Print

Татьяна Бегляк - 7 типов душ. Какая роль у твоей души?

Tatjana Begļaka - 7 dvēseļu tipi. Kāda loma ir tavai dvēselei?

17 04 14 01

Jūsu dvēsele – tā ir jūsu apslēptā būtība, jūsu augstākais Es, tas, kurš jūs esat patiesībā. Un, saskaņā ar Mihaēla mācību, jūsu dvēselei būs viena no septiņām dažādām “vibrācijām” jeb toņiem.

17 04 14 02

 

Būtības spektrs

Kad mēs gaismu laižam caur prizmu, izejā tā dod spektru, kuru mēs uztveram kā septiņas varavīksnes krāsas.

Tieši tāpat, kad visas esības Avots (Dievs, Dao, Absolūts, lai kā jūs viņu nesauktu) sūta savu apziņu uz relatīvo pasauli, viņa izpaužas septiņu tipu individuālu dvēseļu formā.

17 04 14 03

 

Kas tas ir – lomas?

Vārds “loma” nozīmē to faktu, ka katrs no mums lielajā lietu shēmā pilda noteiktu funkciju tipu. Mēs visi esam daļas no lielāka veseluma – visa esošā evolucionējošās apziņas.

Padomājiet par to, ka katra šūna jūsu ķermenī ir aicināta spēlēt noteiktu lomu jeb funkciju. Un, kaut arī cilvēka ķermenī ir miljardiem šūnu, eksistē tikai daži atšķirīgi šūnu tipu.

Jeb padomājiet par visām zvaigznēm kosmosā. Kaut arī to skaits ir tik liels, ka ir praktiski bezgalīgs, zinātnieki tās klasificē tikai septiņās klasēs: no pašām karstākajām (klase O) līdz pašām aukstākajām (klase M).

Tieši tāpat ir tikai septiņi dvēseļu tipi. Citiem vārdiem – eksistē septiņas galvenās “būtības lomas” – septiņi veidi, ar kuru palīdzību Viens kļūst par daudziem.

Nosaukumi, kuri doti septiņiem dvēseļu tipiem Mihaēla Mācībās, ar nodomu ir arhetipiski – no šejienes nedaudz vecmodīgais skanējums un ne obligāti politkorekts.

Kalpotājs | Amatnieks | Karavīrs | Skolotājs | Viedais | Priesteris | Karalis.

Nosaukumi atspoguļo katra dvēseles tipa dabisko mērķi un noslieces.

Kalpotāji parasti ir piekāpīgi, gādīgi, labi audzinātāji, viesmīlīgi, pacietīgi.

Amatnieki parasti ir radoši, izdomas bagāti, ar bagātu iztēli, strādīgi, veikli.

Karavīri parasti ir stipri, uzticīgi, gatavi aizsargāt, izlēmīgi, izturīgi.

Skolotāji parasti ir zinātkāri, uzcītīgi, uz zināšanām tiecošies, kritiski, objektīvi, neitrāli.

Viedie parasti ir vērīgi, skaidri izsaka savas domas, iedvesmojoši, interesanti, ekspresīvi.

Priesteri parasti ir iedvesmojoši, modinoši, motivējoši, enerģiski, tālredzīgi.

Karaļi parasti ir izlēmīgi, pārliecināti, stipri, autoritatīvi, atbildīgi.

Jūs esat viens no viņiem. Es esmu viens no viņiem [precīzāk, skolotājs]. Katrs no mums ir viens no viņiem.

Visi 7 miljardi dvēseļu, kuras pašlaik atrodas uz planētas, plus visas tās, kuras atrodas ārpus planētas starp dzīvēm, var tikt identificētas pēc viena no šiem septiņiem tipiem.

17 04 14 04

 

17 04 14 05Septiņi dvēseļu tipi: kā viņi izskatās?

Starp citu, jūs bieži (bet ne vienmēr) dvēseles tipu varat noteikt pēc sejas vaibstiem. Par šo tēmu ir atsevišķs raksts: “Septiņi dvēseļu tipi: kā viņi izskatās?

 

Dvēseļu tipu sadalījums procentos

17 04 14 06Septiņas lomas veido dažādas proporcijas visu iedzīvotāju vidū. Procentos:

Tādejādi ceturto daļu no visiem iedzīvotājiem veido Kalpotāji, kamēr Karaļu ir daudz mazāk nekā citu tipu.

Lai noilustrētu uzskatamāk, padomājiet par skolas klasi ar 28 skolēniem. Saskaņā ar šiem skaitļiem šie skolnieki droši vien sastāv no: viena Karaļa, diviem Priesteriem, trīs Viedajiem, četriem Skolotājiem, pieciem Karavīriem, sešiem Amatniekiem un septiņiem Kalpotājiem.

Sk. arī: Dvēseļu tipi saskaņā ar Maiklu Ņūtonu.

Tagad daži papildus paskaidrojumi par lomām pēc būtības.

17 04 14 07

Sk. arī: Vai dvēselēm ir dalījums dzimumos?[1]

 

Savstarpēji papildinošie pretstati

Vēl viens interesants fakts par septiņiem dvēseļu tipiem…

Seši no septiņiem dvēseļu tipiem grupējās pāros. Tie, ka ir pāris, dzīvē ir līdzīga funkcija jeb specializācija.

17 04 14 08

Skolotāji ir patstāvīgi kā neitrāla loma, un viņi ir asimilācijas speciālisti, kuri absorbē zināšanas no dzīves.

Katrā pārī (darbība, izpausme un iedvesma) viens ir „vadošais (cardinal)”, bet otrs – „papildinošais (ordinal)”. Citādā veidā to var izteikt iņ un jan terminos.

Pamats (vadošais) pārī – jan: aktīvi darbojas, ir atklāts, priekšplānā, vadošais, koncentrējas uz pilnu vispārējo ainu.

Papildinošais pārī ir iņ, ar vienlīdzīgu, bet pretēju papildinošu enerģiju attiecībā pret jan: reaģējošs, atsaucīgs, fona pozīcijā, vērsts uz iekšieni, koncentrējas uz detalizāciju.

Skolotāja loma nav ne vadoša, ne papildinoša, tā atrodas visu pāru krustpunktā. Skolotājs ir vienīgais neitrālais tips, viņam ir asimilētāja loma – informācijas absorbēšana no dzīves zināšanu radīšanai.

Riskējot sajaukt pārāk daudz metaforu vienā reizē, teiksim, ka Skolotāji varētu būt tie, kas ved karu hronikas, ieraksta teātra šovus un pēta „aitas”!

Sk. arī: Radniecīgās dvēseles: cik daudz dzīvju jūs esat pavadījušas kopā?

 

Pozitīvais un negatīvais

Ir svarīgi saprast, ka mēs varam paust savu potenciālu dažādā veidā. Galējos gadījumos katrai lomai ir pozitīvais pols (+) un negatīvais (-).

Piemēram, man būt Skolotājam nozīmē, ka es esmu tāds cilvēks, kura loma dzīvē ir gūt informāciju no realitātes izejas datiem. Skolotājam savs pozitīvais pols ir īpašība „zināšanas” un kā savs negatīvais pols – „teorija”.

Darbojoties pozitīvajā polā, es patiešām pildu pozitīvu uzdevumu, vācot un piedāvājot ticamas, noderīgas zināšanas.

Bet, darbojoties manā negatīvajā polā, es sliecos uz to, lai sekotu nedarbīgām un veltīgām teorijām, kuras neinteresē nevienu, izņemot mani, un tikai tāpēc, ka mans ego jūtas ļoti ierosināts, uzzinot arvien vairāk un vairāk lietu bez mijiedarbības ar reālo dzīvi.

Var teikt, ka Skolotāja pozitīvā izpausme – tas ir zinošs eksperts, bet negatīvā izpausme – tas ir apnicīgs viszinis.

Tātad jebkuras lomas pozitīvais pols ved pie patiesas pašpilnveidošanās un ir vērtīgs citiem. Negatīvais pols ved pie tukšuma, vilšanās, konflikta un atsvešināšanās.

Lūk, tie pilnā apjomā:

Loma

Pozitīvā loma

Negatīvā loma

Kalpotājs

Kalpošana (kalpošana kopīgam labumam)

Kalpības stāvoklis (sava spēka zaudēšana)

Amatnieks

Radīšana (labu ideju iemiesošana dzīvē)

Viltība (idejas, izmantotas citu apmānīšanai)

Karavīrs

Pārliecināšana (citu gribas izmainīšana, uzlabošana)

Piespiešana (savas gribas uzspiešana)

Skolotājs

Zināšanas (mācīties no dzīves)

Teorija (pazaudēta abstrakcijās)

Viedais

Kontaktēšanās (vēstījumu nogādāšana)

Daudzvārdība (iestrēgšana nogādājot)

Priesteris

Motivēšana (citu pamudināšana uz pārmaiņām)

Dogmatisms (pārliecīgi fanātisks)

Karalis

Meistarība (absolūta atbildība)

Tirānija (absolūta vara)

 

Attiecības un lomas

Interesanti, ka dažādas lomas attiecības veido dažādi:

 

Uztveres kanāli

Mēs savus pārdzīvojamus apstrādājam caur vienu vai vairākiem uztveres kanāliem. Kanālu skaits, kurus mēs pārvaldām, ir atkarīgs no mūsu lomas būtībā:

Kamēr viņi savu uzmanību pārslēdz starp saviem daudzajiem kanāliem, Viedie un īpaši Amatnieki var likties kā „atslēgušies” no cilvēka, ar kuru viņi kontaktē. Tāpēc Amatnieki bieži izskatās nedaudz izklaidīgi, vismaz tiem, kas nav Amatnieki. Tieši tāpat tie, kuriem ir vairāki kanāli, var ar grūtībām uztvert Skolotāju, Karaļu un Karavīru mērķtiecību.

 

Izlasiet

Tātad jums ir pamata priekšstats. Varbūt tagad jūs vēlaties uzzināt konkrētāk par katru no septiņām lomām pēc būtības? Ja jūs gribat ātri paskatīties, kā tās visas izskatās, balstoties uz dažu slavenību fotogrāfijām, skat.:

Ja vēlaties lasīt pilnīgāku, detalizētāku katras lomas (ar vairākām fotogrāfijām) aprakstu, noklikšķiniet zemāk.

KALPOTĀJS | AMATNIEKS | KARAVĪRS | SKOLOTĀJS | VIEDAIS | PRIESTERIS | KARALIS

Nosakiet savu dvēseles tipu

Dažiem cilvēkiem intuīcija viegli pasaka priekšā savas dvēseles tipu jeb būtību. Citiem tas nav tik acīmredzami. Lai palīdzētu jums sevi identificēt, esmu izveidojis aptauju (personības testu) pie Quibblo. Šeit ir norāde: http://www.quibblo.com/quiz/atufj3C/Discover-Your-Soul-Type

To ir izmantojuši jau vairāk nekā 10 000 cilvēku, un rezultāti izskatās šādi:

17 04 14 09

Ja atceraties, tad “dabisko” proporciju diapazons ir no 4% Karaļu līdz 25% Kalpotāju. Bet šī diagramma rāda daudz vairāk Priesteru un Amatnieku, nekā varētu gaidīt, un daudz mazāk Karavīru. Tas liecina par to, ka vai nu tests ir sagrozīts, lai identificētu Priesterus un Amatniekus, bet ne Karavīrus (es pilnīgu pieļauju tādu iespēju), vai arī varbūt vienkārši ir tā, ka Priesteri un Amatnieki visticamāk šo testu Internetā izpilda, bet Karavīri nē. Atsauksmes ir laipni gaidītas!

 

Avots: http://personalityspirituality.net/articles/the-michael-teachings/the-seven-roles-in-essence/

 

P.S. Vai jūs esat noteicis savu dvēseles tipu? Padalieties komentāros, pēc kādām pazīmēm jūs sevi pieskaitījāt vienam vai otram tipam.

 T Beglak

Tatjana Begļaka

Tulkotāja, angļu valodas skolotāja, reinkarnacionikas konsultante.

http://tatbegliak.ru/

 

Pievienots 13.04.2017

https://journal.reincarnationics.com/7-tipov-dush/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/741-irina-akulova-dzoels-vitons-dveselei-nav-dzimuma-un-dzives-jega-apmacisanas-un-attistisanas (Tulk. piezīme)