Евгения Горева Способы продлить жизнь человека

Jevgēnija Goreva - Paņēmieni, kā paildzināt cilvēka dzīvi

17 07 31 01Sveiki, mani draugi, ritmologi un ne tikai, kas vēlas un nevēlas paildzināt cilvēka dzīvi.

Par raksta pamatu ņemts J.D. Marčenko (Евдокия Дмитриевна Марченко) grāmatas “Iepazīšanās atklāti-1 (Откровенное знакомство-1)[1]” ritmoloģiskais materiāls, nodaļa “Kā var paildzināt cilvēka dzīvi?”

Labs ritmologs zina, ka eksistē dzīves paildzināšanas trīs līmeņi un divi paņēmieni.

 

1. Pirmais paņēmiens, kā paildzināt cilvēka dzīvi – uz ķermeņa iespēju rēķina:

a) “enerģijas līmenis: tiek izmantotas dažādas barošanās, elpošanas, kustības prakses. Organismā noteiktā veidā tiek ievadītas sabalansētas vielas, un tiek gādāts, lai no organisma savlaicīgi tiktu evakuēti izstrādātie atkritumi, sārņi.”

Seansos, kas tiek vadīti ar Reinkarnacionikas metodes palīdzību, vai tie būtu pētījumu vai izstrādājamie seansi, mēs uzlabojam savu enerģētiku uz tās attīrīšanas un atjaunošanas rēķina. Kā no savu paralēlo dzīvju horizontālā līmeņa, tā arī no Dvēseļu Pasaules augstākajiem līmeņiem un tml.

Varat pārliecināties, enerģija saglabājas pat rakstos:

“Tāla nākotne. Kopsavilkuma Nots”[2]

17 07 31 02

b) “telpas līmenis: uz ceļojumu, telpiskas pārvietošanās pa dažādām valstīm, kontinentiem, reģioniem – rēķina. Novērotājs ļauj paildzināt savu dzīvi, iegremdējoties citās attieksmes pret dzīvi kultūrās.”

Nodarbojoties ar reinkarnacioniku, mēs varam ceļot pa savām paralēlajām dzīvēm, kas iemītas citās telpās, par 100% iegremdējoties citos egregoros un kultūrās.

Piemēram, palasiet manus tamlīdzīgu iegremdējumu, tajā skaitā citu pasauļu kultūrās, aprakstus, par provi:

“No kurienes nāk nauda”[3]

17 07 31 03

c) “atmiņas līmenis: dzīves paildzināšana tiek īstenota, paturot prātā visu ieraudzīto, izdzirdēto ar visiem ķermenim pakļautajiem paņēmieniem.”

Bez tā, ka Reinkarnacionikas metode pati par sevi kvalitatīvi uzlabo mūsu atmiņu, aktivējot un spēcīgi attīstot spējas uztvert un iegaumēt, mūsu atmiņa spēj turēt visas paralēlo dzīvju atmiņas. Tu kļūsti stiprāks, atmiņas apvāršņi paplašinās par kārtu.

Par to – mans raksts:

“Pagātnes spēks”[4]

17 07 31 04

 

2. Otrais paņēmiens, kā paildzināt cilvēka dzīvi – caur Vārdu (smadzenēm):

a) “informācijas līmenis: uz informētības rēķina – jo lielāka informācija cilvēkam ir, jo ātrāku paņēmienu uzdevuma risināšanai viņš pielieto. Jo informētāks ir cilvēks, jo viņš ir pazīstamāks un, pateicoties tam, – saņem vairāk ziņu.”

Izmantojot iegremdēšanās metodi – kā savas atmiņas telpās, tā arī tiešsaistes (plūsmas) režīmā, – mēs varam smelt noderīgu informāciju no informlauka (информополе) pa taisno.

Mums ir pieejama arī mūsu paralēlo dzīvju informācija, kura itin bieži var būt ļoti aktuāla.

Un, visbeidzot, mēs varam smelt noderīgu informāciju no Dvēseļu pasaules, no audzinātājiem, no augstākiem līmeņiem. Kā minimums – jēgas līmenī, kas ļauj pieņemt vispusīgi apdomātus lēmumus pašreizējā dzīvē.

Apstiprinājumam varu piedāvāt šo savu materiālu:

“5 cēloņi neapprecēties”[5]

17 07 31 05

b) “laika līmenis: ceļojums laikā – cilvēks pēta vēsturi un prognozē nākotni, viņa dzīve paildzinās uz gadsimtiem, kuros smadzenes spēj pārvietot viņa sajūtas, pārdzīvojumus, priekšstatus.”

Šis dzīves paildzināšanas paņēmiens vienkārši ir Reinkarnacionikas “zirdziņš”, jo, iegremdējoties savā atmiņā, mums atklājas visi laiki – gan pagātne, gan nākotne, stāvokļi ārpus laika.

Lai neizteiktu nepamatotus apgalvojumus, piedāvāju savus agrīnākus rakstus:

“Dzīve senās civilizācijās”[6]

c) “zināšanu līmenis: apvāršņa pastāvīga paplašināšana, saņemot konkrētas ticamas zināšanas. Zināšanas rada realitātes sajūtu ar savu konkrētību.”

Zināšanas – atmiņas šķērsgriezums, un caur darbu ar dziļo atmiņu ir iespēja paņemt mums vajadzīgo šķērsgriezumu zināšanu veidā, kas iegūtas vienā vai otrā paralēlā dzīvē vai telpā starp dzīvēm.

Par to, kā var iegūt zināšanas reinkarnacioniskos ceļojumos:

“Sekss – Dvēseles un Gara acīm”[7]


Secinājumus neizdarīšu, kam ir acis un ausis – ieraudzīs un izdzirdēs:)

Citi raksti no cikla “Kādēļ Ritmologam Reinkarnacionika”

Smadzenes kā Visums[8]

Kā atcerēties bērnību[9]

 

Pievienots 31.07.2017

https://gor-evgeniya.ru/prodlit-zhizn-cheloveka/

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.etextlib.ru/Book/Details/52467 (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/3032-jevgenija-goreva-tala-nakotne-kopsavilkuma-nots (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/3012-jevgenija-goreva-no-kurienes-nak-nauda-ieprieksejo-dzivju-stasti (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/2861-jevgenija-goreva-pagatnes-speks-glabsanas-rinkis-no-pagatnes-dzives (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/2742-jevgenija-goreva-5-celoni-neappreceties (Tulk. piezīme)

[6] Skat. http://www.sanatkumara.lv/birkas/senas-civilzacijas (Tulk. piezīme)

[7] http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/3034-jevgenija-goreva-seksualitate-un-garigums (Tulk. piezīme)

[8] Skat http://www.sanatkumara.lv/index.php/dazadi/11-dazadi/3039-jevgenija-goreva-smadzenes-ka-visums (Tulk. piezīme)

[9] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/dazadi/11-dazadi/3036-jevgenija-goreva-ka-atcereties-bernibu (Tulk. piezīme)