Ņina Terehova - Divi uzskati

Divi uzskati par cilvēces apziņas izaugsmi

Cilvēka apziņas paplašināšanās kosmiskais mehānisms

Saule – Zeme - Jupiters

 

Autors: Ņina Terehova, Sanktpēterburga.

Pēc pazīstamā datuma “2012.12.21”, kad notika fāzu pāreja uz otro oktāvu (sk. rakstu “Cilvēces pāreja uz nākamo oktāvu”), mēs turpinājām sekot cilvēka apziņas vibrāciju līmeņa (AVL) izmaiņu atkarībai no uzliesmojumiem uz Saules...

Praktiski uzreiz mēs konstatējām dīvainu neatbilstību vietņu, kuras reālā laikā dod informāciju par Saules aktivitāti, rādījumos. (Izmantojamo vietņu saraksts ir apakšā.)

Tika pamanīta dīvaina parādība: kad notiek uzliesmojums uz Saules, plazmas izmetums rada magnētisku vētru uz Zemes, kurai ar laiku ir jānorimst. Taču patiesībā ir novērojama Saules vēja nesaprotama ātruma pastiprināšanās, kā likums, pēc 12 stundām, kaut gan jauni uzliesmojumi uz Saules nav fiksēti.

No kurienes parādās šī nesankcionētā plazma? Turklāt nakts laikā? (zemāk ir grafiki no vietnes [1], kur dzeltenā krāsā ir parādīta vislielākā jauda, kura, kā likums, iekrīt nakts laikā).

13 09 12 01

Šis jautājums nedeva mums mieru. Vēl jo vairāk tāpēc, ka tika pamanīta AVL lēcienveidīga pieauguma tieša atkarība tieši no šo Saules vēja viļņu “sekundāro” pīķu momentiem. Bet AVL diennakts pieaugums lielums tika atzīmēts tik augsts (līdz 500 tūkstošiem!), ka tas raisīja neizpratni.

Kāpēc pēkšņi tagad tiek konstatēta tik spēcīga cilvēku apziņas augšana, jo saules uzliesmojumi taču ir bijuši vienmēr? Kas jauns ir noticis Kosmosā?

Kā likums, kad parādās jautājums, Visums pakalpīgi sāk piegādāt informāciju, kura attiecas uz jautājumu, no visiem plāniem – kā no zinātniekiem, tā arī no smalkā plāna. Atliek tikai savākt to “kaudzē” un izanalizēt... (Tālāk kursīvā ir izcelta informācija no smalkā plāna, no Garīgas Būtnes, kura sevi nosauca par Astrusu, saņemta caur Kretovu JV un nopublicēta VJ un TS Tihoplavu vietnē.)

Tātad šoreiz mūsu tradicionālā atskaite drīzāk ir līdzīga detektīvam, nekā garlaicīgai statistikai.

Informācija no zinātniekiem.

NASA, 2013.08.31. “Konstatēts saules aktivitātes sakars ar Jupiteru. Zinātnieki no ASV Djūka Universitātes (Duke University) ir izanalizējuši datus par saules starojumu kopš 1978. gada. Ir konstatēta sakarība starp saules starojuma plūsmu un Zemes stāvokli orbītā. Pēc zinātnieku domām šie dati var būt saistīti ar to, ka Jupitera virzienā Saule dod lielāku starojuma plūsmu.

Bez sen pazīstamā saules aktivitātes cikla viņi atraduši ciklu apmēram 1,09 gadu garumā, kad Zeme pāriet līniju, kura savieno Sauli ar Jupiteru. Tieši šajos momentos ierīces atzīmēja vidēji lielāku plūsmu nekā citā laikā...” https://lenta.ru/news/2013/07/31/solaranisotropy/

ASV zinātnieki vispār apgalvo, ka Jupiters ir Saules spogulis. Turklāt viņš “spoguļo” Saules otru pusi...

“Lai uzzinātu, kas notiek Saules otrā pusē, dažreiz pietiek paskatīties uz Jupiteru. Jo aktīvāks uzliesmojums, jo lielāku plūsmu var novērot no Jupitera. Tika izanalizētas starojumu plūsmas no Jupitera un Saules no 2003. gada 26. līdz 29. novembrim. Visa perioda laikā Jupitera starojums laika ziņā sakrita ar rentgena uzliesmojumiem no Saules, attiecībā pret Zemi, otras puses.” NASA kosmisko lidojumu centrs Hantsvilā (Huntsville), Alabamas štatā. 2005.03.13. CNews.ru

Bravo zinātniekiem! Mēs esam atraduši nesankcionētās plazmas vaininieku. Tas ir Jupiters!

Bet tagad griezīsimies pie informācijas no “smalkā” plāna.

“Zemei un Jupiteram ir kopīgs magnētiskais lauks. Zemei nav sava magnētiskā režģa.

Norit Zemes magnetosfēras saspiešanās. Zemes magnetosfēras aste ir apgriezusies un ar izstiepto daļu tagad ir vērsta uz Sauli.”

Zinātnieki to apstiprina. “(NASA). Jupiters ir uzņēmies Zemes otrās “saules” lomu un apšauda Zemi ar 3 reizes spēcīgākiem gamma-stariem nekā Saule.”

Pēc Šūmeikera-Levija komētas nokrišanas uz Jupitera 2010. g. uz planētas virsmas pēkšņi sāka konstatēt milzīgi daudz litija, kurš ir apziņas aktivizācijas katalizators.

No 2012. g. 5.-11. novembra jaunumiem: “Caur Sauli iet lielākā daļa no jaunā magnētiskā lauka augstfrekvences aktivizācijas un programmu izvēršanas.” Astruss. Jā, tas tā ir. Bet Jupiters ir ļoti spēcīga atstarojoša bāze (Spogulis!). Jupitera darbība ir vērsta Zemes aizsardzībai. Turklāt kā pats pozitīvākais faktors.

Jupiters funkcionē kā atstarojoša virsma, kura iedarbību vērš vienmēr uz Zemi. Tā nav vienkārša atstarošana. Tā ir iekšēja savācoša dinamika, kura met laiku uz Zemes pusi, lai kur viņš neatrastos.

13 09 12 02

Saules Sistēmas planētu izvietojuma shēma.

Aplūkosim Saules vēja iedarbības uz Zemi mehānismu.

“Saules iekšienē eksistē kolosāli spēcīga laika bedre, kurai ir tāda struktūra – “melnais caurums – izvērsums – baltais caurums”. Melnais caurums velk iekšā visu, ko iespējams, pat gaismu... no tās dimensijas, kur viņš ir melnais. Pēc tam notiek šī melnā cauruma izvērsums uz citu dimensiju. Citā dimensijā tas jau ir baltais caurums.

Un šis baltais caurums met ārā tikai DAĻU no tā, ko ir pakampis no citas dimensijas. Tā kā mēs runājam par Sauli, tad viņai ir apvalki, kuri tad ar piepildās caur šo balto caurumu...”

Tālāk uz Saules rodas koronārie caurumi gan mums redzamajā, gan neredzamajā pusē. Caur šiem caurumiem notiek saules vēja izsviešana. Saules vējš – tā ir pastāvīga plazmas aizplūšana no Saules, kura izplatās radiāli, pa spirāli pa visu Saules sistēmu. Magnētiskā lauka lielā mēroga struktūra Saules apkaimē ir sektoru veidā, kuros lauks ir vērsts no Saules vai uz viņu.

13 09 12 03

Saule veic apgriezienu ap savu asi apmēram mēneša laikā, un koronārie caurumi griežas kopā ar viņu, neatkarīgi no tā, kur viņi izveidojās.

Tātad Saules vēja iedarbība uz Zemi veidojas no Saules vēja tiešās plūsmas no Saules, kad koronārais caurums atrodas Saules redzamajā pusē, un Saules vēja atstarotās plūsmas no Jupitera, kurš savu daļu plazmas saņem no koronārajiem caurumiem no Saules otras puses. (Iespējams, ka arī planētas piesviež savu daļu atstarotas plazmas, bet, tā kā tieši pierādījumi nav izziņoti, mēs par to pagaidām nerunāsim.)

Kā notiek monitorings? Saules vēja tiešās plūsmas uz Zemi mēra pavadoņi, kuri atrodas ģeocentriskā orbītā, tie faktiski mēra nevis Saules kopējo aktivitāti, bet starojuma plūsmu uz to pusi, kur atrodas mūsu planēta.

Bet Zemes atmosfēras perturbācijas līmeni mēra ierīces, kuras novietotas dažādās planētas vietās. Lūk, te tad arī tiek konstatēta nesakritība starp iedarbības rezultātu un sūtījumu! Informācija no pavadoņiem (vietnes [2] [3]) pilnīgi nevar izskaidrot ierīču rādījumus uz Zemes (vietne [1]).

Saules plazmas iedarbības mehānisms ir tāds: Saules vējš sasniedz Zemes magnetosfēru un rada grūdienu, magnetosfēra ierosinās (rodas magnētiska vētra), tālāk viļņi izklīst un norimst, kā apļi ezerā iemesta akmens.

Pašreizējā laikā Zeme saņem “neuzskaitītus” 3 reizes spēcīgākus grūdienus vēl arī no Jupitera. Jupiters “zogas” pa savu orbītu, blakām Zemei, vāc uzliesmojumu plazmu no Saules otras puses, un pa naktīm bombardē Zemi. Saule un Jupiters burtiski purina Zemes magnetosfēru, blīvējot viņu un maisot.

Tā kā monitoringa zemes stacijas rāda summāro iedarbību, aplūkosim to sīkāk. Vietnes [1] monitoringa stacijas atrodas Kalifornijā un Kanādā.

Grafikā ir 2 magnitūdas, var redzēt iedarbības kopējo jaudu uz magnētisko lauku no Saules vēja triecieniem, neatkarīgi no tā, no kurienes atnākusi plazma – no Saules vai Jupitera. Mēs redzam, ka Kanādai tiek daudz vairāk (augšējais grafiks) nekā Kalifornijai.

13 09 12 04

Ja plazmas trieciens ir trāpījis starp monitoringa stacijām, piemēram, 2013. g. 6. augustā, tad mēs redzam izklīstošu vilni 2. grafikā – augšējā līnija noliecas uz augšu, bet apakšējā – uz leju.

13 09 12 05

Ja trieciens ir trāpījis jebkurā citā planētas vietā, tad ir novērojams nosacīts sinhronisms – abu staciju līknes noliecas vai nu uz augšu, vai uz leju.

Ļoti interesants efekts ir atzīmēts momentā, kad plazma trāpa tieši viena vai otra datu devēja atrašanās vietā. Tad šīs vietas magnitūdas rādītājs burtiski nokrīt līdz NULLEI uz vairākām stundām vai pat uz diennakti! Diemžēl šie momenti vēlāk no grafika pazūd (pēc 7 dienām). Kāpēc? Atkal jautājums. Bet mēs, par laimi, nofotografējām tādus momentus (sk. foto no 2013. g. 1. augusta un foto no 8. augusta.)

13 09 12 06

 

13 09 12 07

Kas notiek ar cilvēka AVL plazmas tieša trāpījuma momentā? Ēģiptē, Heopsa piramīdā, ir atrastas speciālas kameras-sarkofāgi, kur magnētisms līdzinās nullei. Tur tika ievietots cilvēks uz noteiktu laiku „iesvētīšanai”, bet ne visi izdzīvoja pēc šīs procedūras.

Domājam, ka plazmai tieši trāpot tajā vietā, kur jūs atrodaties pašreizējā momentā, ir iespējama līdzīga „iesvētīšana”. Pie noteikuma, kā jūs esat gatavi. Tā kā plazmas galvenās plūsmas no Jupitera ienāk tieši pa naktīm, iesakām likties gulēt pulksten 22.

Saules vēja ātruma 3. grafiks rāda maksimālo vērtību ar pusdienas nokavēšanos pēc tieša uzliesmojuma uz Saules, it kā vilnis saņemtu papildus plazmu diennakts otrajā pusē. Bet mēs jau saprotam, no kurienes „pūš vējš”! Tas ir Jupiters, kurš nes ar litiju pieblīvētu velti. Turklāt šie papildinājumi ir tik spēcīgi, ka ierīces iziet ārpus skalas, automāti tās atslēdz, lai nepārdegtu, un atkal ieslēdz, kad jauda kļūst izmērāma (to, piemēram, var redzēt uz 2013. g. 16.-17. augusta foto)… Tādos momentos mēs pat nevaram noteikt Saules vēja reālo ātrumu!

Un, kad Saules vēja vilnis, pastaigājies pa Zemes plašumiem, sāk norimt, tad tieši šajā momentā mēs, kā likums, varam fiksēt kolektīvās apziņas un konkrēta cilvēka apziņas, ja viņš ir „noķēris vilni”, līmeņa lēcienveidīgu izaugsmi.

Atzīmēsim, ka kopumā 2013. g. pirmajā pusē magnētisko vētru jauda pastāvīgi aug…

Tātad pašreizējā laikā Kosmoss mums ir piešķīris Apkārtājās Vides Apstākļus, lai sasniegtu nebijuši ātru PERSONĪGĀS APZIŅAS IZAUGSMI. Šūmeikera-Levija komēta „pamodināja” Jupiteru – ieslēdza litija iznākšanas uz viņa virsmas procesu, aktivizējās sarkano koronāro caurumu parādīšanās, caur kuriem tagad uz Zemi nāk milzīgs diapazons jaunu vajadzīgu enerģiju. Ņemiet vērā, „daba ir ļoti, ļoti neizšķērdīga!”, atzīmē Astruss.

Un tikai no katra jums ir atkarīgs, cik pilnīgi jūs izmantosiet šīs Kosmosa Veltes. Uz kādu frekvenci jūs esat noskaņoti? Jo augstāks ir jūsu personiskais AVL, jo lielāku gamma-starojuma porciju jūs varat izlaist sev cauri un transformēt.

Pašreizējā laikā ir atzīmēta MILZĪGA IZKLIEDE cilvēku apziņas vibrāciju līmenī – no pirmās oktāvas līdz devītajai. Cilvēces kolektīvās apziņas līmenis uz šo momentu (2013.08.19) ir 600 tūkstoši pēc DM (Drunvalo Melhisedeka) skalas. Tas atbilst 5. oktāvai. Un šī cilvēku apziņas vibrāciju līmeņa izaugsme ir iespaidīga! Jo 1. oktāvu mēs apguvām tūkstošiem gadu!

 

Cilvēka apziņas vibrāciju līmenis pēc OKTĀVĀM (paplašināta tabula)

čakra

nots

Frekvence (Hz)

muladhāra

do

32.7

65.4

130.8

261.6

523.2

1046.4

2092.8

4185.6

8371.2

svadhistāna

36.7

73.4

146.8

293.0

587.2

1174.4

2348.8

4697.6

9395.2

manipūra

41.2

82.4

164.8

329.6

659.2

1318.4

2636.8

5273.6

10547.2

anahāta

43.65

87.3

174.6

349.2

698.4

1396.8

2793.6

5587.2

11174.4

višudha

sol

49.0

98.0

196.0

392.0

784.0

1568.0

3136.0

6272.0

12544.0

adžna

55.0

110.0

220.0

440.0

880.0

1760.0

3520.0

7040.0

14080.0

sahasrāra

61.74

123.48

246.95

493.9

987.8

1975.6

3951.2

7902.4

15804.8

OKTĀVA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Šūmaņa pamata frekvence

7.8

14.52

20

26

32

38

    44

50

56

 

Panākumus jums jūsu Pasaules un Sevis pētījumos!

Ikdienas analīzei tika izmantotas vietnes:

https://www.heartmath.org/research/global-coherence/gcms-live-data/#live-data- [1] rezonanšu, kuras notiek plazmas viļņos pastāvīgi apkārt Zemei jonosfērā, kontrole.

http://tesis.lebedev.ru/sun_flares.html?m=8&d=19&y=2013 [2] Uzliesmojumi uz Saules.

http://priroda.inc.ru/pogoda/sun_veter.html [3] Saules vēja attēls reālā laikā (tiešsaiste)

 

Fragments no Sela Reičela (Sal Rachele) jaunās grāmatas „Dvēseles integrācija[1]

Autors Sels Reičels, ASV

...Cilvēces vidējā vibrācija ir aptuveni 3,55. Periodā, kad tika rakstīta šī grāmata, Zemes vibrācija bija 4,05. Tā kā Zeme augšupceļas, parādās varbūtība, ka dažas cilvēku dvēseles “paliks iepakaļ”, un tas apgrūtinās viņu tālāko atrašanos uz Zemes. Tikko kā Zeme sasniegs vibrāciju 4,50 (ceturtā blīvuma vidus), dvēseles, kuras vibrē līmenī 3,50, vairs nebūs savietojamas ar planētu un nespēs uz viņas atrasties. Šis kanāls un tā garīgie pavadoņi paredz, ka tuvākajos 20-30 gados daudzas cilvēku dvēseles pametīs planētu vibrācijas līmeņu starp cilvēkiem un pašu Zemi atšķirības dēļ. Ievērojams cilvēces procents evolūcijā paātrināsies un paliks ar Zemi, kamēr viņa augšupcelsies.

Tieši šī dvēseļu grupa atnesīs jauno Zelta Laikmetu.

Zemāk tiek piedāvāta instrukcija dažādu vibrācijas līmeņu noteikšanai.

Zemāk par 3,00 – Pēc definīcijas cilvēku būtnes sākas no 3,00 un pakāpeniski paaugstina vibrācijas. Taču cilvēka dvēsele var savu apziņu ieviest augu un minerālu, kuri vibrē zemāk par 3,00, valstībā. Parasti 3,00-4,00 ir dzīvnieku valstības diapazons, un dvēselēm, kuras vibrē šajā līmenī, dominē dzīvnieku instinkti, ieskaitot vairošanos, konkurenci, izdzīvošanu un tamlīdzīgas tendences.

Vibrācija 3,00-3,50 – Dvēseles šajā diapazonā tiecas būt komformisti, viņām ir aitas mentalitāte, viņas tic visam, ko viņām saka tā saucamās varas iestādes. Viņu dzīve koncentrējas uz izdzīvošanu, vairošanos un sāncensību resursu dēļ.

Vibrācija 3,50-4,00 – Dvēseles šajā diapazonā ir sākušas redzēt, ka viņas ir kas vairāk nekā vienkārši dzīvnieki uz divām kājām. Kaut arī viņu dzīvē vēl arvien dominē sāncensība un tieksme iekarot savu vietu zem saules, viņām var piemist smalks intelekts, un viņas var sekmīgi nodarboties ar biznesu un rūpniecību. Un tomēr sāncensības instinkts atturēs viņas no virzības pa garīgu ceļu. Viņas skeptiski attieksies pret šīs grāmatas materiālu un visdrīzāk piederēs fundamentālajām reliģijām. Viņas bieži uzskata, ka dzīves mērķis – tā ir fiziskās labklājības vairošana un mantojuma atstāšana nākamajām paaudzēm.

Vibrācija 4,00-4,50 – Dvēseles šajā diapazonā strādā ar sevi un kaut kādā pakāpē tiecas uz personīgu un garīgu izaugsmi, bet viņām vēl daudzējādā ziņā dominē ego ar viņa nepārtrauktajiem pieprasījumiem. Viņas bieži izrādās savstarpējās attiecībās ar 3,50-4,00 kategorijas dvēselēm un jūtas lamatās vai iestigušas dzīvē, kura kļūst arvien un arvien bezjēdzīgāka. Saskaņā ar pasaules standartiem viņas var būt diezgan sekmīgas dzīvē, taču just neapmierinātību un vēlmi pēc kaut kā lielāka. Viņas ir izlasījušas daudz metafizisku un garīgu grāmatu, apguvušas idejas un koncepcijas, bet viņām nav jūtamu, reālu, enerģētisku savas garīgās dabas pārdzīvojumu.

Vibrācija 4,50-5,00 – Dvēseles šajā diapazonā ir dziļi uzticīgas personiskajai un garīgai izaugsmei, apmeklē lekcijas un seminārus, iet pie ekstrasensiem un konsultantiem un lasa (un pat raksta) grāmatas par šo tēmu. Viņām ir bijuši zināmi garīgi pārdzīvojumi, pietiekami, lai turpinātu virzieties uz priekšu, pat kad pasaule ir noskaņota pret viņām. Cilvēki šajā vibrācijas līmenī bieži strādās humanitārās organizācijās, labdarības sfērā vai nodarbosies ar psiholoģiju vai dziedniecību. Viņi var arī iesaistīties sociālās problēmās, piemēram, apkārtējās vides attīrīšanā vai barības nodrošināšanā izsalkušajiem. Šajā kategorijā nonāk arī daudzi spīdoši zinātnieki, jo tā piedāvā augstāka prāta sfēru. Kad tādas dvēseles sasniedz līmeni 5,00, viņas kļūst orientētas uz sirdi un ir pilnas ar mīlestību un līdzcietību.

Vibrācija 5,00-5,50 – Dvēseles, kuras ir iegājušas apziņas piektā blīvuma zemākajā sfērā, bieži kļūst par skolotājiem, dziedniekiem un konsultantiem, sasniegušiem atbilstošu līmeni savā darbā. Viņas var būt diezgan sekmīgas arī pasaulīgā un garīgā nozīmē, un viņām var piemist noteikts laimes un apmierinājuma līmenis. Gandrīz katrā gadījumā viņas ienesīs savu ieguldījumu cilvēces apskaidrošanā – ar grāmatām, žurnālistiku vai sociālās iestādēs. Kaut gan viņām arī ir bijuši reāli, jūtami garīgi pārdzīvojumu un viņas ir pilnīgi uzticīgas dvēseles evolūcijai, viņas vēl arvien saduras ar ego un pasaules problēmām. Viņas bieži ir iesaistītas dvēseles pagājušo dzīvju, karmas, vienošanos un kontraktu attīrīšanas problēmās, kā arī aktīvi tiecas integrēt dvēseles fragmentus. Par pašu lielāko problēmu kļūst tuvu attiecību sfēra, jo viņas ir iegājušas diapazonā, kur nav tik daudz savietojamu partneru. Tāpēc daudzas no viņām ieies cilvēciskās attiecībās ar 4,50-5,00 kategorijas dvēselēm, kas apgrūtinās apskaidrotu saziņu.

Vibrācija 5,05-6,00 – Dvēseles šajā diapazonā ietver īstenus mūsu laika mistiķus un viedos, kā arī daudzus psihologus un dziedniekus, kuri izrāvušies cauri tumsas aizsegam tā, ka viņu dominējošā apziņa atrodas augstākā plānā. Līdz līmenim 5,50 vispārīgā uztvere ir tāda. “Mēs esam cilvēku būtnes, kurām piemīt garīga pieredze.” Tikko kā dvēsele sasniedz 5,50 un augstāk, sāk dominēt maksima: “Mēs esam gari, kuri dzīvo cilvēku ķermeņos.” Burtiski katrs šajā diapazonā ir iesaistīts kalpošanā cilvēcei. Ego vēl ir sajūtams, taču tiek uzlūkots kā plašas radošas saprātīgas Būtnes sīks aspekts.

Vibrācijas augstāk par 6,00 – mazāk nekā 1/10 no 1% cilvēces piemīt sestā un augstāku blīvumu vibrācija. Kaut arī apziņa spēj sasniegt līmeni 12,00, cilvēka ķermenis var vibrēt tikai līdz līmenim 4,99, pirms tiks pakļauts radikālai pārbīdei struktūrā, kļūstot par piektā blīvuma kristālisku gaismas ķermeni.

Zemes zemā blīvuma dēļ dvēselēm ir grūti paņemt sev līdzi fiziskos ķermeņus, kāpjot pa blīvumu skalu. Ir jogi, guru, viedie un avatāri, kuri apziņā vibrē daudz augstāk par 6,00, taču viņu ķermeņus var uzturēt tikai vibrācija 4,99. Bez grūtībām pacelt ķermeņa vibrāciju augstāk par šo punktu ir vēl viens iemesls, kāpēc viņi uztur šo līmeni. Viņiem ir vajadzīgs cilvēka ķermenis, lai kontaktētos ar saviem mācekļiem.

Tā kā Zeme turpina augšupcelties, kļūs daudz vieglāk uzturēt fizisko ķermeni, kuram piemīt vibrācija augstāk par 5,00. Kā tika teikts šī kanāla iepriekšējos darbos, nākamajos gados fiziskā augšupcelšanā ieies vairāki miljoni dvēseļu.

Pašreizējā momentā uz Zemes ir apmēram 300 dvēseļu, kuru fiziskie ķermeņi vibrē līmenī augstāk par 5,00. Viņas ir sasniegušas nemirstības stāvokli, atrodoties ķermenī, un viņu ķermeņi ir izturīgi pret vairumu, ja ne pret visiem apkārējās vides faktoriem...

 

(Sela Reičela grāmata “Dvēseles integrācija” iznāk izdevniecībā ВЕЛИГОР pēc nedēļas)

 

Pievienots 12.09.2013

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub2.html

http://sanatkumara.ru/stati-3/dva-vzglyada

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.koob.ru/rachelle/integratciya_dushi (Tulk. piezīme)