Нина Терехова и Сергей Бублик - Свежие круги на полях. Апрель 2017 г

Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Svaigi apļi uz laukiem. 2017. g. aprīlis

Svaigi apļi uz laukiem. 2017. g. aprīlis

Veltīts J.A. Babikovam, ģeniālajam krievu zinātniekam

 

Pēc ziemas pieklusuma uz jauno kviešu laukiem, Anglijā, atkal ir sākušas parādīties piktogrammas, tā sauktie “apļi uz laukiem”.

17 05 16 01

1. att. Piktogramma 2016.10.21, Argentīna

Mēs jau noskaidrojām, ka ir vairāki cēloņi tam, ka parādās “apļi uz laukiem”. (Sk. PĀREJAS DIENASGRĀMATA. Apļi uz laukiem. 2016. g. jūnijs-jūlijs)

http://sanatkumara.ru/stati-2016/krugi-na-polyach[1]

Piktogrammas – tas ir dimensiju enerģētiskas mijiedarbības rezultāts, kā arī tamlīdzīgas pēdas atstāj augstākā saprāta pārstāvji. Turklāt pēdas parādās neatkarīgi no NLO, kurš tās atstājis, laika (pagātne vai tagadne) un atrašanās vietas. Vēl vairāk, izrādījās, ka izņemot pēdas, kuras liecina par enerģētisku mijiedarbību, VIŅI var speciāli dot informatīvu materiālu. (Cerībā, ka mēs kaut ko sapratīsim? Jeb tas VIŅIEM ir uzlikts par pienākumu – dot izskaidrojumu notiekošajam, un tieši tādā veidā, kādu mēs varētu saprast, un tajā vietā, kur nav cilvēku, lai viņiem nekaitētu. Neviens nezina.)

 

Tradicionāli mēs attēlus parādījām Kretovam J.V. (Кретов Ю.В.), un izrādījās, ka attēli turpina to informatīvo līniju, par kuru runāja ģeniālais krievu zinātnieks Juris Anatoļjevičs Babikovs (Бабиков Ю.А.)! Vēl vairāk, tie netieši pierāda viņa taisnību!

(Sk. “J.A. Babikova piktogrammu (apļu uz laukiem) atšifrējumi”) http://nakanune-2.narod.ru/Articles/index.htm

Starp citu, Atruss reiz izteicās, ka “Babikovam var uzticēties – daudzējādā ziņā viņš ir precīzs”.

 

Tātad priekšvēsture ir tāda.

Krievu zinātnieku atklājums. “Citplanētieši būvē jaunu planētu, priekš kuras izved zemes grunti un maina Zemes klimatu! Un jauno planētu, kuru bieži sauc par “Nibiru”, varēs ieraudzīt pie debesīm pēc 2006. gada Marsa orbītas rajonā. Bet pati sarkanā planēta uz to laiku būs divreiz tuvāk Zemei.” http://nakanune-2.narod.ru/Articles/Recloster/Discovery.html

 

Par kādas gan planētas būvniecību ir runa?

No J.A. Babikova grāmatas „Pasaules uzskats jeb Prometeja Atgriešanās[2]”:

 

“Apmēram pirms 9470 gadiem notika Saules sistēmas katastrofa: aizgāja bojā planēta Ikars, kuras garozas atlūzas izveidoja asteroīdu Joslu, bet polārie ledi radīja komētas. Ikara kodols kļuva par jaunu planētu – Venēru, ieņemot Marsa iepriekšējo orbītu, kurš izmainīja orbītu un attālinājās no Saules. Zeme nonāca tuvāk Saulei un ieguva pavadoni – Mēnesi, kurš iepriekš piederēja Ikaram. Zemes gads no 538 dienām izmainījās līdz 365.

17 05 16 02

2. att. Saules sistēma pirms Ikara katastrofas

17 05 16 03

3. att. Saules sistēma šodien

Cilvēcei tika sniegta Radītāja palīdzība, un sākās patstāvīgas attīstības laikmets – virzība uz agrāri tehniskas civilizācijas radīšanu – Zemes noosfēras tapšanas ēra.

Planētas katastrofu, ģeoloģisku kataklizmu, apledojumu un lielu virszemes dzīvnieku uzplaukuma laikmets.

Pašreizējā laikā šis Saules sistēmas attīstības cikls tuvojas beigām...

Tiesa un otras apdzīvojamas planētas parādīšanās – kontrolētas attīstības laikmeta sākums un Saules sistēmas un planētu rekonstrukcija no cilvēka puses, lai saglabātu viņā dzīvību.

Radītājs atnāks cilvēcei palīgā, nostiprinot Zemes apvalku un nepieļaujot tā kārtējo caursišanu, nosodīs vardarbības civilizācijas, kura uz Zemes var pazudināt visu dzīvo, attīstību. Tā tiks pabeigts cilvēces patstāvīgās attīstības etaps.

Lai no Zemes pēc Tiesas pārmitinātu “ļaunuma nesējus”, kuri apliecina vardarbības morāli un nepieņem Radītāja Labestības Lkumus, Dievs radīs mākslīgu planētu “Zeme-2”, kura ieņems vietu 0,5 au no Zemes, starp Marsu un Jupiteru. Tā būs mākslīga planēta ar augu biosfēru – reklosters[3] (реклостер), kur nav faunas – kukaiņu, zivju, putnu, dzīvnieku, jo, radot ekosistēmu, nebija miljardiem gadu līdzsvarotu ķēžu izstrādei. Reklosters tiks aptverts ar “brutalitātes” (“озверения”) lauku un no tā aizliegs lidojumus – mūžīga karantīna no Visuma bez tiesībām atgriezties.

Uz “Zemes-1” tiks radīta jauna civilizācija kā vienota valsts ar vēlētu tautvaldību, kura balstīsies uz Radītāja Augstāko Tiesību principiem, Labestību un vardarbības nepieņemšanu. Cilvēce ieies Dieva-Radītāja civilizāciju Sadraudzībā un iegūs pieeju Zināšanām – Zemes un Visuma noosfēru integrācijas laikmeta sākums.

Tiks veikts milzīgs darbs, lai radītu jaunu sabiedrību, atjaunotu biosfēru un attīrītu planētu, radītu un apgūtu jaunas zināšanas, tehnoloģijas, ekoloģiskas rūpniecības būvniecību. Drošai dzīvei uz planētas cilvēce radīs kontroles un vadošās iedarbības sistēmu pār Saules sistēmas objektiem – viņas telpa tiks attīrīta no asteroīdiem un lieliem meteorītu ķermeņiem. Pēc tam cilvēkiem būs atvērts ceļš zemes ekspedīciju galaktiskiem lidojumiem – kopīga darba ar attīstītām civilizācijām ēra – Augstās Debess Ēra.

Katrs civilizācijas attīstības etaps beidzas ar obligātu Radītāja Tiesu, un šīs Tiesas būs vairākas, samērā ar Zemes noosfēras attīstītību un prasību paaugstināšanos pret viņu...

17 05 16 04

4. att. Saules sistēma pēc rekonstrukcijas

Tātad patstāvīgās attīstības laikmets ir beidzies (1990. g.). Tiesa ir notikusi (2005. g.). Sākas kontrolētās attīstības laikmets.”

 

Aplūkosim svaigas piktogrammas.

2017. g. 16. aprīlis Viltšīra (Anglija).

17 05 16 05

5. att. Piktogramma 2017. g. 16. aprīlis Viltšīra (Anglija)

Kretovs: „Tam ir sakars ar 2018. gadu – viss koncentrēsies. Tas ir principā – kas būs. Kā struktūra, kā plāns.”

Ja sekojam J. Babikova loģikai, tad piktogramma rāda, ka planētas-reklostera būvniecība ir pabeigta (!), un ir sagaidāmi trīs etapi tālākajā notikumu plānā šīs tēmas sakarā (3 līnijas, kuras sasaista planētas).

17 05 16 06

6. att. Piktogramma 2017. g. 18. aprīlis Viltšīra (Anglija)

Raugoties uz 6. att., Kretovs teica, ka „apbrīnojami, tas ir pat vairāk nekā iepriekšējā shēma. Tā jau ir kā fāze. Process ir ieslēgts. Tas ir tunelis. Telpa nav noslēgta, bet atvērtā veidā ar dažādiem gravitācijas… raksturojumiem.”

 

Tātad ir radīts „atklāta tipa tunelis ar dažādiem gravitācijas raksturojumiem. Ir ieslēgta un darbojas mijiedarbības procesa pirmā fāze.”

 

KURŠ un KĀ radīja šo tuneli? Vai kas tāds vispār ir iespējams?

Izrādās, ir iespējams! Piemēram, Potapovs J.S. (Потапов Ю.С.), tehnisko zinātņu doktors no Kišiņevas, ir izgudrojas siltuma iekārtu, kura strādā ar LK, liekāku par 100%. No zinātnes skatpunkta tas nevar būt. Taču Moldāvijā ir firma, kura šīs iekārtas izgatavo un pārdod. Izskaidrojums: tā ir atvērta sistēma, kura ar torsionu lauka palīdzību nosūknē papildus enerģiju no fiziskā vakuuma.

Ja paskaidro ļoti, ļoti tēlaini, tad…

Fiziskais vakuums no fizikas skatpunkta ir – NEKAS. Viņš sevi nekā neizpauž, tāpēc ka katrs viņa elements sastāv no savietotiem pretstatiem, piemēram, no diviem lādiņiem: pozitīva un negatīva, kuri kompensē viens otra darbību.

 

Tātad var tēlaini saprast blakus Saulei notiekošo tā: ir “radīts “vajadzīgais” torsionu lauku ģenerators. (Torsionu lauku formēšana nozīmē fiziskā vakuuma spinu polarizāciju).

Astruss precizē, ka “sākotnējais torsionu lauks tiek radīts nevis uz Visuma griešanās rēķina, bet uz Visa Esošā iekšējās būtības rēķina!

Un par to, ka ģeneratora veidošanā piedalījās PATS Radītājs, nav nekādu šaubu!

Piemēram, Kanādā (kā arī Somijā un Sibīrijā pēkšņi ir atrasti miljoniem ezeru ar pirmatnējo ūdeni (http://earth-chronicles.ru/news/2017-04-28-103894).

Pēkšņi visur ir sākts atrast “pirmatnējā” perioda dzīvniekus un zivis.

Citādi arī nevar būt – Radītājs rada tikai oriģinālus!

17 05 16 07

Teiksim vairāk: piktogrammas ar skarabejiem (Radītāja simbols) parādīja, ka norit ”piramīdu efekta būvēšana – cilvēka smadzeņu izmainīšana. Smadzenes tagad izstiepsies uz aizmuguri. (Kā pirmatnējam cilvēkam?). Piramīdas efekts jau ir. Tas ir saistīts ar pašu Radītāju!”, saka Kretovs.

 

Torsionu lauki nes nevis enerģētisku, bet informācijas raksturu. Tie var mainīt tikai vielas spinu struktūru (bez enerģijas tēriņiem), kas savukārt var izmainīt objektu fiziskos raksturojumus.

Dažas torsionu lauku īpašības:

- torsionu lauki nenoslāpst (nepavājinās), ejot cauri fiziskai videi, jebkura viela viņiem ir caurspīdīga, torsionu lauku izplatīšanās notiek momentāni, viņiem nav ātruma parametra,

- viņiem piemīt atmiņa. Torsionu lauki formējas caur fiziskā vakuuma spinu polarizāciju, kura saglabājas, izslēdzot (aizvācot) ģeneratoru. (Elektromagnētiskajai un gravitācijas polarizācijai šī īpašība nepiemīt.)

Šeit ir svarīgi atzīmēt, ka lauks saglabājas arī izslēdzot (aizvācot) ģeneratoru! (“Maurs savu darbu izdarīja, Maurs var iet!”)

Bet saprast vārdus “atklāts gravitācijas kanāls” var tā – masa no vienas dimensionalitātes pārtek citā. Gravitācija – tas ir masas raksturlielums.

“Ja mēs gribam atrast papildus dimensijas mūsu Visumā, tas ir, to, kā eksistenci mums mēģina izskaidrot tā saucamā Stīgu teorija, tad mums savu uzmanību vajadzētu pievērst gravitācijas viļņiem. Tāpēc ka tieši viņi var būt atslēga jaunu dimensiju atklāšanai.”

http://earth-chronicles.ru/news/2017-05-13-104347

 

No dialoga ar Kretovu:

- Vai var teikt, ka jaunās piktogrammas – tās ir shēmas, pēc kurām tika radīta planēta-reklosters, tā? Tas ir ierakstīts kā informācija?

Kretovs: Lieta ir tāda, ka nevis vienkārši tika radīta, bet to izmanto arī tagad – tas modelējas, tam ir spoguļattēla efekts telpā, arī elektromagnētiskajos laukos tas ir pozicionēts... Tā nav vienkārši informācija – tas jau notiek, lūk, kur tā lieta.

 

- Šis atklātā tipa gravitācijas tunelis ir radīts planētām vai arī cilvēkiem?

Kretovs: Gan tā, gan tā. Var uzrakstīt tā. Stādieties priekšā, kā ticīgo uzmanība, neatkarīgi no ticības tiek koriģēta uz svētbildēm aminoskābju veidā, mirru veidā izpaužas. Un iedomājieties, ko mūsu vecākie brāļi var darīt! Ne tādas lietas vien! Turklāt viņi var koriģēt ar tādu precizitāti, ka mēs IZMAINĪSIMIES UN NESAPRATĪSIM!

Un izskatīsies, ka Trampu ir izvēlējies kāds tur no elites. Jautājums ir tāds, bet kā tur bija patiesībā? No elites kāds izvēlējās, jeb kaut ko izmainīja tā, ka viņi paši neko nesaprata... Tāpēc mēs vēl paudīsim īpašības... Kad Krievija sabruka kā valsts, un viņas armija un bruņojums izrādījās stiprāks nekā amerikāņiem. Un atkal neviens neko nesapratīs! Arī 45. uzvarēja karu, un neviens neko nesaprata. Tikai tur kaut kur virs laukiem karājās kaut kāds lidojošs šķīvītis (Kurskas kauja). Bet zinātnieki visu laiku domā – kā gan tā varēja uzvarēt? Bet, lūk, tā, kā VAJAG!

 

“MĒS VISUMĀ NEESAM VIENTUĻI!!! Zemes cilvēkiem savā nelaimē ir NO KURIENES UN NO KĀ saņemt palīdzību! Un tā ir mūsu glābiņa ķīla!”, saka J. Babikovs.

http://nakanune-2.narod.ru/Articles/Nakanune/nak02.html

 

“Zinātnieki ir atraduši noslēpumainu gamma-staru avotu mūsu galaktikas centrā. Saskaitiet visus objektus galaktikā, un jūs sapratīsiet, cik daudz gaismas te tiek saražots. Bet šis likums nedarbojas attiecībā uz Piena Ceļu. Mūsu galaktikai ir papildus gamma-staru, gaismas ar pašu augstāko enerģiju, avots tieši savā centrā. Un zinātnieki nezina, kas tas ir par avotu. Par gamma-staru palielināto daudzumu ir zināms kopš 2009. gada...”

http://earth-chronicles.ru/news/2017-05-07-104156

Atcerēsimies, ka tieši ar 2009. gadu sākās mūsu “Pāreja”! Un mūsu Zeme ir maza daļa šajā vadītajā procesā! Vai tad var būt panika, ja visā piedalās PATS Radītājs?

 

Tātad, ko vēl var darīt mūsu vecākie brāļi?

 

Piktogramma 2017.04.22.

17 05 16 08

7. att. Piktogramma 2017.04.22 Viltšīra

No dialoga ar Kretovu:

Kretovs: “Mijiedarbība iet caur virpuļveidīgu dabu.”

- Tas attiecas uz magnētisko lauku?

Kretovs: “Jā. Jā!”

 

Paskatīsimies, kas ir noticis ar zemes magnētisko lauku šajās dienās. (https://www.heartmath.org/research/global-coherence/gcms-live-data/#live-data-spectrogram)

17 05 16 09

8. att. Diagramma attēlo saules vēja ātrumu un Zemes magnētiskā lauka indukciju

periodā no 17.04.11 līdz 17.05.10

Tieši no 22. līdz 25. aprīlim mēs redzam, ka grafika rādītāji ir “izgājuši ārpus skalas” (saules vēja ātrums lielāks par 600 km/s, bet ML indukcija lielāka par 300 nT!). Tālāk ierīces atslēdzas, lai nesadegtu. Iespējamais cēlonis – virpulis, kurš atstājis pēdas arī uz lauka Viltšīrā tieši 22. aprīlī.

Bet! Lai cik dīvaini nebūtu, tajās pašās kalendāra dienās ML spektrogrammas demonstrē magnētiskā lauka Šūmaņa rezonanšu draudzīgu un pilnīgu bezvēju pa VISU Zemi! Iznāk, ka atkal KĀDS KAUT KO ir novirzījis no mūsu planētas?! Bet visdrīzāk šis virpulis iezīmē kaut kādu plānotu korekciju, par kurām tik pārliecinoši runāja J. Babikovs. (Raksti “Reklosters Zeme-2” http://nakanune-2.narod.ru/Articles/index.htm)

 

Un atkal griezīsimies pie Babikova pētījuma.

17 05 16 10

9. att. Parādītas planētas-reklostera būvniecības shēmas, norādot termiņus, kā arī izmaiņu shēma, kura paredzēta attiecībā uz Zemi. Tā ir 5. shēma

“5. Naktī no 2000. g. 12. uz 13. jūliju Stavropolē parādījās piktogramma, kura precīzi atkārtoja 1997. gada 9. jūlija piktogrammu Krasnodaras novadā. Figūru centrā bija palikuši padziļinājumi no melnzemes provēm.

Tajās attēloti vairākas dažāda diametra koncentriskas aploces ar kopīgu centru, kuras lielāka aploce ir iekļāvusi vienādmalu trīsstūrī, kuram virsotnēs ir mazas aploces ar dažādu piepildījumu, turklāt no šīm mazajām aplocēm uz lielo aploču kopīgo centru iet līnijas, kuras krusto lielās aploces. Šī piktogramma rāda Zemes apvalka nostiprināšanas darbu būtību.

Piktogrammas pamats ir lielie apļi ar kopīgo centru – pirmoreiz ir parādīta Zemes politelpiskā struktūra:

- pildītais aplis vidū simbolizē planētas kodolu;

- divi dzīvo stiebru gredzeni virs viņa simbolizē Zemes divas biosfēras, atbilstoši Dzeltenā spektra telpā un mūsu telpā;

- trīs mazās aploces apkārt lielajām apzīmē:

1. aploce bez zīmēm – planētas garozas apvalks,

2. aploce ar smalkām spirālveida līnijām – magnētiskais lauks,

3. mazais pildītais aplītis ar no viņa izejošu pakāpjveidīgu spirāli, izejā savienotu ar trīsstūra virsotni – Zemes kodols un viņa frekvenču raksturojuma izmainīšanās funkcija. “Pakāpienu” uz spirāles ir pieci, kas atbilst kodola frekvenču raksturojuma izvešanai uz 105 Hz līmeni;

- mazās aploces ir apvienotas ar līnijām, kuras kopā veido vienādmalu trīsstūri, no kura virsotnēm uz Zemes attēlu stiepjas darbības līnijas, kuras caurdur biosfēras un atduras planētas kodolā – izmainot kodola frekvenču raksturojumu, tiek ņemta vērā kopīgā iedarbība uz magnētisko lauku, planētas garozas apvalku un uz abu telpu biosfērām. Tādejādi, “trīsstūrveida” piktogramma ir papildus paskaidrojums un nozīmē:

TIKS PAAUGSTINĀTS ZEMES KODOLA FREKVENČU RAKSTUROJUMS LĪDZ 105 HZ LĪMENIM, ŅEMOT VĒRĀ ŠĪ PARAMETRA IEDARBĪBU UZ PLANĒTAS GAROZAS APVALKU, MAGNETO- UN BIOSFĒRU.”

 

Vērīgi aplūkosim piktogrammu ar 5. numuru.

17 05 16 11

10. att. Piktogramma 2000. g. 13. jūnijā Stavropolē. Paskaidrojumus ieviesis J.A. Babikovs

Tā ir shēma priekšā stāvošiem darbiem uz 16 gadiem: mūsu planētas garozas nostiprināšanā (lai negadītos tās izlaušanās 2074. g.), magnētiskā lauka izmainīšanā un planētas kodola vibrāciju frekvences palielināšanā.

 

Viltšīras svaigās piktogrammas parādīja, ka reklostera būvniecība ir pabeigta, un tieši tagad ir sākusi DARBOTIES iecerētā shēma, kura tiks pabeigta 2018. gadā. “Un 2019. gads jau būs mierīgs, kā 2017. gada spoguļattēls.” (Kretovs)

Starp citu, ZEMES ASTRONOMI 2000. GADĀ PIRMOREIZ BLAKUS SATURNAM KONSTATĒJA JAUNAS VEIDOJOŠĀS MĀKSLĪGAS PLANĒTAS – REKLOSTERA “ZEME-2” KODOLU. (Var paskatīties mūsu rakstu “Jauns mīts par veco Punduri. Nibiru pašreizējais ceļojums pa Saules sistēmu, par kura lieciniekiem kļuvām mēs ar jums” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub55.html[4])

 

Tātad,

Magnētiskais lauks tiek koriģēts (7. att.)

Par zemes garozu mazliet zemāk, bet, kas notiek ar mūsu planētas kodolu, pateica priekšā 2017. g. 4. maija piktogramma.

17 05 16 12

11. att. 2017.05.04. Viltšīra, Anglija

No dialoga ar Kretovu:

Kretovs: “Tā ir mijiedarbība ar melno caurumu. (Visas mūsu sistēmas, ne tikai Zemes.) Bet nevis ar viņa ieejas punktu, bet ar viņa sānu daļu (notikumu horizontu) – to vietu, kur kaut kas atšķeļas, neabsorbējas. Bet tas, kas neabsorbējas, uz sevis nes melnā cauruma elementus, īpašības.”

- mēs viņam rādām daļu no 10. att., saistītu ar kodolu. Viņš saka – “tas ir viens un tas pats!”

Iznāk, ka ir sākusies mūsu planētas kodola vibrāciju frekvences palielināšanās pa etapiem.

Kretovs: “Tā ir nākamā izmaiņu fāze, saistīta ar telpas izmainīšanos. Bet vidū – kviešu vāli – tie ir telpas-laika kanāli. Tas ar to viss ir saistīts.”

 

Bet tagad par garozas nostiprināšanu, par grunti.

Ja atgriežamies pie 1. att., tad tur ir parādītas “korekcijas sistēmas”, kuras eksistē uz mūsu planētas. Ar to tiek domāta telpas-laika sistēma, radīta ar mērķi izjaukt telpas-laika kontinuumu. Tā, “nosacīti runājot, ir kā mirru tecēšana uz svētbildēm,” saka Kretovs.

Un saprast šo “izjaukšanu” var tā: ieslēdzas sistēma viena dimensionalitātes līmeņa iekļūšanai citā, caur kuru tad arī pārtek matērija (Aminoskābes svētbilžu gadījumā. Desmitiem gadījumu ir fiksēts pēdējā laikā. Visā pasaulē raud gan “stipri pielūgtās (намоленные)”, gan papīra svētbildes, raud pat statujas. Un šo parādību ieslēdz cilvēku “uzmanība” kopā ar iepriekš aprakstīto “izjaukšanu”.)

Bet 1. attēla gadījumā tas ir saistīts ar grunti Argentīnas rajonā. Grunts, agrāk paņemta no Zemes planētai-reklosteram, tiek atgriezta daļēji (trešdaļa no paņemtā) atpakaļ, bet jau sākotnēji izmainīta. (Grunts ņemšana notika no okeānu dibena nogulām, atgriešana arī notiek okeānā. (Argentīna ir starp diviem okeāniem!) Tieši šī grunts ņemšana izmainīja Golfa straumes tecējumu, un, kā sekas, izmainījās planētas klimats.)

Ļoti interesanta vēsts no 2017.05.10. “Okeāns Īrijas krastā ir izmetis tūkstošiem tonnu smilts” http://earth-chronicles.ru/news/2017-05-10-104241

Iznāk, ka noslēdzošais PROCESS IR SĀCIES! Un to visu detalizēti bija aprakstījis J. Babikovs jau deviņdesmitajos gados! Un, kā vienmēr, tas tika palaists gar ausīm...

 

Mūs tradicionāli interesē jautājums – un kā tas viss skars cilvēkus?

Kas notiks ar cilvēkiem, kad Baltais plīvurs nolaidīsies uz Zemes?

Cilvēkiem “maz neizliksies”? Domāsim, ka ir pienācis Pasaules Gals? Bet varbūt piepildīsies Johana Frida (Иоганн Фрид) (1204.–1257.), Austrijas Svētā Johana ordeņa mūka vīzija?

 

“Johans min neparastu kosmisku mākoni, kurš ar savu formu atgādinās Lāci: “Lielā Lāča Miglājs parādīsies tiešā Zemes tuvumā un piepildīs telpu pie apvāršņa piecsimt sauļu lielumā (droši vien tiek domāti gāzu-putekļu miglāja leņķiskie izmēri nakts debesīs)...
Trīs tumsas dienas: Šajā laikā cilvēki, trūkstot gaismai, nonāks miegainā stāvoklī, no kura daudzi neiznāks. Īpaši tie, kuriem nav garīgās dzīves dzirksts. Kad Saule atkal uzausīs, zeme būs pārklāta ar pelnu kārtu kā ar sniegu ziemā. Pelni būs sēra krāsā, turklāt virs zemes celsies mitra migla, sastāvoša no vulkāniskām gāzēm.
Mirušu cilvēku būs vairāk nekā visos karos bojāgājušu. Garīdznieku mītnēs tiks lasīta Jāņa Kristītāja grāmata, baznīcās gaidīs lielas komētas tuvošanos. Septītajā dienā pēc gaismas atgriešanās zeme uzsūks pelnus, un būs bagātīgas ražas, kādu nav bijis nekad agrāk...”

Neviens nezina, KAS un KĀ notiks!

Kretova galvenais padoms – “nekrist panikā! Tā dēļ arī rodas daudz upuru.”

Iespējams, tieši tāpēc, lai novērstu paniku, “visiem pasaules vadošajiem plašsaziņas līdzekļiem tika aizliegts vēstīt par Pāvesta Franciska pēdējiem izteikumiem (brauciens uz Ēģipti 2017. g. aprīlī). Kur sarunas ar viņu laikā visi sadrūma tieši acu priekšā...” Avots

 

Bet! Pēc tam, jau 10. maijā, “Vatikāns uzaicināja zinātniekus, lai apspriestu kosmoloģiju” (http://earth-chronicles.ru/news/2017-05-10-104251)

Pilnīgi iespējams, ka Pāvests Francisks saņēma pareģojumu par planētas (reklostera, Nibiru?) parādīšanos...

 

Kā jūs domājat, KURAM ir tāds spēks, lai aizliegtu VISIEM pasaules plašsaziņas līdzekļiem ziņot par Pāvesta Franciska izteikumiem?

Pareizi! Panika uz planētas ļoti traucē VIŅIEM veikt vajadzīgo darbu. Mums atliek tikai uzticēties un mierīgi vērot notiekošo. Atcerieties parunu “Gribi palīdzēt – netraucē!”

 

Bet tagad par 2018. gada Balto plīvuru...

Izrādās, viņu jau fotografē kopš 2013. gada!

2013.08.26. Neticama dabas parādība. Bieza migla, kuru no tālienes var sajaukt ar cunami, noklāj Ņūfaundlendas kalnus, Kanāda.

17 05 16 13

http://www.newscom.md/rus/vodopad-iz-tumana-sformirovalsya-v-gorah-n_yufaundlenda.html

 

2017.04.17. “Ūdenskritums no mākoņiem parādījies Lušaņ kalnos Ķīnas provincē Czjansi. Satriecošais dabas fenomens bija novērojams no 7. līdz 12. aprīlim. Pēc meteorologu domām, tas notika, pateicoties tam, ka sajaucās siltais un aukstais gaiss, kā arī Lušaņ kalnu īpašajam ģeogrāfiskajam stāvoklim.”

17 05 16 14

http://earth-chronicles.ru/news/2017-04-17-103483 (video)

 

Kretovs: “Un patiesībā tas arī ir TAS, Baltais plīvurs. Sajūta tāda, ka tas ir pulveris, sniegs. Bet tā ir migla.”

Ar to mēs beidzam kārtējo “pēcvārdu” notiekošajiem notikumiem, jūtot milzīgu pateicību ģeniālajam krievu zinātniekam Jurijam Anatoļjevičam Babikovam un pazīstamajam dziedniekam Jurijam Vasiļjevičam Kretovam par viņu darbu, par to informāciju, kurā viņi dāsni dalās ar visiem mums!

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 16.05.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/svezhie-krugi-na-polyach-aprel-2017-g

http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub62.html

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/931-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-apli-uz-laukiem (Tulk. piezīme)

[2] Skat. https://naturalworld.guru/kniga_mirovozzrenie-ili-vozvrashchenie-prometeya.htm (Tulk. piezīme)

[3] Pats termins “reklosters” ceļas no latīņu valodas. RE – piedēklis, kurš norāda uz atgriešanos iepriekšējā stāvoklī. CLOSE – slēgts. Viss kopā RECLOSE – “atgriešanās iepriekšējā stāvoklī ir slēgta”, jeb vienkārši “atpakaļ ir slēgts”. No tā attiecībā uz planētām tad arī izceļas vispārinošs termins, kurš apzīmē īpašas planētu klases galveno iezīmi – “RECLOSTER”. “REKLOSTERS” ir planēta, no kuras atpakaļceļš ir slēgts.

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/23-n-terehova-un-s-bubliks/1065-nina-terehova-un-sergejs-bubliks-jauns-mits-par-veco-punduri-nibiru-pasreizejais-celojums-pa-saules-sistemu-par-kura-lieciniekiem-kluvam-mes-ar-jums (Tulk. piezīme)