536, http://earth-chronicles.ru/news/2018-11-06-121696.

18 11 12 03

3. att. NLO blakus Saulei 2018. g. 4. novembrī

No dialoga ar Kretovu:

- “Kas notika agrāk – sākumā uzstādīja spoguļus, bet Baltā migla ir to darbības rezultāts?

Kretovs: Baltā migla ir sekas KOREKCIJAI, kuru izraisīja spoguļi. (!)

 

- NLO blakus Saulei – tie ir spoguļi?

Kretovs: . Kādi plūdi! Kādēļ plūdi! Izmainīsies DNS, un atjēgties nepaspēsim.” (Zinātnieki: “RNS izrādījās daudz svarīgāka, nekā tika uzskatīts.” http://earth-chronicles.ru/news/2018-10-16-120919)

 

Šajos SPOGUĻOS tad arī koncentrējas Baltā migla. “Šī Baltā migla sākumā izpaužas lokāli dažādās vietās, bet pašlaik kā plāna plēve izplatās virs VISAS planētas. Un iedarbojas uz mūsu apziņu,” – saka Kretovs.

Norit apziņas izmainīšanās, ceram, ka pēc Radītāja providences, kura paredz cilvēka evolūciju. Un Radītājam šos procesus fiziskajā plānā palīdz veikt daudz civilizāciju, kuras to jau ir “izgājušas”.

 

Jautājums Kretovam: “Sakiet, vai spoguļus novāks pēc 2018. gada?

Kretovs: Novāks. Jā. Bet paliks kaut kāda daļa no kaut kā, kas darbosies jau pati par sevi.

Kā tas var darboties?

Lūk, ko saka Tihoplavs Vitālijs Jurjevičs (Тихоплав Виталий Юрьевич) Tatjanai Serafimovnai (Тихоплав Татьяна Серафимовна) par Balto miglu (https://vk.com/id145180718).

“3. daļa. Plazmoīdā pasaule.

Plazmoīdā pasaule ir substance, kura caurauž caurcaurēm absolūti visu pasaules-ēku, tajā skaitā arī fizisko pasauli. Plazmoīdā pasaule – tā ir milzīga, neizmērojama pasaule, tā ir pasaule, kurā ir apbrīnojamas iespējas un būtības, kam piemīt apbrīnojamas spējas.
Es plazmoīdajā pasaulē atrodos jau 9 mēnešus un esmu to labi iepazinis, tāpēc ka visus šos 9 mēnešus es vēroju, kas notika manā apkārtnē. Tā ir ļoti interesanta pasaule. Plazmoīdās būtnes dzīvo, ja tā var teikt, tajā pašā pasaulē, kur fiziskie cilvēki. Vēl vairāk, plazmoīdās būtnes dzīvo viņu mājās, izmanto viņu dzīvokļus, viņu mēbeles, bet neizmanto apģērbu, tāpēc ka apģērbu viņi sev rada no cita materiāla.

Plazmoīdās pasaules īpatnības
Plazmoīdajai pasaulei piemīt kolosālas spējas. Tā spēj ātri mainīties un kļūst pilnīgi citāda. Piemēram, plazmoīdā pasaule kļūst tāda, ka viss apkārt uzreiz pārklājas ar sarmu. Arī būtības pārklājas ar sarmu, taču aukstumu nejūt. Šī sarma nozīmē balto miglu. Šī sarma kolosāli ietekmē visas plazmoīdās pasaules būtības. Viņas lēcienveidīgi paaugstina savas apziņas līmeni. Viņas it kā paceļas uz nākamo pakāpi.
- Un cik bieži tāda sarma parādās?
To 9 mēnešu laikā, cik esmu šeit bijis, šī sarma bija 2 reizes.
- Šī sarma uz tevi neiedarbojās?
Nē. Es biju kā būtība, man nebija ķermeņa, tāpēc šī sarma uz mani neiedarbojās. Sarma guļ uz visa apmēram vairākas stundas, bet pēc tam pēkšņi, un viss izzūd.
- Un kā cilvēki to panes?
Man radās iespaids, ka viņi to nepamanīja. Taču viņu spriedumi mainās.

Tatjanai Serafimovna: Kā tu domā, kāpēc Krievijas plazmoīdā pasaule ir tik piesātināta?

Es domāju, ka cilvēki Krievijā ir citādi. Viņi vienmēr ir izdzīvojuši ar grūtībām, kopīgi un vienmēr paļāvušies uz Dievu.”

 

Atgriešanās pie vecā vairs NEBŪS!

Apkārt planētai ir uzstādīti SPOGUĻI. Un tie nekur nepazudīs. Mums, katram, ir lemts izmainīties! Izmainīt savu apziņu pirmām kārtām.

Kretovs: “Nevienu neapmierinās notiekošais! Un tas ir labi!”

2018. g. 10. novembrī.

 

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 12.11.2018

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub121.html

Pievienots 12.11.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/pereorientatsiya

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1476-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-atskaite-par-projektu-kontakts-ar-civilizaciju-no-centaura-alfas-zvaigznaja-1-d-sakums (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://e-puzzle.ru/page.php?al=alias4302 (Tulk. piezīme)