Нина Терехова и Сергей Бублик - ВСЁ НЕ ТАК, КАК МЫ СЕБЕ ЭТО ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - VISS NAV TĀ, KĀ MĒS TO IEDOMĀJAMIES

Gribat zināt, cik civilizācijām JAU ir kontakts ar mums? Kāpēc civilizācijas (Dievu rati) mūs agrāk apmeklēja laiku pa laikam, bet tagad ir spiestas atrasties šeit pastāvīgi? Kā ir ierīkota viņu mijiedarbība ar mums, un kur mēs ar viņām dalāmies?

17 08 20 01

1. att. Civilizācijas neizspiego mūs no savu NLO logiem, bet balansē sadalījuma sistēmu. Astruss: “Šeit viņu ir tik daudz, ka jūs iedomāties nevarat. Jūs esat nobrieduši līdz nanotehnoloģijām, bet nepieļaujat, ka tamlīdzīgas tehnoloģijas var izpaust jums blakus esošo iezīmes: tās ir gan caurspīdīguma iezīmes, gan spoguļa iezīmes.

 

Mēs esam pieraduši “domāt, kā cilvēks”, bet ja uzmanīgi izlasa to, ko saka Astruss, Korss un Hierarhi – augsti garīgas būtības, iznākušas uz kontaktu ar pazīstamajiem zinātniekiem Tihoplaviem V.J. un T.S (Тихоплави В.Ю. и Т.С.) caur Kretovu J.V. (Кретов Ю.В.), tad kļūst SAPROTAMAS daudzas lietas. VISS NAV TĀ, KĀ MĒS TO IEDOMĀJAMIES.

 

Turpināsim iegūt skaidrību par negentropisko portālu, caur kuru Augstākās Civilizācijas tieši tagad pārved cilvēci uz Jauno Civilizāciju ciklu. Sākums šeit http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub70.html[1]

 

Astruss dod uzvedni: “Šis portāls ir saistīts ar informācijas signālu caurumiņiem caur secīgi izvietotu punktu, kuri seko cits aiz cita, sistēmu…”

 

Informācija no grāmatas: Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V. “Pa tuksnesi ejošie”[2]

Par informācijas signālu caurumiem.

“Dievs radīja dabas likumus, kuru pilns krājums ir ideāla materiālās attīstības programma. Vispārējās programmas jēdzieniskais saturs izplatās ar bezgalīgi lielu ātrumu.

Taču nedzīvā matērija “nesaprot” nekādu ideālu informāciju vispār. Materiāli objekti cits ar citu sazinās tikai materiālu signālu un kodu “valodā”.

Rodas jautājums: kur ideālo likumu jēdzieniskais saturs pārstrādājas materiālos signālos un kodos?

(Informācija – tas ir vēstījuma jēdzieniskais saturs. Signāls – tas ir koda ieraksts, kurš nosacītā veidā nes informāciju. Dabas likumi var būt pierakstīti dažādās valodās un molekulārā līmenī mūsu smadzenēs. Šis ieraksts ir materiāla kategorija, un pēc būtības ir ideālo dievišķo likumu materiāls kods (izkropļota kopija).)

 

Zemskaņas ātrumu pasaulē nav nekādu ideālu signālu un kodu. Virsgaismas ātrumu pasaulē to arī nevar būt, jo tur nav nekādu materiālu signālu un kodu. Tātad tie var būt tikai kritisku ātrumu starppasaulē, kuru akadēmiķis M. A. Markovs (М. А. Марков) ir nosaucis par “tranzīta mikrocivilizāciju pasauli”. (Astruss: “Markovam ir taisnība. Kritiskā pasaule eksistē, tā ir būtības izteiksme.”)

 

Tranzīta mikrocivilizācija antifotonu niedrēs enerģētiskā līmenī no Dieva saņemto ideālo informāciju pārstrādā materiālos signālos un kodos, nododot tos visiem fotoniem, kuri šos signālus ar gaismas ātrumu izsūta pa visu Visumu.

Pēc tam enerģētiskie signāli pārvēršas vielas signālos un pāriet uz mūsu zemkritisko ātrumu pasauli. Nesaprātīgā matērija jau var saprast šo informāciju, un tā izpilda komandas akli, bet bez ierunām precīzi.”

 

Informācijas signālu caurumu eksistēšanas pieņēmumā būtisku lomu spēlē frīdmoni. Kas tie tādi ir?

 

Savā zinātniskajā teorijā akadēmiķis Markovs atzīmē, ka elementārdaļiņās (piemēram, fotonā un antifotonā) var eksistēt “dzīvas un pat saprātīgas būtnes.” Šīs elementārdaļiņas, kuras satur dzīvas un saprātīgas būtnes, akadēmiķis Markovs ir nosaucis par frīdmoniem.

 

Ir zināms, ka jebkuram fiziskam ķermenim vai vielas daļiņai piemīt savs lauks (gravitācijas, elektromagnētisks, bioloģisks utt.). No katras lauka elementārdaļiņas uz citu pasauli ved neredzami informācijas signālu sakaru kanāli, informācijas signālu caurumiņi. Tie ir nosaukti par caurumiņiem tāpēc, ka tiešā veidā jebkuru fiziskās pasaules punktu saista ar ideālo pasauli, apejot mūsu Visuma četrdimensiju telpas-laika nepārtrauktību. Citiem vārdiem, šie caurumiņi ir durvis uz citām dimensijām!

Šiem caurumiņiem, tāpat kā savam laukam piederošajām bezķermeniskajām elementārdaļiņām, nepiemīt nekādas telpas dimensijas fiziskā nozīmē: to garums, platums un augstums ir vienādi ar nulli. Tāda veida bezķermeniskā fiziskā lauka elementārdaļiņa jeb bezķermeniskais antifotons pēc būtības ir vesela pasaule, kura sevī ietver kā nedzīvu fizisku enerģiju, tā arī saprātīgu mikrocivilizāciju.

 

Noteiktos apstākļos tādas mikrocivilizācijas pārraida, pieņem un pārstrādā ideālo informāciju materiālos signālos, un otrādi. Informācijas nesēji ir torsionu lauki.

Jebkurš ideālās informācijas elements jebkurā laikā ir visur, bet mēs nevaram to uztvert. Taču bezķermeniskā lauka bezsvara daļiņu informācijas signālu caurumiņi var tos uztvert. Nonākot lauka elementārdaļiņas iekšienē, ideālās programmas kodus mikrocivilizācijas pārstrādā enerģētiskos kodos, kuri kopā ar lauka bezsvara daļiņām pārvietojas vakuumā ar gaismas ātrumu.

Ja lauka enerģētiskā daļiņa saduras vai savienojas ar fizisku ķermeni (vai ar vielas daļiņu), tad enerģētiskais kods pārstrādājas vielas kodā elementārajā līmenī. Fiziskais ķermenis vai vielas daļiņa atpazīst signālu un reaģē uz to pilnīgi neapzināti un viennozīmīgi.

 

Iznāk, ka informācijas signālu caurumiņi saista šūnas ar Smalko pasauli? Astruss: “Jūs esat nonākuši pie noslēpuma. Nevajag rīkot nekādus plūdus uz planētas, pietiek iedarboties caur šiem signālu caurumiņiem. Un viss notiks daudz vienkāršāk, nekā jūs domājat. Visa telpa ir caurausta ar šiem caurumiņiem. Tie ir visur – tie ir vai nu pasīvi, vai aktīvi.”

 

Taču materiālajā pasaulē jebkurš materiāls kods pakāpeniski uzkrāj kļūdas un pēc kāda laika kļūst nederīgs. Turklāt ideālā programma periodiski atjaunojas. Tāpēc ir PASTĀVĪGA kontrole no Dieva puses.

 

Par mikrocivilizācijām mūsu šūnās.

“Katra šūna ir saistīta ar ēteru, kurš ir mātesplate, ar informācijas signālu caurumiņu palīdzību.

Babikovs (Бабиков) apgalvo: “Jebkura telpa spēj mainīt savus izmērus. Laiks un telpa var izzust (pašiznīcināties) un parādīties no jauna.”

Tie var saspiesties līdz punktam, var kļūt par frīdmoniem.

Astruss: “Un frīdmoni – tie ir gan citi visumi, gan citas civilizācijas, gan citas telpas. Bet frīdmoni jūsu šūnās – tās drīzāk ir civilizācijas.

Informācijas signālu caurumiņi un frīdmoni šūnā ir saistīti praktiski tiešā veidā. Informācijas signālu caurumiņi velk sev pakaļ frīdmonu. Velk, bet nevar izkustināt, norit mijiedarbība. Taču to nevar saukt par saikni starp civilizāciju un šūnu, tāpēc ka saikne paredz nepārtrauktību. Bet te reizi pa reizei.

17 08 20 02

2. att. Cilmes šūna

 

Ja ļoti tēlaini iztēlojamies cilvēka šūnu, kā 2. att., kur izaugumi – tie ir daudzi informācijas signālu caurumi, bet melnais punkts augšā – tas ir vienīgais kādas civilizācijas frīdmons, tad visu 96 civilizāciju uzdevums pašlaik – noregulēt sakarus ar mūsu šūnām, lai saņemtu civilizācijām vajadzīgo psihisko enerģiju.

Frīdmons šūnā – tā ir pašas ar šūnu saistītās civilizācijas pārstāvniecība. Kad vajag, frīdmons saistās ar civilizāciju. (Izrādās, ka mēs ar citām civilizācijām saistāmies tiešā veidā, kad ražojam viņām vajadzīgo psihisko enerģiju, ne citādi. Mēs to darām pastāvīgi, kopš pašas dzimšanas, tikai nezinām un nejūtam.)

Frīdmons piegādā enerģiju mūsu civilizācijai apmēram tā, kā notiek lidmašīnu uzpilde lidojumā.

Civilizācija var būt izpausta katrā šūnā, bet var būt neizpausta. Astruss: “Ir tādas šūnas, kurās frīdmonu nav. Piemēram, tās, kas iet bojā, un tās, kuras vēl nav izvērsušās.”

 

Šūna pati apdomā saņemto enerģētisko signālu un pieņem saprātīgus atbildes lēmumus.

Izrādās, ka ir principiāla starpība starp civilizāciju neironos un civilizāciju, piemēram, muskuļu šūnās – pēc organizētības un mijiedarbības līmeņa... Civilizācijas zina, ka ir klātesošas mūsu neironos. Un cita par citu arī zina. Viņas ir saistītas savā starpā, tikai ne tā, kā jūs iedomājaties. Viņas ir saistītas caur zināšanām, informāciju.

Visas civilizācijas mūsu šūnās ir tādēļ, lai piebarotos ar psihisko enerģiju un lai mums kaut ko dotu.

Civilizācijas iekļūst mūsu organismā, mūsu šūnās, bet mēs to nejūtam. Šūnu daudzveidība ir izskaidrojama ar daudzveidīgajām sistēmām, kuras saistītas ar frīdmoniem.

 

Ir zināms, ka mūsu telpā ir 84 civilizācijas, bet mūsu ķermenī ir 84 šūnu tipi.

Astruss teica, ka civilizāciju skaits palielināsies. Jaunas civilizācijas mūsu telpā iekļūs no citām telpām (uz mūsu īpašību palielināšanās rēķina), un drīz to kļūs 96.

Visdrīzāk tas jau notiek!

 

Zinātnieki ir atklājuši jaunu aizkuņģa dziedzera šūnu tipu.

2017.04.11. “Agrāk bija zināms, ka eksistē alfa un beta šūnas, kuras regulē cukura līmeni asinīs. Bet tagad ir konstatēts trešais šūnu tips. Atklājums var izmainīt pieeju cukura diabēta ārstēšanai: atrastās šūnas var transformēties beta šūnās, kuras izstrādā insulīnu.

Pēc pētījumu vadošā autora Marka Hjūzinga (Mark Huising) vārdiem šim atklājumam ir liela nozīmē uzreiz vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, ir atklāts pilnīgi jauns šūnu tips, zinātniekiem agrāk nezināms. Otrkārt, šīs šūnas var tikt izmantotas iznīcināto beta šūnu aizstāšanai. Un treškārt, izpratne, kā šis šūnu tips transformējas pilnvērtīgās beta šūnās, var palīdzēt izstrādāt jaunas metodes 1. un 2. tipa diabēta terapijā ar cilmes šūnu palīdzību.” https://hightech.fm/2017/04/11/insulin-regeneration

 

Tātad mūsu fiziskajā telpā ir parādījušās vēl 12 civilizācijas!

Un mēs zinām, KĀ viņas parādās – caur cilmes šūnām. Un viņas nodarbojas ar to, ka “uzstāda jaunu sadalījuma sistēmu”.

 

Zinātnieki no Kalifornijas Sandjego Universitātes ir izanalizējuši galvas smadzeņu neironu paraugus un atraduši agrāk nepazīstamus šūnu veidus.

“Cilvēka smadzenēs tika atrasts jauns cilmes šūnu tips, kurš piedalās neokorteksa (galvas smadzeņu garozas ārējā apgabala) formēšanā. Neokortekss atrodas galvas smadzeņu pusložu augšējā slānī un atbild par augstākajām nervu funkcijām, veidojot cilvēkam garozas pamata daļu. Noskaidrojās, ka šūnas atgādina radiālās glijas šūnas, taču dalās citādi, konkrēti, veic virkni atšķirīgas pārvietošanās, kuras zinātnieki agrāk nav novērojuši.

Cilmes šūnas ir īpašs šūnu tips, viņas spēj pašatjaunoties ilgu laika periodu, kā arī veidot dažāda tipa šūnas organismā.” Pētījuma detalizēti rezultāti tika publicēti žurnālā Science 2017. gada 10. augustā. http://earth-chronicles.ru/news/2017-08-12-107215

 

Par kādu sadalījuma sistēmu ir runa?

 

Tihoplavi sarunā ar Hierarhiem pieskārās sadalījuma sistēmai uz Zemes. Tā uz Zemes atdala garīgo un materiālo.

Astruss apstiprināja: “Jā, tā. Šis priekšstats var izskaidrot Dievu ratu parādīšanos. Patiesībā civilizācijas Zemi apmeklēja vairākkārt sakarā ar traucējumiem sadalījuma sistēmā. Viņas regulēja sadalījuma sistēmu uz Zemes, bet jūs tagad lauzāt galvu, kāpēc šeit ir Stounhendžas akmeņi, kāpēc tur ir piramīdas vai akmens elki. Nu tāpēc, ka ir noregulēta sistēma. Turklāt sadalījuma sistēmas deformācija var provocēt traucējumus jūsu šūnās, sistēmas kļūmi un onkoloģiskas slimības.

Sadalījuma sistēma eksistē neatkarīgi no jūsu šūnām.

Jebkura civilizācija organizējas pēc noteiktiem likumiem, it kā sastrādā noteiktu specifiku.

“Atdalīt garīgo un fizisko” – tas nozīmē sadalīt enerģiju dažādos veidos. Tie liek sistēmai, kura atrodas uz Zemes, vibrēt noteiktā frekvencē. Un šūnas sāk noskaņoties uz šo frekvenci. Arī psihosfēra noskaņojas uz šo frekvenci. Precīzāk, viņa ieiet rezonanses stāvoklī.

Diemžēl sadalījuma sistēmu stabili noturēt nav iespējams. Tā visu laiku dod izbalansēšanos. (Ietekmē ar cilvēka darbība.)

Tāpēc arī atnācēji šeit balansē šo sistēmu. Šeit viņu ir tik daudz, ka jūs iedomāties nevarat. Jūs esat nobrieduši līdz nanotehnoloģijām, bet nepieļaujat, ka tamlīdzīgas tehnoloģijas var izpaust jums blakus esošo iezīmes: tās ir gan caurspīdīguma iezīmes, gan spoguļa iezīmes.”

 

Secinājums: sadalījuma sistēma uz Zemes pati enerģiju materiālajā un garīgajā komponentē nedala. Tā mūsu šūnas noskaņo uz tādu frekvenci, lai viņas nepārtraukti strādātu pie laika dalīšanas. Laika dalīšana enerģijā un informācijā tad arī ir dalīšana materiālajā un garīgajā komponentē. Enerģija – tā ir materiālā komponente, bet informācija – garīgā komponente.

Un mēs, cilvēki, esam vienkārši dalītāji! Tā dēļ mēs arī esam uz Zemes. Enerģija, kura ir izgājusi cauri mūsu šūnām, ir psihiskā enerģija, kurai ir ļoti augsta vibrāciju frekvence un kura spēj mijiedarboties ar visu, ar ko vien vēlies.

 

No dialogiem ar Astrusu:

- Kāpēc līdz galam saspiests Visums šūnas veidā izstrādā psihisko enerģiju, bet nesaspiests – nē?

Astruss: “Tāpēc ka apvalks reaģē uz saspiestību.

Psihiskajai enerģijai arī ir tendence dalīties. Bet jau tur, ne jūsos, bet tur.

Tā sadalās aizkapa komponentes enerģijā un tajā, kas ir īpašība šeit – dzīves turpināšanās enerģijā. Kā uzkrājoša funkcija, no kā parādās fantastisks progress, straujš īpaši pēdējā laikā.”

 

Tieši tāpēc citas civilizācijas ir spiestas pašlaik atrasties uz Zemes pastāvīgi, nevis reizi pa reizei, kā tas bija vēl pirms 6 tūkstošiem gadu. Pārāk strauji ir kļuvuši visi procesi! Turklāt pašlaik mainās visu civilizāciju sadalījuma sistēma. Visas pāriet uz citādu enerģijas kvalitāti. Un ir izrādījies, ka mēs esam savstarpēji saistīti jau pat šūnu līmenī.

 

Bet tagad par šūnām.

 

Korss: “Dzīve – tā ir nespecifisks (noturīgs) telpas un laika atdalījums.” Astruss precizēja: “Dzīve – tie ir procesi, kuri notiek nespecifiskā telpas un laika atdalījumā.”

 

Cilmes šūna principiāli atšķiras no specializētajām šūnām ar to, ka no viņas var izaugt jebkura šūna, jebkurš orgāns. Cilmes šūnā arī ir viena prototelpa, viena vitonu matrica un viens frīdmons.

Vēl vairāk, jebkura cilmes šūna – tā ir piesaiste laikam. Bet parastā nē. Parastajā šūnā laiks snauž, bet cilmes šūnā viņš (laiks) – sadalās. Cilmes šūnā ir sadalītājs.

Sadalītājs – tā ir īpašība, kura izpaužas kā spēja dalīt laiku enerģijā un informācijā.

Sadalītājs – tās ir īpašības, kuras piemīt mehānistiskiem elementiem, spējīgiem organizēt autonomus ģeometriskus apgabalus. Tas ir tas pats, kas atdalīšana. Cilmes šūnas struktūrā ir sadalītājs.

 

Sadalītājs veicina ģeometrisku informācijas apgabalu, piemēram, tetraedra, bet pēc tam zvaigžņu tetraedra, kuba, tora, un ģeometrisku bioloģisku apgabalu: sfēras, tora, sešskaldņu piramīdas (aknu daivas) veidošanos. Pateicoties šai īpašībai, cilvēks principā ir radīts, balstoties uz ģeometrijas likumu – zelta griezuma likumu.

 

No Tihoplavu dialoga ar Astrusu:

- Ir tāds izteikums: “Katra forma ir izstarojošs ģenerators, spēka, kurš viņu radīja, nesējs.” Gribētos uzzināt, kā informācijas ģeometriskās figūras telpā var ģenerēt dažādus enerģijas veidus?

Astruss: “Visas ģeometriskās figūras ir saistītas ar laika plūsmu. Katra figūra var ģenerēt (radīt) enerģiju, kuru viņa laiž cauri. No laika kustības rada.”

17 08 20 03

3. att. Čakru un Platona ķermeņu sakars

 

- Iznāk, ka ģeometriskas figūras ir laika sadalītāji. Katra ģeometriskā figūra dala laiku enerģijā un informācijā, turklāt dažādās attiecībās? Piemēram, trīsstūris dala laiku enerģijā – 80%, un 20% - informācijā. Bet dodekaedrs – otrādi.

Lūk, no kurienes rodas piramīdu enerģija, skaitļu un figūru enerģija! Astrus, milzīgs Jums paldies. Izrādās, ka tā ir laika enerģija. Jūs mums tādus noslēpumus atklājat.” – pateicās Tihoplavi.

 

Tātad. Necilmes šūnas vitonu matricā notiek telpas un laika atdalīšana un laika sadalīšana iekšējā un ārējā. Bet cilmes šūnā notiek visi tie paši procesi un plus iekšējā laika sadalīšana informācijā un enerģijā.

Turklāt enerģija uzkrājas prototelpā, bet informācija brīvi cirkulē prototelpā un ir atgriezeniska. Un atkal dalās enerģijā un informācijā.

 

No Tihoplavu dialoga ar Astrusu:

- Vai var teikt, ka laiks dalās enerģijā un informācijā tikai cilvēka šūnās? Astruss: Tā.

- Tādā gadījumā gan mūsu fiziskais Visums, gan cilvēki ir radīti, lai pastāvīgi atdalītu laiku un telpu, un laiku dalītu enerģijā un informācijā. Tā dēļ mūs arī radīja?

Astruss (smaida): Tieši tā. Atcerieties tādu piemēru. Ja jūs no rīta esat pamodies un konstatējis, ka esat palicis viens uz planētas, jūs pārņems neizsakāmas šausmas. Kaut kas ir noticis, taču nav zināms, kas. Bet noticis ir sekojošais: ir izzuduši sadalītāji, laiks ir nobremzējies. Izzūdot dzīvas citoplazmas masas var nobremzēt laiku. Sadalītība, neesot pilnībai, izrādījās jūsu šausmu punktveida izpausme.”

 

Lūk, viens no cēloņiem, ka Augstākās civilizācijas cenšas “pārvest” pēc iespējas vairāk cilvēku. Pašlaik notiek “civilizāciju cikla maiņa summāri visās civilizācijās”, bet tas nozīmē, ka visur mainās sadalošā sistēma. Mūsu civilizāciju šis process vienkārši nevar neskart!

 

Visdrīzāk bērni pēc 2012. gada dzimst jau ar jaunu sadalītāju cilmes šūnās. Bet tiem, kam ir vecais sadalītājs, būtu “jāreflektē ar aktuālo informāciju”, un tad “agrāk dzimušo cilvēku” populācija tiks saglabāta izmainījušās apkārtējas vides jaunajos apstākļos.

 

Astruss saka, ka “Vitonu matricas parastajā šūnā arī paātrina laika virzību, tāpēc ka viņas ir iekļautas mijiedarbības ar cilmes šūnām sistēmā. Zinātne sadursies ar negaidītu parādību, kad viena laika saglabājušās struktūras spēs izpausties cita laika struktūrās, un notiks parādība, kura pārsteigs zinātniekus. Tajā skaitā būs iespējams atjaunot dinozauru populāciju.

Cilmes šūnai piemīt spēja reflektēt ar aktuālo informāciju, kaut arī šī šūna bija pirms miljoniem gadu. Šūna var analizēt savus pārdzīvojumus, radīt zināmu informācijas kompleksu, kurš rezonē domas fāzē.” (Refleksija – nosliece uz savu pārdzīvojumu analīzi, pārdomām par savu iekšējo stāvokli.)

 

Un atkal mūs ved pie domas par mūsu iekšējās telpas pētīšanu!

Pašlaik tam ir izveidojusies labvēlīga ārējā situācija.

No astrologiem:

“Notiek kristāliskas izmaiņas, un planētas visas vietas, kurām ir kristāli kā fiziskajā plānā, tā arī enerģētiskie, rada kristāliskus virpuļus, kuri būs pārpilni ar iespējām, kuras paaugstina enerģētiskās informācijas pārraidi Rudens Ekvinokcijas un Decembra Saulgriežu laikā.

2017. gada augusts – 2 aptumsumi + 5 planetāri retrogrādi un meteorītu plūsma! Augusta retrogrādi:

Merkurs – 2017. g. 12. augusts – 5. septembris

Saturns – no 2017. gada 6. aprīļa līdz 25. augustam

Urāns – no 2017. gada 3. augusta līdz 2018. gada 2. janvārim

Neptūns – no 2017. g. 16. jūnija līdz 22. novembrim

Plutons – 2017. gada 20. aprīlis – 28. septembris

Tas neapšaubāmi ir ļoti spēcīgs scenārijs! Un Augstākās Civilizācijas nelaidīs garām iespēju to izmantot. Pīķa fāze iet no 5. augusta līdz Septembra Ekvinokcijai.

17 08 20 04

4. att. Ir svarīgi saprast – kad vairākas planētas atrodas retrogrādā režīmā vienlaikus, mirdzošajā savienojumā notiek pārliecīga sajaukšanās un intensīvs pastiprināšanās efekts. Tāpēc konkrētu īpatnību kopīgais rezultāts būs izteiktāks un jūtami spēcīgāks.

 

Kad planēta atrodas retro-plūsmā, viņas enerģētikas “trigeris” “pagriežas uz iekšu”, un šis efekts ir nepareģojums. Planētu retro-stāvoklis izmaina plūsmas rakstu un salauž “normālās” apakšprogrammas. To var aplūkot kā piespiedu palēninājumu, pārbaudes pauzi, kura piedāvā apcerēšanu un atkārtotu kalibrēšanu. Retrogrādie tranzīti uz planētām gandrīz vienmēr atnes drāmu. Tas ir laiks, kad bieži notiek negaidītas izmaiņas, bet emocijas var būt destabilizētas, ar ekstremāliem maksimumiem un minimumiem.

Mēs atrodamies bezprecedenta attīrīšanas fāzē, un šie apbrīnojamie gravitācijas spēki un ekstremālās enerģijas tiks iekļautas kopīgā „astroloģiskā tunelī”, kurā visas neatrisinātās problēmas sūksies virspusē. Jūs tādās fāzēs varat just, ka pasaule ir sajukusi prātā. Taču šī fāze var būt arī neparasti auglīga, ja tai pieejam pienācīgā veidā, radot jaunus sākumus. Un tas var vest pie cilvēces masveida evolūcijas un kvantu lēciena cilvēces augstākajā evolūcijā masveida mērogā un individuāli jūsu dzīvē.
Viss no jauna iniciējas spēcīgā kristāliski kodējošā pietekā…”
[3]

 

Pašlaik „/Visuma/ magnētiskais režģis pārbīdās noteiktā virzienā, un rodas jauna organizēšanās sistēma.” Vadošo signālu un visu informāciju tam dod ne tikai cilmes šūnas, bet arī katras šūnas vitonu apvalks.

Astruss: „Katras šūnas. Tas ir ļoti svarīgi, viņas vēl apmainās ar informāciju Ārkārtīgi Augstu Frekvenču (EHF) diapazonā. Bet vitonu matrica rada magnētisko lauku, kurš darbojas kā rezonators.

Turklāt vitonu matrica caur magnētisko lauku iedarbojas tieši uz tiem gēniem, kurus nepieciešams aktivizēt vai atslēgt. Informācijas punktveida impulss, kurš izpaužas struktūrā, katrā momentā var izpausties kā dažāds. Tad attīstās viss kopumā.”

Atgriezīsimies pie citplanētu civilizācijām…

NASA – pats autoritatīvākais resors šajā nozarē – pastāvīgi dod pretrunīgu informāciju. Nesen ASV kosmiskā resora pārstāvji oficiāli paziņoja: NASA ir citplanētiešu eksistences pierādījumi. Vēl vairāk, šie dati glabājas arhīvu mapēs vairāk nekā 60 gadu. Ja sīkāk, tad vēl projekta „Apollon” laikā pagājušā gadsimta 60.–70. gados kosmonauti un zinātnieki bija fiksējuši NLO, kurš bija lidojis gar viņu kuģi, saņemot no tā dīvainu signālu. Vēlāk kādas būtnes un viņu iekārtas tika pamanītas uz Mēness virsmas. Taču pēdējais Donalda Trampa padomnieka zinātnes jautājumos Deivida Gelerntera (David Gelernter) paziņojums vienkārši šokēja sabiedrību. Eksperts paziņoja, ka patiesībā amerikāņi nekad nav bijuši uz Mēness (http://ufonews.su/news69/801.htm)

Tagad mēs, uzklausot oficiālos paziņojumus no ievērojamu pētnieku mutes, varam saprast, vai viņos ir kaut kripatiņa patiesības.

 

2017.08.20.

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 20.08.2017

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub71.html

Pievienots 22.08.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/vs-ne-tak-kak-mi-sebe-eto-predstavlyaem

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/23-n-terehova-un-s-bubliks/1219-nina-terehova-un-natalija-kotelnikova-2018-gads-un-halo (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.koob.ru/tihoplav_vu_ts/idushie_po_pustine (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://universalunity.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-7-21-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD/ (Tulk. piezīme)