Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Limfātiskās sistēmas loma Pārejas periodā

 

Mehānismi cilvēka iekšienē, kuri ļauj piemēroties jaunajiem dzīves apstākļiem, kurus diktē planēta.

Zemes magnētiskais lauks turpina mainīties...

Līdz 90. gadiem uz Zemes pamata frekvence bija 7.8 Hz, uz kuru noskaņojās viss dzīvais.

Pašlaik Zemes magnitūdas novērojumu centri, kuri atrodas dažādās planētas vietās, rāda, ka zeme rezonē VIENLAIKUS kā minimums uz 3 stīgām (8, 14, 20 Hz), vai pat vēl vairāk! (1. att. un 1a. att.)

Un, lai pastāvētu nākotne uz Zemes fiziskajā ķermenī, ir jāprot noskaņoties uz visām stīgām VIENLAIKUS. Ja lieto austrumu terminoloģiju, tad visām čakrām no apakšas līdz sirds čakrai – ir jābūt atvērtām, “izkārtotām” vienotā stīgā, un jāpulsē vienotā ritmā pastāvīgi. Un ritmu iedod sirds. Vienotība, gaisma (zināšanas), mīlestība – lūk, devīze laikam, uz kuru mēs pārejam! Un tieši tādā secībā. Sajūti visa vienotību, apzinies sevi viņā, un mīli!

Ezotēriķi bieži runā par “sirds atvēršanu”... Un frekvence 20 Hz – tā arī ir sirds centra frekvence. Atceraties, Vanga teica: “Nākotne pieder Labiem Cilvēkiem – viņiem lemts Dzīvot tik Skaistā Pasaulē, kādu pašlaik mums ir pat grūti iedomāties.”

14 09 15 01

1. att. Tomskas Valsts Universitātes magnetogramma 2014. g. 15.-17. jūnijā.

14 09 15 02

1a. att. Tomskas Valsts Universitātes tipiskās magnetogrammas līdz 2000. g..

Palīdzēt var notiekošā IZPRATNE un DZĪVESVEIDS, kurš ļaus dzīvot jaunajos apstākļos: pareizi domāt, pareizi kustēties, pareizi baroties.

Tātad kardināli ir izmainījusies un turpina mainīties planētas apkārtējā vide, ir aktivizējušies iekšēji procesi Zemes kodolā! Var teikt, ka daudz kas ir “apgriezies ar kājām gaisā”.

Jau ir saprotams, ka mūsu iekšienē ir ielikti dievišķi mehānismi – veselas sistēmas, kuras ļauj piemēroties notiekošajām izmaiņām. Viņas uztver šo informāciju un reaģē, izmainot mūs visos līmeņos, ieskaitot molekulāro...

Cilvēks sevi uzskata par pašu apzinošāko būtni uz Zemes.

Uzmanīgi izlasīsim sekojošu apziņas definīciju, kuru devis G.P. Grabovojs (Грабовой Г.П.). “APZIŅA – tā objekta kopējā REAKCIJA uz apkārtējās vides INFORMĀCIJU.” Izlasīsim un apstāsimies, iedziļināsimies katrā vārdā...

Kāda tad sistēma mūsu iekšienē var nodrošināt šo “kopējo REAKCIJU” uz apkārtējās vides informāciju?

Svarīgi ir abi vārdi! Reakcijas kopums uz mega-milzīgo, daudzdimensionālo Visuma informāciju paredz tādu reakcijas daudzveidību, ka ir vajadzīgi bezgalīgi daudz daždažādu ātrās reaģēšanas centru. Viens orgāns to nodrošināt nevar – tā var būt tikai sistēma...

Neliels priekšvārds (Tibetas Medicīnas Atlants)

“Seno cilvēku medicīna bija 4 reizes sarežģītāka. Tā balstījās uz cilvēka četru ķermeņu koncepciju: viņi prata ārstēt Blīvo ķermeni, Ūdens ķermeni, Ētera ķermeni un Laika ķermeni. Pazina šo ķermeņu mijiedarbību un prata, iedarbojoties uz vienu no ķermeņiem, ārstēt citus. Cilvēki toreiz dzīvoja tūkstoš gadu”...

Ir grūti runāt par ķermeņu savstarpējo saikni, ja mēs redzam tikai materiālo ķermeni.

Tātad, ja vadāmies pēc šīs koncepcijas, Ētera Ķermenis atbild par cilvēka ķermeņa formu. Laika Ķermenis nes sakārtotu informāciju par to, cik gadi ir jādzīvo katras sugas šūnai, kā arī zināšanas (mentālo informāciju) par to, to izdarīt. Bet Ūdens Ķermenis ir savdabīgs materiāls starpnieks starp Laika Ķermeni, Ētera Ķermeni un Blīvo ķermeni. (Ūdens ir informācijas glabātājs un translētājs.)

Atcerēsimies, ka cilvēks par 80% sastāv no ūdens, bet limfas daudzums viņā ir tikai 2 litri. Limfātiskā sistēma ir Ūdens Ķermeņa daļa. Un tieši viņa nodrošina fiziskā ķermeņa saikni ar smalkajiem ķermeņiem.

No O.A. Butakovas (О.А. Бутакова), ārstes-limfoloģes ar 25 gadu stāžu, raksta: „Limfātiskā sistēma ir viena no pašām sarežģītākajām un viltīgi iekārtotākajām cilvēka sistēmām. Mūsu valstī ir pavisam tikai apmēram 200-300 zinošu limfologu. Pat profesionāli ķirurgi atzīstas, ka NEKAD NEŠUJ CIET limfvadus! Ir ārsti, kuriem nav zināms, ka galvā nav limfvadu…

Un tas viss ir turklāt, ka limfātiskās sistēmas loma patiesībā ir ļoti svarīga – tā ir INŽU, īpaši bakteriālo un parazītisko sēņu inžu, izvadīšanas no organisma – sistēma! No šīs sistēmas ir atkarīga cilvēka IMUNITĀTE, un tā ir DZĪVĪBA!

Galvenā „redzamā” Ūdens Ķermeņa funkcija ir ūdens imunitāte.

Tikai Ūdens spēj momentāni atšķirt kaitīgas vielas un kaitīgu informāciju (konkrētam organismam) un nosūtīt to ar tekošu ūdeni urīnā. Neviena blīva šūna to izdarīt nav spējīga, kaut gan arī sastāv no ūdens.

Ūdens imunitātes sastāvdaļas.

1. Ūdens membrānas aptver visas molekulas, visas šūnas, visus asinsvadus. Membrānas sastāv no daudzām ūdens „muciņām”, pirms tam strukturizētām limfātiskajā sistēmā un informētām par jūsu ķermeņa „kanonu-normu”. Ūdens „muciņas” membrānās atsijā svešo un kaitīgo gan Ūdens ķermenim, gan Blīvajam. Blīvajā ķermenī muitas membrānu nav. Tur ir tikai imūnās šūnas, kuras uzreiz metas virsū „svešajam”, pametot līķus, kurus arī pēc tam vajag vākt prom… bet ūdens to dara tīri, izvadot visu urīnā.

Piemēram, ja jums ir ideāla ūdens imunitāte, tad pat pēc operācijas nepaliks rētu uz ķermeņa!

2. Tekošs ūdens. Pilda lielu imunoloģiskā darba apjomu. Tekošam ūdenim piemīt fraktālisma īpašība, tas ir, viņš ir ārpus mēroga. Un visa informācija viņā izplatās momentāni, uzreiz pa visu organismu! Viņš identificē kaitīgu informāciju, nonākušu ūdens organismā jebkurā vietā, un dzen to uz šķidruma plūsmas centru, nepielaižot pat pie limfvadu sieniņām, aizvadot līdz urīnam. Ja pats netiek galā, tad pieaicina blīvo imunitāti.

Bez imunitātes nodrošināšanas limfas sistēmai ir ļoti daudz citu pienākumu! Būdama kā starpnieks starp blīvo ķermeni un smalkajiem (Ētera un Laika ķermeņiem), viņa spēj reāla laika režīmā reaģēt uz mazākajām izmaiņām Zemes un Kosmosa informācijas laukā, strukturizēt šo ārējo informāciju, papildinot to ar tieši jūsu organisma iekšējo informāciju, un ierakstīt savā arhīvā visu, kas ar jums ir noticis mūža laikā. Šo arhīvu tad arī caurskata katrs cilvēks, aizejot uz citu pasauli… Tieši limfas sistēma jums nodrošina šo atmiņu! (Zinātnieki, kuri ir pētījuši smadzenes, atzīstas, ka nav tur atraduši ne domas, ne atmiņu…)

Pazīstamais Sanktpēterburgas dziednieks Kretovs J.V. (Кретов Ю.В.) sen interesējas par limfātisko sistēmu.

Viņš apgalvo, ka „Limfa – tas ir šķidrs kristāls. Kristalizējas ūdens struktūra, bet tikai organisma iekšienē. Ārpus organisma šī īpašība zūd…

Atšķirībā no asinsrites sistēmas, kurai ir fiksēts centrs – sirds, limfas sistēmā centrs-lēca pastāvīgi pārvirzās. Sirds pastāvīgi pulsē, bet limfas sistēma var APSTĀTIES un PĒKŠŅI IESLĒGTIES citā vietā.”

No zinātniekiem: „Cietos kristālos ir novērojama kārtība visos trīs virzienos, parastos (amorfos) šķidrumos kārtības pilnīgi nav, bet šķidros kristālos ir vienas ass kārtība. Tas nozīmē, ka molekulu sakārtots izvietojums ir novērojams tikai vienā virzienā, bet pa diviem citiem kārtības nav. Šķidrā kristālā molekulām piemīt noteikta orientācija, taču pilnīgas kārtības viņu smaguma centru izvietojumā nav.”

Centru-lēcu var saukt par kopīgo centru visai limfas sistēmai kā šķidram kristālam, kurš pastāvīgi maina savu atrašanos vietu atkarībā no ārējiem nosacījumiem.

Šķidro kristālu aktivitāte izpaužas īpašā jutīgas un elastīgas reakcijas uz mijiedarbību sistēmā. „Daudzām vielām šķidru kristālu veidā piemīt visai vērtīga īpašība: daudzas iezīmes krasi mainās, salīdzinoši nenozīmīgi mainoties ārējiem apstākļiem (temperatūra, apstarojošās gaismas viļņa garums, elektriskais un magnētiskais lauks un tml.)”

Ārējais ritms formē iekšējo ritmu. Mēs – tā ir Zemes un visa Visuma attīstības stadija.

Protams, ne katrs var ieraudzīt šo daudzdimensionālo centru-lēcu, kuru „redz” Kretovs cilvēka enerģētiskajā ķermenī (2. att.)

14 09 15 03

2. att. Spirālveida enerģētiskais tīkls cilvēka ķermenī. A. Batuhtina zīmējums pēc Kretova skices.

Un limfas sistēmas šķidrā kristāla saikne ar citām dimensijām rada „NLO efektu” – momentānu pazušanu vienā vietā un parādīšanos citā. Mūsu redzes diapazona ierobežojums neļauj fiksēt notiekošās kustības nepārtrauktību…

Šķiet, ka tieši limfas sistēma nodrošina mums iespēju pielāgoties Zemes pašreizējo frekvenču daudzveidībai, to negaidītajiem lēcieniem!

Kretovs J.V.: „Limfai piemīt spēja „saprātīgi” uztvert ĀRĒJO informāciju (šodien viņai nevajag, bet rīt varbūt viņa uztvers). Asinis nezina, vajag vai nevajag, bet limfa zina. Asinis vairāk ir saistītas ar ķermeņa telpu. Asinis – tas ir “tagad”, bet limfa – tas ir „ vakar-šodien-rīt”, tas ir jūsu dzīves arhīvs… Limfa momentāni reaģē uz jebkurām informācijas rakstura izmaiņām organisma IEKŠIENĒ, bet asinis kalpo kā šīs informācijas nodošanas posms.”

Lai saprastu, kas nodrošina momentānumu informācijas nodošanā pa visu organismu, atkal griezīsimies pie Tibetas Medicīnas Atlanta.

„Trešais formējošais trauks-plūsma saucas kjanma. Viņš ir saistīts ar pirmelementu Ūdens un spontāni rada fizioloģisko enerģiju flegmu… Viņš producē kanālus, kurus citādi sauc par ūdens kanāliem…

Pirmkārt, no galvas smadzeņu pamatnes kanāli iet uz leju kā auga sakne… Pārējie 6 lielie ūdens kanāli savieno smadzenes ar saitēm un locītavām…” (3. att.)

14 09 15 04

3. att. Prelimfatikss. Tibetas Medicīnas Atlants

Bet kāds tam sakars ar saitēm un locītavām?

Dausons Čorčs (Dawson Church) savā grāmatā „Ģēnijs mūsu gēnos. Epiģenētiskā medicīna un jaunā nodoma bioloģija. 5. nod.” („Гений в наших генах. Эпигенетическая медицина и новая биология намерения.[1] Гл.5.”) raksta: „Savienojošie audi sastāv no maisu sistēmas; šie maisi satur sevī visus orgānus un nodrošina viņu struktūru, un vienlaicīgi ir vadu sistēma, kura visus šos maisus savieno vienoti. Šie vadi iet caur skeleta kaulu locītavām; skelets uztur šo vadu un maisu struktūru. Orgānus aptver apvalki no savienojošajiem audiem, kuri aptver muskuļus, noslēdzas ar saitēm un cīpslām, kuras stiprinās pie kauliem.”

Un cīpslas sastāv no savītām kolagēna šķiedrām, kuras veido fibroblasti. Šīs šķiedras ir stingri sakārtotas. Jebkuram stingri sakārtotam molekulu paralēlam sakārtojumam, kurš atrodas šķidrā vai cietā formā, eksistē noteikts nosaukums – kristāls.

Kolagēna molekulas aptver katru orgānu un funkcionē kā šķidru kristālu sistēma – savienojošs pusvadītāju kristāls.

Pusvadītāji ne tikai pārvada enerģiju, bet spēj arī pārraidīt informāciju, spēj rezervēt enerģiju, pastiprināt signālu, filtrēt informāciju un pārraidīt to stingri vienā virzienā. (Starp citu, limfa plūst stingri vienā virzienā – tikai uz augšu.) Tas ir, savienojošie audi spēj apstrādāt informāciju kā datora pusvadītāji čipi. Visi lieliski zina par akupunktūras punktiem, kuri atrodas tieši pa cilvēka savienojošo aparātu…

Krievu zinātnieks P.P. Garjajevs (П.П. Гаряев) ir pierādījis, ka „Kolagēnu, no kura sastāv cīpslas, saites un locītavas, veido trīskāršas spirāles, un ir tā spēcīgāka struktūra nekā DNS, kura sastāv no 2 spirālēm.”

Un cilvēks var regulēt Ūdens Ķermeņa darbību, iedarbojoties uz šiem gēniem caur JŪTĀM. Jūtas – tā ir enerģija, kura nāk no Kosmosa, pirmelementu enerģija. Ir jāpeld pozitīvās jūtās, neielaižot sevī negatīvās! Gaišas jūtas sadedzina tumšās! Cilvēka evolūcijas vienīgais nosacījums – būt TĪRAM Domās un Jūtās!

Ja runā vienkāršā valodā, tad mūsu Ūdens Ķermenis pieņem kopīgu daudzdimensionālu ārēju informāciju reālā laika režīmā (ar visiem saviem līdzekļiem, līdz pat katras šūniņas ūdens membrānām), paspēj to izanalizēt (vai tā ir cienīga nonākt limfvados), lēni ceļ limfu uz augšu, ierakstot viņā mūsu organisma maksimālu atbilstību. Viss tiek pabeigts ar pašreizējā momenta pilnīgas informācijas ierakstīšanu arhīva bāzē, kura atrodas sistēmas labajā galvenajā limfātiskajā stobrā. (4. att.)

14 09 15 05

4. att. Cilvēka limfātiskā sistēma

Limfvadi ietek divos galvenajos limfātiskajos stobros, kuri atrodas krūškurvja rajonā: labajā un krūšu. Labais vāc limfu no labās rokas, no galvas labās puses un kakla, no krūškurvja augšējās labās daļas. Krūšu stobrs vāc limfu no ķermeņa pārējās daļas.

Turklāt labais stobrs ir visas mūsu dzīves informācijas, kura ir stingri strukturizēta pēc laika, arhīvs. Bet kreisais stobrs satur pašreizējo informāciju.

Tieši tāpēc senajā asins pārliešanas receptē (lai uzlabotu vielmaiņu) bija norādīts pirmajā dienā ņemt asinis no labās rokas un pārliet kreisajā gūžā, otrajā dienā – no kreisās rokas labajā gūžā, un tālāk pēc kārtas mainīt. Tad tiek sasniegts atjaunošanās efekts.

Pašreizējā laikā mainās ūdens struktūra, mainās arī limfas struktūra – tā kļūst viskozāka. Limfai kustību piešķir muskuļu saraušanās. Ir vairāk jākustas, jādarbojas! Hiperaktīvu bērnu parādīšanās – tā pašlaik ir likumsakarīga parādība.

Vēl viens praktisks padoms, kurš ļauj harmonizēt limfu. Domās ir „jāmāj ar astes kaulu (кобчик)” kā ar asti (uz priekšu-atpakaļ, pa labi-pa kreisi). Ja limfa virzās vāji, tad paātrināsies, ja ātri – tas palēnināsies. Taisiet astes vingrinājumus kā pazīstamajā multfilmiņā[2]! Visu labu!

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 15.09.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-4/rol-limfaticheskoy-sistemi

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.koob.ru/church/genii_v_vashih_genah (Tulk. piezīme)

[2] Skat. Мультфильм "Зарядка для хвоста" https://www.youtube.com/watch?v=rhWRB6L9klw (Tulk. piezīme)