Нина Терехова и Сергей Бублик – Перечитывая Д. Мельхиседека… Часть 2. КОГДА мы окажемся в ТОЙ точке цикла прецессии, о которой говорит Д.Мельхиседек?

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Pārlasot D. Melhisedeku... 2. daļa. KAD mēs nonāksim TAJĀ precesijas cikla punktā, par kuru runā D. Melhisedeks?

(Sk. “Pārlasot D. Melhisedeku. 1. daļa” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub78.html[1])

17 12 18 01

1. att. Zemes ass precesijas skats no ārpuses

Precesija – parādība, kad rotējoša objekta ass maina virzienu ārēju momentu iedarbībā. Pēc mūsdienu datiem pilns Zemes procesijas cikls sastāda apmēram 25 765 gadus.

Precesijas cēlonis ir Saules un Mēness gravitācijas kopīga iedarbība uz Zemi. Šo spēku summa ir tāda, ka Zemes rotācijas ass, kura ir perpendikulāra ekvatoriālajai plaknei, Kosmosā kustas kā bērnu vilciņa ass (1. att.).

Zemes rotācijas ass svārstība izmaina zvaigžņu stāvokli attiecībā pret ekvatoriālās koordinātu sistēmas tīklu.

 

“Senās civilizācijas zināja gan par ekvinokcijas precesiju, gan par zodiaka apli. Viņi pilnu precesijas ciklu sauca par Mahajugu, un tajā izšķira 4 jugas: Satju, Tretu, Dvaparu un Kali. Pirms katras jugas ir pārejas periods, saukts par “mijkrēsli”. Indijas un Tibetas viedie katru jugu saistīja ar vairākiem zodiaka zvaigznājiem (pavisam 12).

Satja-juga (“Zelta laikmets”) – pirmā no četrām jugām hinduistu laika cikla. Satja-jugai seko Treta-juga (“Sudraba laikmets”). Nākamā juga – Dvapara-juga (“Bronzas laikmets”). Pēc tam seko Kali-juga (“Dzelzs laikmets”) – nesaticības un ļaunuma laikmets.

Mums ar jums ir nācies piedzimt Kali-jugas – pašas tumšākās no četrām jugām – beigās, tāpēc dzīve reizēm šķiet nepanesama.

Hinduisti Zemes ass precesiju attēloja ovāla formā (2. att.).

17 12 18 02

2. att. Zemes ass precesija ovāla formā

Saskaņā ar sanskrita rakstiem, lielas pārmaiņas uz Zemes notiek punktos “A” un “B”. Kad Zemes ass attālinās no galaktikas centra, cilvēce punktā “B” sāk “iemigt” un turpina zaudēt apziņu līdz tam laikam, kamēr Zemes ass nenonāks punktā “A”, pēc tam sākas “mošanās”. Ar “iemigšanu” un “mošanos” tiek domātas apziņas līmeņa izmaiņas. Cikla atkārtošanās nenozīmē monotonu kustību pa apli. Tas ir spirālveida modelis, tāpēc apziņas līmenis “mostoties” katru reizi ir daudz augstāks nekā iepriekšējā ciklā. “Iemiegot” un “mostoties”, cilvēce virzās uz priekšu savā attīstībā.” http://esamohvalova.ru/glava-2-precessiya-zemnoj-osi-epohi-i-yugi/

 

Tiek uzskatīs, ka, sākot ar 20. gs. 90. gadiem, Zemes ass atrodas punktā “A”. Mēs jau esam izgājuši no Kaili-jugas un ieejam augšupejošajā Dvapara-jugā. Pirmoreiz 13000 gadu laikā Zemes ass bīdīsies uz galaktikas centru, nevis prom no tā. Turklāt tas ir sakritis ar pavasara ekvinokcijas punkta ieiešanu Ūdensvīra zvaigznājā, un turpmāko 2000 gadu laikā viņa pārvietosies pa šo Zodiaka zīmi...

 

Tātad ir skaidri redzama procesa ārkārtīgā sarežģītība un daudzu faktoru iedarbība: precesija; nutācija; noliece; orbītas ekscentritāte; centrbēdzes lokālās slodzes; Zemes magnētiskās polaritātes mainīšanās; polu ledus cepuru kušana; Saules, Mēness un planētu gravitācijas iedarbība. Visu šo zināmo faktoru kombinācija savā laikā vedīs pie jauna perioda sākuma Zemes un cilvēces vēsturē.

Ir jāsaprot, ka kosmiskā laikmeta sākšanās gadu noteikt vispār ir neiespējami! Jo runa taču ir par laika intervāliem, nesalīdzināmiem ar gadu. Nevar iemigt vienā laikmetā un pamosties citā! Pārejas periodam ir doti veseli 160 gadi (precīzs laikmeta ilgums – 2160 gadi). Kaut arī jau ir skaidrs, ka mēs esam iegājuši jaunajā laikmetā (sk. “200 gadu gara CEĻA SĀKUMS. 2017. g. marts” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub59.html[2])

Tomēr pagrieziena punkts precesijas ciklā, par kuru runā Melhisedeks, eksistē!

Tam noteikti ir jābūt PLANETĀRAM notikumam vai kādu planetāru notikumu kopībai, kuru datējumu var iepriekš izskaitļot...

Blavatska J.P. (Блаватская Е.П.): “Katra “lielā gada”, kuru Aristotelis – saskaņā ar Cenzorinu (Censorinus) – sauc par vislielāko un kurš sastāv no sešām sarām, beigās uz mūsu planētas notiek liela fiziska revolūcija. Polārais un ekvatoriālais klimati pakāpeniski apmainās vietām, pirmais lēni virzās ekvatora virzienā, bet tropisko zonu ar savu krāšņo augu segu un dzīvnieku mutuļojošo dzīvi nomaina ledus polu bargi tuksneši. Šo klimatu maiņu noteikti pavada kataklizmas, zemestrīces un citas kosmiskas konvulsijas.

...Okeānu tilpnes pārbīdīsies katras desmittūkstošgades un viena nerosa beigās...”

Tā kā “neviens ārpus svētnīcu sienām neko noteiktu nezināja par NEROSA ilgumu”, tad šajā sakarā uz šo momentu ir daudz viedokļu... Piemēram, vietnes http://memocode.asia/wp-content/uploads/2016/05/Gipoteza_final.pdf autors uzskata, ka NEROSS – tas ir periods 612 gadu.

Autors savos pētījumos atsaucas uz planetāriem notikumiem, kuriem vienmēr ir precīzi datējumi, un to iedarbība nav apstrīdama.

Viņš raksta, “Eksistē kā minumus trīs notikumi ar periodu 600 gadi, kuri apraksta “Nerosu”.

1) Jupitera, Saturna, Urāna un Neptūna ciklu sakars. Citāts: “Katrus 600 gadus notiek nozīmīga šo planētu stāvokļa izmaiņa: Jupiters un Neptūns pārbīdās par 8 Zodiaka zīmēm, Saturns – par 5, Urāns – par 3 zīmēm.”

2) Marsa, Mēness un Saules sakars. Citāts: “Katra 600 gadu perioda beigās Saule, Mēness un Marss ieņem vienu un to pašu vietu Zodiakā un atrodas vienos un tajos pašos savstarpējos aspektos.”

3) Jupitera un Neptūna sakars. Citāts: “Katrus 600 gadus vienu un to pašu savstarpējo aspektu veido tikai Jupiters un Neptūns.”

 

Zinātnieki jau ir noskaidrojuši, ka Zeme un Jupiters atrodas kosmiskā magnētiskā rezonansē. Jupiters ar savu magnētisko lauku papildus pārklāj Zemes magnētisko lauku. (Sk. “Jupiters – zemes dzīvības avots” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub11.html[3])

 

Skaidrs, ka tuvošanās precesijas punktam momentā magnētiskajam laukam ir jāpavājinās uz VISAS Zemes UZREIZ.

 

Uzmanību! No 2018. g. 9. marta līdz 10. jūlijam Jupiters būs retrogrāds (tas ir, sāks virzīties prom no Zemes). Tātad mūs aizsargājošais Jupitera magnētiskais lauks atslābs, un no 27. jūnija līdz 10. jūlijam tas būs praktiski nulle!

 

Iespējams, ka tas arī ir tas ērtais moments, kad Zemei papildinošais Jupitera magnētiskais lauks būs minimāls, un radīsies apstākļi, kad Zemes pašas magnētiskais lauks būs nulle uz vajadzīgo laiku?

Kas tāds jau ir bijis! Bet toreiz iedarbība bija vērsta uz Jupiteru. (Sk. rakstu “PĀREJAS DIENASGRĀMATA. Zemes magnetosfēras krahs uz pāris stundām. 2016. g. aprīlis” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub38.html[4])

 

Iznāk, ka Melhisedeka “trīs dienu” lūzuma punkts būs ap 2018. g. 10. jūliju? Iegaumēsim šo datumu...

Bet asu nolieces galīgās izmaiņas datuma noteikšanai visvairāk ir piemērots Marsa-Mēness-Saules LIELĀS OPOZĪCIJAS moments – 2018. g. 28. jūlijs. (Veiksmīga gravitācijas pozīcija, plus 27.-28. jūlija naktī – pilnmēness ar Mēness aptumsumu.)

Iespējams, ka tas arī ir TAS pagrieziena moments precesijas ciklā?

Bet 2018. gads – tas pats pagrieziena gads – BALTĀS VĀRNAS gads, par kuru mēs jau rakstījām. (Sk. “PĀREJAS DIENASGRĀMATA. Baltais plīvurs. 2016. g. jūnijs” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub40.html[5])

Vēl jo vairāk, ka 2018. gads ir tas “moments”, kad mēs pieskarsimies visiem mūsu Saules sistēmai pieejamo dimensiju slāņiem, ko tad arī pavadīs baltā migla.

 

Bet rakstu mēs pabeigsim ar PROGNOZI 2018. gadam – DZELTENĀ ZEMES SUŅA gadam no Sīlijas Fennas (Siliya Fenn) (video https://www.youtube.com/watch?v=NPrr9uGs3VU)

Viņa sniedz apbrīnojami pozitīvu prognozi 2018. gadam! Tas ir tieši tas, par ko sapņo katrs Zemes cilvēks.

“Sāksies fundamentāls plānveida Planetārais kapitālais remonts.

Gads dāvās mums Novērotāju! Cilvēks sāks sevi izteikt no IEKŠIENES. Kļūsim jutīgāki, tuvāki dabai.

Miljonu cilvēku apziņas masveida pamošanās, līdzcietības izprašanas no iekšienes gads. Šo gadu var nosaukt par plazmātisku, kad viss plūstoši pārtek jaunā. Nervu sistēma kļūst citāda. Galvas, vēdera, sirds smadzenes kļūst par vienotu sistēmu. Sistēmu, šūnu mutācija.

KĀ TO IZDARĪT? – 2018. g. galvenais jautājums. Vienkārši NE-vērst uzmanību uz turieni, ko negribētos jūsu dzīvē…

KĀ? No rīta gaidām brīnumus, kā bērnībā! Iekšējo resursu gads. Cilvēks kļūst par staigājošu elektrostaciju. 2018. gads ir sākums tai dzīvei, par kuru var tikai sapņot! SĀKUMS! Novēlam pārdzimšanu un radošu realizēšanos. SEVIS APZINĀŠANĀS – lūk, uzdevums šim gadam. Balansa starp iekšējo un ārējo gads. Augu un dzīvnieku pasaule jau ir pārkārtojusies uz piecdimensiālo.

Jau februārī tas viss kļūs redzams!”

17 12 18 03

Tāda prognoze jau pati par sevi ir burvīga, pozitīva, dzīvi apliecinoša Jaungada dāvana!

Padoms no Kretova: “2018. gadā labāk nekur nebraukt prom no Krievijas. Kaut gan arī var.”

2017. gada 18. decembrī

 

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 18.12.2017

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub79.html

Pievienots 21.12.2017

http://www.sanatkumara.ru/stati-2017/perechitivaya-d-melchisedeka-chast-2

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1346-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-parlasot-d-melhisedeku-1-dala (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1125-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-200-gadu-gara-cela-sakums (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1263-nina-terehova-jupiters-zemes-dzivibas-avots (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/11-dazadi/826-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-parejas-dienasgramata-zemes-magnetosferas-krahs-uz-paris-stundam (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/11-dazadi/876-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-parejas-dienasgramata-baltais-plivurs-2016-g-junijs (Tulk. piezīme)