Нина Терехова и Сергей Бублик - 2018 год и ГАЛО (продолжение)

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - 2018. gads un HALO (turpinājums)

Sākums šeit http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub70.html[1]

Ja augstākajām civilizācijām stāv priekšā pārvest cilvēci caur negentropisko portālu 2018. gadā, tad rodas jautājums: KĀ var VISUS vienlaikus ievest vajadzīgajā katalīzes un anabolisma[2] ritmā, kurš nepieciešams, lai ieietu šajā portālā? Jo tas taču ir ļoti personisks ritms?

 

Uzvedni dod Astruss: “Šis portāls ir saistīts ar informācijas signālu caurumiņiem caur secīgi izvietotu punktu, kuri seko cits aiz cita, sistēmu. Šie punkti pēc būtības ir stīgas.”

17 08 07 01

Izrādās, ka to var izskaidrot stīgu teorija!

(Par stīgu teoriju īsi var palasīt šeit https://znay.co/66-teoriya-strun-kratko-i-ponyatno.html)

Bet, lūk, tā par stīgu teoriju raksta Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V. “Astruss. Priekštecis jeb jauni dati par Visumu[3]”, 2. nod.

 

“Stīgas ir paši mazākie objekti Visumā, bezgalīgi smalki, bet izstiepti. To garums vienāds 10-35 cm. M. Planka daļiņas ir tieši tādā lielumā.

Stīgu teorija paredz, ka katra elementārdaļiņa patiesībā ir vibrējoša stīga – bezgalīgi smalks un izstiepts objekts, kuram nav iekšējas struktūras. Šo stīgu dažādie vibrācijas stāvokļi precīzi atbilst dažādajiem daļiņu veidiem (kvarki, elektroni utt.).

Stīgas var būt ar brīviem galiem un noslēgtas gredzenos. (Diedziņi un gredzentiņi.) Sarežģīti matemātiski pārveidojumi no šiem diedziņiem un gredzentiņiem ļauj iegūt likumus, kuri apraksta mūsu reālo pasauli – pievilkšanas spēkus, elektromagnētiskos laukus un visu pārējo.

Stīgas mijiedarbojas caur saplūšanu un dalīšanos. Turklāt daļiņas saliekas garumā, piekļaujoties viena otrai – tā stīga uzkrāj enerģiju. Galā stīgas stipri izliecas un var noslēgties gredzenā. Nenoslēgtas stīgas atbild par elektromagnētisko iedarbību. Vibrējoša noslēgta stīga – tas ir gravitons. (Svārstās, paplašinoties vienā virzienā un sašaurinoties perpendikulārā virzienā. Tieši tā svārstās gravitācijas viļņi.)

 

1993. g. tika atklāta M-teorija (E. Vittens (E. Witten)), kura viendimensijas stīgas papildināja ar telpas daudzveidību ar lielāku dimensiju skaitu. Divdimensiju membrānas (2-brānas), trīsdimensionālas, līdzīgas lodēm (3-brānas) utt. Pēc būtības tās ir tās pašas stīgas, bet plakanas.

Kā var iztēloties 3-brānu mūsu trīsdimensiju telpā? Tā aizpilda visu mums zināmo telpu.

Mūsu 3-brānu piepilda elementārdaļiņas, kuras ir nenoslēgtas vibrējošas stīgas ar vienīgo telpas dimensiju – garumu. Katras stīgas gali ir ļoti cieši nostiprināti trīsdimensiju brānas iekšienē, un pamest brānu stīga nevar. Nevar aiziet uz citām dimensijām. Lūk, arī iznāk, ka mēs esam ieslēgti savā telpā nevis tāpēc, ka no tās nav, kur iziet, bet tāpēc, ka viņa mūs no sevis neatlaiž.

(Astruss. Par 70% tas tā ir. Pārējie 30% ir tas, ko jūs saucat par dvēseli.)

Kāpēc tad mēs neredzam mūsu 3-brānu un citas dimensijas? Kad mēs skatāmies ar acīm, mēs skatāmies ar elektromagnētiska spēka palīdzību, kurš nav spējīgs tikt līdz citām dimensijām, izņemot trīs, mums zināmās.

Taču izredzes iztaustīt augstākās dimensijas mums ir. Lieta tā, ka gravitons (pagaidām nav konstatēts eksperimentāli) atšķirībā no visām citām elementārdaļiņām ir noslēgta stīga (cilpa) un var iet uz citām dimensijām.”

 

Atgriežamies pie raksta sākumā izskanējušā jautājuma. Mēs jau saprotam, ka atrodamies 3-brānas nesavienotu stīgu pasaulē.

Stīga var vibrēt bezgalīgi daudzos veidos, un katra viņas vibrācijas mode lielā attālinājumā mums izskatās kā punktveida daļiņa.

 

Laiks Saules sistēmā ienāk caur Sauli un izplatās dažādos virzienos harmonisku viļņu veidā. Visiem šiem viļņiem ir dažāda amplitūda un frekvence. Noteiktas frekvences un amplitūdas vilnis ir ritms.

Piemēram, gada vilnis – tā ir sinusoīda ar lielu amplitūdu un lielu periodu (ar lielu fāzi). Šajā fāzē iekļaujas mēneša ritms, bet tajā diennakts ritms. Diennakts vilnis, saistīts ar gaismu, iet cauri šūnas prototelpai[4], “aizkavējoties atbilstoši ritmam.”

 

Tā kā laika viļņu, kuri iet cauri mūsu organismam, ir milzīgi daudz, tad organisms vienmēr atradīs, uz ko noskaņoties (automātiski ieiet rezonansē). Un tas ir labs jaunums.

 

Jau ir arī saprotams, ka masveida ieiešanas negentropiskajā portālā organizēšana gulstas uz Augstākajām Civilizācijām, un viņas visdrīzāk jau ir izdarījušas lielāko daļu darbu šajā virzienā – ir atlicis tikai ieslēgt režīmu “7%”. (Ienāca prātā dialogs ar Astrusu 2016.03.10. (caur Tihoplavu un Kretovu): “Nomainījās cilvēka meridiānu sistēmas “polisms” 2012. gadā (“+” uz “-“), cilvēce un planēta Zeme kļuva par vienotu enerģētisku sistēmu.

Jautājums: Iznāk, ka pašlaik Kosmosa enerģijas pirmām kārtām pieņem planēta Zeme, bet pēc tam, jau transformētas, caur KĀJĀM tās nonāk cilvēkā?

Astruss: Pieļaujams par 90%. Bet viss triks ir nevis palikušajos 10%, bet 7%. Šie 7% vienā mirklī var izmainīt visu, ko vēlies.”)

Šīs stīgas noskaņo kosmiskais režģis atkarībā no tā, kurā kosmosa apgabalā tās atrodas.

Bet, lūk, uz KĀDU vilni tiks noskaņots katrs no mums, ir atkarīgs no katra cilvēka stāvokļa! (Tūkstošo reizi atkārtojam, ka panika ir kontrindicēta!)

 

Gravitons (noslēgta stīga) – tā ir masas vienība.

Iznāk, ka ir jēga audzēt smalkā ķermeņa masu, veltīt uzmanību savai Dvēselei. Astruss saka – ja cilvēks uz Zemes iepazīstas ar šīm zināšanām (par smalko plānu), nodarbojas ar izpēti, tad viņš sevi neviļus tam sagatavo...

“Viņš liek apziņā rezonēt zināmam zināšanu veidam, kurš padara iespējamu pārlēkt tajā pusē diezgan specifiskā veidā, saglabājot personību.”

 

Vēl būtu jāzina, ka cilvēka bioloģiskais pulkstenis darbojas caur psihosfēru. (Piemēram, pirms 10 tūkstoš gadiem cilvēka bioloģiskais pulkstenis darbojās ne tā.)

Un Pārejas momentā būs nozīme psihosfēras vērtībai valstī, kurā tu dzīvo! (Par to var palasīt rakstā “Psihosfēra un magnētiskais lauks” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub48.html.)

Tā kā mums patīk tāli un ilgi ceļojumi, tad pajautājām par to Kretovam, un viņš atbildēja, ka “vēlams 2018. gadā tālu nebraukt prom no Krievijas, kaut gan var.”

 

Bet tagad par dimensijām.

Izrādījās, ka saskaņā ar daļiņu atražošanās vienādojumiem stīgām ir jāvibrē telpā, kurai ir 26 dimensijas.

Astruss. “Cilvēce tālāk par 13. dimensiju nespēs aiziet. Apstāsies svārstīgā stāvoklī. Fiziskā pasaule ir 11 dimensiju pasaule, un tajā peld mazāku dimensiju telpas – brānas. Brānas ir kosmiskā režģa šūnas.”

No dialoga ar Kretovu:

- Pašlaik uz Zemes mainās civilizāciju cikls, un mēs pārejam uz citu dimensiju sistēmu. Kādu?

Kretovs: “Tas, ko redzu – tas ir dīvaini. Mēs izrādāmies tuvi visam.”

 

Astruss saka, ka “negentropiskais portāls jūsu iekšējo pasauli saista ar kādu dimensionālu sistēmu, ar iekšējo saikņu orientācijas sistēmu. Dimensiju sistēma var pārtraukt savas spēka saiknes nulles punktā un turpināties ārpus šī nulles punkta ietvariem. Jūsu iekšējā telpā ir dažādas dimensiju sistēmas. Negentropiskais portāls atrodas sestajā.

Parādās iespēja saglabāt to pašu struktūru, bet no tās puses.”

 

Par kādām pusēm ir runa?

Ja portāls atrodas sestajā, tad, iespējams, iekšējo saikņu orientācijas sistēma izmainīsies tā, ka mums kļūs uztverei pieejama 6-brānu pasaule (sešdimensiju pasaule)?

Pašlaik zinātnieki mūsu fizisko pasauli sauc par četrdimensionālu.

Ezotēriķi uzskata, ka pēc sešdimensionalitātes sasniegšanas cilvēkam kļūst pieejamas visas dimensijas uzreiz.

Un kāda būs fiziskā pasaule, atliek tikai minēt.

 

Salīdzināsim divus attēlus:

Dzīvības Sēklas un Dzīvības Koka attēlu, kad tie uzlikti viens uz otra (1. att.), un svaigu piktogrammu uz lauka 2017.06.16. Dorsetā (2. att.)

17 08 07 02

1. att. Dzīvības Sēklas un Dzīvības Koka attēls, kad tie uzlikti viens uz otra. Tie pārvēršas par atslēgas līdzību, kur viens precīzi sakrīt ar otru.

 

17 08 07 03

2. att. Piktogramma 2017. g. 16. jūnijā, Dorseta, Anglija.

Dzīvības Koks (1. att.) bija aprakstīts grāmatā “Seifer Jerica” (Radīšanas Grāmatā). Pēc nostāsta šo grāmatu Ābramam eņģelis pasniedza no Dieva. Tas ir traktāts, kurš satur detalizētu apziņas karti un kurš satur garīgā vieduma sistēmās kodējumu ģeometriskā formā. Sistēma sfirot apraksta Visuma, apziņas un radījuma raksturu. Kabalas būtiska doktrīna: cilvēkiem piemīt garīgais ķermenis, kurš var atdalīties no fiziskā un pacelties uz augstākajiem plāniem.

 

Piktogrammā 2017.06.16., Dorseta (2. att.) mēs redzam Dzīvības Koka transformāciju: ir nogriezti ceļi no Malkuta (zvaigžņu ikosaedrs), toties ir pasvītrots ceļš pie Ketera. Keters (Kronis) – zvaigžņu dodekaedrs. Kā dvēseles daļa, viņš pārstāv pārdabiskās jūtas.

 

Jau Galileo Galilejs teica, ka “Visumu nevar izlasīt līdz tam laikam, kamēr mēs neiemācīsimies valodu un neiepazīsimies ar simboliem, kuros tā ir uzrakstīta. Tā ir uzrakstīta matemātikas valodā, bet šīs valodas burti ir trijstūri, apļi un citas ģeometriskas figūras, bez kuru palīdzības izlasīt vienu vienīgu vārda nav cilvēka spēkos.”

 

Nevajadzētu aizmirst, ka pašlaik “mainās civilizāciju cikls summāri visās civilizācijās”, bet tas nozīmē, ka pāriešana no vienas dimensiju sistēmas citā ir neizbēgama.

Enerģētiskās informācijas kompleksam cilvēka iekšienē ir jābūt pārstrukturizētam, lai atbilstu “Dzīvības Koka” jaunajam ciklam.

Un šo jauno kodējumu JAU aprobē uz mums. Neredzami tiek pārbaudīts katra garīgais viedums parastās dzīves situācijās. Turklāt 2/3 cilvēces JAU ir gatavas “pāriet”! (Sk. “Par ko runā piktogrammas uz laukiem 2017. gada jūnijā” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub67.html[5])

 

Medicīnas statistika Krievijā.

“Periodā 2017. gada janvāris - maijs mirstība gandrīz trīskārt pārsniedz 2016. gada pirmo piecu mēnešu statistiku, atzīmē РБК.

No 791 tūkst. mirušajiem visvairāk bija miruši no asinsrites sistēmas slimībām (vairāk nekā 377 tūkst.) un jaunveidojumiem (119,7 tūkst.), pēc tam seko nāves dažādu ārēju cēloņu dēļ – nelaimes gadījumi, slepkavības un pašnāvības (gandrīz 58 tūkst.) un no gremošanas orgānu slimībām – vairāk nekā 39 tūkst.”

 

Pēc statistikas visvairāk problēmu ir ar asinsriti. Bet asinsrites sistēma – tas arī ir informācijas nesējs cilvēkā. Un, kad cilvēks pārstāj saņemt jaunajai telpai adekvātu informāciju, tad viņa šūnas nespēj uzturēt dzīvību.

 

Tad kādā gan realitātē mēs varam sevi konstatēt pēc tam, kad izrādīsimies nulles punktā?

 

Par iziešanas no negentropiskā portāla iespējamajiem variantiem jūs varat padomāt paši – to ir ļoti daudz, jo mēs izrādīsimies “tuvi visam”...

 

Zinātkārajiem...

Jautājums: “Kāda dimensiju sistēma ir aizkapa pasaulē?”

Kretovs: “Ļoti dīvaini. Tur it kā ir sākums, un ir aptvērums. Vieniskā (viendimensionālā) kā pamats, un četriskās un pieciskās sistēmu daļas. Divās pēdējās viņi /aizgājušie/ daļēji atrodas (labāk teikt, sakrīt).”

 

Ņemot vērā stīgu teoriju, mūsu dzīvju rinda pēkšņi parādījās garas, garas viendimensijas stīgas veidā, kura salikta no katras dzīves “gabaliņiem-stīgām”. Tajā plānā mēs atrodamies šajā “stīgā”, un tikai kaut kādos momentos sakrītam ar 4-brānu vai 5-brānu pasauli...

17 08 07 04

3. att. Mēs dzīvojam multi-Visumā

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 07.08.2017

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub68.html

Pievienots 10.08.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/2018-god-i-galo-prodolzhenie

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1219-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-2018-gads-un-halo (Tulk. piezīme)

[2] Metabolisms (no grieķu μεταβολή “pārvēršanās”, “izmainīšanās”) jeb vielmaiņa – ķīmisku reakciju, kuras rodas dzīvā organismā dzīvības uzturēšanai, kopums. Šie procesi ļauj organismiem augt un vairoties, saglabāt savas struktūras un atbildēt apkārtējās vides iedarbībai.

Metabolismu parasti dala divās stadijās: katabolismā un anabolismā. Katabolisma gaitā sarežģītas organiskas vielas degradē līdz vienkāršākām, parasti izdalot enerģiju. Bet anabolisma procesos – no vienkāršākām sintezējas sarežģītākas vielas, un to pavada enerģijas tēriņi.

[3] Skat. http://mirknig.ws/nauchno-populyarnaya/48250-tihoplav-vyu-tihoplav-ts-astrus-predtecha-ili-novye-dannye-o-vselennoy.html (Tulk. piezīme)

[4] Kas tas ir – prototelpa https://books.google.ru/books?id=fl8kDwAAQBAJ&pg=PT200&lpg=PT200&dq=протопространство+клетки+что+это&source=bl&ots=3VUTltseku&sig=b22mWP7sweJw2N6CqquqdA4B0uE&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiP3протопространство+клетки+что+это&source=bl&ots=3VUTltseku&sig=b22mWP7sweJw2N6CqquqdA4B0uE&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiP3

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/n-terehova-un-s-bubliks/23-n-terehova-un-s-bubliks/1208-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-par-ko-runa-piktogrammas-2017-gada-junija (Tulk. piezīme)