Евгения Горева Имя Анатолий – его значение и судьба

Jevgēnija Goreva - Vārds Anatolijs – tā nozīme un liktenis

19 06 12 10

Šeit ir savāktas vārda Anatolijs nozīmes no dažādām zīmju sistēmām – lai maksimāli izpaustu tā iekšējo jēgu.

Navigācija pa rakstu

Raksturs un īpašības

Vārda Anatolijs programma (liktenis)

Vārds kā Zīme

 

Raksturs un īpašības

Anatolijs – šī vārda grieķiskajā traktējumā tas cilvēku saista ar virzienu uz austrumiem, ar to debespusi, kur aust Saule, ar jebkura notikuma sākumu, jo burtiski nozīmē: “saulei austot”.

Tāpēc tādam cilvēkam ir svarīgi sagaidīt saullēktu, šis moments uzlādē ar nepieciešamo enerģiju un ļauj vieglāk risināt savus uzdevumus dienas gaitā.

Turklāt Toļikiem var ieteikt izmantot virzienu uz austrumiem, lai iekļautos Spēka plūsmās, – piemēram, piedaloties svarīgos pasākumos, iekārtojieties ar seju pret Austrumiem.

Šis vārds ir saistīts ar skaitli 6[1] – tā ir zīme, indikators, ka cilvēks atrodas:

  • savā trajektorijā;
  • notikumā, kur viņu gaida kaut kas svarīgs attīstībai: cilvēki, sakari, idejas, izpratne utt.

Pēc autoru Semiras (Семира) un V. Vetaša (В. Веташ) domām, vārdam Anatolijs ir ne tikai apzīmējums ar burtiem un skanējums, bet arī krāsas – tās ir balti bēša un matēti sārta. Tās savā nesējā pauž īpašības:

  • pašpietiekamību iekšējā līmenī;
  • labklājību dzīvē – ārējā līmenī.

Vārdā Toļa ir ietverts balanss un līdzsvars starp iekšējo pašcieņu un ārējo elastību attiecībā pret citiem.

Šim vīrietim nepieciešams:

  • atklāti un nelokāmi apstiprināt personīgo viedokli;
  • tajā pašā laikā būt uzmanīgam pret apkārtējiem un viņu vajadzībām, darboties vienmērīgi, bez rāvieniem un vardarbības.

Viņam ir derīgi aktīvi izmantot savas vēlmes un būt nospraudušam ārējus mērķus, censties realizēties caur pozitīvu, paužot lojalitāti pret citiem cilvēkiem. Svarīgi būt uzstājīgam savās vēlmēs, bet nezaudēt harmoniju, tās piepildot.

19 06 12 11

Šis vārds vislabāk ir piemērots tiem:

  • kuru horoskopā Saule ir Svaros;
  • kas dzimuši uz zīmju Vērsis un Dvīņi robežas;
  • kam savā horoskopā ir Hirons Lauvā.

 

Vārda Anatolijs programma (liktenis)

Ja vārdu uzlūkojam kā kādu dzīves jēgu secību, pārtecēšanu, tad šeit var būt īpaši noderīga vārda izlasīšana pēc Slāvu Alfabēta (Славянские Буквицы) atslēgām.

Burtu atrašanās vietu secība vārdā ļauj dziļi izprast tā nesēja programmu.

Cilvēks ar vārdu Anatolijs jebkurā notikumā (un dzīvē) ies iekšā kā pārtekošs sekojošu jēgu vilnis:

А

Азы (azi), sākotne, sākums, sākotnējais. Jaunais, pirmais, atjaunošanās, pirmpamats, cēlonis.
Cilvēks-Dievs, kurš dzīvo uz Zemes – dzīvības pirmatnējais sējējs Pasaules-ēkas Radītāja vadībā. Galva, cienīgais.

Н

Наше (mūsu) – tas, kas eksistē ar mums, mūsu klātbūtnē, mūsu iekšienē, mūsu uztveres ietvaros. Mūsu Senču augstākās zināšanas, kuras mēs pagaidām uztvert nespējam, uztveram daļēji, virspusēji.
Tas, kas pieder Mums – kā Tautai, Nācijai.
Izpausta doma, iemiesots tēls, kurš eksistē pats par sevi, patstāvīgi.

А

Азы (azi), sākotne, sākums, sākotnējais. Jaunais, pirmais, atjaunošanās, pirmpamats, cēlonis.
Cilvēks-Dievs, kurš dzīvo uz Zemes – dzīvības pirmatnējais sējējs Pasaules-ēkas Radītāja vadībā. Galva, cienīgais.

Т

No Augšas apstiprinātā ‘Твердь Земная’ (Zeme) un ‘Твердь Небесная’ (Debesis). Javj pasauļu apstiprināšana – no Debesīm.
Esošais, izpaustais, blīvais ķermenis. Javj pasaule – debesu pasaules-ēkas pamats, balsts.
Tēla, procesa, darbības pabeigšana – konkrēta, precīza, viennozīmīga.

О

Pasaules-ēkas Dievs-radītājs. Первообраз (pirmtēls), saikne ar Senčiem.
Dievišķa ireāla struktūra, kurai ar mums ir saikne, kaut arī mūsu daļēji uztverta tās jau izpaustajā mums formā.

Л

Люди (cilvēki) – Cilvēku, kas dzīvo Izpaustajā Pasaulē, veic labus darbus, domā miermīlīgi, kopība.
Cilvēki, kas apzinājušies savu Garīgo Pieredzi kā Dvēseles virzošo spēku un tiecas uz pilnveidošanos Javj pasaulē.
Mīlestība, kura aptver trīs sfēras: Javj, Navj (Slavj) un Pravj. Mīlestības – kā Augstā Dieva vieduma – apjēgšana.

И

Истина (patiesība) kā līdzsvars un stāvoklis, kurā tā tiek uzturēta miermīlīgi un atjaunota bez kara.
Союз (savienība), savienošanās, vienotība.

Й

Esības kopienas forma, kurā katram ir savs ‘предназначение’ (uzdevums), kuru tas pilda Garīgās pilnveidošanās procesā.
Vispārējie raksturojumi, formas, noteikumi, dzīves parašas un tajās – savstarpējā saikne un savstarpējā palīdzība.

 

Un Anatolija visa dzīve attīstīsies viņa vārda burtu – no “А” līdz “Й” – secībā no etapa uz etapu. No sajūtas, ka viņš ieiet jaunā notikumā, jaunā darbā kā cienīgs cilvēks, spējīgs uz jaunradi, līdz sevis iemantošanai vispārējā trajektorijā caur Garu.

Taču savas dzīves mērķi vīrietis ar vārdu Anatolijs visbiežāk saprot sava ceļa beigās. Un noteikti caur saziņu un kopīgām darīšanām ar citiem cilvēkiem, kuriem viņš palīdz un kuru palīdzību pieņems.

 

Vārds kā Zīme

Ja Anatolijs – tas nav jūsu vārds, bet ir kādam no tuviniekiem, – uzziniet, kā tas darbojas kā Zīme-uzvedne tam, kas pašlaik ir svarīgi. Šis vārds attiecas uz Melnās stīgas[2] vibrācijām.

Ja cilvēks ar šo vārdu pienāk pie jums, ņemiet vērā, ka nepieciešams steidzīgi pieņemt lēmumu, piekrist piedāvājumam vai stingri atteikties, laika rezerves pārdomām un šaubām jums vairs nav. Tagad vai nekad. Atkārtojums nav sagaidāms.

Anatolijs saka priekšā, ka jūs jau atrodaties uz haosa un kārtības robežas, vajag būt ļoti uzmanīgam, lai nezaudētu jēgu un neiztērētu savu laiku.

Vienmēr ieklausieties tajā, ko jums iesaka šis cilvēks, viņa vārdi var būt visai vērtīgi. Taču neaizkavējieties ar viņu uz ilgu laiku – centieties no vārdiem, no saņemtās informācijas saprašanas pāriet pie realizācijas maksimāli ātri.

Tieši caur melnās stīgas vārdiem nāk uzvednes, ka pašlaik jums ir piešķirts laiks notikumiem, kuri jūs mainīs, būs jums jauni, interesanti, attīstoši. Kā arī par to, ka kaut kas aiziet no jūsu dzīves – nevajadzīgais, liekais.

Par tēmu – rubrika Vārdi[3].

 

Pievienots 12.06.2019.

https://znak-simvol.ru/imya-anatolij-ego-znachenie-i-sudba/

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/jevgenija-goreva/skaitli-un-datumi/31-jevgenija-goreva/3349-jevgenija-goreva-6-datuma-dzimusie-lai-jusu-vardi-dieva-ausis (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/jevgenija-goreva/krasas-un-stigas/31-jevgenija-goreva/3328-jevgenija-goreva-maijs-melnas-stigas-menesis (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/birkas/vardi (Tulk. piezīme)