Elvita Rudzāte - Ko nozīmē, ka cilvēks visu noliedz vai mēģina ignorēt?

26.05.2020

Marta jautā: Esmu piedzimusi ģimenē, kurā ļoti negatīvi attiecas pret citām rasēm, reliģijām un tautību. Mani draugi ir gan tumšādaini, gan musulmaņi. Kā lai es neuzņemu šo negativitāti sevī? Esmu cilvēks, ar kuru diemžēl ir viegli manipulēt..

Elvita Rudzāte atbild: Noliegums norāda uz situācijas neizpratni un bailēm no neizpratnes. Cilvēki baidās no nezināmā, tāpēc vieglāk ir noliegt nekā izzināt.

Piemēram, ļoti daudzi cilvēki noliedz Dieva esamību. Tanī pat laikā man ir zināms kāds psiholoģijas profesors Krievijā, kas sāka izzināt Dievu tikai tāpēc, ka redzēja, ka daļa cilvēku tic Dievam. Viņš gribēja izprast šo fenomenu un sāka pētīt kristietību, Bībeli utt. līdz pats atzina, ka Dievs patiešām pastāv. Pie tam, kad viņam jautāja, vai viņš gribētu atgriezties tajā dzīvē, kurā dzīvoja pirms sāka izzināt Dievišķo pasauli, tad viņš atzīst, ka noteikti nevēlas atteikties no tās dzīves kāda viņam ir tagad, kaut arī atzīst, ka dzīve līdz Dievišķās pasaules izzināšanai arī viņam bija ļoti laba. Šis ir rets gadījums, kad kāds sāk izzināt to, ko nesaprot, bet tā ir zinātnieka būtība – izzināt. Tomēr vairums cilvēku izvēlas vieglāku ceļu – noliegt to, ko nesaprot.

Arī problēmas ignorēšana norāda uz nespēju pieņemt lēmumu kā risināt problēmu. Tās ir tās pašas bailes, ka man nekas neizdosies. Ja bailes pārsniedz kritisko robežu, tad kaut kādā brīdī var iestāties vienaldzība. Vienaldzība jau ir nopietna problēma.

Dzīvās Ētikas Mācībā par vienaldzību ir teikts: “Visnāvējošākā būs mirusi vienaldzība. Patiesi, dažreiz drīzāk var attaisnot niknu noliedzēju, nekā nejūtīgu vienaldzību. Mēs dažkārt pasmaidām noliedzējam, jo katrā noliedzējā ir daļa apliecinājuma, bet vienaldzības ledus ziedus nedod. Lūk, kāpēc izcelti karstie un aukstie, bet noraidīti remdenie. Neviens noliedzējs nepiekritīs, ka viņš palīdz tam, ko viņš noliedz. Kā pastāstīt viņam, ka viņš ir uguns pilns un ka viņa aukstums var pārveidoties par lielu karstumu. Parasti noliegsmes mainās ar apstiprinājumiem, – tā mēdz būt ar esības jautājumiem.”

Arī es līdz 2000.gadam biju noliedzēju vidū, turklāt spēcīgu noliedzēju vidū. Es neticēju Dievam, Smalkā plāna esamībai, nevarēju saprast kā valsts atļauj mācītājiem sludināt par Dievu, kurš neeksistē. Bet tagad viss ir pilnīgi otrādi, mana ticība Dievam ir tik spēcīga, mani vairs neviens nevar pārliecināt, ka Mācībā rakstītais ir muļķības. Es nekad nebiju iedomājusies, ka Mācības ienaidnieki ir nevis tie, kas to noliedz, bet gan vienaldzīgie.

Tagad es saprotu, ka katrā dedzīgā noliedzējā ir uguns, kas vienā mirklī var sākt dot labumu, ja tikai noliedzējs gūst pierādījumus, ka viņš savos dedzīgajos uzskatos ir kļūdījies. Vienaldzīgajā šādas uguns nav. Viņš ir remdens un viņu nekas neinteresē, viņam ir pilnīgi vienalga vai Dievs eksistē vai neeksistē, vai Mācības sniegtā informācija ir patiesa vai nepatiesa.

Kāpēc vienaldzība ir bīstamāka par noliegšanu? Tāpēc, ka vienaldzīgais savā attīstībā ir apstājies. Noliedzējs domā un cīnoties ar pretestību var nonākt pie patiesības. Ja es līdz šim satraucos par noliedzējiem, tad tagad es saprotu, ka tie patiesībā ir savējie, tikai laiks nepieciešams, lai arī viņi saprastu to, ko pašlaik nesaprot un nepieņem.

Portālā Domātājs.lv diezgan bieži tiek uzdoti jautājumi, kas savā būtībā noliedz Dievu un Mācībā doto informāciju. Es priecājos, ka cilvēki šādus jautājumus uzdod, jo tas ir daudz labāk nekā viņi būtu vienaldzīgi. Dažkārt mani izbrīna, ka viņi vispār lasa portālu Domātājs.lv, bet acīm redzot tā uguns, kas ir viņos, liek viņiem uzzināt vairāk.

Dzīvās Ētikas Mācībā par vienaldzīgo (remdeno) kaitīgumu ir teikts: “Nelaime tā, ka šo remdeno ļoti daudz. Kā kosmisko gružu radītāji viņi ar savu bezveida būtību traucē evolūciju. No Smalkās Pasaules mācības viņi paņem līdzi gaužām maz. Mēs nevaram viņiem palīdzēt, jo trūkst ugunīgo izstarojumu, kuri būtu kā vads iedarbībai. Cik daudz labu bultu notrulinājas pret amorfajām zvīņām! Drīzāk var izšķilt dzirksti no noliedzēja, nekā pārsist Vienaldzības bruņas. Uguns var iekļūt tur, kur noris cīņa.”

Kāpēc rodas vienaldzīgie, kā attīstās vienaldzība? Tas ir egoisms, kas attīsta vienaldzību. Tā ir patība, kas attīsta vienaldzību –  mani interesē tikai tas, kas notiek ar mani, mani neinteresē citu problēmas, jo es tās nevaru ietekmēt. Redziet cik inteliģenti esam atraduši attaisnojumu vienaldzībai. Patiešām Mācībā māca nepārdzīvot to, ko mēs nespējam ietekmēt, bet tas nenozīmē, ka mums ir jākļūst vienaldzīgiem un nekas nav jādara, lai situāciju vērstu uz labo pusi.

Lieli Skolotāji māca: “Ja kāds apgalvo, ka viņš kādā lietā nav ne par, ne pret, tad uzskatiet, ka viņš ir pret. Starp šādiem balsīgajiem ir daudz vairāk pretinieku, nekā starp kliedzējiem. Cilvēki cer noslēpt savu pretnostāju zem liekulības maskas. Tāpēc ir sevišķi vērtīgi, ja cilvēkam piemīt drosme pasacīt savas domas. Bet lai pareizi novērtētu, tad vajag apzināties Brālību, kā Pasaules sviru. Nevajag atzīt tikai savu personību vien, jo vientulības nav, un tas, kas nošķiras, nokļūst zemākajos slāņos un kaitē sev.”

Vienaldzība ir bīstama pašam cilvēkam tieši tāpēc, ka viņš atsakās apgūt dzīves piedāvātās mācības. Tas nozīmē, ka viņš neaug garā jeb viņa apziņas līmenis neattīstās. Skolotāji saka, ka vienaldzīgo ir ļoti daudz, un ka patiesībā pasaulē problēmas pastāv tieši tāpēc, ka ir tik daudz vienaldzīgo, nevis tāpēc, ka ir tik daudz noliedzēju, jo noliedzējos ir uguns, no kuras var iekurt ugunskuru, kas dos siltumu.

Katrā no mums ir daļa vienaldzības, kas signalizē, ka katrā no mums ir daļa egoisma. Nav tik vienkārši no tā atbrīvoties, bet tas ir jādara. Pavērojiet sevi ikdienā kā uztverat pasaulē notiekošo. Ja pamanāt vienaldzību, tad ziniet, ka pienācis laiks no tās tikt vaļā, jo citādi jūs nemanīsiet, ka jūsu liesmiņa lēnām apdziest, kā lēnām pārvēršaties par remdeno, kas piesārņo Kosmosu. Kosmoss veic dabīgu attīrīšanos, tikai tiem, kas to piegružo, nākas piedzīvot lielas ciešanas. Tu nevari izbēgt no evolūcijas, jo tas ir Kosmosa likums jeb Dievišķais likums. Tu ar savu vienaldzību vari tikai atlikt evolūciju uz vēlāku laiku, bet tas var būt ļoti sāpīgi.

Atceries, ja esi vienaldzīgs, tad esi kļuvis par Kosmosa gruzi no kā Tas atbrīvosies. Tomēr, ja esi šo rakstu izlasījis, tad tevī vēl ir uguns liesmiņa, vēl neesi kļuvis pavisam remdens, tev vēl tiek dota iespēja atbrīvoties no savas vienaldzības. Ja esi noliedzējs, tad tev vēl ir cerība izprast to, ko šobrīd nesaproti. Ja seko Mācībai, tad dari visu, lai palīdzētu noliedzējiem atmosties, bet padomā vai ir vērts tērēt laiku vienaldzīgo atmodināšanai.

 

Pievienots 26.05.2020.

https://domatajs.lv/ko-nozime-ka-cilveks-visu-noliedz-vai-megina-ignoret/

Publicēts ar autores atļauju