Елена Майстренко – Добрые Слова

Helēna Maistrenko - Labie vārdi

18 12 24 03

2018.12.23.

Labie vārdi no debesīm nekrīt.
Galvenie Vārdi dzimst caur sirdi, runā ar Mīlestību, mirdz spēkā, izlido pasaulē ar labestīgiem viediem putniem – Laimes, Prieka, Cerības Putniem.
Galvenos Vārdus krāj skaistule-dvēsele no padebešu līdz saules augstumiem – no dzimtā, lielā, viedā, godīgā un dāsnā Gara.
No laba Vārda Gaisma nebijusi, burvīga izlīst pasaulē. Tās dzīvinošajos staros skaistums uzplaukst, drūmi mākoņi izklīst, lai Debesu Saulīte apkamptu un nostiprinātu dvēseles saulīti.
Dāvājiet Dzīvei galvenos, labos Mīlestības un Maiguma, Vieduma un Prieka, Laimes un Uzticības Vārdus!
Lai Mīlestības Putni lido pa pasauli, vairo iedvesmu, varoņdarbus, atjauno taisnīgumu!
Bet aiz galvenajiem Vārdiem lai dzimst arī darbi – lieli, bet gaiši, vienkārši, bet maģiski!

 

© Copyright: Елена Майстренко, 2018

 

Pievienots 24.12.2018

http://parnasse.ru/prose/small/thumbnails/dobrye-slova.html

Tulkoja Jānis Oppe