Print

Нина Терехова и Сергей Бублик – О магнитной решётке Земли

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Par Zemes magnētisko režģi

17 12 04 03

1. att. Zemes magnētiskā lauka aina pēdējos gados.

Zemes Kristāliskais režģis, kurš izmainās TIEŠI PAŠLAIK, ir organizēts ar magnētiskā lauka palīdzību. Un ne bez magnētiskā režģa līdzdalības.

Kas tas ir – Zemes magnētiskais režģis, un kāds sakars ar viņu ir katram planētas cilvēkam? Mums tikt skaidrībā palīdzēs “Tihoplavs V.J. Tihoplava T.S. Kretovs J.V. Priekštecis. Jeb jauni dati par Visumu – Maskava, “EKSMO”, 2014. («Тихоплав В.Ю.,Тихоплав Т.С.,Кретов Ю.В. Предтеча. Или новые данные о Вселенной - Москва, «ЭКСМО», 2014.[1]») Augsti attīstīta Būtība Astruss atbild uz zinātnieku Tihoplavu Vitālija Jurjeviča un Tatjanas Serafimovnas jautājumiem caur starpnieku – Kretovu Juriju Vasiļjeviču.

Mēs Zemes magnētiskā lauka dinamikai sekojam kopš 2005. gada, izmantojot internetā pieejamu vietņu materiālus. Visus šo gadus ML izmisīgi “purinās” – te savērpjas, te vietām nonullējas, te viņš iziet ārpus skalas... Aina ir ļoti dinamiska – vērot nav garlaicīgi.

 

Neskatoties uz to visu, Astruss saka: “Planētas magnētiskais lauks ir stabils, bet magnētiskais režģis peldošs. Un viņš izpaužas te vienā vietā, te citā.”

No tā jāsaprot, ka planētas magnētiskais lauks un magnētiskais režģis – tās ir dažādas lietas.

Magnētiskais lauks planētai ir pastāvīgi, kaut arī pašlaik viņš ir ļoti mainīgs. Bet, lūk, pastāvīga magnētiskā režģa nav. Viņš ir peldošs.

Režģis te parādās, te izzūd, viņš ir te vienā zonā, te citā. Piemēram, virs Krievijas ir parādījies magnētiskais režģis, bet virs Amerikas tajā pašā laikā nē. Taču režģis var arī vienlaikus parādīties dažādās planētas zonās.

Planētas magnētiskā režģa parādīšanās cēlonis ir cilvēku grupas kolektīvā apziņa kopā ar citiem faktoriem.

Sākumā par “citiem faktoriem”.

No kurienes tad viņš parādās? Magnētiskais režģis eksistē. Viņš tiek radīts ar dažādu sistēmu gravitācijas viļņu palīdzību; šīs sistēmas, izklājoties pa viļņa garumu un šķērsojot magnētisko asi, veido savdabīgus konusus.

17 12 04 04

2. att. Zemes magnētisko un kristālisko režģu mijiedarbības shematisks attēls.

30% magnētiskā režģa ir koncentrēti Zemes kodolā (šī režģa daļa tur ir pastāvīga), bet 70% – viņas smalkajos ķermeņos. Viņš smalkajos ķermeņos nav izpausts, peld un parādās te šur, te tur kā fantoms. Lai viņš izpaustos, viņš ir jāieslēdz.

Kad noteiktā teritorijā grupa cilvēku, pat nesaistītu citam ar citu, bet vienādi noskaņotu uz tādu kontaktu, sasniedz noteiktu skaitu, izpaužas magnētiskais režģis.

Viņu var ieslēgt arī kontakts ar vilni, kurš sevī nes Visuma apziņas egregoru.

Planētas magnētiskais režģis ir ļoti nestabila konstante, kuru visu laiku jūdz kopā ar visumu. Konstantes noturīgums ir saistīts tikai ar civilizāciju, kura evolucionējot provocē tās deformāciju, mainīgumu un pārskaņošanos. Tāpēc konstante ir pastāvīga tikai ierobežotu laiku.

Magnētiskais režģis ir kustīgs un pārbīdās noteiktā virzienā, nevis uz dažādām pusēm. Pārbīdoties viņš vada evolūciju.

 

Kā tas notiek?

Mēs zinām, ka viņš izpaužas iekšējās telpās.

Čakras, bioinformācijas viļņa atnestas, jau ir lokalizētas šajā telpā. Viņas izvēršas un iedarbina magnētiskā režģa pārbīdes mehānismu. Režģis pārbīdoties sāk formēt organismu, formēt ķermeni.

Šeit galvenais ir realizēt evolucionāro komponenti praksē. Tas ir, konkrēti piesaistīt laikam, telpai, izpildītājiem.

Ja magnētiskais režģis eksistētu pastāvīgi visur, tad dzīve kļūtu neiespējama. Viss būtu mūžīgs, sastindzis. Piemēram, ir atrastas tūkstoš gadu vecas sēklas, un tās salīdzinātu ar šo pašu augu eksistējošajām sēklām. Ja režģis eksistētu pastāvīgi, tad šīs sēklas neatšķirtos.

Jauns civilizācijas līmenis notiek, kad rodas mainīgums.

 

Uz jautājumu: “Kā magnētiskais režģis iedarbojas uz cilvēkiem?”, Astruss atbildēja: “Viņa darbības ir līdzīgas suģestijai.”

(Suģestija – psiholoģiska iedarbība uz cilvēka apziņu, pie kuras viņš nekritiski uztver pārliecības un uzstādījumus. Tās ir īpaši saformētas vārdiskas (bet dažreiz arī emocionālas) konstrukcijas, kuras bieži sauc par iedvešanu. Vikipēdija.)

Var pat teikt, ka magnētiskais režģis – tas ir egregors.

 

Bet tagad parunāsim par to, KAS NOTIEK TIEŠI PAŠLAIK uz mūsu planētas ar kristālisko un magnētisko režģiem.

Mēs atradām labu attēlu (http://pinme.ru/pin/56aa83e80428a86376d972b9/), kurā shematiski ir norādīti kosmisko apziņas režģu līmeņi (augšējais konuss – ar virsotni uz leju), bet Zemes peldošais magnētiskais režģis izskatās kā konusi, vērsti ar virsotni uz augšu. Tos var radīt piramīdas, kulta celtnes, cilvēku grupas (ar dažāda garuma gravitācijas viļņu palīdzību).

17 12 04 05

3. att. Kosmisko apziņas režģu līmeņi (augšējais konuss ar virsotni uz leju) un peldošais Zemes magnētiskais režģis konusu veidā, kuri vērsti ar virsotni uz augšu.

Mēs jau zinām, ka pašreizējā momentā notiek Zemes kristāliskā režģa sajūgšanās ar Visuma kristālisko režģi. Norit mijiedarbība fiziskās pasaules likumu transformēšanās veidā, informācijas pārtecēšana, JAUNAS FIZIKAS “programmu ierakstīšana” utt.

Kāda tad tajā ir magnētiskā režģa dalība – jo viņš taču pēc bērna piedzimšanas noslēdzas iekšējā telpā. Bet! Laika fāzē rodas tendence uz pēkšņu atvēršanos, piemēram, pārejas vecumā. Tas ir viens no spilgtākajiem momentiem. Ja palielinām cilvēka dzīvildzi (un tas jau notiek. Piemēram, “Grupa pētnieku no Lielbritānijas un Nīderlandes ir atradusi universālu fermentu, kurš var pagarināt dzīvi. Turklāt viņš ir visos dzīvos organismos.” http://earth-chronicles.ru/news/2017-12-02-110614), tad pārejas vecuma īpašības viņā atkārtosies. Ja cilvēks pāriet kādu fāzi, tad viņam sākt augt zobi, kļūt tumšāki mati utt. Alkoholiķim var sākt darboties aknu reģenerācijas mehānisms, un viņš nelietos alkoholu...

 

TIEŠI PAŠLAIK parādās jauns civilizācijas līmenis, formējas telpas-laika kontinuums.

Tā kā Zemes JAUNĀ kristāliskā režģa radīšanā piedalās cilvēce, pievienojot magnētisko režģu konusos “savu gaismas viļņa garumu”, gribas novēlēt mums GAISMU, pozitīvu.

Novēlēt aizsniegties līdz Visuma informācijas līmenim.

 

Šis evolūcijas process ir izstiepts laikā. Viņš ir bezgalīgs. Taču viņā ir laika fāzes. Protams, gribētos uzzināt “pagrieziena punkta” momentu, “ar ko lieta beigsies un sirds nomierināsies...”

Tā kā tādus globālus procesus vienmēr pavada kādi planetāri notikumi (vai notikumu grupa), atliek tikai atrast tos priekšā stāvošo virtenē... (Par to – mūsu nākamais raksts.)

2017. gada 2. decembrī

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

P.S. Bet tagad zināms “pēcvārds” informācijas un faktu no zinātniekiem veidā:

Mēs uzdevām jautājumu Kretovam: “Astruss ir teicis, ka saspiešanās momentā (“pagrieziena punkta momentā”)... viss sāks tecēt uz pretējo pusi.

Mēs jau noskaidrojām, ka laiks var virzīties uz jebkuru pusi.

Bet, lūk, vai atomos elektroni nesāks riņķot pretējā virzienā? Vai “kreisais” samainīsies ar “labo”?”

Kretovs: “Jā, kaut kas tamlīdzīgs notiks. Be ne totāli. Nē. Tā ir daļa no kaut kā. Izmainīsies tikai daži elementi.”

Iznāk, ka Mendeļejeva elementu Periodiskā tabula izmainīsies!

Astruss saka: “Kad kristāliskais un magnētiskais režģi kādā zonā sakrīt, rodas unikāls akmeņu, kuri glabājas uz planētas, režģis. Pie stiprām saspiešanām un temperatūrām laiks plūst citādi.” Iespējams, tamlīdzīgas sakrišanas tālā pagātnē tad arī ir radījušas fantastisko ainu Naica alā, Meksikā... https://tvoi-uvelirr.ru/gigantskie-kristally-najdennye-v-peshhere-naica-v-meksike/

17 12 04 06

4. att. Gigantiski kristāli, atrasti Naica alā, Meksikā.

No zinātniekiem.

“Kalifornijas tehnoloģiskā institūta kvantu informācijas un matērijas katedras fiziķi ir konstatējuši jaunu matērijas stāvokli – šķidrus trīsdimensiju kvantu kristālus. Šķidri kvantu kristāli pirmoreiz tika konstatēti 1999. gadā.

To daļiņas uzvedas galvenokārt kā parasto šķidro kristālu daļiņas, taču to elektroni, kā likums, ir orientēti gar noteiktām asīm, un tiem var piemist dažādas magnētiskas īpašības atkarībā no to kustības virziena gar doto asi. No praktiskā redzes viedokļa tas nozīmē, ka materiāla elektrifikācija, balstoties uz tiem, ļaus to pārvērst magnētā.” http://earth-chronicles.ru/news/2017-04-23-103710

Pēdējā laikā uz Zemi burtiski ir uzgāzies meteorītu brāziens, tajos tiek konstatēti “neiespējami” kristāli...

“Krievijas fiziķi ir konstatējuši minerālus ar neparastu iekšējo struktūru. Tajā ir novērojamas nevis regulāri atkārtojošās atomu grupas kā vairumā klasisko kristālu, bet struktūras no diviem vai trīs atšķirīgiem atomu klasteriem. Rezultātā fiziķi saskata noteiktu sakārtotību, kurai ir “neiespējami” (uz Zemes satopamajiem kristāliem) divdesmitskaldņi no atomiem.” https://www.vesti.ru/doc.html?id=2831930

 

Pievienots 04.12.2017

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub76.html

Pievienots 06.12.2017

http://www.sanatkumara.ru/stati-2017/o-magnitnoy-resh-tke-zemli

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. piemēram http://mirknig.ws/nauchno-populyarnaya/48250-tihoplav-vyu-tihoplav-ts-astrus-predtecha-ili-novye-dannye-o-vselennoy.html (Tulk. piezīme)