29.04.2020

Marta jautā: Esmu piedzimusi ģimenē, kurā ļoti negatīvi attiecas pret citām rasēm, reliģijām un tautību. Mani draugi ir gan tumšādaini, gan musulmaņi. Kā lai es neuzņemu šo negativitāti sevī? Esmu cilvēks, ar kuru diemžēl ir viegli manipulēt..

Elvita Rudzāte atbild: Cilvēks sevī neuzņem citu cilvēku negativitāti tikai tajā gadījumā, ja viņš izprot situāciju. Piemēram, kāds cilvēks slikti izsakās par kristietību, sakot tev, lai tu neveido draudzību ar kristiešiem. Ja tu saproti, ka kristietības mācību ļoti daudzi pārprot vai vispār nekad to pat nav mēģinājuši izprast un pats iedziļinies kristietības mācībā, tad tu spēsi izprast, kāpēc cilvēkā ir negativitāte pret kristietību, bet pats neuzņemsi šo negativitāti sevī, jo izpratīsi, ka tā ir radusies tikai aiz nezināšanas vai pārpratuma.

Cits piemērs. Tava ģimene izturas nievājoši pret melnādainajiem. Tu sevī neuzņemsi ģimenes nievas, ja izpratīsi, kā cilvēki nāk iemiesojumā, kāds ir iemiesojuma mērķis, kāpēc cilvēkiem ir dažāda ādas krāsa, bet pats svarīgākais izpratīsi, ka uz pasaules nav neviena labāka vai sliktāka cilvēka par tevi, ka katram ir jāapgūst savas mācības, tad tu spēsi izprast, ka tava ģimene nav izpratusi šīs mācības, tāpēc arī sevi vērtē augstāk par citiem. Tev būs žēl savas ģimenes, ka viņi to nav izpratuši, bet tu neizjutīsi pret viņiem dusmas un neuzņemsi sevī viņu dusmas.

Citiem vārdiem sakot, negativitāti mēs neuzņemam tikai tad, kad izprotam situāciju, bet lai izprastu situāciju, nepieciešams mācīties – apgūt Dievišķo Zinātni jeb Gaismas Skolotāju doto Mācību.

Ja ar tevi manipulē, tas arī liecina tikai par zināšanu trūkumu un uzticēšanos meliem. Neviens no mums nav pasargāts no meliem, manipulācijas, bet ikviens var to apturēt, ja attīsta jūtziņu un dzīves gudrību, kad jau tu pats spēj izšķirt, kas ir meli un kas patiesība, kad jūti, ka tevi kāds cits mēģina tikai izmantot savtīgu mērķu sasniegšanai. Brīdī, kad saproti, ka ar tevi ir manipulējuši, nevis dusmojies uz manipulatoru, bet izturies pret viņu ar līdzjūtību, jo viņš nezina, kādu kaitējumu viņš nodara pats sev, manipulējot ar citiem. Galvenais mācies no viņa kļūdām un nekad nemanipulē ar citiem cilvēkiem. Piedod, manipulatoram, jo manipulējot ar tevi, viņš palīdzēja dzēst daļu tavas karmas, kā arī neapzināti piespieda tevi mācīties.

Dzīvē nekad nav tā, ka sliktais ir tikai slikts. Ja nebūtu sliktā, neattīstītos labais. Piemēram, pasauli šobrīd ir pārņēmusi pandēmija COVID-19. Ir daudz cilvēki nomiruši, daudzi saslimuši, kas, protams, ir ļoti slikti, bet tajā pašā laikā ir noticis ļoti daudz laba tieši pateicoties pandēmijai – daba strauji atveseļojas, gaiss attīrās, ūdens attīrās, cilvēki sāk novērtēt to, kas viņiem dots, politikā pozīcija sāk ieklausīties opozīcijas priekšlikumos utt. Tāpēc vienmēr uz slikto nepieciešams raudzīties tikai kā uz savām mācībām, kuras apgūstot tavs gars pacelsies jaunā līmenī, kas ir pats svarīgais dzīves mērķis, kāpēc esi nācis iemiesojumā.

 

Pievienots 29.04.2020.

https://domatajs.lv/ka-lai-es-neuznemu-negativitati-sevi/

Publicēts ar autores atļauju