Ņina Terehova - Spoguļpasaule, jeb kas mūs gaida 2015. gadā

Zemes magnētiskā pola jaunumi uz 2015. gada janvāri.

1. 2014. gada beigās Jaunzēlandes rajonam tika pievērsta vērīga uzmanība, magnitūdas grafikā parādījās melnas joslas. (Agrāk tas tika atzīmēts Kalifornijas, Kanādas, Lietuvas rajonā.) (1. zīm.)

15 01 16 01

1. zīm. Jaunzēlandes rajons 2014. gada decembrī (apakšējā josla – GC1 005)

Mēs jau tikām skaidrībā (sk. rakstu “Сон планеты[1]”), kas notika “melno joslu” momentā uz grafika. Pazīstamais Pēterburgas “gaišreģis” Kretovs J.V. pateica: Ir izņemts negatīva rakstura informācijas uzkrājums. Nevis nodzēsts, bet izņemts – noņemts. Varat uzskatīt, ka tā ir divu lidojošu objektu, novietotu krustveidīgi, iedarbība.”

 

Tātad, pašreizējā laikā negatīvā informācija tiek arhivēta un izņemta (no Akašas Hronikām 3D). Tā ieņems vajadzīgo vietu informācijas arhīva bāzē ar atzīmi “negatīvā” (Akašas Hronikās 5D). (Bet cilvēki uz Zemes pēkšņi sāks aizmirst slikto, pārstās runāt sliktu par jebkuru, lai kurš tas nebūtu, ieskaitot sevi. Taču diemžēl tādos momentos var neizturēt vāju cilvēku psihe, un “mierīgās” Austrālijas decembra terora akts to parādīja.)

2. Apmēram tajā pašā laikā (sākot ar 17. decembri) mēs magnitūdas grafikā redzam, ka 36 Hz rajonā (2. zīm.) ir parādījusies absolūti JAUNA parādība: diferencēšanās, it kā 36 Hz frekvenču diapazona sadalīšanās apakšfrekvencēs.

Ienāca prātā D. Mendeļejeva frekvenču tabula, kura satur 5 oktāvas un beidzas tieši ar 32 Hz frekvenci.

15 01 16 02

2. zīm. Tomskas universitāte, 2014. gada 21.-23. decembris.

Kāda etapa pabeigšana varēja notikt?

Atgādinām, ka visu šo laiku, sākot no 2012. gada beigām, notiek planētas Zeme augšupcelšanās kopā ar cilvēci, un ir parādījusies PĀREJAS iespēja, nepametot fizisko ķermeni.

Aplūkojam etapus pie cilvēka parastas “aiziešanas” uz CITU pasauli. Tie ir “gals”, “9 dienas”, “40 dienas”. Pašlaik pēc būtības notiek tieši tas, atšķirība ir tāda, ka mēs nepametam ķermeni, Dvēsele un Būtība neaiziet, bet šo etapu jēga un funkcijas paliek, tie tikai ir izstiepti laikā.

Aplūkojam šajā aspektā 2 nodzīvotos PĀREJAS gadus un saprotam, kas mūs gaida 2015. gadā...

Vispirms atcerēsimies, ka cilvēks sastāv no Dvēseles, Būtības un fiziskā ķermeņa. Būtība uzbūvē ķermeni, pēc tam viņā ieiet Dvēsele, kura tad arī satur visu kopā, kamēr cilvēks ir dzīvs. Dvēseli un Būtību apziņa noliek pretim vienu otrai, kas tad arī nodrošina evolūciju. Aizejot Dvēsele pirmā pamet ķermeni (gals, bet ne nāve!), pēc tam Būtība 40. dienā arī pamet fizisko ķermeni (arī nav nāve, bet pāriešana uz TO pasauli, kur viņa atrodas līdz nākošajam iemiesojumam). Nāves nav, ir tikai pāriešanas.

Tātad, gala datējumu apzīmēja jau Maiji savā kalendārā – 2012.12.22. Viņi to sauca par “laiku galu un pasaules galu”.

Ko viņi ar to domāja?

Gribētos ļoti shematiski un tēlaini stādīties priekšā šos ļoti sarežģītos procesus, jo taču “viss ģeniālais ir vienkāršs!”. Lūk, tad mums arī ienāca prātā šī doma – uzrakstīt kā pasaku bērniem, nepārtraukti un sakarīgi, negriežoties pie citātiem. Tomēr, galvenā informācija par Spoguļpasauli ir ņemta no V.J. Tjikoplav, T.S. Tjikoplav, J.V. Kretov grāmatām “Jaunā fizika” un “Priekštecis, jeb jauni dati par Visumu” (В.Ю.Тихоплав, Т.С.Тихоплав, Ю.В.Кретов «Новая физика» и «Предтеча, или новые данные о Вселенной»).

 

Pasaka par SPOGUĻPASAULI, par SVĒTO TRĪSVIENĪBU.

Reiz dzīvoja PirmRadītājs. Viņš eksistēja vientulībā – garlaikojās, kamēr neizdomāja strukturizēt pats sevi, sadalīties sevis iekšienē un apzīmēt sevis Vienotā daļas tā, lai sevis iekšienē iedarbinātu bezgalīgu evolūcijas procesu. Nosauksim to par Esamību.

Izdomāja un sadalījās Sevis Vienotā iekšienē! Izveidojās trīs Pasaules. (Iespējams, tam ir saistība ar Bībeles “Svēto Trīsvienību”...)

Viņš atļāva saviem Dēliem līdz-radīt Visumus, tiražēt telpas, paplašināt Viņu – Tēvu. Noteica Esamības pamatlikumu – EVOLŪCIJA, visu enerģiju LĪDZSVARS un visas Esamības MŪŽĪGUMS. (Uz Zemes ir 10 baušļu.)

Priekš tā viņš sevis iekšienē izdalīja sākotnējo alfabētu – mūžīgus informācijas ķieģelīšus ar mūžīgu reliktu uguni iekšienē (neredzamu). Redzamas kļūst tikai tās formas, kuras no šiem ķieģeļiem ir saliktas. Radīja melno caurumu – kā kontroles mehānismu pār Esamības likumu pildīšanu. Ja tiks radīts kaut kas, kas izjauc līdzsvaru, tad ieslēdzas melnā cauruma mehānisms, un uzbūvētais tūlīt tiks izjauks pa sākotnējiem ķieģelīšiem, kuri atkal kļūst neredzami, un redzamas paliek tikai konstrukcijas pieņemamās daļas, kuras nākotnē var izmantot... Radīja arī citus instrumentus, par kuriem mēs šodien nerunāsim.

Iedomājamies tagad sevi kā vienu Viņa Dēlu, kurš nolēmis radīt savu Visumu...

Pirmais, ko ir svarīgi saprast – Tēva Esamības paplašināšanās var tikai no iekšienes!

Vienkāršs piemērs, kā radīt Visumu, ir ievilt tā vairāk gaisa kaut kādā Tēva Esamības neviendabīgā vidē (3. zīm.) un pēc tam stipri nošķaudīties. Un šis šķaudiens radīs burbuli Tēva telpā, izplešot to no iekšienes, kā piepūstu baloniņu.

15 01 16 03

3. zīm. Galaktiku evolūcija

Priekš tā mēs atradām vietiņu Tēva Esamības nomalē, lai neviens netraucētu un lai informācijas sākotnējo ķieģelīšu, no kuriem man nāksies būvēt iekšējo pasauli, daudzveidība tur būtu mazliet mazāka... Atradām, ieelpojām un nošķaudījāmies! Un sākām vērot, kas noticis...

Runa, protams, ir par mūsu Saules Visuma burbuli un par planētu Zeme.

Ieelpas burbulī momentā tajā nonāca tikai 7 Tēva Pirmatnējo ķieģelīšu veidi, kuriem ir savs reliktais starojums. Šis burbulis no iekšienes spiež uz Esamības telpu, bet nesajaucas ar to. Taču arī Esamības telpa no ārpuses spiež uz Burbuli no ārpuses.

Telpai saspiežoties, notiek kristalizēšanās matērijā, taču slāņainā. Ir iznācis daudzslāņains (7 slāņu) Visums.

Taču! Kā mēdz būt katrā pasakā, “te noskaidrojās...” Kas?

Telpas saspiešana “šķaudiena” momentā noveda pie tā, ka sarkanā uguns (laiks, enerģija) izkrita no saviem informācijas ķieģelīšiem.

Telpa un laiks atdalījās.

Sarkanā uguns sāka mētāties burbulī, neredzot savus ķieģelīšus. Bet ķieģelīši bez uguns pārstāja būt dzīvi, viņi izveidoja informācijas bāzi (Akašas Hronikas). Palika tikai viens Pirmatnējo ķieģelīšu veids, kurš noturēja sarkano uguni sevī! Viņš tad arī kļuva par to saistošo pavedienu (to sauc par sutratmu), kurš noturēja un notur telpas un laika sadalījumu līdz pat šai dienai.

Taču patiesībā tas nav pavediens. Kad burbulis sadalījās telpas pasaulē (TAJĀ) un laika pasaulē (ŠAJĀ), izveidojās trešā pasaule – SPOGUĻPASAULE. Pasaule, kura sastāv no spoguļvielas. (Starp citu, zinātnieki par to nojauta, tāpēc ka daudzu planētu orbītas veidotas tā, it kā telpā eksistē kaut kādas vielas neredzama masa.)

Tieši Spoguļpasaule saista TO un ŠO pasauli, tieši viņai mums ir jāpateicas par dzīvību. (4. zīm.)

15 01 16 04

4. zīm. Pasauļu sadalījuma shematisks attēls

Svarīgi! Sākumā parādās viela un antiviela. Tikai pēc tam – spoguļviela, ar nelielu nokavēšanos. Spoguļviela ir tikai tur, kur ir sadalījums (dualitāte). Šis sadalīšanas process ir nestabils laikā, tāpēc saskarē, kavēšanās rezultātā, rodas otras telpas efekts. Tā tad arī ir spoguļtelpa.

Tātad, mums burbulī ir 3 pasaules – TĀ plāna telpa, fiziskā un spoguļpasaule. Stādīties tās priekšā ir ļoti vienkārši – fiziskās pasaules īstenība, miegs, un TAS plāns. Laiks ir fiziskajā un spoguļpasaulē, bet TAJĀ pasaulē – nav. Spoguļtelpa ar vienu pusi ir pagriezta pret fizisko pasauli, bet ar otru – pret TO.

Kādēļ Dievs izdomāja atdalīt telpu un laiku? Lai parādītos dzīvais rupjā formā! Fiziskajā matērijā. Bet to dara jebkura sadalīšana. Un evolūcijai nepieciešama kvalitātes un telpas, un laika daudzveidība.

Taču telpas un laika pamats Esamībā ir viens un tas pats. Un atdaloties tie turpina būt VIENOTI! Un mijiedarbojas pastarpināti.

(Svēto Trīsvienību šajā VIENOTĪBAS kontekstā var saprast tā: Tēvs – visa Esamība, Dēls – tas, kas izdalījās Tēva sadalīšanās laikā (arī trīsvienība sevis iekšienē) un Svētais Gars – tā ir sarkanā uguns, kura “mētājas ūdeņu spogulī” visur, neatkarīgi no sadalīšanās. Pievērsiet uzmanību vārdam “ūdeņu spogulis”, pieminētam Bībelē. Dēli (trīspusīgi iekšienē) arī rada pasaules pēc “tēla un līdzības”, arī ir “trīsvienības”, taču diezin vai uzreiz “svētās”...)

Dzīvības rašanās uz Zemes ir saistīta ar atskaites punktu, kura momentā notiek telpas un laika atdalīšanās process. Sāk sintezēties olbaltumvielas masa, kuras daļa uzsāk patstāvīgu eksistēšanu.

Kādēļ mēs cenšamies ar to tik dziļi tikt skaidrībā? Lieta tā, ka šīs “trīsvienības” pasauļu funkciju izpratne uzreiz nes notiekošo procesu izpratni un sadala Pāreju konkrētos etapos, tajās pašās “9 un 40 dienās”.

Tālāk, sīko tekstu var izlaist un uzreiz pāriet pie telpu īpašību apskatīšanas...

Ar ko spguļpasaule atšķiras no fiziskās?

Pirms 50 gadiem zinātnieki konstatēja, ka, sabrūkot neitronam (atoma kodola smagajai daļai), veidojas elektroni un neitrīno tikai ar kreiso vērpi. Bet ar labo vērpi – nē!

Zinātnieki bija šokēti. Kustība pa ceļu tikai vienā virzienā? Un tad viņi lika priekšā, ka eksistē spoguļdaļiņas, kurām nav mijiedarbības ar mūsu pasauli.

Mūsu un spguļpasaulei kopīga ir gravitācija. Spoguļdaļiņām arī ir masa, tās spēj izliekt telpu tāpat kā parastās daļiņas. Un tās var konstatēt pēc gravitācijas pievilšanas. Tās var veidot atomus, molekulas, planētas un dzīvību!

Spoguļvieka ir līdzīga florai.

Ņemot par piemēru hlorofilu, var saprast mums neredzamās spoguļtelpas funkcijas.

Hlorofilam ir sakars ar spoguļvielu. Tas rada vielas līdzību. Dinamika, kura rodas hlorofilā – tas ir spoguļvielas līdzības efekts. Hlorofils pilda divas funkcijas: absorbē redzamās gaismas kvantus un nodod enerģiju fotosistēmas reakciju centram, kur tad arī notiek tās noglabāšana. (Enerģijas pāriešana pretējā virzienā nav iespējama.)

Fotosintēze – process, kurā organiskas vielas veidojas no ogļskābes gāzes un ūdens gaismā, piedaloties fotosintēzes antenām-pigmentiem (hlorofils augiem, bakteriohlorofils baktērijām). Izšķir fotosintēzi bez hlorofila un ar hlorofilu. Fotosintēzē bez hlorofila nenotiek ogļskābes gāzes absorbēšana, bet realizējas tikai saules enerģijas noglabāšana formā ATP (fotofosforilēšana).” Vikipēdija.

Tātad, spoguļviela arī rada vielas līdzību (ar labo vērpi), vācot gaismas kvantus, un, būdama superplūstoša, nogādā to savā centrā, kurš sastāv no spoguļvielas (sutratmā).

Pieredzes uz planētas daudzās tūkstošgadēs cilvēce ir UZKRĀJUSI gravitācijas potenciālu starp fiziskās vielas masu un spoguļvielas masu (5. zīm.). Mēs redzam, ka tā nav gluda sfēra, bet paugurains “kartupelis”. Piemēram, Indija un Kuba – tās ir vietas, kur spoguļvielas masa ir neliela. Starp citu, cilvēki Indijā un Kubā ir absolūti brīvi no piesaistēm materiālajam, viņi tur ļoti stipri jūt dvēseli, kura sastāv no spoguļvielas. Un cilvēka svars tādās vietās gravitācijas dēļ kļūst daudz mazāks...

Vietās, kur gravitācijas potenciāls izlīdzinās – atveras durvis uz spoguļpasauli, un viela kļūst ar vērpi pa labi.

15 01 16 05

5. zīm. Zemes gravitācijas “kartupelis”. Zilais iekritums – Indijas rajons.

Piemēram, Bermudu rajons – tā ir ieeja spoguļtelpā. Tur, gravitācijas potenciāla sakrišanas momentā tiek “saspiests tukšums”, kurš pārvēršas it kā redzamas zaļganas miglas veidā. Notiek laika apstāšanās. Līdz ar tālāku saspiešanu viss atkal atsāk kustību. Tikai jau otrādi... Saspiešanas punktā rodas sākotnes sākums, atgriešanās pie sākotnējā sākuma momenta, ar kuru viss sākās. Un cilvēks (kuģis vai lidmašīna) momentāni var pārvietoties uz paralēlu realitāti, ar kuru ir sakrituši, pazaudējot šo atmiņu tur. Bet var arī no turienes atgriezties, pazaudējuši to atmiņu šeit...

Taču šodien mēs apspiežam nevis anomālas zonas, bet to, kas uz Zemes notiek visur.

2012. gada beigās iestājās “laiku beigas” uzreiz uz visas Zemes. Ne vienlaicīgi, bet kā secīgs process gravitācijas kartupeļa nevienmērības dēļ. Laiks sāk plūst no tagadnes uz pagātni. Nāk prātā satriecošā filma “Atpakaļ nākotnē[2]”. Pašlaik – tas, šķiet, kļūst par realitāti. (Un mēs to sajūtam kā negaidītu pagātnes momentu – bērnības, jaunības utt. – atcerēšanos. Viss ir atkarīgs no laika lēciena.)

Faktiski šī atcerēšanās tad arī ir “deviņu dienu” etapa funkcija. Kad Būtība it kā atvadās no visiem, apmeklē tās vietas, kur ir norisinājušies īpaši nozīmīgi dzīves notikumi. (Daudzi ir teikuši, ka viņiem sapņos sākuši rādīties klases biedri, zvanīt... Bet mums uz seansiem ir sākuši nākt cilvēki, kuri žēlojas par smeldzošām nogurdinošām sāpēm labajā rokā. Pa labo roku iet īpašs, limfas labais loks, kur ir ierakstīts visas jūsu dzīves arhīvs pa sekundēm. To tad arī aplūko cilvēks aiziešanas momentā (“visa dzīve pazibēja acu priekšā”), to tad arī novērtē viņš pats, balstoties uz sava taisnīguma jūtām, un pats sev nosaka “elli vai paradīzi”.)

Agrāk tas notika momentāni, jo gala momentā notika laika apstāšanās, un Dvēsele pameta ķermeni. Bet visu pārējo darīja Būtība 40 dienu laikā, pēc tam arī pameta ķermeni un pārvietojās uz TO pasauli.

Pašreizējā laikā cilvēka Dvēsele un Būtība NEPAMET ĶERMENI. Būtībai ir JĀAPZINĀS visa savas dzīves pieredze – jāizņem svarīgās iestrādes, citādi jāpalūkojas uz sadarīto (tās ir 40 dienu funkcijas, bet izstieptas ilgākā laikā.)

Tātad, planētai GALS notika 2012.12.22. Logi uz spoguļpasauli sāka visur atvērties. Maiji tāpēc nosauca to par “laiku galu” (ar to domājot kreisā virziena fiziskās pasaules beigas, kura impulsu veidā sāka iet atpakaļ, pa labi), kā arī par “pasaules galu” (ar to domājot TĀS pasaules gaismu-zināšanu, kura pašlaik jau 2 gadus pēc kārtas tiek izņemta no “Galaktikas Akašas Hronikām”.)

Tādēļ arī tika “purināts” Zemes magnētiskais lauks, nonullēts te šur, te tur (ir loģiski pieņemams, ka šajā momentā tur radās spoguļmasas maksimums), un durvis jau pakalpīgi vērās vaļā visiem ieinteresētajiem! Diemžēl nāk prātā frāze no Bībeles – “Jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu”...

Tomēr, milzīgs cilvēku daudzums (vismaz Krievijā, kuru mēs vērojam) izvēlējās DZĪVOT un iemantoja LABO VĒRPI. (Daži cilvēki par sāka saskarties ar Mirušo Pasauli, redzēt to, just karstumu un siltumu, smaržas, skaņas...)

“9 dienu” etaps noritēja fiziskajā ķermenī... Kakla čakra, kura simbolizē taisnīgumu, ķērās pie darba. Viņas uzdevums – sašķirot pieredzes enerģijas, nelaižot emocijas augstāk. Tālāk ir jāiet tikai jūtām... (Kā to sajuta cilvēki? Bez fiziskām problēmām ar kaklu (angīnas, vairogdziedzeris, dīvains iekaisums) uzpeldēja emocijas, gāja pāri malām, tika sarautas attiecības, sāpīgi stresi satricināja daudzus. Vienīgais mierinājums, ka laiks kaut kā saspiedās, un stresa stāvokļu ilgums bija ievērojami īsāks kā parasti.)

Matērija ir galīga pēc definīcijas. Projekts Zeme ir pabeigts ieskrūvēšanās matērijā (pa kreisi) stadijā, tagad iestājas PIEPILDĪŠANĀS AR GAISMU (vērpes pa labi), VISAS PIEREDZES uz Zemes APZINĀŠANĀS periods – “40 dienu” etaps.

15 01 16 06

Grafikos (2. zīm.) mēs redzam, kad 2014. gada beigās parādījās kas JAUNS – Šūmaņa frekvence 36 Hz savā iekšienē sadalījās frekvenču pus-oktāvā...

Ļoti tēlaini notiekoši komentēja mūziķe-ezotēriķe N. Koteļņikova: “Vienkārši mūsu pasaule ir kļuvusi sarežģītāka, ir parādījušās apzināmas iekšējās frekvences. Mēs esam sākuši iet iekšā un atšķirt, tā es komentētu frekvenču sadalīšanos. Mūzika agrāk sastāvēja nevis no 12 notīm, bet no 20 un vēl nedaudzām... ceturtdaļtoņi bija populāri, kamēr neparādījās pavadījums un vajadzēja sastādīt akordus... Tad arī parādījās mākslīgā temperācija. Atgriešanās pie dabiskās temperācijas – tā ir toņa sadalīšana vairākās frekvencēs un vibrācijas paaugstināšana (tieši augstajā diapazonā, nevis visos!)”

Tagad cilvēcei un planētai stāv priekšā nodarboties ar pārējiem Būtības uzdevumiem (aplūkosim tos zemāk), ar kuriem viņa agrāk tika galā 40 dienās.

Cilvēks. Spoguļtelpas lomu cilvēka organismā spēlē muguras smadzenes. Tieši no spoguļvielas sastāv Dvēsele! Un ieplūst cilvēkā caur muguras smadzenēm.

Cilvēks – tas ir Dvēsele pielikšanās punkts. Tā ir Dvēsele, kura dod Būtībai komandu aiziet, kad vairs neredz jēgu turpināt šo dzīvi (vai nu uzdevumi ir izpildīti, vai arī vairs netiek pildīti to vai citu iemeslu dēļ). Spoguļviela daļēji ir arī Būtībā, bet Dvēsele pilnīgi sastāv no spoguļvielas. Un parunā “Spogulīt, spogulīt, saki man tā...” (“Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи”) runa bija ne par ārējo skaistumu!

Tātad, pašlaik šis Dvēseles aicinājums ir jāizdzird bez Būtības aiziešanas no fiziskā ķermeņa. Un tas ir ļoti svarīgs moments! Jums ir jāierauga sava nākotnes dzīve, piepildīta ar priekš jums jaunu jaunradi, jaunu darbošanos, jaunu profesiju... Nav svarīgi, ar kādu, bet ar tādu, lai Dvēsele ielīksmotos un piekristu jaunai dzīvei šajā fiziskajā ķermenī.

KĀ nodibināt sakarus ar Dvēseli? Pirmkārt, caur nokārtotiem sakariem ar savu Augstāko Es, vai arī sapnī! Sapnis ir starpstāvoklis. (Ja sapnī jūti stipru aukstumu – tad tālu esi izlidojis no fiziskā ķermeņa, ja karstumu, siltumu – tad tu pieskaries mirušo pasaulei.)

Dvēsele un Būtība ir mūžīgas. Nāves nav, ir tikai pāriešanas caur spoguļpasauli, uz TO pasauli vai ŠO.

“Miega stāvoklis, sākot ar 2014. gada pēdējo kvartālu un uz veselu 2015. gadu būs īpaši svarīgs. Daudzo enerģiju dēļ katram jums būs neparastas miega aktivitātes spēja, pastiprināta ar mega-aptumsumu fāzu diviem kvadrātiem. Tiem no jums, kuri trenējas apzinātā sapņu redzēšanā, būs priekšā skaidrības logi. Nav svarīgi, vai jūs to pēc tam atcerēsieties, vai nē nomoda laikā. Mēs jums rekomendējam tos iegaumēt, tā kā tie izskaidros pārbīdes ap jums. Nākošo dažu sekojošo gadu laikā notiks milzīgas pāriešanas, individuāli un masveidā.” Metatrons

(Lai iegaumētu sapņus, var ņemt auklu un iesiet tajā mezglu, izsakot “Visu iegaumēšu, ko redzēšu”, un palikt zem spilvena. Un jūs apbrīnojami detalizēti atcerēsieties visus sapņus – atliks tos tikai pierakstīt, un pēc tam par tiem padomāt. Tikai mezgls strādā vienu nakti – katru reizi vajag iesiet pirms miega.)

Kāpēc sapņus ir vēlams atcerēties? Lai dziļāk apzinātos to jēgu nomodā. Piemēram, īsi aprakstīšu savu sapni. Es atrados kaut kādā realitātē – cietums, es jutu. Taču sienas bija caurspīdīgs pūslis. Un visi tur cieta no nebrīves. Un tad es nolēmu bēgt. Un, lai cik dīvaini nebūtu, pūslī uzreiz izveidojās plīsums, caur kuru es aizbēgu, un neviens man pakaļ nedzinās. Bet es nonācu stacijā, pilnā ar cilvēkiem uz krēsliem, kuri kaut ko gaidīja, visi pūlīšos un ar milzīgiem čemodāniem. Es atradu krēslu, apsēdos – nosalu. Gribēju vērsties ar jautājumiem pie cilvēkiem, taču dzirdēju viņu domas “Tas ir bomzis. Viņa pati izvēlējās tādu dzīvi. Nelieniet pie viņas ar palīdzību.” Te iezvanījās telefons, un mani izrāva no sapņa, ar vārdiem “kāds briesmīgs sapnis!” Un es atcerējos, ka pati tā runāju par bomžiem pirms gadiem 15, bet tagad uz savas ādas sapratu, ka zināma palīdzība man nekaitētu – vienkārši pleds, un informācija – kur mēs visi esam, un ko ļaudis gaida?.. Izrādās, mums ir par ko lūgt piedošanu. Ir ko apzināties, sajust!

Mēs apsolījām apspriest, kādi ir Būtības uzdevumi šajās 40 dienās. Un par cik Būtība atrodas fiziskajā ķermenī, tad parunāsim arī par ķermeni...

1. Būtībai ir jāizskata, jāpaceļ no atmiņas arhīva visa sava pieredze. Jānošķir (jāsadala) enerģijas. Spoguļenerģijas uzreiz tiek izņemtas, bet nespoguļa vajag pārskatīt, uztvert citādi, piepildīt ar mīlestību, padarīt par derīgām visiem (VIENOTĪBA), tad tās arī kļūst spoguļainas un no planētas Akašas Hronikām nonāk Galaktikas Akašas Hronikās. (Cilvēki atzīmē izkritumus atmiņā, redzes izfokusēšanos, neadekvātu reaģēšanu uz notiekošo, līdz pat šizofrēnijas lēkmēm.)

2. Pieredzes apzināšanās. Būtībai ir jāsaliek NEPĀRTRAUKTA Pasaules-ēkas aina savā Burbulī-Visumā. Jāsaliek no diskrētiem pieredzes gabaliņiem. JĀPIEPILDA AR GAISMU. Bet Gaisma – tā ir zināšana. Un tagad vajag censties aizsniegties jau līdz Galaktikas TEMPLIM. Kā dzied dziesmā – “Man no augšas redzams viss, tā arī zini” (“Мне сверху видно всё, ты так и знай”)...

Prognoze ir tāda – visu 2015. gadu – noritēs spēcīga piepildīšana ar Gaismu. “ES ESMU GAISMA!” – šī gada devīze.

KĀ to izdarīt? Pirmkārt, visu laiku deklarēt “ES ESMU GAISMA” un vākt Gaismu no visurienes, izmantojot savu muguras smadzeņu spoguļvielu. Vajag savest kārtībā savu mugurkaulu, palielināt enerģētisko kanālu apjomu, domās griežot spirāli pulksteņa rādītāja virzienā mugurkaula rajonā.

3. Pašlaik ir ārkārtīgi svarīgi AR DVĒSELES PALĪDZĪBU IERAUDZĪT UZDEVUMUS NĀKOŠAJAM iemiesojumam (bet šajā reizē bez aiziešanas no ķermeņa!), un sākt to RADĪT sākumā domās, bet pēc tam materializēt... Kam arī būs nepieciešams daudz Gaismas... (Padoms tiem, kuri šaubās: par kritēriju tam, ka tu pareizi esi sapratis savu Dvēseli, būs zīmes. Pie kam zīmes un uzvednes nāks uzreiz – pašlaik laiks uzvedas savādāk. Mēs it kā esam nonākuši bezlaika telpā, kur laiks ir sajaucies (te tu esi pagātnē, te tagadnē, te redzi nākotni, pie noteikuma, ka tu to redzi priekš sevis.)

Tiem, kuri uzreiz kaut ko sāk darīt, Astruss rekomendē: “Atcerējušies jaunību, sēdiet un apceriet šodienu, gaidot rītdienu. Kaut kādā momentā smadzenes pamanīs kaut ko kā enerģijas kustību. Un pēc 8 mēnešiem jūsu iekšienē notiks kaut kas, kas izraisīs izbrīnu...”

4. Jaunā etapa galvenā īpašība – SAPŅI.

Pastāv viedoklis, ka sapnī mēs redzam kaut ko pārdzīvotu, taču tas tā nav. Sapņus komponē tikai Dvēsele savā spoguļpasaulē. Viņa būvē situācijas Būtībai, kura vai nu risina tās tur VIENOTĪBAS un EVOLŪCIJAS garā, kas laika ziņā ir daudz ātrāk, vai arī nerisina un saņem šīs situācijas jau fiziskajā plānā.

Nāk miegs – jūs esat uz spoguļpasaules robežas. Šogad vajag radīt apstākļus krist miegā, kad jūs uz to velk... Un censties sapnī būt apzinošiem. (Atgādinu par mezglu auklā.)

Ir vērts atcerēties senču zināšanas, viņi sacīja, ka nekad nedrīkst modināt aizmigušu cilvēku (īpaši bērnu) un pat dzīvnieku. Tāpēc ka šajā momentā var notikt svarīgs process spoguļpasaulē, un jūs varat kaut ko nelabojami pārtraukt.

5. Ir radīta “Pāra pāriešanas matrica”. Padoms tiem, kam ir “pāri 30”. Atrodiet ZVAIGŽŅU PĀRI. Vienojieties par visu. Divatā iziesiet! Izredžu ir daudz vairāk, vēl jo vairāk, ka mēs vienalga ejam Vienotībā.

Mūsu mērķis – pienācīgi noturēties fiziskajā ķermenī visu “četrdesmit dienu” etapu, kurš iezīmēs Pārejas beigas (mēs uz to ceram). Bet pēc tam sāksies tas Zelta laikmets, par kuru mums nemaz tik daudz nesaka – mūs vairāk mielo ar “biedēkļiem”.

Kā tu varēsi ieraudzīt izmaiņas sevī? Piemēram, cilvēku ādas krāsa iegūs lielāku dzeltenīgumu, tā kā cauri mums ejošo viļņu garums izmainīsies. Mums būs vajadzīgs vairāk gaismas, tāpēc iemācīsimies pārvaldīt klimatu...

6. Izmaiņas NORIT UZREIZ VISOS PLĀNOS, nepieciešams turēt sevi visu ķermeņu harmonijā, vēlams nepārtraukti. Dzīves veidu vajag vest tādu, lai jebkurā momentā tu varētu izmantot negaidīti tavā priekšā atvērušos “logu”.

Apzināšanās secība arī ir svarīga – sākumā jāsaprot, ka “ES ESMU VIENOTĪBA”, pēc tam “ES ESMU GAISMA” un pēc tam “ES ESMU MĪLESTĪBA”.

Un tad viss izdosies! Panākumus visiem izvēlētajā ceļā!

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 16.01.2015

http://www.sanatkumara.ru/stati-2015/zerkalniy-mir-ili-chto-ozhidaet-nas-v-2015-godu

Tulkoja Jānis Oppe