Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Kā mēs saprotam Krajonu. Planetārie režģi

Sarunā ar N. Koteļņikovu (“Norit planetārā režģa tehniska rekonstrukcija”, 14.11.08.[1]) Krajons saka:

“Mēs izdomājām zināmu gājienu, kurš pārbīda garīgumu un sāk iedarboties uz jūsu apziņu Apziņas Režģu līmenī, nevis magnetosfēras līmenī.”

Uz brīdi noliekam sevi viņa vietā un mēģinām atminēt šo gājienu...

Apstākļi Krajonam ir zināmi iepriekš. Saules sistēma pārvāksies uz citu kosmiskās telpas vietu. Bet tur viss ir citādi – citāds kosmisko plūsmu spēks. Citādi apkārtējās vides apstākļi diktē citādus jaunus noteikumus, jaunas apziņas režģu konfigurācijas jauno plūsmu uztveršanai.

Uzdevums – Zemes pāriešana ar visu dzīvo uz viņas, “skaidrā prātā”, adekvāti uztverošu izmainījušos īstenību. Krajons saprot, ka vienīgais cilvēku izdzīvošanas priekšnoteikums ir viņu apziņas paplašināšanās.

Kā to izdarīt?

 

Arī mēs jau zinām, ka apziņa ir nesaraujami saistīta ar planētas elektromagnētiskajiem režģiem.

Iepriekš tika radīts mākslīgs Kristus Apziņas Režģis (pilnībā gatavs uz 1987. g.) – zvaigžņu dodekaedrs (20 šķautņu). (1. zīm.)

Šis savdabīgais telpiskais tīkls ar īpašas formas šūnām parādījās virs Zemes ļoti savlaicīgi. Tam bija jāpilda zināma “filtra-kristāla” loma, kurš strukturizē plūsmas: tieši ielaiž Zemes kodolā tās, kuras ieiet perpendikulāri dodekaedra skaldnēm (12 plūsmas), bet pārējās pa pieskari nosūta apkārt planētai (pastiprinot Šūmaņa rezonanses, to ir 8) vai vispār garām planētai.

Gala rezultātā izmainījās arī kodola forma un kļuva līdzīga dodekaedram ar 12 skaldnēm. “Zemes klēpī tika konstatētas jaunas frekvences. Patiesībā šīs frekvences bija arī agrāk, taču ļoti vājas, un tagad tās ir izaugušas pēc amplitūdas. Gan augstā, gan zemā frekvence sāka labāk izpausties enerģētisko plūsmu spēkā pieņemšanās dēļ. Ja tu stīgu skar vāji, rezonanses būs tikko dzirdamas, bet, iekniebjot ar lielāku spēku, tu izdzirdēsi tās visas un spilgtāk. Lūk, kas notiek uz planētas – spilgtums un amplitūda pieaug, un viss izpaužas spēcīgāk,“ paskaidro Krajons.

Ir iznācis rezonators – no planētas kodola dodekaedra formā (12 skaldnes) līdz Kristus Apziņas Režģim, kuram ir zvaigžņu dodekaedra forma (sarežģītāka, sākot ar 20 skaldnēm un vairāk). (1. zīm.)

14 12 16 01

Zīm. 1.

Dodekaedrs un mazais zvaigžņu dodekaedrs.

No interneta: “Jau Platona laikā izvirzītā versija, ka Visums ir milzīga izmēra dodekaedrs, apstiprinājumu atrada jau XXI gadsimta sākumā ar WMAP (NASA daudzfunkcionāla kosmiska aparāta) palīdzību. Vēl vairāk, mūsdienu zinātnieki uzskata, ka mūsu Visums ir dodekaedru komplekts, kurš bezgalīgi atkārtojas. Avots: http://razuznai.ru/dodekaedr.html

Ir konstatēts, ka dodekaedri iekārto ļoti spēcīgu attīstošos procesu paātrināšanas plūsmu, atslēdzošu no ārējā, svešādā. Aktivizē saikņu atvienošanu vecajā līmenī, ļaujot tās formēt jaunā, augstākā līmenī. Papildina iespējas pieņemt lēmumus, kuri kardināli ietekmē pasaules, dzīves un iekšējās taisnības uztveres kvalitātes paaugstināšanos.

No seniem laikiem tika uzskatīts, ka tā ir svēta figūra, iemiesojoša Augstāko Saprātu, cilvēka attīstošos Augstāko apziņu. Cilvēka DNS molekula ir sastādīta no dodekaedru un ikosaedru divpusības attiecībām. Daudzu civilizāciju pārstāvji dodekaedrā saskatīja pārdabisku un noslēpumainu būtību, apgalvojot, ka “no skaitļa divpadsmit izaug daudz kas”.

Visu šo laiku cilvēks atradās asi mainošos plūsmu haosā – gan pēc spēka, gan pēc frekvences, gan pēc amplitūdas. Lai izdzīvotu, viņš bija spiests izmainīties – pakārtot savu apziņu jaunajiem elektromagnētiskajiem režģiem, citādi – aiziešana caur nāvi.

Paskaidrošu svarīgu momentu sapratnei. KAR bija mākslīgs, viņu vajadzēja atdzīvināt, lai viņš sāktu strādāt! Mūžīgajā Radītāja Pasaulē VISAM IR JĀBŪT DZĪVAM. Bet to atdzīvināt varēja tikai cilvēki. Sajūtot, atceroties, apzinoties... Un atradās tāds cilvēku daudzums, ka režģis pamazītēm sāka strādāt. Un jau 2014. gadā Zemes kodols ieguva dodekaedra formu, un tajā piedalījās katrs no jums, kurš šodien ir dzīvs! Tāpēc Krajona gavilēm varam pievienoties arī mēs. Jūs ar sava Gara “sarkano uguni” piepildījāt šīs informācijas šūnas. Viņas izveidoja vienotu kopu no lēcām, kuras šķiro un kārto kosmisko staru plūsmas. Krajons saka, ka tagad “magnetosfēra ir nokoriģēta atbilstoši jaunajai apziņai”.

Atgriezīsimies pie viņa vārdiem par “zināmu gājienu, kurš pārbīda garīgumu un sāk iedarboties uz jūsu apziņu Apziņas Režģu līmenī, nevis magnetosfēras līmenī”.

1. “Pārbīdīt garīgumu” – tas ir, pārslēgt iekšējo UZMANĪBU.

2. Tagad ir radīti apstākļi, kad planētas APZIŅA ir paplašinājusies, un VIŅA kļūst PRIMĀRĀ un DIKTĒJOŠĀ, bet magnetosfēra ir spiesta tam pieskaņoties! Mazulīte Zeme ir “pamodusies” un ņēmusi vadības grožus savās rokās.

Ir tāda nianse, ka cilvēcei uz Zemes ir divi apziņas režģi – vecais un jaunais. (Ir vēl arī trešais Austrālijas aborigēnu apziņas režģis, savs īpašs.) Visa lieta ir, uz kādu režģi ir vērsta jūsu UZMANĪBA! Vai esat pārbīdījuši savu garīgumu? To jūsu vietā nevar izdarīt neviena Krajona komanda.

Bet parole uz pārslēgšanos ir apbrīnojami vienkārša – sajust sevi par VIENOTĪBAS daļu. Nevis zināt to, bet sajust, kļūt par to – pārbīdīt uzmanības punktu.

Mēs esam pamanījuši dažus cēloņus, kuri brīnišķīgajam cilvēkam traucē pārslēgties uz jauno režģi. Tā ir pārmērīga uzmanību pret vīru (sievu), ir sievietes, kuras ir “ieciklētas” uz bērniem (gan saviem, gan svešiem, nav svarīgi), ir ieciklēšanās uz sunīšiem un kaķīšiem. Šajā sarakstā var iekļaut arī lieliskos labos cilvēkus, kuri bezprātīgi mīl sevi. Lai cik tas dīvaini neskanētu, tādiem cilvēkiem ir grūti pārslēgt savu UZMANĪBU, PAPLAŠINĀT viņu...

Tomēr ir jāsaprot, ka Zemes apziņa ir paplašinājusies! Viņa tagad vadīs gan klimatiskos apstākļus, gan dzīles, gan jonosfēru. (Iespējams, ar to var izskaidrot visus pasaulē notiekošos notikumus?)

Nu, bet mēs uzskaitīsim masu labu jaunumu mums, cilvēkiem.

1. Uz planētas iestājas zināms stabilitātes periods, jo Zemes kodola forma jau ir izpausta. (Taču visdrīzāk mūs tagad pārbaudīs pēc caurlaides spējas – spēcīgās plūsmas neviens nav atcēlis. Ir jāpievērš izmanība jūsu enerģētisko kanālu apjomam.)

2. Magnetosfēras izšļākumu dinamika galu galā tiks sakārtota. Iespējams, divpadsmit dienu nedēļas veidā. Tas radīs jaunus dzīves ritmus, un haoss pamazītēm atkāpsies.

3. Aizmirstiet jēdzienu “atkarība no meteo apstākļiem”! Ir laiks saprast, ka “jūsu realitāte ir tāda, kādas ir jūsu domas”. Tas pirmkārt attiecas uz veselību. Makarevičs savā dziesmā ir ļoti tēlaini pateicis – “Nav vērts liekties līdzi mainīgajai pasaulei, lai labāk tā ieliecas zem mums...” (“Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под нас...”) Tas attiecas uz tiem, kuri ir pārslēguši savu apziņu, kuri apzināti virzās uz apziņas augšupcelšanās viļņa, kuri mācās pārvaldīt savu realitāti Zemes un Kosmosa iekšienē...

Krajons iesaka: “Jums labāk būtu sekot savai apziņas celšanai, saiknei ar Mums un aizsega atvēršanai, planetārā magnētiskā lauka periodiskai nonullēšanai. Lūk, šie rādītāji spilgtāk saistīs jūs ar magnetosfēru un jonosfēru tajā skaitā.” Dos harmoniju jaunajā realitātē.

Ja atceramies, tad daudzus gadsimtus mēs dzīvojām, sakrītot ar vienīgo Šūmaņa rezonansi – 7,8 Hz. (Zinātnieki sen ir pierādījuši smadzeņu frekvenču sakaru ar Šūmaņa frekvencēm.)

Pēc tam Šūmaņa rezonanse sāka augt (2. zīm.)...

14 12 16 02

2. zīm. Šūmaņa rezonanses izmaiņu dinamika: līdz 2000. g., 2014.02.15., 2014.11.09.

Cilvēku apziņas vibrāciju spēcīga augšana (no 7,8 Hz līdz 50 Hz) bija novērojama no 2005. gada līdz 2014. gada augustam. Un pēkšņi vienā mirklī cilvēku vibrācijas saskanīgi nokritās gandrīz divas reizes (?!!). Tagad ir kļuvis saprotams, ka kosmisko plūsmu spēks pārslēdzās uz zemajām frekvencēm, un cilvēku smadzenes sāka noskaņoties uz frekvenču no 0 līdz 8 Hz uztveršanu. (Starp citu, apziņas vibrāciju līmeņa krišana cilvēkiem bija uz laiku – tikko kā bija apgūtas zemās frekvences – vibrācijas dažiem atkal rāvās uz augšu, un tur robežas mēs neredzam.)

Rezultātā pašreiz cilvēku var salīdzināt ar uztvērēju, kurš kā minumu uztver 20 viļņus (12 zemus un 8 augstus). Bet orgāns, kurš par to atbild, ir čiekurveida dziedzeris.

Vēlam visiem sekmes apziņas paplašināšanas ceļā!

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 16.12.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-2014/kak-mi-ponimaem-krayona-planetarnie-resh-tki

Tulkoja Jānis Oppe