Евгения Горева Космос: иные формы жизни

Jevgēnija Goreva - Kosmoss: citādas dzīvības formas

18 05 18 01Iedomājies: tev taču varēja būt arī citādas dzīvības formas, kaut arī tagad tu esi cilvēks.

Vai tevi interesē tēma: iemiesojumi citos ķermeņos, uz citām planētām?

Gribētos noskaidrot:

  • kā ir iekārtotas šīs citādās dzīvības formas;
  • kāda ir viņu īpatnība un uzdevums Visuma kopējā attīstībā;
  • kā notiek viņu evolūcija;
  • un pašu galveno – kas no šīs pieredzes paliek ar mums, mūsu cilvēciskajā iemiesojumā?

Mani pastāvīgie lasītāji droši vien atceras Lielā Kosmosa Kalpotāja[1] stāstus.

Tagad es jums sniegšu iespēju pavērt sev tās pašas Būtības iepriekšējo etapu.

 

18 05 18 02

...Es redzu kosmosu. Melnums, mirdzoši punkti – zvaigznes, planētas, viss kustas.

Izjūtu ilgas pēc Dzimtenes un uzreiz atceros mājas. Jūtu tās, noskaņojos uz tām sajūtām – gaiši, komfortabli, par tevi rūpējas.

Saturs

Kur dzimst citādās dzīvības formas

Mana pirmā planētas apsēšanas pieredze

Citādās dzīvības formas: evolūcija

 

Kur dzimst citādās dzīvības formas

Mūsu planēta ir līdzīga gaismas sabiezējumam, sabiezējums ir blīvs, taču cietas matērijas nav.

Atceros vecākus – tā ir kāda dzīva enerģija, tā var pieņemt jebkuras formas, bet pamata vibrācijas – mīlestība, gādība.

Zinu, ka es parādījos caur vecāku lauku-substanču sabiezēšanu līdz ļoti blīvam stāvoklim. Šajā sabiezējuma graudiņā (nākamajā manī) vecāki veica visas savas informācijas nodošanu.

18 05 18 03

Tādam procesam vajag ilgi krāt enerģiju, un mazuļi parādās ne tik bieži. Tie ir lieli svētki visiem – jaunas būtnes parādīšanās.

Esmu savu vecāku-radītāju mīlēts, mani auklē, audzē, lutina un lolo, ietīsta savā stāvoklī.

Uzreiz sākotnēji nāk noskaņošana uz misiju, kura man būs jāizpilda. Tas ir tas, kādēļ mani radīja. Mūsu būtņu forma, – mēs sējam programmas, attīstām, virzām evolūciju, palīdzam planētām.

Ir citas būtnes šeit, mājās, kuru metodes atšķiras, piemēram, planētu vibrācijas audzē ar skaņu palīdzību. Vai metodika, kad enerģija izaug līdz planētas izmēriem un aprij to, ietin. Un citi paņēmieni...

Ar instruktora palīdzību es atklāju tās iespējas, ar kurām mani radīja. Skatos savu priekšgājēju ierakstus, uzzinu, kā tas strādā, kāda darbība mani sagaida. It kā manu nākamo iespēju demonstrācija.

18 05 18 04

Tas viss ir mīlestības, siltuma un gādības atmosfērā. Īpaša uzmanība tiek veltīta, lai noregulētu kontaktus ar planētām, līgumiem ar tām. Detalizēti tiek iztirzāti varianti novirzēm no notikumu ideālās plūsmas, ārkārtēji gadījumi.

Mums dzīves ilgums neeksistē, forma nemainās. Mainās apjoms, kurš atkarīgs no sastrādātās pieredzes, no to planētu daudzuma un kvalitātes, kuras tika tevis transformētas.

Koordinē mūsu darbību kosmiskais saprāts, tas ir kaut kas bezgalīgs, neaptvert. Taču mēs esam tā daļa. Kad es pildu savu darbu, es jūtu savas mājas, savu dzimteni, es esmu tās gaismas daļa.

Bet pašlaik es lidoju viens, kosmosā, pie paredzētā mērķa.

 

Mana pirmā planētas apsēšanas pieredze

Ķermenis – kā komēta, ir kodols un nelielas pēdas, kā astīte. Sajūta, ka viņš ir auksts, mana gaisma ir auksta. Komēta – tā ir tikai kapsula, tas neesmu es.

Es – graudiņš komētas-kapsulas iekšienē, kā svarīgas informācijas nesējs. Šajā graudiņā – liels apjoms, programma, ļoti vērtīga.

18 05 18 05

Ir sajūta, ka mans pienākums – saglabāt un nodot šo informāciju. Esmu par to atbildīgs. Tāpēc ka pastāv bīstamība, ka šī informācija var izkropļoties un nomainīties, īstenā informācija uz aplamu.

Es nesu šo informāciju-programmu uz man nezināmu planētu. Tuksnesīgu, tur nav bioloģiskas dzīvības, floras un faunas, nav zaļumu, ūdens, tikai kalnu ieži.

Enerģētiskā līmenī – pielidojot šai planētai, sablīvējas lauks, mans ātrums palēninās. Riņķoju pa orbītu, pētot planētu, vēroju – kāda ir virsmas kvalitāte.

Es noskaņojos uz planētu, mēģinu atrast kontaktu, naidīgumu nejūtu. Ir ziņkāre no planētas puses, gatavība kontaktam, savstarpēja interese.

Intereses avots nāk no planētas būtības, tas ir it kā Saimnieks, planēta – viņa mājas. Mana misija – iesēt informācijas graudiņu uz viņa planētas. Tā ir manas eksistences jēga. Mana programma, mana funkcija, tam es esmu radīts.

18 05 18 06

Es stāstu Saimniekam par savu mērķi, aprakstu iespējas, perspektīvas: sēšana dos planētas tālāku attīstību. Tas ir vibrāciju augšanas, planētas evolūcijas etaps, pāriešana uz jaunu līmeni.

Man ir dati, ka planēta ir gatava tādai izmaiņai, tas ir dabisks process, neizbēgams, bez variantiem. Par labumu visiem.

Mans uzdevums ir iekļūt planētas kodolā. Manī attīstās ātrums, ļoti augsts, uz tā rēķina caursitu planētas ārējo garozu. Un, lūk, es esmu kodolā, tur ir neliels tukšums. Tas, kas vajadzīgs!

Mans kodols atbrīvojas, kapsula pati ir sabrukusi. Graudiņš sabrūk mazās, mazās daļiņās-graudiņos. Tie izklīst un no iekšienes iekārtojas planētā, ieaug viņā. Tas ir ļoti skaisti. Kā neironi iedegas mans tīkls. Kā mirdzošs tīmeklis izaug uz visām pusēm.

18 05 18 07

Es mirstu kā vienots grauds, bet nākamajā sekundē sajūtu, ka esmu kļuvis planēta. Satriecoša augšanas sajūta. Norit grandioza paplašināšanās. Graudiņš bija mazs, bet ļoti saturīgs. Tagad es esmu izlādēts, bet milzīgā apjomā, es ieaugu matērijā, esmu visur.

Mana programma vada šo augšanu un paplašināšanos. Mēs dalām ar Saimnieku planētas teritoriju, manējā – iekšienē, viņējā – ārējā telpa. Mēs esam kā divas pusītes, strādājam unisonā, papildinot viens otru.

Planētai tiek piešķirts cits vibrāciju līmenis uz mana informācijas tīkla rēķina. Tagad viņa ir piemērota citu formu dzīvei. Tas Saimnieku iepriecina, tāpēc ka viņam bija vientuļi, viņš ir noguris no sava dienesta vienveidības.

Pirmā dzīvības forma, kura parādās, – tā ir plazma, izplūdusi substance, tā maina formu, pārvietojas. Tā atlido no kosmosa, pievelkas planētas jaunajām vibrācijām.

18 05 18 08

Pirmie plazmoīdi – kā viesi, pēta vietējo telpu, iepazīstas. Var aizkavēties, palikt šeit, planētas enerģijās, var aiziet, virzīties tālāk.

Es jūtu, ka plazmoīdu enerģija pastiprina planētas telpas vibrācijas. Jo vairāk viņu atlido, jo intensīvāka apmaiņa notiek. Un jo spēcīgāka ir mana informācijas tīkla pieaugšana un stiprākas vibrācijas.

Šie plazmoīdi ir neviendabīgi, it kā no dažādām saimēm. Vieni ir blīvāki, raupjāki smagsvari, lēni, vienkāršāki. Ir kustīgāki, elastīgi, mainīgi. Viņi ir viegli, neviennozīmīgi, ar viņiem ir interesantāk, viņu vibrāciju spektrs ir plašāks. Mūsu saziņas efekts – dzirkstošs.

Man, kā funkcijas nesējam, notiek pāreja no viena līmeņa uz otru. Pirmais līmenis: saglabāt un nodot programmas graudu. Otrais līmenis: maksimāli izaudzēt, realizēt visu atnesto informāciju.

Viss notiek, ka labāk nevar vēlēties, tas mums visiem sagādā labpatiku. Process ir diezgan aizraujošs.

18 05 18 09

Periodiski ir Saimnieka zināma pretestība, un pati planēta kļūst blīvāka – it kā veidojas inerce, izpaužas iekšējas kļūmes. Bet tas ir normāli. Planētai radītajā kvalitātē ir jānodzīvo kāds laika periods, jānostiprina šī pieredze.

Tādā gadījumā es viņai vairs šeit neesmu vajadzīgs. Viss strādā bez manis, automātiski. Noritēs pilnīga apgūšana – mana iedarbinātā programma strādās uz planētas līdz tam laikam, kamēr nepienāks nākamās līmeņa maiņas laiks.

Visu, kas bija vajadzīgs, es nodevu, izpildīju savu misiju, un atkal savācos graudiņa formā. Graudiņā – visa sākotnējā informācija plus pieredze, kuru es ieguvu šeit, mijiedarbojoties ar planētu. Kad mans apvalks ir gatavs, iekšienē notiek kāda reakcija, kura mani izgrūž no planētas lauka.

 

Citādās dzīvības formas: evolūcija

Es jūtu, kā esmu izmainījies: informācijas apjoms ir kļuvis lielāks, it kā manu piepildīto šūniņu ir kļuvis vairāk. Sajūta, ka esmu pieaudzis, iekšienē, lepnums no tā, ka mans pirmais eksperiments ir noticis. Ir parādījusies pārliecība.

Tagad vajag atrast jaunu planētu. Process rit pa augšupejošu līkni – būs nākamā – augstāka līmeņa – planēta. Es jau esmu gatavs augstākas frekvences planētām. Mani meklējumi tiek uzraudzīti no manas dzimtās planētas, mums ir komandas darbs…

18 05 18 10

…Rezultātā es kļūstu par tādu pašu planētu, kā mana Dzimtene, kā manas apziņas sākotnējā matrica. Esmu sabiezinātas Gaismas avots. Tās ir tās pašas mīlestības, uzticēšanās vibrācijas, viss ir ļoti harmoniski, viss ir ļoti viegli.

Manai planētai ir ieelpa un izelpa, zināms gaismas sablīvēšanās un izretināšanās ritms. Šo ritmu piešķir Kosmosa ārējā elpošana, es esmu iekļauts tajā visā. Apkārt – bezgalība, neaptverama mums.

Noteiktā momentā parādās iekšēja zināšana, ka mana šīs dzīvības formas pieredze ir pabeigta. Sekmīgi.

Atklājas jaunas iespējas – gūt pilnīgi citādas kvalitātes pieredzi…

Tajā skaitā ar cilvēcisko!

 

Kā jūs domājat, vai īpašības un spējas, kas iegūtas citādās dzīvības formās, ietekmē mūsu cilvēcisko eksistenci?

Ja gribat uzzināt un iemācīties izmantot, uzlabojot savu parasto cilvēka dzīvi, lūdzu, griezieties – KONTAKTI.

Uz jaunu tikšanos, draugi!!! Novēlu interesantus un gaišus laikus!

 

Pievienots 18.05.2018

https://gor-evgeniya.ru/inye-formy-zhizni/

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/birkas/zvaigznu-dveseles-un-kosmoss (Tulk. piezīme)