Нина Терехова - Юпитер - источник жизни на земле

Ņina Terehova - Jupiters – zemes dzīvības avots

Jupitera loma Zemes magnētiskā lauka formēšanā, kuru pavada Zemes magnetosfēras spēcīga sablīvēšana, ir piegādāt Zemei īpašas struktūras starojumus (kuri izraisa intelektuālus procesus cilvēka organismā). Pateicoties Jupiteram, cilvēcei ir pavērusies iespēja pariet jaunā ekoloģiskā nišā šajā fiziskajā ķermenī.

Aplūkosim viena no Maskavas ZPI zinātnes darbinieka Kapustina P.I. (Капустин П.И.) vēstuli, kura rakstīta rakstniekiem Tihoplaviem V.J. un T.S. (Тихоплав В.Ю и Т.С.) par Zemes magnetosfēras saspiešanu ar kosmisko enerģiju plūsmām...

Viņš raksta: “Varu apstiprināt, ka Tomskas Valsts Universitātes vietnei nevar uzticēties. Šūmaņa frekvence viņiem patiešām VIENMĒR ir normas robežās, bet kopš sākās Zemes magnetosfēras regulāras anomālijas, viņi kategoriski atslēdza vienu no pašiem svarīgākajiem parametriem – komponenti X, kura raksturo Zemes magnetosfēras stāvokli, formu un uzvedību (sadaļā MAGNĒTISKĀ LAUKA KOMPONENTES).

Kas notiek ar Zemes magnetosfēru, ir jāskatās NOAA vietnēs... http://www.swpc.noaa.gov/products/boulder-magnetometer

Interesanta informācija par Zemes magnētisko lauku publikai ir sniegta darbā “Reālā laika datu analīze par magnetosfēras deformācijas anomālijām” http://www.vseneprostotak.ru/2012/05/analiz-dannyih-realnogo-vremeni-po-anomaliyam-deformatsii-magnitosferyi/

Zemāk ir sniegts viens no pašiem interesantākajiem raksta komentāriem. “Bet jūs pievērsāt uzmanību, ka no magnētiskā lauka komponenšu grafika ir aizvākta komponente Bx? Uz tā rēķina grafiku skats vienmēr ir normā, pat pie pašas stiprākās magnētiskās vētras. To aizvāca 2012. g. 27. jūnijā, kad Zemes magnetosfēra nesaprotama cēloņa dēļ sagāja dēlī, un magnetometri sāka rādīt HRONISKU VĒTRU.

Pa ZPI tika izsūtīta šifrogramma nokoriģēt magnetometru kalibrēšanu. Tur, kur tas bija iespējams – to izdarīja. Tomskā, redzams, izrādījās, ka nevar – tur vienkārši aizvāca magnētiskā lauka komponenti no grafikiem. Vēl vairāk, 4. septembrī elektromagnētiskā trokšņa sensori izgāja aiz skalas, un tos izslēdza. Uz oficiālu pieprasījumu par elektromagnētiskā trokšņa datu trūkuma cēloni Tomskas observatorijas vadība atbilde, ka sensori tika nosūtītu uz plānveida pārbaudi un ka dati parādīsies septembra beigās. Taču datu nav līdz šim laikam.”

Tagad par to, no kurienes man ir šīs ziņas. Es strādāju vienā no tādiem ZPI Maskavā (tādi ZPI, kā likums, pilda Aizsardzības Ministrijas pasūtījumus), un mūsu institūts aktīvi izmanto Tomskas rādījumus.

Mūsu ZPI magnetometri sāka muļķoties 22. jūnijā, bet 27. jūnijā tos atslēdza, lai izvairītos no to sabojāšanas.

Magnetosfēra ar kaut ko ir ļoti stipri ierosināta (SASPIESTA), turklāt pastāvīgi!

No Saules uzliesmojumiem magnetosfēras stāvoklis praktiski nav atkarīgs. Taču tie papildina tai spriedzi. Tieši ar to ir izskaidrojama sarkanās krāsas parādīšanās ziemeļblāzmās.

Taču vissliktākais ir tas, ka tā turpina saspiesties tālāk. Process neapstājas. Dabiski, institūti datus koriģē ne paši par sevi, bet pēc norādījuma no pašas augšas. Un, spriežot pēc visa, koriģēšanas notiek ne tikai magnetometriem, bet arī citiem sensoriem (seismiskajiem, uzliesmojumu aktivitātes). Tā ir vispārēja tendence.

Piemērs. Šķiet, ka sakarā ar vienu uzliesmojumu vienkārši notika informācijas noplūde Internetā, tāpēc ka uz viena no monitoriem trūkst 16. novembra datu 4 stundas ilgi. Pēc noplūdes militāristi bija spiesti dot oficiālu informāciju par uzliesmojumu, dabiski, pazeminot klasi un sakot, ka tas aizgājis garām Zemei. Uz vakara pusi sāka koriģēt informāciju. Kā patiesībā un kas notika, neviens vienalga neuzzinās. Laiks parādīs. Magnetosfēras simulators NICT (MagSim), sniedzis datus 10 gadus ilgi reālā laika režīmā – Zemes magnetosfēras divdimensiju attēls – pagājušajā mēneši tika atslēgts, pēc tam, kad būtiski palielinājās gadījumu skaits, kad tiek attēlotas anomālijas, kuras rāda zemes magnetosfēras stipru saspiešanu.

Rakstā “Reālā laika datu analīze par magnetosfēras deformācijas anomālijām” tiek sniegti dati par zemes magnetosfēras anomālijām. 12 mēnešu laikā kopš 2010. g. maija līdz 2011. g. maijam magnetosfēras stipras saspiešanas negadījās bieži – apmēram reizi četros mēnešos. No 2011. g. maija līdz novembrim tādu saspiešanu skaits palielinājās līdz 3 mēnesī, bet uz 2012. g. februāri šis skaits jau bija pieaudzis līdz 12 mēnesī. Un visi šie dati bija pieejami tiešā (grafiskā) veidā no MagSima.

13 XI 06

1. att. Zemes magnetosfēras anomāliju skaits no 2010. g. maija līdz 2012. g. februārim.

No 2012. gada 12. marta līdz 20. martam MagSims neatjaunoja datus (šajā laikā tika fiksēts magnetosfēras reverss). Sk. foto zemāk. Bet no 2012. gada 2. aprīļa MagSims pilnīgi pārtrauca savu darbu.

13 XI 07

2. att. Pa kreisi attēlota Zemes magnetosfēra normālā stāvoklī, bet pa labi – magnetosfēra, pakļauta kompresijai (saspiešanai).

Paskatieties video https://citadapasaule.com/zemes-magnetosferas-un-jonosferas-monitorings-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%B8/iswa-magnetosphere/, kā varens spēks burtiski purina Zemes magnetosfēru kā lupatu. Un tā tiešām nav Saule, kad spēka līnijas apgriežas normai pretējā virzienā vai savijas mezglā. Kas par neticamu spēku ko tādu dara? Acīmredzami, ka tie ir spēcīgi enerģijas viļņi no Galaktikas centra, kuri pēc programmas transformē Zemes magnetosfēru.”

 

Starp kosmiskā okeāna daudzajiem visdažādākās dabas viļņiem šie mūsdienu zinātnei zināmie elektromagnētiskie viļņi spektra ziņā aizņem starojumu mazu intervālu.

Rodas divi jautājumi:

Kas tās ir par enerģijām? Un kāpēc cilvēce tādos apstākļos ir izdzīvojusi (vismaz pagaidām)? Jo mēs taču lieliski zinām, cik negatīvi uz cilvēku iedarbojas magnētiskās vētras. Bet pašlaik mēs atrodamies nepārtrauktas vētras (pat magnētiskas viesuļvētras) apstākļos, kura ilgst jau vairāk nekā gadu!

Un atbilde ir viena – Jupiters!

Kā mēs jau rakstījām rakstā “Cilvēka apziņas paplašināšanās kosmiskais mehānisms. Saule – Zeme – Jupiters” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub2.html[1], uz Zemi nākošās nesankcionētās plazmas vaininieks ir Jupiters. Komisko starojumu pamata masa ienāk no viņa.

Jupiters, kā miesīgs Tēvs vāc kosmiskos starojumus, transformē tos, izlaižot caur sevi, un nodod mums. Bet tas jau ir pavisam citas struktūras starojums! Tā ir Garīgā Gaisma. Bet tādu starojumu cilvēks uzņemt kā dzimto, un tas nevar nodarīt viņam kaitējumu, ja viņa sirds ir atvērta. Un šī Gaisma pašlaik veic darbu, līdzīgu tiem “Visuma plūdiem”, kuri agrāk nomazgāja visus netīrumus no planētas. Bet tagad Garīgās Gaismas plūsma mazgā ārā netīrumus no cilvēka domām, vāc prom agresiju, atdalītības sajūtu u.c.

Kopš šī momenta Jupiters izrādījās mūsu vērīgas uzmanības centrā, kaut gan mēs lieliski saprotam, kāda savstarpējā saistība ir visam kosmiskajā telpā.

“Zinātnieki sen ir pievērsuši uzmanību Merkura, Zemes, Jupitera un Urāna magnētiskā sajūguma faktoram. Šo planētu raksturojumu salīdzinoša pētīšana daudzu gadu laikā ir ļāvusi Novosibirskas pētniekiem izdarīt secinājumu, ka, ja uz vienas no tām notiek nopietna pārbūve, tad kaut kas līdzīgs notiks arī uz pārējām. Sākumā magnētiskā lauka izmaiņas tika konstatētas uz Jupitera un Urāna, šo planētu elektromagnētiskās jaudas bija pieaugušas 30 un 10 reizes, attiecīgi.

NASA. “Elektronu impulsu plūsmas no Jupitera reizēm pārsniedz plūsmas no Saules vairākas reizes.” Tāpēc Zemes magnetosfēras aste pašlaik ir pagriezta pret Sauli.

Jupiteram ir ļoti spēcīgs magnētiskais lauks. 50 reizes lielāks nekā Zemei. Viņa magnētiskais lauks izplatās 15 rādiusus no planētas. Turklāt Jupitera magnētiskais lauks ir diskveidīgs un tik spēcīgs, ka nekas Saules Sistēmā nespēj izkropļot tā regulāro formu.

Zeme un Jupiters atrodas kosmiskā magnētiskā rezonansē. Un šī sakritība ir patiešām mistiska! Magnētiskās asis sakrīt ar precizitāti līdz grādam. Uz Zemes ir 4 magnētiskās anomālijas, un uz Jupitera arī. Telpā viņu lokalizācija sakrīt ļoti precīzi.” (Tihoplavi T.S. un B.J., Kretovs J.V. “Zemes magnētiskā lauka dīvainības”) (Тихоплав Т.С и В.Ю, Кретов Ю.В. “Странности магнитного поля Земли”)

Visa mūsu Saules Sistēma pašlaik atrodas sasildīta “burbuļa” stāvoklī; tas pārvietojas uz citu mūsu Galaktikas vietu… (http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub10.html[2]) Dievišķā kosmosa vienotais modelis. LCS.

Tāda veida pārvietošanās Kosmosā ir ļoti nopietna lieta! Un, tikai pateicoties Krajona komandai, cilvēkiem ir izredzes saglabāt savu fizisko ķermeni (vairāk, nekā saglabāt – atstāt!) un iziet pāreju bez nomiršanas.

“Krajons jūdza kopā (koriģēja) Zemes magnētisko lauku ar Jupitera magnētisko lauku, kuram ir liela nozīme bioloģiskajai dzīvībai uz Zemes. Zemei nav magnētiskā režģa. Krajons pieminēja arī atbalsta grupu, kura atrodas tieši Jupitera orbītā.” Tihoplavi T.S. un B.J., Kretovs J.V.

“Saules Sistēma pašlaik noskaņojas rezonansē ar Galaktikas Centrālo Sauli, caur visas Saules sistēmas magnētisko režģu noskaņošanu. Tas jums šodien ļauj pāriet uz citu oktāvu, nonākt atbilstībā jūsu patiesajai Vienotībai, paliekot jūsu ķermenī,” saka Glabātāji. https://www.light-group.info/co-creation/translations/562-messagesfromdolphins.html

Pateicoties šim faktam, viss dzīvais uz Zemes ir droši aizsargāts no kaitīgiem kosmiskiem starojumiem. Kas tad arī ļauj cilvēkam ne tikai izdzīvot, bet arī veikt pāreju šajā fiziskajā ķermenī.

Vēl vairāk, kopš kāda laika Jupiters ir sācis piegādāt Zemei, lai cik tas dīvaini neskanētu, “garīgo” Gaismu!

Tiekam skaidrībā…

“1994. g. garām Jupiteram palidoja Šūmeikera-Levi komēta. Nokrita par spīti visiem likumiem un izraisīja tādai mazai masai NEpiemītošu parādību (parādību ir tik daudz, ka komētas masai bija jābūt lielākai par 93%). Un to izdarīja informācija, kuru komēta ienesa Jupiterā!!!

Turklāt komēta Jupitera saikni ar Sauli pārslēdza uz gigahercu diapazonu. Un tur pašlaik ir spēcīgas ziemeļblāzmas. Un plazmas izmetumi telpā caur koronārajiem caurumiem, līdzīgi Saulei. Uz Jupitera ir parādījies daudz litija, kura agrāk uz virsmas nebija. Tas ir īpašs metāls, tam ir sakars ar intelektuālajiem procesiem cilvēka organismā.” Jaunā fizika (Новая физика) Tihoplavi B.J. un T.S.[3]

Lūk, ko vēsta autoritatīvais pētnieks Dmitrijevs (Дмитриев) savā rakstā “JAUNĀS PASAULES DZIMŠANA[4]”.

“Jupiteram ir acīmredzams sešstūris, kurš ietver Ziemeļpolu. NASA to sauc par “kvazi-sešstūri”.

13 XI 08

Tas ir visai pārliecinošs pierādījums tam, ka ēteriskās enerģijas ietecēšana Jupiterā ir spiesta iet cauri sešstūra spēka laukam (strukturizēties īpašā veidā!), lai sasniegtu mērķi kodolā.

Nesen publikai tika sniegts NASA pētījums, kurš demonstrē rentgena staru anomālu aktivitāti tieši Jupitera Ziemeļpolā. Katras 45 minūtes, kā pēc pulksteņa, mūsu Saules sistēmā tiek izmesti gigavati enerģijas.

13 XI 09

Šis attēls rāda, kā patiesībā izskatās izlaišanas avots – rozā krāsas apgabals. Tas ne tikai atrodas tieši Jupitera rotācijas Ziemeļpolā (ne magnētiskajā), bet arī IZSKATĀS kā tetraedra virsotne. Diezgan ticami, ka rentgena staru uzliesmojumiem nākas sadurties ar divu enerģētisku lauku, kuri rotē pretējos virzienos un sitas viens pret otru, mezgliem, kas izraisa lielu enerģijas daudzumu atbrīvošanos.”

 

Garīgās Gaismas struktūra atšķiras no fiziskās gaismas struktūras, viņai ir sešstūraina struktūra.

Informācija no grāmatas “CILVĒCE TAPŠANAS CEĻĀ” https://www.light-group.info//co-creation/translations/562-messagesfromdolphins.html

“Prānas sešstūrainās struktūras pārstāv daudz augstāku līmeni vibrāciju plānā, salīdzinot ar jūsu prānas lodīšu apaļo organizāciju. Tas ļauj būt kontaktā ar daudzdimensionālām pasaulēm, kuru dimensija ir daudz augstāka, salīdzinot ar jūsu dimensiju, un turklāt uzturēt kontaktu ar trešās dimensijas blīvo matēriju…

Tas ir, pastāv zināma svārstību kustība no fiziskās gaismas uz garīgo gaismu. Tā, pārejot no vienas uz otru, svārstību kustība nepieciešamajā veidā rada arī iekšējās apzināšanās atgriešanās fenomenu, kurš ļauj pāriet no vienas gaismas šūniņas (jeb apaļās gaismas lodītes) uz garīgās gaismas lodīti (kura ir sešstūraina), kuras galvenā īpatnība ir iespējā radīt (vienīgi ar tīra nodoma palīdzību) jebkādu materiālu formu.”

 

Tātad mēs redzam, KĀ un KĀDU enerģiju pārvada mums Jupiters.

Iespējams, tāpēc ļoti spēcīgās starojuma plūsmas no Jupitera cilvēks panes vieglāk nekā vājākās Saules vēja tiešās plūsmas no Saules.

Var teikt, ka Jupiters ir Zemes garīgā Saule.

Atcerēsimies grieķu mitoloģiju, kur Jupiters – tas Dievs ZEVS.

Materiāls no Vikipēdijas: “Zevs (sengrieķu Ζεύς, Mikēnu di-wesengrieķu mitoloģijā debesu, pērkona un zibeņu dievs, visas pasaules pārzinis. Galvenais no dieviem-olimpiešiem, titāna Krona un Rejas trešais dēls. Aīda, Hestijas, Dēmetras un Poseidona brālis. Zeva sieva – dieviete Hēra. Dievu un cilvēku tēvs. Romiešu mitoloģijā tika identificēts ar Jupiteru.

Par Zevu tiek domāts kā par “uguni”, “degošu substanci”, kura mīt ēterā, pārvaldot debesis, organizējot kosmiskās un sociālās dzīves centru.

Turklāt viņš sadala labo un ļauno uz Zemes, ir ielicis cilvēkos kaunu un sirdsapziņu. Zevs ir bargs, sodošs spēks, dažreiz viņu asociē ar likteni, dažreiz – pats uzstājas kā būtne, pakļauta Moirām – liktenim. Viņš var paredzēt nākotni. Viņš vēsta likteņa norādījumus ar sapņu, kā arī ar pērkona un zibeņu palīdzību. Visa sabiedriskā kārtība bija Zeva būvēta, viņš ir pilsētas dzīves aizbildnis, pazemoto aizsargātājs un lūdzošo aizbildnis, uzdāvināja cilvēkiem likumus, noteica ķēniņu varu, arī apsargā ģimeni un māju, seko tradīciju un parašu ievērošanai. Viņam pakļaujas citi dievi.”

“Kauns un sirdsapziņa” – tās tad arī ir tās “taisnīguma jūtas”, kuras saasinās, pārejot no 3. dimensijas 4-jā.

Šķiet, ka tagad visai Zemes pasaulei būs jādzīvo pēc tāda likuma! Un tas ir labs jaunums.

Mēs sniedzām retrospektīvu par faktiem, kuri liecina par planētas Zeme visas cilvēces PĀREJU uz GARĪGO Gaismu.

Bet! Ir svarīgi prast šo Gaismu uztvert.

Ir svarīgi būt noskaņotam uz vajadzīgo frekvenci. Un šeit pats galvenais ir BŪT VIENOTĪBĀ. (“ES ESMU VIENOTĪBA”). Un pēc tam atliek piepildīties ar Garīgo Apzinošo Gaismu (“ES ESMU GAISMA”)…

Un darīt to vēlams APZINĀTI.

Tad kā gan cilvēkā atspoguļojas magnetosfēras spēcīgā saspiešana?

Tā kā magnetosfēra saspiežas (un cilvēks – tas ir dzīvs elektromagnēts), viņš kļūst enerģētiski piesātināts. Tādā mērā, cik ļaus viņa kanālu apjoms (caurlaides spēja).

Bērns bērnībā ir enerģijas pilns, un laiks viņam velkas lēni, bet pieaugušam – laiks “lido” (maza energoietilpība). Pašreizējie bērni ir hiperaktīvi, bet pieaugušajiem arī sāk parādīties daudz enerģijas. Šķiet, ka tieši pašlaik mums būtu jāparūpējas par to, kur pielikt augošo enerģētisko jaudu, ar kādu jaunradi nodarboties.

Uz magnētiskā lauka pieaugumu uzreiz atsaucas asinsrites sistēma, kura pēc būtības ir magnētiska antena. Mediķi jau ir sadūrušies ar problēmu, ka jaundzimušiem bērniem asinīs ir zems hemoglobīna saturas, kuru neatlaidīga mēģināja risināt ar dzelzi saturošiem preparātiem. Protams, no hemoglobīna satura rr atkarīga šūnu barošanās ar skābekli, taču ir vērts ņemt vērā arī tā magnētisma nesēja funkciju. Bērnu organisms vienkārši noreaģēja uz magnētiskā lauka lieluma palielināšanos.

Pēc pazīstamā ģeofiziķa A.N. Dmitrijeva domām šīs magnētiskā lauka izmaiņas nav krīze, bet tikai Zemes evolūcijas izpausme.

 

Pievienots 11.2013

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub11.html

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1167-nina-terehova-divi-uzskati (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1259-nina-terehova-dieviska-kosmosa-vienotais-modelis-liela-centrala-saule (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://fictionbook.ru/static/trials/08/49/29/08492953.a4.pdf (Tulk. piezīme)

[4] Faktiski raksts krievu valodā sastopams daudzās vietnēs ar dažādiem nosaukumiem, bez autora norādes, ar attēliem un bez tiem. Pieminētais Dmitrijevs ir “Дмитриев Алексей Николаевич (1933) - доктор геолого-минералогических наук, кандидат физико-математических наук, ученое звание - профессор; должность - ведущий научный сотрудник лаборатории экогеологии ОИГГиМ СО РАН, специалист в области экологической геологии, использовании математических методов в науках о Земле, исследовании космоземных взаимосвязей для выявления характера климатических изменений.” (http://www.koob.ru/dmitriev/) Minētajā rakstā ir atsauces uz viņa teikto. Skat., piemēram, http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_vodoley.html (Tulk. piezīme)