Нина Терехова и Сергей Бублик – За сорок дней до «великого противостояния» Марса. Описание происходящих событий на планете (конец июня 2018г)

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Četrdesmit dienas līdz Marsa “lielajai opozīcijai”. Uz planētas notiekošo notikumu apraksts (2018. g. beigas)

2018. g. maija mēnesī visur sāka parādīties pēc ziemas pirmās piktogrammas uz laukiem. Mēs tradicionāli tās parādījām Kretovam Jurijam Vasiļjevičam (Кретов Юрий Васильевич).

Izrādījās, ka tās visas liecina par to, ka TIEŠI PAŠLAIK “tiek ievesta, taisa izvērsumu JAUNA TELPA mūsu sistēmā.”

(sīkāk par to “Atskaitē par PROJEKTU “Kontakts ar Civilizāciju no Centaura Alfas zvaigznāja” (9.d. Mēs atvadāmies no Brāļiem)” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub102.html[1]

18 07 08 01

1. att. Piktogramma 18.06.11., Grand East, Francija

Norit JAUNAS telpas organizēšanās, turklāt ar iespēju cilvēkam telpu ātri apgūt. /Telpas/ adaptācija caur cilvēku.

Ļoti interesanta ir piktogramma 2018.09.19., Sokolovskoje (Соколовское) ciems, Guļkevičskijs (Гулькевичский) rajons, Krasnodaras novads, Krievija.

18 07 08 02

2. att. Piktogramma 2018.09.19., Sokolovskoje ciems, Guļkevičskijs rajons, Krasnodaras novads, Krievija

 

Armaviras (Армавир) Krievijas ģeogrāfijas biedrības vietējās nodaļas locekļi saka: “Mēs esam pārliecināti, ka piktogrammas autentiskums ir neapstrīdams, jo ir klātesošas galvenās raksturīgās pazīmes: aprises aplis (заходной круг), centrālā, paša lielākā apļa centrā ir apaļa ieejas atvere, 30–35 cm dziļa un ar 10 cm diametru, tuvumā nav nekādu dzīvu organismu (kukainīšu, skudru, spāru, mušu, arī putni nelidos virs šīs formācijas) un ir pazemināts radiācijas līmenis piktogrammas iekšienē. Tieši pēc šiem datiem mēs redzam, ka aplis ir īsts, nevis viltots.”

http://earth-chronicles.ru/news/2018-06-30-117237

 

Kretovs: “Es teiktu – kaut kas taisa izvērsumu uz šejieni. Telpisks.

Tas ir kā, ja uz ādas parādītos caurumiņi un kaut kas no turienes izvērstos no iekšienes uz āru. Tā, tēlaini sakot, uzvedas telpa.”

 

Faktiski šīs jaunās piktogrammas uz laukiem ir enerģētisks paraksts par to, kas reāli pašlaik notiek uz planētasuz mūsu TELPU taisa izvērsumu JAUNA TELPA.

 

Cilvēki vienmēr telpu pieņem kā pašu par sevi saprotamu. Galu galā tas ir vienkārši tukšums – apjoms visam pārējam. Arī laiks tikšķ nepārtraukti.

Fiziķi, regulāri mēģinot apvienot savas teorijas, ir noskaidrojuši, ka telpa un laiks saplūst tik sarežģītā sistēmā, ka parastam cilvēkam nemaz nesaprast.

 

Fizikā un arī dabas zinātnēs kopumā, telpa un laika ir visu teoriju pamats. (Svarīgi zināt, ka PAŠLAIK MAINĀS PAMATS visam, pie kā esam pieraduši, kur esam dzīvojuši visu mūsu dzīvi.)

 

Piemēram, ir superstīgu teorija – uz šodienu visveiksmīgākais mēģinājums apvienot visus fizikas likumus un radīt kopēju pasaules ainu, kur ir vieta gan visādām daļiņām, gan elektriskiem lādiņiem, gan gravitācijai.

 

Taču arī tā neizskaidro, KĀ dažādas telpas-laika izmaiņas pāriet cita citā.

 

Bet mēs taču pašlaik, kā izrādījās, DZĪVOJAM tajā pašā laika momentā, kad NORIT šīs TELPAS-LAIKA izmaiņas! Un mēs, cilvēce, atrodamies pašā šo izmaiņu krāterī. Kad no viena telpas-laika konusa mēs pārejam citā. Pareizāk, mūs pārvada maigi un saudzīgi, cenšoties nesabojāt “ādu” (mūsu fiziskos ķermeņus).

 

Mēģinot saprast notiekošo, mēs izmantojām informāciju no Astrusa, kuru ieguva Tihoplavi V.J. un T.S. (Тихоплави В.Ю. и Т.С.) ar Kretova J.V. palīdzību. Šajā gadījumā runa ir par viņu grāmatu “Priekštecis, jeb Jauni dati par Visumu” (“Предтеча, или Новые данные о Вселенной[2]”).

 

Ģeniāls Tihoplavu dialogs ar Astrusu ļāva ļoti shematiski un vienkārši stādīties priekšā ļoti sarežģītas lietas – Visuma rašanās un evolūcijas ciklisko teoriju.

 

Uz Tihoplavu jautājumu: “Kas ir mūsu Visums kosmiskajā režģī, kur ir milzīgi daudz brānu?”

 

Astruss atbildēja:

“Jāņem par pamatu vistas olas īpašība. Jūsu Visums, neskaitot apvalku un virsmu, ir organizēts līdzīgi vistas olai. Pēc apvalkiem un virsmas viņš olu neatgādina, bet pēc organizēšanas principa – precīzi.

“Dzeltenums” ir tā fiziskā telpa, kuru mēs uztveram kā mūsu fizisko Visumu, kur eksistē visi mums zināmie fizikas likumi.

“Baltums” apkārt “dzeltenumam” ir tas pats ēters, kurš caurauž visu fizisko pasauli un no kura dzimst materiālais Visums. Tā ir smalkā pasaule, kurp mēs visi aizejam pēc fiziskā ķermeņa nāves. “Baltums” – tā ir Kozireva telpa.

 

Turklāt fiziskā pasaule ir 11 dimensiju pasaule, un tajā peld mazāku izmēru telpas – brānas.

Brāna (no “membrānas”) stīgu teorijā (M-teorija) – hipotētisks fundamentāls daudzdimensionāls fizisks objekts, kurš pieder dimensijai – mazākai, nekā dimensija, kāda piemīt telpai, kurā tas atrodas.

Un šo “olu” var aplūkot kā vienu no daudzajām brānām kosmiskajā režģī.

 

Vistas olā dzeltenumu tur grīstītes, kuras sauc par halazām (chalaza).

Bet Visumā ir lineāri spēki, kas nāk no melnajiem caurumiem kā vienas ķēdes posmi.

Fiziskais Visums pasaules-ēkā turas, pateicoties melno caurumu mijiedarbībai. Bet ne tikai.

 

Tātad,

Kristāliskajā režģī, milzīgi daudzu stīgu vidū, kaut kur kā ola, karājas mūsu Visums, bet DARBĪBA uz viņu nāk caur nosacīto tievo galu.

 

Visums pēc formas neatgādina olu, taču ir radīts pēc vistas olas principa.

Turklāt olas tievais gals ir visur, tāpat kā resnais.

 

Palūkosimies PLAŠĀK.

Izrādās, ka no tievā gala uz Visumu iedarbojas kvazāri.

Kvazāri – ārkārtīgi spoži spīdoši attālināti objekti, kuru centrālā komponente ir supermasīvi melnie caurumi galaktiku centros. Daudzi melnie caurumi savu galaktiku iekšienē izlaiž gigantiskas vielas strūklas, kurām ir galvenā loma galaktiku evolūcijā.

Kvazāri ar saviem džetiem (Astrophysical jet) organizē kosmisko režģi, vērš iedarbību un notur to. Džeti – tās ir laika strūklas. Režģa tumšā enerģija spēj mijiedarboties ar laiku.

Džeti notur režģi, bet režģī notur mūsu Visumu.

 

No Visuma resnā gala darbojas melnie caurumi, kuri ir absorbētāji un noturētāji. Ir tāds jēdziens, kā traucējumu zona. Resnā gala zona ir līdzīga tādai zonai. Tur tiek nomestas visas atliekas, kuras tur akumulējas. Noturēšana piedalās ne paši caurumi, bet tas, kas notiek melno caurumu malās.

No resnā gala dzīvu sistēmu rašanās process sākties nevar, kaut arī resnā gala centrā uz īsiem periodiem tomēr izpaužas sarkanā uguns.

Režģis laiku kontrolē ar absorbcijas efektu un tumšo enerģiju. Ņemot vērā sarkano uguni.”

 

Ja iedomājamies to ļoti, ļoti shematiski, tad iznāks, lūk, šāda shēma.

18 07 08 03

3. att. Mūsu Visuma “Ola” kosmiskajā režģī

Rādām shēmu Kretovam un jautājam: “Ja mūsu Saules sistēma pašlaik atrodas kaut kādā laika konusā, tad iznāk, ka mēs pašlaik it kā pārejam CITĀ LAIKA KONUSĀ? Izpildām to “lēcienu”, par kuru runāja Astruss. Vai var kas tāds būt?”

Kretovs: Jā.

- Tieši 2018. g. 27. jūlijā, kad notiks divas retas astronomiskas parādības (http://earth-chronicles.ru/news/2018-06-18-116773), mēs, it kā lēcienveidīgi, pārlecam uz citu laika konusu, kur konusa pamats ir cits melnais caurums?

Kretovs: Jā, tā!

- Vai var teikt, ka notiek divu melno caurumu sadursme, izstiepta laikā, kur viens no tiem bija mūsu Galaktikas, bet otrs – nezināmas – pamats? Un mūsu Galaktika pašlaik absorbē Otras vielu?

Jo divu melno caurumu sadursme taču liek drebēt pašai Visuma matērijai, kā milzīgs akmens svārsta ūdeni. Šīs svārstības ir gravitācijas viļņi. Turklāt nesen, PIRMOREIZ, tika konstatēti gravitācijas viļņi!

(Gravitācijas viļņus atklāja, tos tieši detektējot, 2015. gada 14. septembrī LIGO un VIRGO apvienība, par atklājumu tika paziņots 2016. g. 11. februārī.)

18 07 08 04

4. att. Viena galaktika absorbē otru

Kretovs: Nē. Nosacīti sakot, mēs pārejam uz citu dimensiju.”

 

Iznāk, ka mūsu telpa-laiks tieši PAŠLAIK paplašinās tikai dimensiju šķēlumā. Paldies Dievam! Tas, domājams, ir mazliet vieglāk nekā galaktiku sadursme!

Izrādās, ka

“Galaktiku sadursme ir parasta parādība mūsu Visumā. Piemēram, Piena Ceļš pagātnē ir absorbējis daudzas mazāka izmēra galaktikas, bet pašlaik, piemēram, viņam tuvojas Andromedas galaktika (zinātnieki domā, ka mūsu Galaktikas un Andromedas sadursme notiks apmēram pēc četriem miljardiem gadu).
Astronomu grupa no Kembridžas universitātes ir atradusi liecības, ka aptuveni pirms 8–10 miljardiem gadu Piena Ceļš ir sadūries ar nezināmu pundurveida galaktiku. Pēc zinātnieku vārdiem, tās sadursmes pēdas atrodas visur – sākot no baldža (bulge) Galaktikas centrā un beidzot ar zvaigžņu halo, kas to apver. Senā sadursme tika konstatēta ar Eiropas kosmosa aģentūras (ESA) kosmosa teleskopa “Gaia” palīdzību, pundurveida galaktika, kura rezultātā saplūda ar Piena Ceļu, ieguva nosaukumu “Gaia Sausage” (angļu “Gaia cīsiņš”), jo, kā konstatēja speciālisti, pēc sadursmes pundurveida galaktikas zvaigznes tika izmestas ļoti izstieptās orbītās.”

http://earth-chronicles.ru/news/2018-07-06-117412

 

Tūkstošo reizi atgādinām sev Atrusa vārdus, ka mums, cilvēcei, ir lemts tikai “pēcvārds”: notiekošā novērojumi un mēģinājumi apjēgt…

Aplūkosim dažus pēdējā laika notikumus:

1. 2018.06.17.. 40 dienas pirms gaidāmā planetāro notikumu datuma (27. jūlijs) notika dīvaina parādība:

“Kaut kas uzsprāga kosmosā, un astronomi mēģina saprast, kas tas ir. 17. jūnijā dubultie teleskopi ATLAS Havaju salās pamanīja spožu uzliesmojumu kosmosā, kura nebija, kad viņi pārbaudīja teleskopu datus apmēram pirms divām dienām.

Dīvainajai parādībai tika piešķirts numurs AT2018cow, tika iedots arī nosaukums “Govs” īsuma dēļ. Šis neparastais kosmiskais notikums ir kaut kāds augstu enerģiju daļiņu sprādziens, kurš tuvojas ar gaismas ātrumu. Tā virsmas temperatūra ir vairāk nekā 8900°C, un tas paplašinās uz āru ar ātrumu 20000 kilometri sekundē.
Vairums pārnovu sprādzienu aizņem vairākas nedēļas vai pat ilgāk, lai sasniegtu pilnu spožumu, bet šis sprādziens ilga tikai dažas dienas.

“Tas patiešām vienkārši parādījās no NEKURIENES,” – saka Keits Magvairs (Kate Maguire) no Belfāstas Karaliskās universitātes, kura ir ATLAS komandas daļa. Tā pīķa spožums bija neticami augsts, 10-100 reižu spožāks nekā vairumam parasto pārnovu.
Sākotnēji likās, ka sprādzienam ir jābūt mūsu pašu galaktikā, lai būtu tik spožs. Bet drīz ķīniešu astronomu grupa konstatēja detaļas, kuras norādīja, ka šis notikums visdrīzāk ir noticis citā galaktikā, gandrīz 200 miljonu gaismas gadu attālumā no mums.
http://earth-chronicles.ru/news/2018-06-26-117062

 

Atzīmēsim, ka gandrīz VISAS parādības, kas PAŠLAIK tiek fiksētas kosmosā un uz Zemes, ir dīvainas!

Uzdodam jautājumu Kretovam: “Kosmiskā “govs” – tā ir uguņošana no mūsu paša melnā cauruma, uz kuru balstās mūsu Visums?”

Kretovs: Jā.

 

Melnos caurumus parasti attēlo vai nu melnu burbuļu veidā, vai arī melnu piltuvju veidā. Un tādā veidā it kā ilustrējot šo Visuma telpas-laika mīklaino objektu galveno īpašību, kuros gravitācija ir tik liela, ka tie visu sevī iesūc – tos nevar pamest pat gaisma.
Patiesībā melnajiem caurumiem – precīzāk, to robežām, kurus sauc par notikumu horizontiem, ir jāizskatās citādāk. Kā tad?
Pareizu melnā cauruma attēlu nesen publiskoja astronoms no Kalifornijas Universitātes Berklijā Aimans Bin Kamrudins (Ayman Bin Kamruddin), iepazīstinot ar to Amerikas astronomu biedrības 221. tikšanās pasākumā. (Kretovs apstiprināja, ka attēls ir ļoti pareizs pēc būtības.)

18 07 08 05

5. att. Foto: Melnais caurums – nav piltuve

Stīvens Hokins (Stephen Hawking) ir teicis (darbā “Informācijas saglabāšana un laika prognoze melnajiem caurumiem” (“Сохранение информации и прогнозы погоды для черных дыр”)), ka tas, ko mēs saucam par melnajiem caurumiem, var eksistēt bez tā sauktā “notikumu horizonta”, aiz kura izrauties vairs nekas nevar. Hokins uzskatīja, ka melnie caurumi gaismu un informāciju notur tikai kādu laiku, bet pēc “izspļauj” atpakaļ kosmosā, tiesa, krietni izmainītā veidā.

Vai ne tādu melnā cauruma “spļāvienu” fiksēja astronomi 17. jūnijā? Iespējams, ka tādā veidā ieradās pirmais “sūtījums” ar augstu, citai dimensijai piederošu enerģiju daļiņām? Vai būs citas? (Starp citu, zinātnieki ir paziņojuši par divkārša džeta atrašanu – pirmoreiz visā novērojumu vēsturē ir fiksēts divkāršs matērijas izmetums no melnā cauruma.) http://earth-chronicles.ru/news/2018-06-27-117117

 

2. 2018.06.30.. Piktogramma uz lauka Eseksā, Anglija.

18 07 08 06

6. att. Foto: Piktogramma 2018.06.30., Eseksā, Anglija

Kretovs: “Tas ir saistīts ar telpu. Mēs ieejam citā telpā. Telpa atveras. Telpu izvērsumi – tā ir visu dimensiju mijiedarbība. Mijiedarbība ar sarežģītām struktūrām, uz kurām balstās vai strukturāli organizējas sistēmiskums.”

 

Vai ne tāpēc mēs redzam tādus dīvainus kvadrātveida mākoņus pa visu planētu?

18 07 08 07  18 07 08 08

7. att. Kvadrātveida mākoņi debesīs virs ASV un Anglijas

Tā ir telpa, kas atveras, un mēs redzam jaunās dimensijas debesis!

Mēs jau reiz rakstījām (Sk. rakstu “Septembrī Saule zinātniekiem uzdeva jaunu mīklu” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub73.html[3]), ka debesīs ir sākuši redzēt 3. dimensijas struktūru izpaušanos. Tās izskatās kā milzīga izmēra horizontālas un vertikālas diskrētas joslas. Tagad šīs struktūras atveras, un mēs caur kvadrātveida “logiem” redzam nākamās dimensijas mākoņus. Mākoņus, kas kondensējas pēc citiem likumiem.

 

3. 2018.07.01.. Dīvains notikums uz Saules, kurā astronauti pat saskatīja “citplanētu DNS”! http://earth-chronicles.ru/news/2018-07-03-117290

18 07 08 09  18 07 08 10

8. att. Saules foto 1. jūlijā – parasts un balināts…

Bet 2018. g. 3. jūlijā ir fiksēts vai nu šāviens no Saules, vai uz Sauli… http://earth-chronicles.ru/news/2018-07-04-117333

18 07 08 11

9. att. Šāviens no Saules

Kretovs: “Tā ir ļoti pozitīva lieta. Tas ir saistīts ar laiku. Mainās laika tecējums. Laiks ir sācis tecēt citādi. Tas ir saistīts ar Sauli, ar Saules enerģiju. Laiks – tā arī ir Saules enerģija. Būs citāds laiks… laika fāze.”

(Atcerējos savu ļoti skaidro sapni 1. jūlijā uz rīta pusi. Tajā uzsprāga sfēriskas formas pulkstenis. Uzsprāga no IEKŠPUSES. Es stāvu un aplūkoju lauskas.)

 

4. 2018.07.01.. Piktogramma uz lauka Anglijā.

18 07 08 12

10. att. Piktogramma 2018.07.01., Hempšīra, Anglija

Kretovs: “Uz planētas ir sākušies ļoti sarežģīti procesi, saistīti ar apziņu.”

 

Ainas pilnībai papildināsim ar informāciju no akadēmiķes V. Mironovas. Viņa skrupulozi vāc informāciju par jauniem atklājumiem dažādās zinātnēs sfērās. Un, savākti kopā, tie pārsteidz – tie ir fakti! (Sk. “Oficiāls paziņojums” https://www.youtube.com/watch?v=wOKCZgag2lk[4])

V. Mironova: “TĀ IR AUGSTĀKĀ SAPRĀTA, DIEVA PILNĪGI APZINĀTA DARBĪBA – cilvēces pārvešana uz augstu vibrāciju spektru fiziskajā plānā, saglabājot fiziskos ķermeņus.

Dievs grib, lai mēs zinātu, KĀ tas notiek.

18 07 08 13  18 07 08 14

11. att. Piktogrammas 2018.06.17., Stonhendža, un 2018.06.17., Bagwell Garden, Anglija

Kretovs: “Tas ir apziņas efekts. Tas ir saistīts ar domāšanas procesu. Sarežģījas cilvēka smadzeņu dinamika, intensitāte un īpašības.”

2018. g. 7. jūlijā

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 08.07.2018

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub103.html

Pievienots 09.07.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/za-sorok-dney

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1657-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-atskaite-par-projektu-kontakts-ar-civilizaciju-no-centaura-alfas-zvaigznaja-9-d-mes-atvadamies-no-braliem (Tulk. piezīme)

[2] Skat. Аструс. Предтеча, или Новые данные о Вселенной (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1246-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-septembri-saule-zinatniekiem-uzdeva-jaunu-miklu (Tulk. piezīme)

[4] Skat. “Valentīna Mironova - Oficiāls paziņojums 18.06.27.” http://www.sanatkumara.lv/index.php/dazadi/11-dazadi/1665-valentina-mironova-oficials-pazinojums-18-06-27 (Tulk. piezīeme)